KAN vi lyda Gud och sluta synda? Är detta GÄRNINGSLÄRA?

frågeteckeÄr det möjligt att sluta synda, och är en sådan lära GÄRNINGSLÄRA?

Är man en gärningslärare så fort man säger  “en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro”, som råkar vara ett citat från Jak. 2:24? Eller är Jakob ingen gärningslärare, men däremot de som citerar honom och tror på det han säger?

Älskar vi Jesus så lyder vi honom, och den som LYDER honom får evigt liv. Detta kan vi läsa i Bibeln på flera ställen men det känns som det finns en ovilja bland kristna att ta detta till sig. Det har nästan blivit FULT att säga att vi ska och KAN LYDA Gud, för då riskerar vi att bli beskyllda för att vara självgoda legalister som tror på “frälsning pga gärningar” och “perfekt syndfritt liv“. Satan vet mycket väl att syndare inte kommer in i Guds rike så han blir förstås nöjd om vi hjälper honom att sprida idén att synd ju inte är så farligt så länge som vi är kristna och så länge som vi känner en liten ledsamhet och ånger när vi syndar. Låt oss vara på vår vakt! Paulus lärde oss att vi inte kan tjäna två herrar, och även att vi blir tjänare under den vi LYDER. Lyder vi synd är vi alltså tjänare under synden och då är vi förlorade.

Vi måste hör och häpna GÖRA ganska mycket för att bli frälsta! Jo, det är sant att vi är frälsta av TRO men ingenstans står det att vi är frälsta av TRO ALLENA. Eftersom vi inte kan bli frälsta genom lagen – eftersom vi ju då inte får bryta den på en enda punkt – så återstår det enda andra alternativet; att bli frälst pga NÅD genom TRO. Genom Guds barmhärtighet så kan vi bli RENADE genom Jesu blod! Betyder det att det inte är så farligt om vi orenar oss IGEN? Jo, det är livsfarligt om vi orenar oss igen. Inte för att vi då riskerar färre gåvor i himlen, utan för att våra SJÄLAR är i fara!. Vi är påtalade att inte låta LURA OSS av “du kan ha både din synd och din frälsning-teologi” och tal om att “det går aldrig att sluta synda så länge som vi lever på jorden“. Jesus sade “Gå och synda inte mer”. Han bad oss att hugga av kroppsdelar om de får oss att synda för att vi inte skulle kastas i HELVETET. Varför försöker vi då få varandra att slumra genom att “kärleksfullt” bedyra att allt är väl trots att vi inte befriat oss från synd? Läs nedanstående verser som visar att den som får evigt liv är inte den som tror på Jesus (om det handlar om en ljummen tro) utan dem som LYDER Jesus.

EVIGT LIV GES ÅT DEN SOM LYDER JESUS och vi måste GÖRA saker för att bli frälst (tro utan gärningar är död)

Mika 6:8 Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du GÖR det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

1 Petrusbrevet 1:22 NI har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.

3 Johannesbrevet 1:11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som GÖR det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

Hebr 5:9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom

Matt 25: Då skall Konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er: Det ni har GJORT mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni GJORT mot mig. Därefter skall han också säga till dem på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. 42. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta, jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka, —Sannerligen säger jag er: Vad ni inte har GJORT mot en av dessa minsta, det har ni inte heller GJORT mot mig.46. Och dessa skall då gå bort till evigt straff, men de RÄTTFÄRDIGA till evigt liv.

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som GÖR min himmelske Faders vilja.  

John 12:26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon TJÄNAR, skall min Fader ära honom

Apg: 26:20. —utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och över hela judéens land och sedan för hedningarna, så att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana gärningar, som tillhör omvändelsen.

Juda 20. Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allraheligaste tro och be i den Helige Ande, 21. och bli kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv.

Upp 22:14. Saliga är de som håller hans bud, för att de skall få rätt till livets träd och få gå in genom portarna i staden.

Jak. 1:22 Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.  

Lukas 8:21. Men han svarade och sade till dem: Min mor och mina bröder är dessa, som hör Guds ord och GÖR det.

1 Joh 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom. 5. Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom. 6. Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade.

1 Joh 2:17. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. 

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte LYDER Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Matt 19:16. Och se, en man gick fram och sade till honom: Gode mästare, vad gott skall jag göra, för att få evigt liv? 17. Då sade han till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena. Men vill du gå in i livet, så håll budorden. 18. Han sade till honom: Vilka? Jesus sade: Du skall inte dräpa, du skall inte göra hor, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd. 19. Hedra din far och din mor och: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

Joh 14:15. Om ni älskar mig, så håll mina bud.

John 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom. — 23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

Apg 5:32. Vi är hans vittnen till detta, och likaså den Helige Ande, som Gud har gett dem som lyder honom.

Hosea 4:6 Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig,
så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.

1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

4 thoughts on “KAN vi lyda Gud och sluta synda? Är detta GÄRNINGSLÄRA?

 1. Annika!

  När det gällaer synd och förmågan att leva syndfritt, så skrev jag: För börjar man titta på våra attityder, hur vi tänker och ser på andra människor, framför allt de som inte är så bra som en själv, ja då inser man att man inte är så god, syndfri och rättfärdig som man skulle vilja.

  – Jag märker själv att Gud inte gillar felaktiga atttityder mot andra människor.
  Eller felaktiga tankar, ex hur kan han göra så, är han dum eller vad är det för fel.

  I dessa tankar finns ifrågasättande och total sågning av personen och jag menar att detta sätt att tänka, eller tala om någon annan, oavsett om han gjort något som verkar tokigt, så är det synd.

  Börjar vi då titta lite närmare på hur vi tänker och talar om människor, ja inte bara människor, utan om allt, så inser vi nog att vi inte är så rena, syndfria och goda, utan faktiskt onda.

  Gud genom sin ande för oss till en avskiljning, helgelse och rening. Når man märker Guds ogillande i ex attityder, så gäller det foga sitt tal och tankeliv efter det Gud gillar, vilket innebär att jag inte kan ha dåliga attityder!

  Bb

  Like

  • <<Når man märker Guds ogillande i ex attityder, så gäller det foga sitt tal och tankeliv efter det Gud gillar, vilket innebär att jag inte kan ha dåliga attityder!

   Mycket klokt sagt 🙂 Ha en bra kväll!
   GVD

   Like

 2. Hej annika!

  Nu är jag här igen!

  När det gäller lydnad, så är ju frågan vem eller vad vi skall lyda.
  Skall man lyda allt som står i bibeln, eller bara det Jesus själv säger till oss?

  Vissa saker är ju naturligt att göra, man stjäl inte, dödar inte, man begår inte äktenskapsbrott, osv men dessa buden är ju skrivna i varje människas hjärta, så det är troligen inte det som menas med att lyda Jesus.

  Jag förstod tidigt i min kristna vandrig vikten av lydnad, men har efter många års vandring förstått att det inte är självklart för alla. En annan sak som jag förstått, är att Gud själv för människan in i den sk trons lydnad, som jag menar är att lyda andens instruktioner.
  Detta kan börja relativt direkt efter frälsningen, men oftast tror jag att det börjar efter många års vandring.

  Gud vill att vi skall vara lyhörda för hans röst, lära oss hur han talar och följa denna röst, allt enligt Joh 10.

  Lydnaden kan tyvärr bli felaktig och lagisk, dvs att man inte kan göra något utan att Gud sagt, av rädsla för att göra fel.

  När det gäller synd, så är det faktiskt så, att ingen av oss kan visa upp ett syndfritt liv.
  För börjar man titta på våra attityder, hur vi tänker och ser på andra människor, framför allt de som inte är så bra som en själv, ja då inser man att man inte är så god, syndfri och rättfärdig som man skulle vilja.
  Vi syndar i princip dagligen i ord, tanke och gärning.
  Och det är tom så, att varje sak vi missar som Gud sagt är synd, eller om vi gör lite extra, eller om vi gör saker för att bli ekända och godkända, dvs felaktiga motiv. sen är det ju även så, att det som vi gör inte är av tro, som kommer av att vi hört, det är också synd och hur mycket gör vi inte, som inte är av tro?

  Lydnaden för Guds röst är viktig, ja det viktigaste, för i hörandet finns relationen och utan relationen så är lydnaden meningslös och det blir troligen bara bokstavslydnad!

  Bb

  Like

  • Hej där Björn!
   Hoppas allt är bra i sommarvärmen!
   Du säger : “Vi syndar i princip dagligen i ord, tanke och gärning”
   Om detta vore sant skulle det innebära att synd är en mycket naturlig del av en kristen persons vardag. Det skulle då innebära att det inte alls är särskilt viktigt att omvända sig eftersom vi ju ändå syndar igen ett par timmar senare. Om en människa inte KAN avhålla sig från synd så vet Gud detta och borde acceptera oss för de som han skapat oss till att vara. Men Bibeln lär inte detta utan tvärt om. Paulus är t ex tydlig med att vi inte kan tjäna två herrar. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning också, och vi är slavar under den vi lyder. Lyder vi synd är vi slavar under synd, och då vet vi att vi inte har någon del av Guds rike. Vi ombeds att inte låta lura oss om detta.
   Jag tror att du är inne på rätt spår när du funderar på om kärleksbudskapen som finns i våra hjärtan är att lyda Gud. Detta tror jag nämligen att det handlar om. Dessa verser är ganska intressanta:

   Gal 5: 18. Men om ni LEDS av Anden, så är ni inte under lagen. 19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

   1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

   Egentligen kan de tio budorden sammanfattas i två bud:

   Matt 22:37. Då sade Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38. Detta är det största och främsta budet. 39. Det andra är detta likt: Du skall älska din nästa såsom dig själv. 40. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

   Jag tror att om vi krånglar till vad synd är och gör den moraliska lagen så svår att inte ens Jesus själv skulle klara den om han levat, då har vi missat något. Jesus svarade den riken mannen att om han lyder tio Guds bud så skulle han få leva (innan han tillade detta om hur man blir perfekt). Älskar vi vår nästa så håller vi alla tio buden. Att vi alla syndat i vår historia (minst en gång) betyder inte att vi måste fortsätta på samma väg. Speciellt inte om vi tänker på att Jesus DOG för att vi brutit mot lagen. Att vi blivit renade i Jesu blod betyder inte att vi har rätt att orena oss igen och tro att “nåden” alltid täcker upp. Synd separerar oss from Gud.

   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s