Archive | January 2018

Ingen som frestas skall anklaga Gud för han frestar inte någon – och Westminster Confession of Faith

ja. 1Gud frestar ingen, än mindre orsakar synd

Om Gud inte frestar en enda människa så kan man heller inte anklaga honom för att orsaka så att människor syndar. Detta är kalvinisternas dilemma, eftersom de så starkt tror att ingenting sker emot Guds vilja (eftersom han då inte skulle lyckas vara allsmäktig) vilket då leder till att även synd sker helt enligt hans önskemål. Nej, alla kalvinister skriver inte under på detta (fast häpnadsväckande många), men då är de heller inte konsekventa med sin egen lära som baseras på TULIP. Jag tror många kalvinister inte är medvetna om vad deras egen lära kräver av dem. En del är förstås mer trogna sin lära än andra, men vad alla kalvinister har gemensamt är att ingen av dem lyckas vara helt konsekventa med sina doktriner.

Jak. 1:12. Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.

1 Joh. 1:5 —  Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Man kan tycka att ovan verser alltid borde användas som ett filter när man läser Bibeln, men kalvinister vill gärna komma runt innebörden av verserna. I deras Westminster Confession of Faith, sektion 3, kan man läsa:

I. God from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever comes to pass; yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures; nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established.

Att i ett dokument hävda att Gud förutbestämt/orsakat ALLT som sker, så kan man inte använda den motsägande brasklappen att synd är undantaget. Det skulle då handla om en motsägelse, såsom “Jag bryter mot budorden, men inte på så sätt att jag syndar”, eller “I vår kyrka tror vi på den klassiska treenigheten, men vi tror förstås inte att Jesus är Gud”. Man undviker inte motsägelser bara för att man skriver sig fri från dem med vackra ord i ett dokument. Inte ens om man börjar använda ett komplext ord såsom “kompatibilitet” (compatibility), i tro att detta skulle kunna städa undan paradoxer. Om ingenting sker emot Guds vilja, så leder det förstås till att även synd sker enligt hans vilja.

Kalvinister har orsak att skruva oroligt på sig när de tvingas svara på frågan “Sker synd enligt Guds vilja, eller emot hans vilja? Hur de än besvarar frågan så tvingas de presentera en motsägelse. Att påstå att synd sker enligt hans vilja gör förstås Gud själv till en hycklande syndare, och att påstå att synd sker mot hans vilja skulle göra att de tvingas erkänna att Gud inte förutbestämt precis allt trots allt samt att saker och ting inte sker som han hellre önskat. Det sistnämnda alternativet är vad icke-kalvinister anser, men kalvinister kan inte hålla med eftersom de inbillar sig att Guds allsmäktighet då får sig en rejäl törn.

II. Although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions; yet has He not decreed anything because He foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions.III. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life; and others foreordained to everlasting death.V. Those of mankind that are predestinated unto life, God, before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, has chosen, in Christ, unto everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any foresight of faith, or good works, or perseverance in either of them, or any other thing in the creature, as conditions, or causes moving Him thereunto; and all to the praise of His glorious grace.

Här ovan kan vi läsa att Gud förutbestämt och valt ut en skara människor som han ämnar frälsa (vare sig de vill eller inte), och att han tog detta beslut redan INNAN de ens var födda och t o m innan världen ens fanns. Det står uttryckligen att han gjorde detta val utan någon tanke på deras tro, gärningar (och alltså inte heller omvändelse), eftersom detta är egenskaper och ageranden som han själv ansvarar för att placera hos de lyckligt utvalda personerna som han lovar att frälsa och bevara. Detta leder förstås till det orimliga faktum att SYND inte har någonting med människors fördömelse att göra, eftersom Gud utvalt människor till evig fördömelse INNAN de ens fanns, och alltså innan de hunnit synda. Alltså går det inte att säga att de förtjänar helvetet pga synd, utan snarare därför att Gud utvalt dem till att vara helvetesinvånare redan innan jorden fanns.

Ändå hävdar WCF att människor anklagas för sin synd redan innan de ens hunnit få kroppar att kunna synda med – ja tusentals år innan de ens fanns. De som Gud valt att fördöma (som alltså inte har något som helst med deras tro/otro eller ageranden att göra) är alltså fördömda redan vid födseln, och dessutom lär kalvinister ut att Jesus inte ens dog för dessa förlorade människor som skapades utan minsta chans till frälsning.

VI. As God has appointed the elect unto glory, so has He, by the eternal and most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto.Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by His power, through faith, unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only.VII. The rest of mankind God was pleased, according to the unsearchable counsel of His own will, whereby He extends or withholds mercy, as He pleases, for the glory of His sovereign power over His creatures, to pass by; and to ordain them to dishonor and wrath for their sin, to the praise of His glorious justice.

Motsägelserna fortsätter. Vi kan läsa att Gud skulle utse människor till evig förtappelse pga sina synder, men hur hänger det ihop när Gud gjorde valet innan jordens skapelse, långt innan de hunnit synda? När de väl är födda har de inget annat val än att bli just de syndiga och vresiga människor som Gud förutbestämt att de ska vara. Eller har de en chans att få vara med bland de utvalda? Inte? Ja, då är det inte deras fel att de vänder ryggen till Gud eftersom Gud utvalt dem till detta, samt förvägrar dem en chans att kunna tro på honom. Det som är mest anmärkningsvärt är att Gud sägs “hoppa över” en del människor (vägrar att ge dem kapacitet att tro) för sin egen personliga ÄRAS skull. Guds ära förhöjs alltså på något mystiskt sätt utav att han tvingar de flesta människor att födas fördömda och utan chans att bli frälsta. Många skulle kalla en sådan beskrivning av Bibelns Gud för hädelse. WCF lär ut att Gud faktiskt glädjer sig åt varje förlorad människa eftersom deras olycka på något sätt förhöjer hans egen gudomliga ära.

Många kalvinister protesterar då och säger “Nej, nej! Han tvingar dem inte att vara otroende! De vill själva vara otroende syndare!” Men hur hänger det ihop med att Gud förutbestämt allt? Samt att ingenting sker emot hans vilja? Jesus dog väl heller inte för dessa människor enligt kalvinismen och L i TULIP? Om Jesus inte dött för dem, då har de väl ingen chans att bli frälsta? Kalvinismen lär vidare ut att människorna inte själva väljer sin “natur”, utan det är Gud som gör detta val åt människorna samt ser till att de inte kan bli lösta från en destruktiv natur såvida han själv inte gör något åt det. Därmed borde man inte kunna anklaga de förlorade för sin mörka sida eftersom den påtvingats dem. Ändå vill kalvinismen göra människor ansvariga för något de inte kan påverka.

VIII. The doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care, that men, attending the will of God revealed in His Word, and yielding obedience thereunto, may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election. So shall this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God; and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the Gospel. (Westminster Confession of faith, Ch. 3)

WCF lär vidare ut att denna mystiska lära på något sätt förväntas förhöja vår beundran inför denna Gud som beter sig på det här sättet. På något sätt borde vi alltså göra som Gud, glädjas precis lika mycket åt de förlorade som åt de frälsta, eftersom alla människor till slut hamnar på de platser (himmel eller helvete) som Gud önskat och predestinerat redan innan jordens skapelse.

“En gång frälst alltid frälst” är förstås en lära som är central inom kalvinismen, vilket innebär att man egentligen inte vet om man är frälst eller inte (som man annars skulle kunna vara). Om en kristen i slutet av sitt liv börjar leva i lögn och otrohet, så måste man använda argumentet “han/hon var inte frälst från första början, för då hade personen förblivit frälst”. Alternativt att personen fortfarande är frälst trots sin synd eftersom ingen utvald människa någonsin kan gå förlorad. Bibeln å andra sidan talar om att man kan dö om man återvänder till sin synd (Satan lärde ut det motsatta med sin “Ni skall visst inte dö” i 1 Mos. 3:4).

Kalvinismen är ett virrvarr av ständiga motsägelser, och tyvärr hamnar man främst på kalvinistiska sidor när man gör sökningar på google. Då kanske man hamnar hos carm, aomin, gotquestion eller desiringgod, och riskerar då att bli matade med kalvinism utan att vara medveten om det.

Vad är synd?

1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 

Gal. 5: 14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. 

Vad är löftet om synden? Gud frestar ingen, men han hjälper oss med utvägar när frestelser kommer. Notera alltså att det inte är en synd att frestas. Gud begär inte det omöjliga utav oss utan de möjliga.

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

1 Kor. 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Se gärna debatten mellan “friviljaren” Jesse Morell och carms Matt Slick här. Läs gärna om Herrens bön/Fader vår här.

Lucifer, the morning star, who is Satan and the devil – Isaiah 14:12

satan“And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven” Luke 10:18

Satan in the New Testament is a translation from the Greek masculine noun Σατανᾶς (Satanas, Strong’s 2567) corresponding to Σατάν (Satan, 4566). He is understood as the accuser, i.e. the devil and an adversary (one who opposes someone in purpose or act). He is the name given to the prince of evil spirits who  encourages people to sin and incites apostasy from God. He is also believed to be in control of his demons (spirits of fallen angels) who can take possession of people and inflict them with diseases. Satan will be overcome on Christ’s return from heaven and bound with chains for a thousand years. When this time has passed he will walk the earth yet again, but will eventually be given over to eternal punishment. According to Blueletterbible Satan is used 27 times in the KJV (Strong’s 7854).

The question is then if Satan is the same as Lucifer, which is an expression found in Is. 14:12 and is a latin translation of the Hebrew word heylel (Strong’s 1966) – used once in the Bible. The expression “Lucifer, Son of the morning” (KJV) is the translation from heylel ben Shachar (Strong’s 1966, 1121, 7837). The English translation Lucifer derives from the Latin term lucem ferre, which holds the meaning of light-bearer, the shining one, the morning-star, and apart from a good description of Satan (before he fell) it is a close connection to the king of Babylon based on the passage in Isaiah. The unnamed King of Babylon in chapter 14 is condemned in a prophetic vision and is called the “morning star” (Venus is “wandering star” visible at dawn). It could be a description of an attempt to usurp kingly power, like the failed regency of Belshazzar. Much like Satan, who did the same thing (see Ezekiel below).

Unlike the English expression, the Latin words were not used exclusively to describe this particular person in Is. 14:12. Jerome’s latin translation in the Vulgate is not in error, and he did not use capital letters in the expression (thus not rendering it a personal name). The Septuagint (a Greek translation of the Old Testament) renders the same expression ἑωσφόρος (heōsphoros) which could be translated “bringer of dawn”, which is not too far off from Jerome’s result.

If the bringer of light spoken about (lucem ferre) is not Satan, who is he, and why does the description of him sound like the background of Satan? The king of Babylon did not fall from heaven, but he seems to be compared to a shiny bring being falling from heaven.

Is. 14:11 Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols: the worm is spread under thee, and the worms cover thee.12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! (how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of THE PIT.16 They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;17 That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?18 All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house.19 But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase trodden under feet.

“The sons of God” below are angels (see article) and Satan came together with them to approach the Lord God. If Satan is the same as Lucifer, it makes sense that he might have this type of conversation with God. This conversation proves that Satan is a real being, and not an abstract principle such as “sin”.

Job 1:6 Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them.7 And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.8 And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil?9 Then Satan answered the Lord, and said, Doth Job fear God for nought?10 Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land.11 But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face.12 And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. See also Job 2. 

More examples from the old testament that Satan can be a real person:

1 Chron. 21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

Ps. 109:6 Let thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.

Zech. 3:1 And he shewed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. 2 And the Lord said unto Satan, The Lord rebuke thee, O Satan; even the Lord that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out of the fire?

But the same Hebrew word can also be used as a principle against God or a “Satanic” (God-hating) being who acts on behalf of Satan:

2 Sa. 19:22 And David said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah, that ye should this day be adversaries unto me? shall there any man be put to death this day in Israel? for do not I know that I am this day king over Israel?

1 Ki. 5:4 But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.

1 Ki. 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom.—23 And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah — 25 And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, beside the mischief that Hadad did: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

This reminds us of the New Testament idea that there are many antichrists but also a specific person/being called antichrist who will appear in the last time. An antichrist is a deceiver, and the highest form of deception is someone who acts against God – such as objecting to Jesus being the Christ and the Messiah (God in flesh). Satan is against Christ, so he is the antichrist.

1 John 2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

nephilim3

We also have the famous passage in Ez. 28, which is addressed to the prince/king of Tyrus, with a parallel to Satan who had a similar problem with pride and subsequent defeat and disaster. We can read about someone who has a heart which is lifted up (against God) because of his riches, someone claiming to be God, someone who is perfect in beauty, someone who is extraordinary BRIGHT (repeated several times), someone who shall be brought down to the pit, someone who has been in the garden of Eden covered in precious stones, someone who is a cherub (an angel) and created so by God, someone who was on the holy mountain of God, walking on stones of fire, someone who was perfect in his ways until iniquity was found in him, someone who is cast to the ground by God due to his sin, someone who has corrupted his wisdom due to his beautiful brightness, etc. Clearly this is not the prince of Tyrus, but a comparison can be made when it comes to pride and corruption – and it is also forming a prophesy.

Ez. 28:2 Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:—5 By thy great wisdom and by thy traffick hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches:6 Therefore thus saith the Lord God; Because thou hast set thine heart as the heart of God;7 Behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.8 They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas.9 Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? but thou shalt be a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee—12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee. 

The book of the secrets of Enoch (or Slavonic Enoch or 2 Enoch)

The book of Enoch (referred to in the Bible, so of high value) describes the look of the bright angels, and how one angel in particular is thrown out of heaven together with his subordinate angels. The reason for this ordeal is due to this angel’s proud attempt to be equal to God. We can recognize the description from the Bible, where it is describing Satan.

29:2 And from the rock I cut off a great fire, and from the fire I created the orders of the incorporeal ten troops of angels, and their weapons are fiery and their raiment a burning flame, and I commanded that each one should stand in his order.3 And one from out the order of angels, having turned away with the order that was under him, conceived an impossible thought, to place his throne higher than the clouds above the earth, that he might become equal in rank to my power.4 And I threw him out from the height with his angels, and he was flying in the air continuously above the bottomless.

31:4 The devil is the evil spirit of the lower places, as a fugitive he made Sotona from the heavens as his name was Satanail (Satan), thus he became different from the angels, (but his nature) did not change (his) intelligence as far as (his) understanding of righteous and sinful (things).5 And he understood his condemnation and the sin which he had sinned before, therefore he conceived thought against Adam, in such form he entered and seduced Eva (Eve), but did not touch Adam. 

The book of Enoch (or 1 Enoch, or Ethiopian Enoch)

86:1 And again I saw with mine eyes as I slept, Again I looked attentively, while sleeping, and I saw the heaven above, and surveyed heaven above. and behold a star fell from heaven, 2. And behold a single star fell from heaven. and it arose and eat and pastured amongst those oxen.—3 And again I saw in the vision, and looked towards the heaven, and behold I saw many stars descend and cast themselves down from heaven to that first star, and they became bulls amongst those cattle and pastured with them

88:1 And I saw one of those four who had come forth first, and he seized that first star which had fallen from the heaven and bound it hand and foot and cast it into an abyss: now that abyss was narrow and deep, and horrible and dark.

Lucifer is referred to as the morning star, Venus, which is one of the seven wandering stars (and not part of a star constellation). Enoch explains that the future for those independent stars will not be very bright:

1 Enoch 21:1. And I proceeded to where things were chaotic. 2. And I saw there something horrible: I saw neither a heaven above nor a firmly founded earth, but a place chaotic and horrible. 3. And there I saw seven stars of the heaven bound together in it, like great mountains and burning with fire. 4. Then I said: ‘For what sin are they bound, and on what account have they been cast in hither?’ 5. Then said Uriel, one of the holy angels, who was with me, and was chief over them, and said: ‘Enoch, why dost thou ask, and why art thou eager for the truth? 6. These are of the number of the stars of heaven, which have transgressed the commandment of the Lord, and are bound here till ten thousand years, the time entailed by their sins, are consummated.’  

Jude 13:13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.

Origen interpreted such passages as being about manifestations of the devil, and so did  Tertullian. Calvin and Luther, on the other hand, did not – which maybe is not surprising considering the multitudes of new doctrines they have invented.

Jesus is the morning star 

Jesus is also called the morning star, because he is our true permanent bright LIGHT, and he will never lose his brightness the way Satan did. In the new Jerusalem there will not a need for the sun since the lamb (Jesus Christ) will be our light.

The mention of the morning star in the Bible:

Job 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.—7 When the morning stars (boqer Strong’s 1242 + kowkab Strong’s 3556) sang together, and all the sons of God shouted for joy?

2 Pet. 1:15 Moreover I will endeavour that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance.16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.18 And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.19 We have also a more sure word of prophecy; whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts:20 Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.21 For the prophecy came not in old time by the will of man: but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.

Rev. 2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.28 And I will give him the morning star.

Rev. 22:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.15 For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

Why are both Satan and Jesus Christ both resembling a morning star? Satan seems to have been the brightest of angels before his fall, and he has been chasing the son of God ever since the first pages of the Bible, where we can read about God’s prophesy “I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel” (Gen. 3:15).

We can also read about the seed in Daniel which seems to be saying that in the last days seeds will be mixed inappropriately just like they were (due to the fallen angels) prior to the flood (described both in the book of Enoch and the book of Jasher, both books mentioned in the Bible) and which caused God to let the whole earth be covered with water. The next time the earth will be affected by fire.

Dan. 2:43 And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.

Scientists are already now making advanced experimentations with mixing of seeds/sperms. (If you want to read more about the situation with the disastrous mixing of animals before the flood, you can read more in the previously mentioned books.)

satan-i-kampThe beast in the bottomless pit – who was, is not and yet is

Something else that will happen during the same time is something extraordinary. Someone called Apollyon is presently trapped in the bottomless pit. This place has not yet been discovered during a hike or on the way to work, but some Christians (like Stephen Quayle) believe this pit is situated in Antarctica. Apollyon is believed to have multiple names, and one speculation is Nimrod. (In order to not go down the rabbit hole and make this article too long, I will leave it at that.) Apollyon is described as both a beast and an angel, and also a king and leader of the below described “locusts”.

Rev. 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit. 2 And he opened the bottomless pit; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power.— 11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

Rev. 11:And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.— 7 And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them.

Rev. 17:8 The beast that thou sawest was, and is not; and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is.

Rev. 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.5 But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.6 Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

Satan in the New Testament

We can read about the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience in Eph. 2:2, the devil disputing with Michael about the body of Moses (Jude 1:9) and most importantly the dragon of the Book of Revelation “who is called the devil and Satan” (Revelation 12:9; 20:2).

Matt. 4:10 Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

Matt. 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

Mark 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satancast out Satan? — 26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

Matt. 16:23 But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

Mark. 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.

Mark 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

Mark 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

Luke 13:16 And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

Luke 12:3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.

Luke 22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:

John 13:27 And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

Acts 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

Acts 26:18 To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

Rom 16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.

1 Cor. 5:5 To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.

1 Cor. 7:5 Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

2 Cor. 2:11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.

2 Cor. 11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.

2 Cor. 12:7 And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure.

1 Thess. 2:18 Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again; but Satan hindered us.

2 Thess. 2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders

2 Tim. 1:20 Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

1 Tim. 5:15 For some are already turned aside after Satan.

Rev. 2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.—13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan’s seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.—24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

Rev. 3:9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

Rev. 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.10 And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.11 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.12 Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.13 And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child.14 And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent.15 And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood.16 And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

Rev. 20:1 And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

Freemasonry?

The Taxil hoax is named after Léo Taxil (1854–1907) who claimed that the freemason Albert Pike promoted the idea that Lucifer was God and in opposition to the evil god Adonai. Freemasonry Disclosed,  1897:

“With frightening cynicism, the miserable person we shall not name here [Taxil] declared before an assembly especially convened for him that for twelve years he had prepared and carried out to the end the most sacrilegious of hoaxes. We have always been careful to publish special articles concerning Palladism and Diana Vaughan. We are now giving in this issue a complete list of these articles, which can now be considered as not having existed.”

Jesus was not against organized religion according to the Bible

church 4“Organized religion” could be a church gathering with certain basic rules

Sometimes believers try to justify their separation from other Christians, as well as church meetings, with the idea that Jesus was against organized religion. The Bible says no such thing.

During the time of the apostles Christians often met in their homes, which makes sense since they could not always take over Jewish synagogues and start having assemblies there (but sometimes they did). The climate is usually very warm in the Middle East and this means that people often could gather outside, like on top of their buildings to make room for more people. Where I live (Sweden) it is a totally different matter, and it is a huge advantage if Christians have access to a large building in order to assemble several families who can worship together in a practical way. Hence, the idea of a large building with the very suitable name “church” – since the building is supposed to be a place where Christian believers assemble. ἐκκλησία (ekklesia, Strong’s 1577) is often translated church and could mean an ”assembly of believers”. (An assembly of Christian believers or a church building are not necessarily Babylon ….)

Naturally a certain amount of rules must be implemented in order for everyone to have a pleasant time together in their worship. The Bible (particularly the book of Acts), gives us some details how such meetings could work out and why they are even needed. A church meeting (an assembly with Christians) provides a chance for everyone to hear sermons (from a pastor), to sing worship songs together, to hear prophesies, to get healed, to edify each other, etc. These things must logically be made in a certain order to avoid total chaos.

It is true that Christ is in our midst if 2-3 persons gather in his name, but 1) let us at least do that, and 2) this does not diminish the importance of having Christian assemblies with even more believers.

Matt. 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them

1 Cor. 3:9 For we are labourers together with God: ye are God’s husbandry, ye are God’s building.

Some Bible verses about gathering with Christians under structured conditions

It may not be a salvational matter to assemble with other Christians (and sometimes it is not even possible or preferable for various reasons), but it can be very edifying both for you and others. Maybe you believe that you know best anyway so why let some pastors speak and hold sermons you might disagree with? In that case, maybe you can enlighten fellow lost believers (like after the sermon in order to not disturb the peace). Or perhaps you are the one who needs to be enlightened after all. If you are only willing to attend a church meeting where you agree with the pastor about everything, then you will have to continue spending your Sundays alone. A church meeting is not solely there due to the sermons, but in order to have fellowship with other Christians, to sing worship songs together, etc.

Hebrews 10:24-25 And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching  

Below we get advice for church meetings:

Ja. 2:2 For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool

Ja. 5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

The “laying on of hands” means to officially confirm a qualified person as an elder, which is an important task done by another elder. This is indeed “organized religion”, and if everyone had obeyed Paul’s advice in selecting elders all would be well. Unfortunately Paul himself knew that there would be believers who would deviate from his teaching rather soon.

Titus 1:4 To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee:—7 For a bishop must be blameless, as the steward of God; not selfwilled, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre;—9 Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. 

1 Tim. 4:13 Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. 14 Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.

Below we can read about “organized religion” in the book of Acts. 

Acts 2:41Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls42And they continued stedfastly in the apostles’ doctrine and FELLOWSHIP, and in breaking of bread, and in prayers. 43And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles44And all that believed WERE TOGETHER, and had all things COMMON; 45And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. 46And they, continuing daily with one accord in the TEMPLE, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, 47Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

We can see above that Christians had fellowship with each other in the same place. Notice that 3000 people were saved and added to them the day in question. Baptism and breaking bread with others could not be possible unless Christians assembled together. Neither would signs and wonders have a large impact on people unless they were seen by others. Christians did not abandon the temple, even though they could of course assemble also in their homes.

When Paul was out travelling, he knew there were Christian assemblies that he could meet up with. We can see below that believers met together during a certain day and time, were taught in the temple and in homes, we can read about structured purifications and offerings,

Acts 3:1 Now Peter and John went up together into the TEMPLE at the hour of prayer, being the ninth hour.

Acts 4:1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the TEMPLE, and the Sadducees, came upon them, 2Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.

Acts 4:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said, 20Go, stand and speak in the TEMPLE to the people all the words of this life.

Acts 4:42 And daily in the TEMPLE, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Acts 9:19 And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. 20And straightway he preached Christ in the SYNAGOGES, that he is the Son of God.— 26And when Saul was come to Jerusalem, he assayed to join himself to the disciples: but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. 

Acts 13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus. 5And when they were at Salamis, they preached the word of God in the SYNAGOGES of the Jews: and they had also JOHN TO THEIR MINISTER.-–14But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the SYNAGOGUE on the sabbath day, and sat down. 15And after the reading of the law and the prophets the RULERS of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and BRETHREN, if ye have any word of exhortation for the people, say on.–

Acts 13:42 And when the Jews were gone out of the SYNAGOGUE, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath. 43Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. 44And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

Acts 14:1 And it came to pass in Iconium that together they both went into the SYNAGOGUE of the Jews, and so spoke that a great multitude of both the Jews and also of the GREEKS believed.

Acts 18:4 And he reasoned in the SYNAGOGUE every sabbath, and persuaded the Jews and the GREEKS.— 7And he departed thence, and entered into a certain man’s house, named Justus, one that worshipped God,whose house joined hard to the synagogue.8And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.

Acts 17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a SYNAGOGUE of the Jews:2And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,—10And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming thither went into the synagogue of the Jews.—-17Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

Acts 18:19 And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the SYNAGOGUE, and reasoned with the Jews. —22And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.— 26And he began to speak boldly in the SYNAGOGUE: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.27And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace: 28For he mightily convinced the Jews, and that publicly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.

Acts 19:1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,—8And he went into the SYNAGOGUE, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. 9But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. 10And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.— 

Acts 21:26 Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the TEMPLE, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them. 27And when the seven days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the TEMPLE, stirred up all the people, and laid hands on him,

Acts 22:17 And it came to pass, that, when I was come again to Jerusalem, even while I prayed in the TEMPLE, I was in a trance;18And saw him saying unto me, Make haste, and get thee quickly out of Jerusalem: for they will not receive thy testimony concerning me. 19And I said, Lord, they know that I imprisoned and beat in every SYNAGOGUE them that believed on thee:

Acts 24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship. 12And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:—18Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the TEMPLE, neither with multitude, nor with tumult.

church9Church (ekklesia) is sometimes used in CONTRAST to a group of individual believers!

1 Tim. 5:3 Honour widows that are widows indeed. 4But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God. — 9Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man. 10Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints’ feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. 11But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;—16If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church (ekklesia) be charged; that it may relieve them that are widows indeed. 17Let the ELDERS (presbyteroi) that rule well be counted worthy of DOUBLE HONOUR, especially they who labour in the word and doctrine.—19Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses20Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

Above, Paul gives instructions to the assembly of christians (the church) concerning the treatment of widows, and he advised them to preferably take care of their own family members (like widows) rather than having the church providing for them. In that way the church could focus on those with the most urgent needs. Apparently taking care of widows was one of many functions that the church had during this time. Paul also provided regulations concerning treatments of church elders, again indicating that christian meetings were “organized”.

3 John 1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well: — 9I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. 10Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

The man Diotrephes refused to receive the brethren and he even cast them out of the CHURCH. So the true brethren are mentioned in contrast with the Church. The wicked person (in the church) cast them out of the church.

Acts 15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church (ekklesian), and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.—

If we can never say ”I’m going to church” because we as christians are always the church wherever we go, then neither does the above verse make any sense. Here we can read that Paul, Barnabas etc were ”received” by the church. It is better to receive godly men into church, instead of casting them out as Diotrephes did.

1 Cor. 11:1 Be ye followers of me, even as I also am of Christ.2Now I praise you, brethren,that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you. —4Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.—16But if any man seem to be contentious, WE have no such custom, NEITHER the churches of God. 17Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. 18For first of all, when ye come together in the churchI hear that there be divisions among you; and I partly believe it. 19For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifestamong you20When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord’s supper. 21For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken. 22What? have ye not houses to eat and to drink in?or despise ye the church of God, and shame them that have not? what shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.—30For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.—33Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. 34And if any man hunger, let him eat at homethat ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.

Above Paul contrasts (differentiates) ”we” with ”the church”. He is also talking about ”when ye come together in the Church”, which sounds like a physical place. Paul takes for granted that we are going away when we ”come together in the church” because he complains about people who take the chance to eat a lot of food while being in the church. Paul asks ”have ye not houses to eat and to drink in?” and ”if any man hunger, let him eat AT HOME”.

1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 34Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience as also saith the law. 35And if they will learn any thing, let them ask their husbands AT HOME: for it is a shame for women to speak in the church.

Paul says above women should be silent in a teaching situation in church (not when it comes to singing, making prophesies, translating tongues, etc) and in this instance he is speaking of a certain place (away from home) and not a metaphor for believing people because he then gives permission for them to speak at home.

1 Cor.16:2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.— 15I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) 16That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. 17I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. 18For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.19The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. 

2 Cor 8:4 Praying us with much intreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints.—  19And not that only, but who was also chosen of the churches to travel with us with this grace, which is administered by us to the glory of the same Lord, and declaration of your ready mind:— 

We are supposed to be the body of Christ, which means many members with many gifts and talents. God has set some in the church (the body of Christian members) to be apostles, prophets, teachers, etc. Paul speaks about the importance to use the spiritual gifts in a certain order – in an organized way.

1 Cor. 12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.— 28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1 Cor. 14:1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.5 I would that ye all spake with tongues but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.— So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.— 11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. —16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.—  23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 

Here is a similar article about the same topic.