Tag Archive | jahve

Vad menas med “Jag har sagt att ni är gudar”? Joh. 10:34

one godVad menar Jesus med att hänvisa till existensen av ”gudar” i plural? – Joh. 10:34-35 och Ps. 82:6

Joh. 10:34 Jesus svarade dem: ”Står det inte skrivet i er lag: JAG HAR SAGT ATT NI ÄR GUDAR? 35 Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar – och Skriften kan inte göras om intet – 36 hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son. 37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.” 39 De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan och gick bort från dem.

Judarna var ju experter på skriften och kände självklart till den passage som Jesus syftade till när han sa ”står det inte skrivet”, men de kopplade verkligen inte ihop det med idén att flera personer än Gud skulle kunna kallas för GUD, för då hade de ju inte reagerat på Jesus påstående att han är ett med Fadern och Guds son. Att vara Guds son är detsamma som att vara Gud själv, för Gud har ju ingen fru som han har en son tillsammans med. Att vara en SON till Gud är därför att på något sätt ha sitt ursprung/källa direkt i Gud, och eftersom det endast finns en Gud (som inte har barn) så måste sonen vara jämbördes med Gud OCH GUD SJÄLV – för att undvika en pluralitet av skapelsegudar. Om det nu vore legitimt och helt enligt skrifterna för Jesus att kalla sig Gud trots att han inte är skaparguden, så borde det väl vara ok även för vissa fariséer att göra detsamma?

Joh. 10:33 Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

För att förstå vad Jesus menar måste vi förstås leta upp det skriftavsnitt som Jesus hänvisar till, och det handlar om Ps. 82:6. Läs kapitlet här nedan. Fotnoten på Bible Gateway förklarar ”Jesus syftar på Ps 82:6, där överhetspersoner kallas gudar på grund av sitt gudomliga uppdrag. Ett gudomligt uppdrag är ju precis det Jesus hade, och som Guds son är han en överhetsperson. Om t o m människor symboliskt/poetiskt kan kallas ”gudar”eftersom de representerar Gud genom deras ämbeten här på jorden (präster och domare), hur mycket mer har då inte JESUS skäl att kalla sig Gud eftersom han ju inte bara är en överstepräst utan GUD I KÖTT och direkt utsänd av Fadern som varit med honom i treenigheten sedan begynnelsen?

 

Joh. 17: 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig INNAN världen var till.

Judarnas uppfattning var att Jesus helt felaktigt likställde sig själv med Gud eftersom det står i den grekiska grundtexten i v.39 att de DÄRFÖR (av skälet att Jesus gjorde sig själv till Gud) försökte gripa Jesus på nytt. De uppfattade det som att Jesus konfirmerade sin gudom med att referera till skrifterna och uttrycka sig som han gjorde. Det var brilliant av Jesus att syfta på den här versen av flera anledningar.

1) Vi kan läsa i Joh. 8:20 att judarna faktiskt ville döda honom vid ett tidigare tillfälle, och det fanns faktiskt en rad tillfällen där de varit efter hans liv. Johannes förklarar att det inte var dags för Jesus att dö riktigt än, och om Jesus hade varit allt för frispråkig om hans egen gudomlighet alltför tidigt så hade hans tid på jorden blivit starkt reducerad. Inledningsvis ville Jesus inte att de som blivit helade skulle berätta om helandet för de högsta judarna, och han var även väldigt smidig när han samtalade med judarna och använde en del liknelser i stället för att tala rakt ut. Att uttrycka sig med ”Jag är den ende GUDEN, världens skapare, Adam’s Gud” osv hade varit kontraproduktivt och åhörarna hade inte bara omedelbart slutit sina ögon/öron till det han hade att säga, utan insisterat på stening bra mycket tidigare. Bättre då att förklara vem man är genom att förklara sitt ursprung på ett vist sätt och få tala till punkt (se Joh. 8:30) samt att hänvisa till judarnas egna skrifter – såsom en psalm – för att om möjligt få chansen att visa att det som står om Messias passar in på honom själv.  

2) Genom att hänvisa till en välkänd psalm så behövde Jesus på inga sätt förneka sin gudom eller ursäkta den på något vis, utan i stället bekräfta att det faktiskt är helt legitimt för honom att upphöja sig själv nu när t o m vanliga människor symboliskt kan vara ”gudar” såsom utsedda av Gud för att sprida hans ord (såsom Moses). 

Judarna trodde självfallet inte att Ps. 82 skulle påstår att det finns flera gudar, för de tror ju att Gud är EN, vilket skriften är mycket tydlig med. Varken Jesus eller judarna var polyteister. PSALMER ÄR POETISKA och kan spegla verkligheten! De måste inte alltid tolkas bokstavligt och precis som de står! Om i princip vem som helst skulle kunna kalla sig JAGÄR,  THEOS, och GUDS SON så är det väl ingen stor sak och inget att ge dödsstraff för? Om nu kristna idag gärna tolkar Joh. 10:34 som om fler personer är Gud kan kallas gudar – t ex om de jobbar som pastorer/präster/evangelister (för att spegla personerna i Ps. 82:6) – kommer de då att vara konsekventa och börja kalla sig själva GUD om de är pastorer, och/eller kommer de att börja kalla sin församlings pastor för GUD? Varför inte om det nu gått inflation i ordet GUD och fler än Gud kan använda sig av den termen?

Ps. 82:1 En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:2 ”Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. 3 Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! 4 Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!5 De vet ingenting och förstår ingenting, de vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar.6 ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.7 Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.” 8 Grip in, Gud, håll dom över jorden,ty alla hednafolk är din egendom.

Ps. 58:2 För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn?3 Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer, era händer banar väg för våld i landet. —7 Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre!11 Den rättfärdige skall glädja sig, när han ser hämnden, han skall tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. 12 Och människorna skall säga:”Den rättfärdige får sin lön, det finns en Gud som dömer på jorden.”

Psalmen i sig visar tydligt att de gudar som det talas om inte är RIKTIGA gudar eftersom Asaf vänder sig till den riktiga Guden och ber att han ska gripa in eftersom deras domar är orätta. Vi kan läsa att dessa ”gudar” inte vet någonting eller förstår någonting, samt att de ska dö precis som vanliga människor. Texten visar att Gud utsett dessa människor att vara ledare och domare men att de misslyckats med sin uppgift eftersom deras domar varit partiska. ”Alla hednafolk är din egendom” säger Asaf, vilket tydligt visar att det endast finns en sann Gud och att han ensam är Herre över alla. En israelisk kung hade till uppgift att leda ett land i enlighet med lagen, och även leviterna hade till uppgift att leda folket enligt lagen och vara Guds representanter på jorden. De som är utsedda att leda folket kan välja att vara duktiga och lydiga i sin uppgift eller inte, och det är dessa ledare som psalmisten poetiskt kallar för ”gudar” i sin psalm

Jesus poäng är att eftersom skrifterna applicerar termen ”gud” (även om det endast är poetiskt) på vanliga individer med uppdrag från Gud för att representera honom UTAN att detta anses som hädelse, så borde inte judarna anklaga honom för att häda när han ÄNNU MER har ett uppdrag från Gud att representera honom TILL FULLO. Han är ju både Guds son och Gud i mänsklig gestalt så närmare ”Gud” kan man ju inte komma!

Psalmen ingår i Guds ord, men bara för att detta unika uttryck finns med i en psalm (“jag har sagt att ni är gudar”) betyder inte att uttrycket därför faktiskt ANVÄNDES utanför denna poetiska psalm! Det finns några uttryck för “Gud” i GT och NT, och vi kan se att uttrycket för det mesta handlar just om vår ende Skapargud, men ibland står ett av uttrycken även för falska gudar som inte ens är några gudar. Vi kan även läsa ett par uttryck såsom att Mose ska vara “SOM” en Gud för andra. Ps. 82:6 står ut som en väldigt unik vers i detta sammanhang eftersom det inte handlar om vare sig Gud eller falska gudar, utan om ett poetiskt uttryck för Guds representanter på jorden. Att då kullkasta alla andra verser i Bibeln som tydligt visar att det endast finns EN SANN GUD, bara för att ge utrymme till tolkningen att Ps. 82:6 måste tolkas bokstavligt, är att ta sig stora friheter. Motivet med att läsa Bibeln på ett sådant sätt (lyfta upp en unik poetisk psalm och läsa resten av skriften genom den), är förstås att försöka slå hål på Bibelns ord att Jesus är Gud i kött – som flera verser säger. Hebr. 1:8 är exempelvis väldigt tydlig med att Gud Fader kallar sin son för GUD, och det blir ju då ett problem som måste lösas bland de som vägrar att acceptera att Jesus är Gud och vår Skapare. Att läsa som det står går ju inte för dem, eftersom det då skulle visa sig att Jesus faktiskt är GUD, och det går ju inte för sig. Så Ps. 82:6 används desperat som en slags räddningsplanka för att förminska Gud Faders bedömning att sonen är GUD. 

Om det nu finns flera personer som vi kan kalla gudar, kände inte Gud till detta eftersom han hela tiden säger att han ensam är Gud och att det inte finns någon annan Gud? Det verkar inte som Gud tolkar Ps. 86:2 bokstavligt heller:

Jesaja 45:5 Jag är Herren och det finns ingen annanUtom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv,
fastän du inte kände mig, 6 för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan.-–14 Så säger Herren:Vad egyptierna har skaffat sig genom arbete och nubiernas och Sebas resliga folk med handel, det skall allt gå över i din hand och höra till dig. De skall följa efter dig, i kedjor skall de gå. Och de skall falla ner inför dig och rikta sin bön till dig: “Endast hos dig är Gud, och det finns ingen mer, ingen annan Gud.“—18 Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.—21Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, Herren, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. 22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan.23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 

5 Mosebok 4:35 Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han.  39 Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan.

Mose var SOM GUD för sin bror Aron, men det står inte att han var Gud.

2 Mosebok 7:1 Men Herren sade till Mose: ”Se, jag har satt dig att vara SOM Gud för farao och din bror Aron skall vara din profet.

1 Mosebok 4:15 Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. 16 Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara SOM Gud för honom. 17 Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken.

Läs mer om detta i denna artikel och om Hebr. 1:8 i denna artikel. 

The Sacred Name Movement and its concern about the names YAHSHUA and YAHWEH

sacred nameThe big presupposition in the Sacred Name Movement is that the original documents underlying the New Testament were written in Aramaic (not Greek) and used the Sacred Names. These documents are supposed to have been destroyed by unnamed conspirators and substituted with Greek manuscripts using pagan names such as Jesus and God. If this is correct, then all of the early church fathers must also have been victims of this unfortunate conspiracy which have fooled most of the christian world (except for the believers of the SNM) because they all used the “forbidden pagan” names such as Jesus and Lord. The fact is that people have called out to the name of Jesus Christ for almost 2000 years now and they have been wonderfully saved when the Lord answered their prayers which they have raised up to him with earnest and repentant hearts. Our relationship with the Lord depends upon the intent of our heart and not phonetics.

A short note about KJV. KJV translates the Hebrew name Yahweh with “LORD” (capitals). ”Adonai” is translated with “Lord” (capital L), and ”Elohim” is translated”God”. Example in Deut. 4:35 the phrase is ”The LORD he is God”, i e ”Jehovah, he is Elohim”. In the cases where Adonai is used together with Jehovah, the last word becomes ”GOD”. So the double name ”Lord GOD”  is translated from ”Adonai Jehovah”. There is a difference between Lord and lord in KJV. Early in history the israelites started to say “Adonai” instead of  Yahweh.

Thanks to John McGlone for the following

The Sacred Name Movement (SNM) is a movement in Christianity that seeks to conform Christianity to its Hebrew Roots in practice, belief and worship. The best known distinction of the SNM is its belief in the use of a singular proper name for the God of Israel (YHVH/Yahweh) based upon the Tetragrammaton and the use of the Hebrew name they believe is the true Hebrew name of Jesus (Yahshua). They believe the Messiah’s name is YHWH pronounced, Yahwah.  Mainstream Christians and Hebrew scholars agree that Jesus’ real name was actually Yeshua. SNM believers also generally keep many of the Old Testament laws and ceremonies such as the Torah festivals and keeping kosher food laws. However, not every Sacred Name’ Group adheres to Old Testament festivals, dietary laws and other commands. The term “sacred name” is not exclusive to this movement but is a general theological term in Christianity – a translation of the Latin nomen sacrum.

Some definitions to help clarify the issue.

Vowel points – It is widely recognized by Bible scholars that vowel points were not used in the ancient Hebrew. That leaves the consonants of YHWH alone which then makes the personal Name of God unspeakable in any tongue. This was the tradition of the Hebrews who revered God’s Name so much they chose not to speak it, thinking they may be using it in a blasphemous way. Where did vowel points come from then? The Jews themselves applied vowel points to make words like Adonai, etc. Translators through the centuries have applied a myriad of principles to numerous and complicated to describe here to apply different vowel points which have led to different renderings of Names of God in the Bible.

The ‘name’ – Gr. word onomo translated into English means ‘name’: the name is used for everything which the name covers, everything the thought or feeling of which is aroused in the mind by mentioning, hearing, remembering, the name, i.e. for one’s rank, authority, interests, pleasure, command, excellences, deeds etc. persons reckoned up by name the cause or reason named.

Sacred name believers hold that verses like Matt 28:19, require you to hold to a singular, sacred name, ie YHWH, Jehovah, Yehoshua to be a true believer. For example:

Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the [YHWH] Father and of the [YHWH] Son and of the [YHWH] Holy Spirit,

Bracketed [YHWH] are obvious insertions and are for illustration only. If you were previously baptized the way Jesus instructed in this verse then according to their view you must be baptized again with the sacred name to be truly saved.
Another verse they like to use a lot Acts 4:12. Unfortunately, they ignore vs 13 which gives the context of this verse.

Acts 4:12 Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.

So by their teachings they will insert, YHWH, Jehovah, etc -ONLY concept into the text, thus nullifying what God has communicated. The conclusion of the matter rests with the proper definition of the word, onomo. We can easily see that it also means, ‘authority’ and in that context it would make sense for Jesus to instruct us to be baptized in the authority of the Father, Son, and the Holy Spirit. We would not need a personal pronoun here considering the other definitions of the word, ‘name’. Likewise, it would also make sense that there is no other authority by which we could be saved other than God himself.

Faith or Doubt?

YHWH only believers are not putting faith in God’s Word, but calling it corrupted causing doubt and distrust.  Scripture can be shown to be reliable over and again when compared to earlier manuscript copies. Also, much of the corruption the emperor Constantine brought in led to the establishment of the Roman Catholic church and authorities to rule over the people vice serving the people as our Master has commanded. They tell us that the New Testament is corrupt wherever it speaks of Jesus, Lord, or God. They contend the name YHWH should be there instead. They will not agree that the Living God of the Bible could deliver His Word intact to today that we may understand what we should believe. Some concepts we must trust by faith and prove with evidence:

a. God has delivered His Word intact and understandable in almost every language in the world. b. The Holy Spirit teaches us all things. c. The corruption and hypocrisy in the visible church led many people away from the truth of the Bible. d. The Name of the Messiah is delivered into many hundreds of languages and God is able to communicate who that Person was and is. Lastly, we should not trust the teachings of men that cause us to doubt or negate God’s Word. We should rightly divide the Word of God that we may be led by the Holy Spirit into all truth.

2 Tim 2:15 Be diligent to present yourself approved to God

The Pharisee’s who accused Jesus would have never used the personal pronoun of YHWH while he was being plotted against or interrogated prior to his crucifixion.

Matt 26:3-5 Then the chief priests, the scribes, and the elders of the people assembled at the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and plotted to take Jesus by trickery and kill Him. But they said, “Not during the feast, lest there be an uproar among the people.

Matt 26:62-63 And the high priest arose and said to Him, “Do You answer nothing? What is it these men testify against You?” But Jesus kept silent. And the high priest answered and said to Him, “I put You under oath by the living God: Tell us if You are the Christ, the Son of God!”

The three major languages of Jesus’ time was Aramaic, Latin, and Greek and not ancient Hebrew. Probably most people read the Septuagint as scripture vs. ancient Hebrew. This would make Jesus’ scriptural references accurate vs. the slight differences we see in the ancient Hebrew.

What’s in a Name?

According to the ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, the name Ieusus (Jesus) is a combination of 2 mythical deities, IEU and SUS (ZEUS, a Greek god).” – (www.wwyd.org). I went to the link they recommended and I tracked this down to an obvious skeptic of Christianity who wrote a book called, “Dictionary of Christian Lore and Legend” by J.C.J. Metford. It is no surprise to me that those who do such unscholarly work would quote a secular biased book as a source document for their views. Incredibly, the original quotation does not even line up with the final source reference which claims that Iesous means, ‘worship Zeus’.

The “correct name” idea is refuted by the fact that three languages were being used in Israel at the time of Christ. A form of Hebrew (Aramaic), Greek and Latin were all being used. It was not usual for someone to translate something into all these languages including names. For instance, the inscription on the cross of Christ read in all three languages. Therefore this inscription many of the Jews read, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Latin, and in Greek.

John 19:20 Here is the proper definition:

Ἰησοῦς Iesous G2424 Jesus = “Jehovah is salvation”

1) Jesus, the Son of God, the Saviour of mankind, God incarnate

2) Jesus Barabbas was the captive robber whom the Jews begged Pilate to release instead of Christ

3) Joshua was the famous captain of the Israelites, Moses’ successor (Ac. 7:45, Heb. 4:8)

4) Jesus, son of Eliezer, one of the ancestors of Christ (Lu. 3:29)

5) Jesus, surnamed Justus, a Jewish Christian, an associate with Paul in the preaching of the gospel (Col. 4:11)

Χριστός pronounced Kristos G5547 Christ = “anointed”1) the Messiah, the Son of God 2) anointed

Dr. Brown is a PhD in Semitic languages which includes Hebrew and Aramaic, a Jew by birth, and a follower of the Messiah. He is a worldwide recognized authority on this subject. The following is a partial excerpt from Dr. Brown’s response to the aforesaid Britannica article.

“The response to this statement (which has as much support as the latest Elvis sightings) is quite simple: We know where the name I­­esous came from: the Jewish Septuagint! In other words, this was not some later, pagan corruption of the Savior’s name; rather, it was the natural Greek way of rendering the Hebrew/Aramaic name Yeshua at least two centuries before His birth, and it is the form of the name found in more than 5,000 Greek manuscripts of the New Testament. This is saying something! The name I­­esous is also found in Greek writings outside the New Testament and dating to that same general time frame. Although it is claimed that the Encyclopedia Britannica says that “the name Ieusus (Jesus) is a combination of 2 mythical deities, IEU and SUS (ZEUS, a Greek god)” it actually says no such thing. This is a complete fabrication, intentional or not. In short, as one Jewish believer once stated, “Jesus is as much related to Zeus as Moses is to mice.” Unfortunately, some popular teachers continue to espouse the Jesus-Zeus connection, and many believers follow the pseudo- scholarship in these fringe, “new revelation” teachings. Not only are these teachings and practices filled with error, but they do not profit in the least. So, to every English-speaking believer I say: Do not be ashamed to use the name JESUS! That is the proper way to say his name in English—just as Michael is the correct English way to say the Hebrew name mi-kha-el and Moses is the correct English way to say the Hebrew name mo-sheh. Pray in Jesus’ name, worship in Jesus’ name, and witness in Jesus’ name. And for those who want to relate to our Messiah’s Jewishness, then refer to him by His original name Yeshua—not Yahshua and not Yahushua—remembering that the power of the name is not in its pronunciation but in the person to whom it refers, our Lord and Redeemer and King.”

There must be some understanding of transliteration and translation as the Bible has been translated into thousands of languages but must on occasion where there are words that do not exist from one language to the other a transliteration must be made of that word. In that case, letter by letter the corresponding word is formed into the new language making a new word in that language that did not exist before. One example I will use is the Yehovah – Jehovah problem which sacred name believers use to point out the ‘errors’ of the Bible. In Latin Yehovah is translated as Jehovah but they will use that and say, ‘Look there was no ‘J’s in the Hebrew language so Jehovah and Jesus could not be true.’ The problem with that is of course there are J’s authorized for use in Latin and English.

Conflicts in the argumentssacred name2

From the YHWH point of view the Messianic prophecies in Isaiah 7:14 and Matt 1:22-24 must be corrupted. We can see that this brings conflicts between the scriptures which must be explained away by this system of unbelief. The book of Isaiah was written approx 700 B.C. This is an awesome fulfillment of God’s Word from the OT to the NT providing evidence of our faith to believers and skeptics alike.

Is 7:14 Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and shall call His name Immanuel. [meaning God with us]

Matt 1:22-24 So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying: 23 “Behold, the virgin shall be with child, and bear a Son, and they shall call His name Immanuel”, which is translated, “God with us.”

These prophecies fulfilled reveal the errors of sacred name theology.

Is 9:6For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

In this passage we see a multitude of names listed and the passage actually calls it, ‘His name’. Notice that His name WILL BE…that is future tense, which they refuse to acknowledge. The defenders of this doctrine will say those are just titles, but why doesn’t the Bible say, ‘And His titles will be called…’ They will often use this passage as the bulwark for their belief, inserting YHWH into this verse.

Is 42:8 I [am] the LORD, that [is] My name; And My glory I will not give to another, Nor My praise to carved images.

LXX Is 42:8 ἐγὼ κύριος ὁ θεός τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς

In this passage, we see in the Hebrew transliterated Yehovah which we see has great similarity to YHWH. Sacred name proponents will insert YHWH into this text. But you can see by the Greek Septuagint written 250 B.C. the word is κύριος, which means Lord. How could the Septuagint have a name in the text 250 BC when the “corruption” did not happen until 325 AD according to the SNM view? That is an incredible 575 years of difference.

Exodus 3:13-15 And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them? And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the LORD God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever, and this is my memorial unto all generations.

In this passage God is calling Himself in the Hebrew: H1961 hayah hayah הָיָה. This is a personal pronoun defined as, always existing being. This word also matches the definition of Jehovah or Yehovah as always existent One. So there is no problem with either the words or the definitions. Logically, we can see that though they are different languages or translations they have the same meaning, thus the same name. How can any finite creature of God name the one who is eternal? Essentially, most of these ‘names’ given in the Bible are descriptions of God. When He is named it is by His hand within the Bible not ours.

Rev 19:12-13 His eyes were like a flame of fire, and on His head were many crowns. He had a name written that no one knew except Himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called The Word of God.

Here we see that God has an unknown Name and another name called the Word of God. Which in the G3004 λόγος and is defined as Logos : denoting the essential Word of God – Jesus Christ. We see this personal pronoun for Jesus again in John 1:1. Just these two verses should be enough to convince anyone that YHWH only is inconsistent with the Bible. The answer they will always give when faced with such evidence from the Bible is these verses were corrupted by Constantine. We have already proven is a false presumption. This of course refers to this system of doubt of God’s Word instead of faith or trust in the same.

Rev 19:16 And He has on [His] robe and on His thigh a name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.

Here the word King is Baseloose G935 βασιλεύς and means prince, leader of the people, commander, lord of the land. The word LORD G2962 (all caps) is Koorios κύριος and means:

1) he to whom a person or thing belongs, about which he has power of deciding; master, lord a) the possessor and disposer of a thing 1) the owner; one who has control of the person, the master. 2) in the state: the sovereign, prince, chief, the Roman emperor b) is a title of honour expressive of respect and reverence, with which servants greet their master c) this title is given to: God, the Messiah.

The obvious deduction here must be that God has used many names throughout the history and languages of mankind. After all, God created language and He confused languages at the tower of Babel. He also gives us the intelligence to translate/transliterate between languages that we may have the understanding in communication. The teaching of a particular ancient Hebrew ‘sacred’ name as the only way to pronounce and believe upon His name is false as we have shown and contradicts the Bible in many places. This causes a stumbling block for both believers and unbelievers alike.

Lastly, I would say that it is not a problem if a believer desires to use the Name of YHWH. It becomes problematic and unbiblical when someone says that this is the only authorized name for the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Både Fadern och Sonen kallar sig A och O och JAG ÄR

Gud Fader kallar sig den förste och den siste, a och o, vilket är början och slutet, och Jesus kallar sig också dessa namn. Att göra sig likvärdig Gud och att kalla sig vid hans namn är den yttersta formen av HÄDELSE, så en trogen jude eller kristen skulle aldrig komma att tänka på att göra sig skyldig till något sådant. Jesus Kristus hade inga som helst problem med att kalla sig vid Faderns namn, eller att människor tillbad honom – trots att Jesus själv säger att endast GUD ska tillbes. Detta kan bara betyda att Jesus ÄR Gud, för annars skulle han vara den värsta sortens lögnare och hädare. Fariséerna på Jesus tid insåg förstås att Jesus vid upprepade tillfällen gjorde sig likvärdig Gud genom att förlåta synder, stå över sabbaten, påstå sig själv vara Messias, etc, och det var av den anledningen som de ville döda honom. Fadern och sonen är båda A och O:

Isa 44:6 Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Isa 48:12.Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Jag är det; jag är den förste, jag är ock den siste.

Upp 1:5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod 6 och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.-–12 Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld 13 och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. —16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.17 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Upp 21:5Och han som satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.» Ytterligare sade han: »Skriv: ty dessa ord äro visa och sanna.»  6Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, BEGYNNELSEN och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.

Upp 22:12Se, jag kommer snart och har med mig min lön, för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.13Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 14Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.15Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.» 16Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

Fadern säger att han är JAG ÄR, vilket Jesus också säger om sig själv

Jag är = Jahvé (JHVH). Jahvéh är Gamla testamentets Kristus som åtföljde Israels barn i moln- och eldstoden.”De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus”. (2 Mos. 3:1-14, 1 Kor 10:4) Ingen annan än Gud skaparen har kallat sig Jahvé i Bibeln.

2 Mosebok 3:14 Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: ‘Jag är’ har sänt mig till eder. 15Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till släkte.

Jesus kommer med en rad påståenden i Johannes 8 (och på många andra ställen i Bibeln) som vore skrytsamma hädelser såvida Jesus inte är Gud:

Joh 8:12 Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Joh 8:19 Då sade de till honom: »Var är då din Fader?» Jesus svarade: »I kännen varken mig eller min Fader. Om I känden mig, så känden I ock min Fader.»

Joh. 8:23 Men han svarade dem: »I ären härnedifrån, jag är ovanifrån; I ären av denna världen, jag är icke av denna världen.

Joh 8:51Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin se döden.»

Jesus hävdar alltså att HAN är världens ljus, och att det är HANS ord som ska följas och som leder till liv. Det vanliga för en troende jude är att säga att det är GUDS ord (Faderns ord) som ska följas. Jesus anser sig alltså vara Gud, och det är något som åhörarna inte missuppfattar. Jesus säger modigt att vi skulle känna Fadern om vi känner Jesus och att han (till skillnad mot andra) inte är av denna världen men kommer ovanifrån.

Joh. 8:24Därför sade jag till eder att I skullen dö i edra synder; ty om I icke tron att jag är den jag är, så skolen I dö i edra synder.» 25Då frågade de honom: »Vem är du då?» Jesus svarade dem: »Det som jag redan från begynnelsen har uttalat för eder.

Jesus säger att om vi inte tror om honom att “jag är den jag är” så kommer vi att dö i våra synder. Det är alltså enormt viktigt att vi rätt kan identifiera Jesus och respektera att han är den han säger sig vara. Våra själar kan hänga på detta! Och vem är då Jesus och vad är det vi måste tro om honom? Jesus säger att han är den som han alltid sagt sig vara från början. Isaiah var först ut bland profeterna att ge sonen namn:

Jes 9:6Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig GUD, Evig fader, Fridsfurste.

Jes 10:20 På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på Herren, Israels Helige. 21 En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob, till Gud, den Mäktige. (Samma namn som i 9:6)

Jes 14:7 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.

Vidare vet vi att Jesus är världens ljus, kommer ovanifrån, är början och slutet och att allting är skapat till, av och genom honom. Han är rätt och slätt GUD, vilket namnet Immanuel (“Gud med oss”) också visar. Eftersom det är viktigt för oss att acceptera Jesus för den han är så är det lätt att förstå varför Satan försöker sprida den helt motsatta läran – genom att göra olika religiösa grupperingar populära som lär just att Jesus endast är en vanlig människa och/eller en ängel. Satans mål är ju att människor ska gå förlorade så att förvilla människor och få dem att tro att Jesus inte är Gud är det bästa sättet (förutom att få människor att synda) att få människor att vara på väg till helvetet. Det som de flesta sekter har gemensamt är att de vägrar att acceptera att Jesus är GUD. Satan har stor makt inom Jehovas Vittnen som vägrar att låta sig korrigeras av Bibeln om Jesus gudomlighet, och de föredrar att sprida ut människoläror genom traditioner och tidskrifter.

Jesus påstår att han är sänd av Fadern, och att en del av åhörarna kommer till tro på honom. Vad är det då som de börjar tro, som de inte tidigare trodde? De visste sedan tidigare att Josef och Maria var hans föräldrar, att han kom från Nasaret och att han predikade för människor och kanske även att han utförde mirakel. Men plötsligt så “kommer de till tro” på honom, och det kan bara betyda att de nu tror att han är den som han säger sig vara:

Joh. 8:29Och han som har sänt mig är med mig; han har icke lämnat mig allena, eftersom jag alltid gör vad honom behagar.» 30När han talade detta, kommo många till tro på honom.31Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar

Jesus säger att om vi syndar är vi syndens träl och INTE fria, och han säger också att det är SONEN som kan göra oss fria. Alltså JESUS själv som är Guds son. Eftersom det är sonen som ska dö för världens synder så är det genom hans blod som vi kan bli fria. Då blir vi i sanning renade, men Jesus sanning gäller även efter vår rening – nämligen att vi inte är fria om vi syndar. Det är lika sanna ord före en omvändelse som efter en omvändelse. Synd=död för både kristna som icke-kristna. Den heliga anden kan hjälpa oss att avhålla oss från synd och då är vi fria.

Joh. 8:34Jesus svarade dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl.35Men trälen får icke förbliva i huset för alltid; sonen får förbliva där för alltid.36Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Vi kan läsa vidare:

Joh 8:52Judarna sade till honom: »Nu förstå vi att du är besatt av en ond ande. Abraham har dött, så ock profeterna, och likväl säger du: ‘Den som håller mitt ord, han skall aldrig någonsin smaka döden.’53Icke är väl du förmer än vår Fader Abraham? Och han har ju dött. Profeterna hava också dött. Till vem gör du då dig själv?»54Jesus svarade: »Om jag själv ville skaffa mig ära, så vore min ära intet; men det är min Fader som förlänar mig ära, han som I säger vara eder Gud.55Dock, I haven icke lärt känna honom, men jag känner honom; och om jag sade att jag icke kände honom, så bleve jag en lögnare likasom I; men jag känner honom och håller hans ord.56Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad.»

Jesus hävdar alltså att Abraham fröjdade sig över att få se Jesus dag, och att han verkligen fick se den! Om nu Jesus inte existerade förrän han föddes av Maria, hur kommer det sig då att Abraham – som levde hundratals år innan Jesus födelse – kunde få se “Jesus dag”? Om Jesus är Gud så löser sig detta mysterium. (Man skulle också kunna säga att Abraham träffade Jesus i Melkisedeks skepnad.) Jesus kallade sig själv JAG ÄR:

Joh 8:57Då sade judarna till honom: »Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!»58Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.»59Då togo de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig undan och gick sedan ut ur helgedomen.

Mark. 14:61-64 “Översteprästen frågade honom vidare: ‘Är du Messias, den Välsignades son?‘ Jesus svarade: ‘Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.’ Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ‘Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?’ Alla fann de honom skyldig till döden.”

Joh. 18:4-6″‘Vem söker ni?’ De svarade: ‘Jesus från Nasaret.’ Han sade till dem: ‘JagÄr.‘ Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken.”

Nej, det råder ingen tvekan. Jesus använder Guds namn på sig själv, och åhörarna tar inte miste på detta. Anledningen till att de vill stena och döda Jesus är att de menar att han hädar.

Johannes 10:33 Judarna svarade honom: »Det är icke för någon god gärnings skull som vi vilja stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.»

Människan är innovativ när det gäller att komma runt Bibelns självklara budskap att Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Se vidare i mina artiklar om treenigheten och att Jesus är alltings skapare.