Vi är inte födda i synd och barn kan inte synda

Född i synd? Bebisar och barn kan inte synda

Barn som skriker för att de vill ha mat, nya blöjor eller tröst syndar inte! De har inga andra möjligheter att få uppmärksamhet än att just skrika. Om alla människor är födda i synd borde vi kunna lista några exempel på synder som bebisar kan göra sig skyldiga till men det låter sig inte göras. I bästa fall säger man att barn kan ljuga eller stjäla kakor el. dyl men då måste man ha uppnått en viss ålder för att kunna utföra sådana “synder”. Om barn kan synda måste vi vara konsekventa och anse att även enmånaders bebisar kan synda, och även ofödda barn som är kvar i magen. Även de bebisar som alldeles nyss blivit befruktade borde då vara syndare. Jag hörde en gång en predikant påstå att en barnmorska daskar alltid nyfödda två gånger – en gång för att få det att andas och en andra gång för att den försöker stjäla hennes armbandsklocka. Det är absurt att försöka måla en bild av bebisar som små monster. De är fullständigt oskyldiga tills de uppnår en viss ålder då de är medvetna om lagen och när de har ett samvete som kan anklaga dem eller fria dem.

Rom 5:13. Ty synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag.

Bebisar är omedvetna om lagen och kan därför heller inte bryta den. Vad är synd? Läser man nedanstående verser kan man se att bebisar inte kan synda:

1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

Jakob 1:14. Utan var och en frestas, när han dras och lockas av sitt eget begär. 15. Därefter, sedan begäret har blivit havande, föder det synd och då synden är fullbordad, föder den död.

Matt 15:18. Men det som går ut ur munnen, kommer från hjärtat, och det orenar människan. 19. Ty från hjärtat utgår onda tankar, mord, hor, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelse.

Rom 2:13. Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda. 14. Ty då hedningarna, som inte har lagen, AV NATUREN GÖR DET LAGEN INNEHÅLLER, så är dessa, fastän de inte har lagen, sig själva en lag. 15. De visar sålunda, att lagens verk är skrivet i deras hjärtan, och därom bär deras samvete dessutom vittnesbörd, också deras tankar, som inbördes anklagar eller också försvarar dem, 16. på den dagen, när Gud skall döma över människornas hemligheter, genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.

Vanligtvis brukar Romarbrevet och ett par psalmer användas som stöd till att bebisar är födda i synd men det står ingenting sådant där. Läs hela min artikel om syndarv, och om de verser som vanligtvis tas upp som stöd för ett sådant arv.

19 thoughts on “Vi är inte födda i synd och barn kan inte synda

 1. Läran om arvsynden lär inte ut att bäbisar är syndare utan att vi föds med en syndanatur.
  Jag har egna barn och märker redan vid ett års åldern börjar de synda.
  Man behöver inte lära barn att vara själviska, att inte ljuga, vara upproriska osv. det lär de sig själva av naturen.
  Sedan kan man undra varför Paulus undervisade om helagade barn?
  att om mannen är troende men inte frun så blir barnet helgat och inte orent.

  Like

  • Hej Per Ola!
   Du säger att det inte handlar om att bebisar/barn är syndare utan om en syndanatur, men ändå ger du exempel på synd som du menar att barn gör, såsom ljuga, vara upproriska etc. Alltså menar du förmodligen ändå att barn syndar?

   Om barn kan synda måste vi vara konsekventa och anse att även bebisar kan synda. Även 1 månaders bebisar. Även bebisar som är ofödda och bebisar som blev befruktade för en timme sedan. Kan ofödda barn ljuga, vara upproriska och själviska? Nej, de har ingen sådan förmåga. Bebisar/barn kan inte synda och Bibeln lär ingenstans att vi är födda med en syndanatur. Läs gärna min artikel om Arvsynden på min hemsida http://www.dividingword.net/Swedish.
   GVD!

   Like

 2. Annika!

  Björn, OJ vad jag inte håller med dig !

  – Detsamma säger jag!

  Att Jesus säger, synda inte mer är ju inte detsamma som att människan kan låta bli.
  Jesus vet att vi kommer att synda, vi kanske inte ljuger, begår otukt, mördar, eller stjäl, utan vi kanske är olydiga mot hans röst, eller andra saker.

  Jag anser att det finns tre typer av människor.

  Syndare. frälsta som lever i synd och frälsta som syndar.

  En frälst som lever i synd är en som rex är sambo inkluderat sexuell relation.

  En frälst som syndar är en som ex faller i otukt, dvs sex innan äktenskap, men som omvänder sig, faller igen, omvänder sig och faller ända till Gud brutit detta i honom/henne. Orsaken till att hon faller kan ligga djupt och ända från barndomen, det handlar alltså om att vederbörande måste bli befriad och helad av Gud och sådant kan ta många år.

  Att Gud inte gjorde en utränsning tidigare beror nog på flera saker, dels att det inte var Guds tid, dels att jag inte visste om att sådant behövdes, jag var ju frälst och renad i Jesu blod. Det mesta Gud tog upp första gången, var saker innan jag blivit frälst, andra gången var det saker efter jag blivit frälst.

  Vi står väldigt olika i synsätt och kännedom om Guds handlande med individen.
  Jag har vandrat i över 25 år läst bibeln lika länge och förstått att Gud inte handlar med oss efter våra synder:

  Psa 103:8 Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.
  Psa 103:9 Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen.
  Psa 103:10 Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar.
  Psa 103:11 Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.
  Psa 103:12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
  Psa 103:13 Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

  Det är alldrig fritt fram att synd, men att Gud skulle kasta ut den som syndar, eller att man blir av med frälsningen är för mig främmande.
  Snarare använder Gud våra svagheter till att bryta ner oss, forma oss, ödmjuka oss, osv, men han förkastar inte oss, för han vet vad vi är, att vi är stoft!

  Bb

  Like

  • <<Att Jesus säger, synda inte mer är ju inte detsamma som att människan kan låta bli.
   Jesus vet att vi kommer att synda, vi kanske inte ljuger, begår otukt, mördar, eller stjäl, utan vi kanske är olydiga mot hans röst, eller andra saker.

   Varför skulle Jesus be oss göra något vi inte kan? Skulle inte det betyda att vi kan rycka på axlarna åt varenda uppmaning i Bibeln och mena att vi inte kan lyda? Var står det ett Jesus vet att vi kommer att synda?

   <<Jag anser att det finns tre typer av människor.
   Syndare. frälsta som lever i synd och frälsta som syndar.

   Frälsta som lever i synd?! Jag önskar du skojade men jag gissar att du inte gör det. Du lär här ut att det är helt ok att tjäna två herrar och att vi inte behöver bära vårt kors dagligen. Du lär ut att människor som syndar kan komma till himlen om de "bara tror på Gud". Det är inte vad Bibeln lär. Bibeln är tydlig med att ingenting orent kommer in i himlen, och det gäller vare sig vi tror på Gud eller inte. Älskar vi Jesus så lyder vi honom.

   Gal 5:19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

   <<En frälst som lever i synd är en som rex är sambo inkluderat sexuell relation.

   Att i dagens läge leva som sambo är att frivilligt skymfa Gud genom att vägra att gifta sig. Sexuella relationer utanför äktenskapet är synd.

   <<En frälst som syndar är en som ex faller i otukt, dvs sex innan äktenskap, men som omvänder sig, faller igen, omvänder sig och faller ända till Gud brutit detta i honom/henne. Orsaken till att hon faller kan ligga djupt och ända från barndomen, det handlar alltså om att vederbörande måste bli befriad och helad av Gud och sådant kan ta många år.

   Man "faller" inte i otukt. Synda är något man väljer att göra och alternativet är att inte synda. Det kan mycket väl vara så att vi även har problem med synd beroende på genetiska faktorer eller uppväxt, men synd är ändå något som man väljer. Vi vet att alt är möjligt för Jesus och om vi verkligen vill gå till botten med vår synd så kan vi komma till Jesus, be att kristna lägger händerna på en och ber för en etc. Men det kan finnas fall där människan helt enkelt inte VILL bli befriad från sin synd som hon älskar, och därför inte agerar.

   <<Att Gud inte gjorde en utränsning tidigare beror nog på flera saker,

   Du försöker återigen lägga skulden för vår synd på Gud. Hade det hängt på Gud så skulle han aldrig dröjt med att rensa ut synd från oss, men nu hänger det inte på Gud utan på OSS att se till att lyda Gud genom att hålla oss till den Helige Anden.

   << dels att det inte var Guds tid,

   Gud skulle aldrig säga "Jag dröjer lite grand med att rensa ut synd från den här människan så att hon kan leva i synd lite längre vilket är det jag vill". Synd är aldrig Guds vilja.

   <<dels att jag inte visste om att sådant behövdes, jag var ju frälst och renad i Jesu blod. Det mesta Gud tog upp första gången, var saker innan jag blivit frälst, andra gången var det saker efter jag blivit frälst.

   Den Heliga Anden visar oss på vår synd och vi har dåligt samvete om vi syndar, såvida vi inte har härdat våra hjärtan. Att bli renade i Jesu blod betyyder inte att det är helt ok att smutsa ner sig igen

   <<Jag har vandrat i över 25 år läst bibeln lika länge och förstått att Gud inte handlar med oss efter våra synder:

   Bibeln däremot är tydlig med att Gud agerar pga av vår synd, och att synd innebär förlorade själar.

   1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

   <<Psa 103:11 Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som frukta honom.

   Nu är visserligen psalmer mycket poetiska och ingenting vi ska bygga doktriner på men noterade du villkoret för att hans nåd ska gälla? Vi måste frukta honom. Vad innebär det? Älskar vi honom så lyder vi honom. Vi måste frukta honom på så sätt att vi vet att olydnad innebär risk för våra själar.

   <<Det är alldrig fritt fram att synd, men att Gud skulle kasta ut den som syndar, eller att man blir av med frälsningen är för mig främmande.

   Det är bättre att gå efter vad Bibeln säger i stället för känslor.

   Ef. 5: 3. Otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, så som det anstår heliga, 4. och inte heller passar sig skamligt eller dåraktigt tal eller gyckel, utan i stället tacksägelse. Ty det skall ni veta, att ingen otuktig eller oren, eller girig, som är en avgudadyrkare, har arvedel i Kristi och Guds rike. 6. LÅT INGEN BEDRAGA ER med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn.

   <<Snarare använder Gud våra svagheter till att bryta ner oss, forma oss, ödmjuka oss, osv, men han förkastar inte oss, för han vet vad vi är, att vi är stoft!

   Varje gång vi syndar skymfar vi Gud.

   Like

 3. Annika!

  Om vi har kvar vår synd måste vi omvända oss.

  – Vi måste alltid omvända oss från synd, men från vårt kött finns det ingen omvändelse.

  Paulus säger, i mitt kött finns inget gott, vem skall frälsa mig arma människa.
  Köttet kan inte underordna sig Guds lag, bara ett sken av underordnande.

  Om jag/du har synd i våra liv, då är vi inte frälsta längre menar du, men alla har synd i sitt liv, det finns ingen som är helt ren, vilket innebär att det inte finns några Guds barn.

  Under hela livet kommer det upp saker som varit fördolda synder, synder som vi inte ser, men som är synder.
  När Guds Ande börjar sitt helgelseverk i människan så handlar det inte om brott mot morallagen, du vet inte stjäla, inte ljuga, inte mörda, utan om djupare saker, som förvissa går under att älska sin nästa, ex förakt, agg, missunsamhet, misstänksamhet, osv.

  För att förstå hur djupt förstörd människan är, även kristna stora Gudsmän och kvinnor, så ser man det på sådana saker, man hör det på vad de säger. Det är inte bara kärlek som kommer ut ur människan.

  Allt det vill Gud göra något åt, men om det skiljer oss från Gud så att vi inte är frälsta, då är det ju ingen vitts med att bli född på nytt!

  Från den dagen man blir frälst börjar Gud ett helgelseverk, avskiljning från syndabeteende, det tar hela livet just pga människans kött, den gamla naturen.

  Jag hade varit frälst i ca två år innan Gud gjorde en grundlig utränsning, sen har han gjort det en gång till, för att man gör saker som man inte ser som synd.

  Joh_13:10 Jesus svarade honom: “Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena – dock icke alla.”

  – Detta ord visar att trots att man är renad och ren, så behöver man tvätta fötterna, eller åter bliva renad från synd.
  Det finns ingen antydan på att man inte är frälst längre om man syndar, inte ens om man lever i medveten synd.
  Vill man däremot inte omvända sig när Gud tar upp synden, likt Davids synd, han gick ju flera år med synden, men var ändå Guds smorde.
  Vi blir inte avbrutna grena om vi syndar, däremot hindrar synden flödet, vi hamnar i dissharmoni med Gud!

  Bb

  Like

  • <<- Vi måste alltid omvända oss från synd, men från vårt kött finns det ingen omvändelse.

   Att ha ett kött är ingen synd. Även Jesus hade kött men syndade inte.

   <<Paulus säger, i mitt kött finns inget gott, vem skall frälsa mig arma människa.

   Jesus hade också svaret på den frågan. Paulus fortsatte inte att leva efter köttet utan efter anden, vilket vi alla kan göra. Lever vi efter köttet kan vi aldrig nalkas Gud.

   <<Köttet kan inte underordna sig Guds lag, bara ett sken av underordnande.

   1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

   <<Om jag/du har synd i våra liv, då är vi inte frälsta längre menar du, men alla har synd i sitt liv, det finns ingen som är helt ren, vilket innebär att det inte finns några Guds barn.

   Var står det att vi alla har synd i våra liv? Vi har alla valt att synda, ja, men för den saken skulle måste vi inte fortsätta att synda. Jesus dog inte så att vi skulle kunna synda i fred.

   <<Under hela livet kommer det upp saker som varit fördolda synder, synder som vi inte ser, men som är synder.

   Synda är att bryta mot Guds bud. Det gör vi inte utav misstag. Om så vore fallet så skulle den heliga anden inte göra ett särskilt gott arbete i oss.

   <<När Guds Ande börjar sitt helgelseverk i människan så handlar det inte om brott mot morallagen, du vet inte stjäla, inte ljuga, inte mörda, utan om djupare saker, som förvissa går under att älska sin nästa, ex förakt, agg, missunsamhet, misstänksamhet, osv.

   Alla dessa saker som du listade är inte synd, men de flesta. Vi kan undvika att vara missunnsamma.

   För att förstå hur djupt förstörd människan är, även kristna stora Gudsmän och kvinnor, så ser man det på sådana saker, man hör det på vad de säger. Det är inte bara kärlek som kommer ut ur människan.

   Vi måste inte synda. Vi är inte förstörda

   <<Allt det vill Gud göra något åt, men om det skiljer oss från Gud så att vi inte är frälsta, då är det ju ingen vitts med att bli född på nytt!

   Nu förstår jag inte. Det är synden som separerar oss från Gud. Därför måste vi bli födda på nytt och sluta att leva i synd .

   <<Från den dagen man blir frälst börjar Gud ett helgelseverk, avskiljning från syndabeteende, det tar hela livet just pga människans kött, den gamla naturen.

   OM vi hade haft en syndfull natur hade vi kunnat anklaga Gud för den, genom Adam och Eva. Själva hade vi varit oskyldiga offer. Men nu lär inte Bibeln att vi har en syndfull natur, eller att vi är förstörda, eller att vi aldrig kan sluta synda. Tvärt om säger Jesus "synda inte mer" och han ber oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda.

   <<Jag hade varit frälst i ca två år innan Gud gjorde en grundlig utränsning, sen har han gjort det en gång till, för att man gör saker som man inte ser som synd.

   Du säger ofta att det är GUD som gör en utrensning. Ville inte Gud göra en utrensning tidigare? Eller varför tror du att han dröjde i två år? Kan det inte i stället vara så att DU inte gjorde en utrensning tidigare? Hade det varit upp till Gud att rensa oss hade han rensat varenda en utav oss ögonblickligen. Han har inga anledningar att dröja. Det är upp till oss att hålla oss till Jesus så att vi inte syndar. Misslyckas vi är det vårt fel, och inte Gud som dröjer.

   <<Joh_13:10 Jesus svarade honom: ”Den som är helt tvagen, han behöver allenast två fötterna; han är ju i övrigt hel och hållen ren. Så ären ock I rena – dock icke alla.”

   Det står inte "en gång tvagen, alltid tvagen". Smutsar vi ner oss igen behöver vi återigen tvaga oss.

   <<Det finns ingen antydan på att man inte är frälst längre om man syndar, inte ens om man lever i medveten synd.

   Skojar du?!

   Gal 5:19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

   1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

   Ef. 5: 3. Otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, så som det anstår heliga, 4. och inte heller passar sig skamligt eller dåraktigt tal eller gyckel, utan i stället tacksägelse. Ty det skall ni veta, att ingen otuktig eller oren, eller girig, som är en avgudadyrkare, har arvedel i Kristi och Guds rike. 6. LÅT INGEN BEDRAGA ER med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn.

   Upp. 21:8 Men de fega, otrogna (unbelieving) och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

   2 Tim 3:2 Ty människorna skall då vara egenkära, giriga, skrytsamma, högfärdiga, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3. kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, oåterhållsamma, obehärskade, de skall hata det goda, 4. förrädiska, besinningslösa, uppblåsta, de skall älska njutning mer än Gud. 5. De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.

   1 Thess 4:3 Ni vet ju, vilka bud vi gav er genom Herren Jesus. 3. Ty detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. och att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, 5. inte i begärelses lusta så som hedningarna, som inte känner Gud, 6. och att ingen förgår sig eller bedrar sin broder i någon sak, ty Herren är en hämnare över allt detta, vilket vi också tidigare har sagt och betygat för er. Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse. 8. Den som föraktar detta, föraktar inte någon människa utan Gud, som har gett oss sin Helige Ande.

   Upp 21:27 Och aldrig någonsin skall något ORENT komma in i den eller någon som gör styggelse eller ljuger, utan de som är skrivna i livets bok hos Lammet.

   Hebr. 12:14. Sträva efter frid med alla och efter HELGELSE, utan vilken ingen får se Herren. 15. Och se till att ingen GÅR MISTE om Guds NÅD, att ingen bitter rot skjuter upp och vållar skada, så att att många därigenom blir besmittade

   Upp. 3:15. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. O, att du vore kall eller varm. 16. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, skall jag spy ut dig ur min mun.

   <<Vill man däremot inte omvända sig när Gud tar upp synden, likt Davids synd, han gick ju flera år med synden, men var ändå Guds smorde.

   Kung David förlorade sin frälsning under sin tid i synd.

   <<Vi blir inte avbrutna grena om vi syndar, däremot hindrar synden flödet, vi hamnar i dissharmoni med Gud!

   Joh. 15:6. Den (IF anyone KJV) som inte förblir i mig kastas ut såsom en gren och förtorkas, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden, och de brinner.

   Björn, OJ vad jag inte håller med dig ! 🙂

   GVD

   Like

 4. Annika!

  Vi har olika syn och tolkning på en del områden och det är väl ok.

  Problemet som jag ser i din tolkning, är att människan i princip kan frälsa sig själv, eller att hon genom att göra lagen/skriftens, dvs det rätta, så behåller hon sin status inför Gud. Det blir mao människans verk att göra det rätta/Guds vilja och det blir människans verk att förvandla sig till det Gud vill.
  Jag kan inte se att Gud handlar så, för om, vem får då äran?

  Om ex jag lyckas låta bli att synda, ex säga något negativt om en broder, eller vad som helst, då är det ju jag som lyckats och inte ett Guds verk till förvandling.

  Om inte synden bor i oss från födslen, då vore det smartare för Gud att förvandla oss redan från födslen och sedan lära människorna göra det rätta. Det var ju det Gud gjorde, (utom att förvandla), med Israel, han införde lagen, lärde dem hur de skulle leva och vandra, men det gick ju inget bra.
  Varför, jo för att människan är i sin natur ond, hon är en syndare, det var ju därför pånyttfödelsen kom.
  Vi blir pånyttfödda i vårt inre, men tyvärr är vårt kött kvar där synden bor och verkar.
  Men ju längre Gud fått utföra sitt verk i den pånyttfödde, ju mindre kött och syndabenägenhet.

  Bb

  Like

  • <<Problemet som jag ser i din tolkning, är att människan i princip kan frälsa sig själv, eller att hon genom att göra lagen/skriftens, dvs det rätta, så behåller hon sin status inför Gud. Det blir mao människans verk att göra det rätta/Guds vilja och det blir människans verk att förvandla sig till det Gud vill.

   Vi kan aldrig frälsa oss själva. Men vi kan "hålla oss kvar" i Jesus genom att lyda budorden. Jesus ber oss att hålla oss kvar i honom i Joh. 15 där vi läser om grenarna och vinträdet. Eftersom vi inte kan ha får synd och vår frälsning samtidigt så betyder det att vi avhållande från att synda betyder att vi håller oss kvar i Jesus. Självfallet måste tron vara i botten. Om det hade varit Guds ansvar att se till att vi är rena och syndfria, ja då skulle vi kunna säga att han misslyckad med detta varje gång vi väljer att synda.

   <<Om ex jag lyckas låta bli att synda, ex säga något negativt om en broder, eller vad som helst, då är det ju jag som lyckats och inte ett Guds verk till förvandling.

   Japp, det är DU som lyckats med att hålla dig i vinträdet. Gud kommer inte hålla dig i vinträdet åt dig. DU måste göra detta.

   <<Om inte synden bor i oss från födslen, då vore det smartare för Gud att förvandla oss redan från födslen och sedan lära människorna göra det rätta. Det var ju det Gud gjorde, (utom att förvandla), med Israel, han införde lagen, lärde dem hur de skulle leva och vandra, men det gick ju inget bra.

   Gud tvingar ingen att komma till honom, och inte heller att stanna. Gud förvandlar ingen så att vi inte längre kan synda men när vi blir förlåtna blir vi renade och vi har den heliga ande, vilket är en "förvandling".

   <<Varför, jo för att människan är i sin natur ond, hon är en syndare, det var ju därför pånyttfödelsen kom.

   Om människan i sin natur är ond så har vi utmärkta ursäkter inför Gud på domedagen. Vi kan bekvämt skylla vår synd på vår onda natur som vi aldrig bett om att få. Pånyttfödelsen kom för att vi alla valt att synda.

   <<Vi blir pånyttfödda i vårt inre, men tyvärr är vårt kött kvar där synden bor och verkar.

   Om vi har kvar vår synd måste vi omvända oss.

   GVD!

   Like

 5. Annika!

  Att synda för att man blir bedragen är inte detsamma som att synda för att det onda/synden finns i dem.

  Efter syndafallet är alla i den ondes våld ända tills de blir omvända, alla är onda, det finns inget gott i människans kött, därför pånyttfödelse!

  Bb

  Like

  • <<Att synda för att man blir bedragen är inte detsamma som att synda för att det onda/synden finns i dem.

   Var står det?

   <<Efter syndafallet är alla i den ondes våld ända tills de blir omvända, alla är onda, det finns inget gott i människans kött, därför pånyttfödelse!

   Var står det? Jesus hade precis samma kött som vi (sarx på grekiska) men han var ingen syndare. Det står inte i Bibeln att Jesus var född med en fördel över oss. Jesus var frestad i allt såsom vi men syndade inte. Om syndafallet gjorde att alla människor plötsligt blev onda (bebisar också?) kan de klandras för det? Denna ondska bad de aldrig om att få. Även ateister gör massor av goda saker.

   GVD 🙂

   Like

 6. Annika!

  Du skriver: Varför syndade då Adam och Eva?

  – Adam och Eva blev lurade av ormen, han sa, skulle då Gud sagt….
  Han sådde lögn och tvivel på det Gud sagt, det var inte för att de hade synd och ondska i sig som de syndade, det kom in i världen vid syndafallet!

  Bb

  Like

  • <hej <björn<<<<<<
   Ja, så då stämmer det inte att vi syndar för att ondska/synd finns i oss. Adam och Eva var skapta "mycket goda" och hade ingen ondska/synd i sig men det hindrade dem att från att synda.

   Like

 7. Annika!

  Jag håller inte med dig, för om inte ondskan/synden bor i oss så finns det heller ingen lust att göra det onda.

  Människan föds inte god, hon är alltigenom förstörd av synden och synden gör att hon syndar!

  Bb

  Like

 8. Annika!

  Paulus säger att synden bor i våra lemmar och att det är den synden som gör det onda.

  Om nu synden bor i människans lemmar, så inkluderas även barn, men synden har inte blivit verksam förren vid ett budbrott, ex mamman säger, du får inte göra så, barnet gör ändå så! Ålder, kanske fyra år.

  Synden finns i oss och verkar fram det onda, om inte hade inte Jesus behövt komma och dö!

  Bb

  Like

  • Hej Björn
   Paulus säger “ställen inte era lemmar i syndens tjänst” och han säger inte någonting annat än att synd beror på våra egna val. Synd kan inte “bo” någonstans såvida människan själv inte väljer att leva i synd. Vi väljer om vi ska leva efter köttet eller efter anden och valet är helt och hållet upp till oss. Varför dog Jesus? Inte för att det bor någonting i oss som vi inte har kontroll över, utan för att vi alla valt att synda.
   Hade vi varit födda med någonting negativt boende i våra lemmar så hade det inte varit vårt fel eftersom vi aldrig bett om att få bli födda på det viset.
   GVD 🙂

   Like

 9. … eller hur vårt samhälle socialt fungerar. Få har en personlig skuld i detta, men vi har alla en kollektiv skuld. En skuld vi kanske ådragit oss mot vår vilja, men vi måste ju leva i den värld vi har. Det är den skulden vi behöver befria oss alla ifrån. Även barnen.

  Like

  • Amen, bebisar kan inte synda. Jag tror också att marken är “förbannad” pga Adam och att vi lever i en fallen värld. Många tror dock att människan är född med en “syndfull natur”, alltså en arvsynd, men det finns inget stöd för en sådan tanke i Bibeln. Denna idé föddes med gnostikerna och blev populär inom kyrkan pga Augustinus..

   Like

 10. Bäbisar kan inte begå verksynd.

  Den så kallade arvsynden handlar inte om synd vi begår, utan det tragiska faktum att vi föds in i en brusten värld där vi blir en del av ett brustet sammanhang. Vuxna likväl som spädbarn tvingas leva med i dessa sammanhang för att överleva. Det är ju ganska tydligt i hur vi producerar mat, skaffar fram energi

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s