Arkiv | juli 2018

Joakim Lundqvist, Livets Ord, och hans svartmålning av SD och Sverigedemokrater

rasism 3Joakim Lundqvist och hans problem med SD

Joakim Lundqvist är pastor i Livets Ord, Uppsala, vars kyrkobyggnad har (eller åtminstone har haft) en banderoll på kyrkväggen med orden ”Refugees Welcome”. Han var en av de pastorer som skrev under ”anti-SD-brevet” (författat av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman) December 2014, där det framgår att man inte kan vara kristen och sverigedemokrat på samma gång. Dokumentet innehåller inte de exakta orden, men innebörden är ändå hur tydlig som helst vilket jag skrivit om tidigare.

I artikeln 2014 framkommer det att undertecknarna anser att :

 1. Sverigedemokraterna är främlingsfientliga
 2. ”Det är ställt utom allt tvivel att den människosyn som präglar SD är allt annat än kristen”
 3. Den människosyn som sverigedemokraterna förmedlar står oerhört långt från Jesu ord”.

Joakim gör fortfarande saken tydlig med sin predikan under Europakonferensen juli, 2018, där han säger om SD:

 ”När vi ser på detta parti så ser vi att dess ideologi och rötter är oförenliga med en kristen människosyn och klassisk kristen tro

Detta låter som en beskrivning på självaste Antikrist!

Som om inte detta vore nog så nämner Joakim flera gånger ämnet nazism när det handlar om SD och insinuerar att detta skulle vara SD:s motor, kärna och ideologi. Väljer man att göra en sådan allvarlig anklagelse bör man ha fullständigt säkra bevis, men Joakim har bara tomma påståenden.

Min fråga: Anser Joakim att man kan vara kristen samtidigt som man är främlingsfientlig (som är en synd som bottnar i hat), har en människosyn som är allt annat än kristen, står oerhört långt ifrån Jesu ord samt har en ideologi som är oförenlig med en kristen människosyn och en klassisk kristen tro? Och som har nazism som ledstjärna?

 1. Om JA, så säger han därmed att man kan leva mitt uppe i grova synder och samtidigt vara frälst (helt utan ånger, omvändelse eller sann kristen tro).
 2. Om NEJ, så säger Joakim precis det som hans ord förmedlar – att man inte kan vara kristen samtidigt som man är sverigedemokrat (röstar på sverigedemokraterna).

Om inget av ovanstående stämmer in på Joakims uppfattning eftersom vi kanske missförstått honom, så undrar jag dels om varför han i så fall uttryckt sig som han gjort, och dels om det också kan vara så att Joakim själv missuppfattat en eller flera personer – t. ex Sverigedemokrater – vad gäller deras ideologi, politik och ståndpunkter? Eller är det bara Joakim som kan missförstås trots den tydliga domen han dömt mot sina medmänniskor bland Sverigedemokraterna?

Är det verkligen en bra idé att sprida varningar om människor som röstar på Sverigedemokraterna pga SD:s politik, såsom:

 • avsevärt lägre abortgräns än övriga partiers mål (v. 12)
 • ja till samvetsfrihet inom vården
 • stöd till landet Israel i ord och handling (vilket bl. a motioner bevisar)
 • fokus på kärnfamiljen som ideal – en mamma, en pappa, barn
 • lära om etik och moral i skolorna, och framför allt kristna värderingar
 • nej till samkönade äktenskap och att samkönade par ska få adoptera
 • konkret stöd till vårdbidrag
 • ja till kristna friskolor
 • kasta ut RFSU ur skolorna
 • stödja en levande kyrka och kristendomen som grundsten för nationen (kulturarv)
 • tillåta kristet innehåll i skolavslutningsceremonier
 • NEJ till globalistkolossen EU
 • NEJ till globalistkolossen NATO
 • nej till massinvandring som ju orsakat landets kollaps och rejält ökat otrygghet
 • ja till att hjälpa ännu fler människor i nöd (jämfört med övriga partier) genom hjälp på plats
 • etc, etc?

(Låt oss BE för att SD inte ändrar något av ovanstående till det sämre!)

Människor vet bäst själva varför de röstar på ett parti. För säkerhets skulle kan man fråga dem så slipper man risken att man tillskriver dem saker de inte står för.  Är Joakims svartmålning exempel på hur man älskar sin nästa som sig själv, och är denna splittring bland kristna (vi och dem) verkligen motiverad?

Med tanke på DÖ-överenskommelsen så innebar en röst på exempelvis KD eller Moderaterna en röst på Miljöpartiet och ett socialistiskt verklighetsfrånvänt vanstyre. Vore då inte samarbete med SD bättre? Framför allt om man ser tillbaka på de senaste fyra åren och ser hur landet snabbt förfallit.

Eftersom det inte går att hitta exempel på rasism och främlingsfientlighet i SD:s principprogram så är det vanligt att man klagar på ”rötterna” (precis som o m det inte skulle gå att hitta mörka rötter även bland övriga partier, såsom vad gäller det rasbiologiska institutet) och även att dra till med osanningen att SD har ett nazistiskt grundinflytande (som Joakim gör). Bevis presenteras inte, utan vi ska bara tro Joakim på hans ord att han är den som känner till hur SD ”egentligen” fungerar och vet bäst om SD:s sanna ideologi. Om SD skulle uttrycka något annat ja då är det bara smink … Det innebär också att om SD skulle gett stöd för rasism i sitt principprogram så skulle det vara illa, men även om de inte gör det utan i stället uttrycker en kamp för kristna värderingar så är det likväl illa i Joakims ögon eftersom, som han förklarar, ”sådana element fanns även i Hitlers Tyskland”. Alltså: ”damned if you do, and damned if you don’t”.

Jimmie Åkesson har aldrig nekat till att det funnits personer inom SD som uttryckt sig rasistiskt, men dels så kan vi hitta samma fenomen i övriga partier, och dels så kanske det vore orätt att döma dagens sverigedemokrater baserat på deras företrädare för närmare 25-30 år sedan? När går det att förlåta? Bör man döma pastorer på samma sätt när de tar över en församling efter en tidigare pastor som gjort en del övertramp?

Joakim säger: ”När ett partis grundläggande ideologi avviker från vår tros fundament bör vi som församling markera det”

Kan man även förklara exakt vad som är avvikelsen så att folk vet?

Joakim säger: ”Det är katastrofalt om kristna förlag ger ut böcker som uppmuntrar till homosexuella relationer i frikyrkan. — Det är katastrofalt när kristna röster för Israel och det judiska folket tystnar”

Varför då inte rösta på SD som kämpar just för kristna/judiska värderingar?

Joakim säger:  ”Normalt sett talar jag inte så mycket om politik, men jag kände en tydlig maning inför den här kvällen att göra några uttalanden”

En maning från Gud att uttrycka allvarliga anklagelser mot sverigedemokrater?

Joakim säger: ”Vi behöver en ny regering i det här landet. Den här regeringen är inte bara dålig, den är katastrofal”

Decemberöverenskommelsen (DÖ) var en katastrof, men SD har som enda parti stått utanför denna katastrofala överenskommelse.

Joakim säger: ”För Sverigedemokraternas del finns det ett stort ideologiskt problem i deras politik, som går tillbaka till dess nazistiska grundinflytande. Visst finns det element i SD:s partiprogram som harmonierar med kristna värderingar, men sådana element fanns även i Hitlers Tyskland. Vi måste se djupare, till partiets kärna.”

En allvarlig anklagelse gentemot ca 1/4 av våra svenska röstare enligt mätningar (kanske t o m 1/3 av rösterna). Var är bevisen?

Joakim säger:  ”Därför att ideologin är ett partis motor, dess underström. Man kan försöka sminka över den, men i grunden är det ideologin och inte enstaka sakfrågor som avgör destinationen”

Låter som vi måste sitta vid Joakims fötter för att få veta vad SD egentligen har för kärna.

Mer från artikeln 31/7 2018:

Joakim säger: ”Det SD står för kan snarare beskrivas som nationalistisk solidaritet – tanken om att den egna gruppen, nationen, etniciteten är lite mer värd och förtjänar större privilegier än andra. Utifrån detta blir det till exempel viktigt att vara noggrann med vilka som är ”riktiga” svenskar och inte (Björn Söders uttalande).”

Detta stämmer inte. SD förespråkar hjälp på plats (som leder till att fler människor i sann nöd kan få hjälp), vilket innebär att SD inte alls anser att vissa folk är mer ”värda” än andra. Men rimligtvis så kan inte svenska skattemedel delas ut rättvist över hela världen. Svenska medel bör gå till svenskar liksom spanska medel bör gå till spanjorer. Förstår inte Joakim detta? Kommuner går back med flera miljoner/år (närmare 100 miljoner i vissa kommuner), och staten tar lån för att klara massinvandringen samt utarmar svensk välfärd. Kriminaliteten och otryggheten är enorm på många platser. Vidare gör sig även Joakim skyldig till förtal av Björn Söder som har en poäng med sitt uttalande om svenskar, vilket inte är att människor är olika mycket värda. Däremot är inte alla människor svenska medborgare, och inte heller anser alla svenska medborgare att de är svenskar utan kanske snarare samer, judar, eller något annat. Detta är inte Björn Söders påhitt och inte heller ett företeende som är något problem för honom. Tvärtom så har han uttryckt att minoriteter har rätt att få tillhöra sin minoritet.

Joakim säger: ”När en människa lider nöd – oavsett vem, oavsett var – är vi kallade att göra vad vi kan för att hjälpa och underlätta. ”

Och då räknas inte hjälp på plats som ju skulle innebära hjälp till många fler i sann nöd? Räknas endast massinvandring till Sverige av ekonomiska asylsökare där de och deras anhöriga utlovas komplett finansiering resten av sina liv? Var står det i Bibeln?

Joakim säger: Det är ingen tvekan om att detta tal om en ’essens’ som ’kan vara unik för vissa grupper’ öppnar för att dela in människor i ‘vi och dem’, och för skapandet av ett samhälle där vissa är lägre och andra högre stående än andra – exakt samma tankegångar som började frodas i Tyskland på 30-talet, och vars konsekvens vi känner till.

Nu är Joakim inne på nazismen igen och att han vet bättre än SD vad SD menar med ”essens”. Förnekar verkligen Joakim att vi människor är olika pga arv, miljö, kultur, religion, tradition, etc? Är vi alla verkligen helt lika? Om Joakim är osäker på vad SD menar med essens så vore det bättre om Joakim frågade någon hos SD, och kanske ännu hellre den som skrev texten vilket är Mattias Karlsson. Det vore en bättre lösning än att tänka det absolut värsta om sina medmänniskor.

Joakim ondgör sig över Lars Enarssons generalisering men har själv inga problem att generalisera över SD och Sverigedemokrater. Den fortsatta häxjakten på medmänniskor inom SD känns fruktansvärt onödig.

Lars Enarssons replik i Världen Idag.

Artikel om varför SD kämpar för en kristen människosyn mer än KD. Exempel:

KD: ”Det är viktigt att staten är neutral gentemot alla livsåskådningar” (KD:s hemsida)  

SD: ”Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral.— Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.” (SD:s principprogram)

Christ to reconcile all things to himself – meaning? – Col. 1:20, 2 Cor. 5:18-19

earth 6Reconciling all things/the world unto himself?

God brings the new world into existence by sending his son into the old world to transform it or reconcile it. God has done his part by coming in the person of Jesus Christ who died for the whole world, and now we are asked to be reconciled to him through believing in him.

The Bible says in 2 Cor. 5:19 that God was in Christ ”reconciling the world unto himself”. What does this mean? The meaning of this reconciliation is actually explained in the very same sentence. It means (in reference to ”the world”) ”not imputing their trespasses unto them” because he ”hath committed unto us the word of reconciliation”.  

2 Cor. 5:18 And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;19 To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of reconciliation.

Reconcile, from the Greek verb καταλλάσσω (katallassó, Strong’s 2644), also meaning change or exchange. It is used 6 times in the KJV. Blueletterbible provides the example of two parties reconcile when coming (”changing”) to the same position.  

When did this reconciliation occur? It occurred when Jesus died on the cross – so past tense. Thanks to Jesus death on the cross, he provided the means for us to be totally cleansed from our sins. This offer was not provided to only a part of the world, but all of the world can benefit from Jesus sacrifice on the cross because he died for the whole world. God does not want anyone to perish … However, the requirement is faith and repentance, or else our sins will not be forgiven.

In the Old Testament we can read about the temporary Jewish animal sacrifice system but this was just a temporary law and a foreshadow of what was to come. In Lev. 16:20 we can read about the reconciliation that Aaron performed among the people of Israel by means of animal sin offerings, and particularly the scapegoat (a picture of Jesus Christ) who ran off into the wilderness with the sins of the people symbolically on its head. (Note about the atonement that Jesus Christ came to remove our sins rather than paying for our sins – but it is still possible to say that Jesus ”paid a big price” since he gave up his life for our sake.) It is important to understand that 1) this type of sin offering and cleansing was temporary and needed to be repeated, 2) the people of Israel did not become cleansed from their sins with no participation of their own. The people were also required to REPENT from their sins, or else Aaron’s rituals would be to no avail. The same requirement also applies in the New Testament.

Lev. 16:9 And Aaron shall bring the goat upon which the Lord’s lot fell, and offer him for a sin offering.10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the Lord, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.11 And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself: — 16 And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins: and so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness.— 20 And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat:— 22 And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited: and he shall let go the goat in the wilderness. — 34 And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the Lord commanded Moses.–

As far as Aaron was concerned, the ”reconciliation” of the congregation and all the holy places was done just prior to letting the scapegoat run off. Despite of this reconciliation, the people of Israel was not ”once cleansed always cleansed”, because if they continued to sin in the future they would yet again become unclean and in need of an animal sacrifice.

We get more details of what Paul meant in the very same chapter – 2 Cor 5.

2 Cor. 5:9 Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him. —15 And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them, and rose again.— 17 Therefore IF any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.— –20 Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us: we pray you in Christ’s stead, be ye reconciled to God.21 For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.

Notice above that we labor in order to be accepted by God. Jesus died for all, but this does not mean that all are saved. Only that he made provision for all. ”IF any man be in Christ, he is a new creature”, but what happens if a person is not in Christ? Right after v. 19 (about reconciliation) Paul requests his readers to ”be ye reconciled to God”, indicating that we too must do our part while living on earth. In heaven all will be considered righteous and will therefore already be reconciled to God, so we have to get things right with God while living on earth. It is he who endures to the end who will be saved.

Here is another well-known verse about reconciliation:

Col. 1:20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.

Reconcile, from the Greek verb ἀποκαταλλάσσω (apokatallassó, Strong’s 604), also meaning change from one state of feeling to another. Apart from Col 1:20-21, it is also used in Eph 2:16.

Above we can see meaning of reconciliation yet again, and this time in the first half of the sentence. It means ”having made peace through the blood of his cross”, which is something that happened about 2000 years ago when Jesus died on the cross. This means that it has already happened. More information from the same chapter:

Col. 1:8 Who also declared unto us your love in the Spirit.9 For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;—12 Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light: — 14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins: — 21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled22 In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:23 IF ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister; — 28 Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:

Above we can see that having the Spirit of God seems to be something rather essential for a saved person. In. v. 12 we can see that the Saints (with the Spirit) are promised to be partakers of the inheritance. Jesus died for the world and enabled all to be saved, but only the Saints are promised this wonderful inheritance. V. 14 tells us again that we have redemption ”through his blood, even the forgiveness of sins”. In v. 21-22 we can yet again see that the reconciliation has already happened when it comes to the Corinthians. Jesus died for them to do his part (in the body of his flesh through death), and they have also done their part by repenting. Still, they are not once saved always saved, because already in the next verse we can read about a condition to remained saved. v. 23 says IF  ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel”. v. 28 tells us why Paul therefore continues to warn people, to be able to present them perfect in Christ Jesus.

More Bible versesearth 7.jpg

Below we can see in v. 10 that the reconciliation has already happened. Paul expects all those who are reconciled to also be saved through Jesus Christ and get eternal life, but he also mentions death and condemnation for others. He explains further that ”many” will be justified and righteous, and he tells us in most of his letters that those are the Saints – those who believe in Christ and have repented for their sins. Jesus died for the world, but the wonderful promises of eternal life in the new Jerusalem are made for the Saints who have chosen to come to Christ for reconciliation.

Rom. 5:10  For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.11 And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. — 15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. — 16 And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.17 For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.) — 19 For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

The topic below is Jews and gentiles, and the picture of branches being broken off the olive tree. For this reason we can read in. v. 15 that casting away of ”them” (the Jews) might result in reconciling of the world, which does not mean that none of the Jews will be saved but all of the other people. Paul goes on to explain that branches can both be broken off and added back in again, and for this reason we should all take heed.

Rom. 11:14 If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.15 For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?16 For if the firstfruit be holy, the lump is also holy: and if the root be holy, so are the branches.17 And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree; — 21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.23 And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in: for God is able to graft them in again.

Jesus promises below that unless we are converted (repent for our sins) we shall not enter into the kingdom of heaven. Jesus does not open the door for others.

Matt.18:3 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. — 6 But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.— 8 Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. — 18 Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

Every man has been given the light, so there is no excuse for not coming to God. John explains below who the sons (the children) of God are. They are the ones who have received Jesus and who believe in his name. Jesus died to take away the sins of the world, but only those who repent of their sins will be cleansed and forgiven. If they do, they are truly the sons of God and will therefore be able to enter into the new Jerusalem:

John 1:9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.–– 11 He came unto his own, and his own received him not.12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name: — 29 The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. — 

1 John 1:IF we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:7 But IF we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.— 9 IF we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

John explains that some people will not enter into the new Jerusalem, and those are the ones not written in the book of life. Only he that overcomes shall inherit all things, but not the sinners.

Rev. 21:7 He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death. — 26 And they shall bring the glory and honour of the nations into it.27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they which are written in the Lamb’s book of life.

God does not give us only one single chance to live a holy life while living on earth, but if we mix sins with righteousness we are still walking in darkness and do not know the Lord.

Elisa, hånande småpojkar / ungdomar, samt två björnhonor – 2 Kung. 2:23-24

elisha.jpegSmåpojkar straffas med döden pga några retfulla ord?  

Ordet ”småpojkar” bör redas ut och bäst är då att jämföra med andra ställen i Bibeln där samma begrepp används. Här är avsnittet som vi jämför med:

2 Kung. 2:23 Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en skara småpojkar ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: ”Upp med dig, du flintskalle! Upp med dig, du flintskalle!” 24 När han vände sig om och fick se dem, förbannade han dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna.

Det svenska ordet småpojkar i v. 23 är översatt från två hebreiska ord. Dels adjektivet qatan (Strong’s 6996), som kan översättas med liten, ung, oviktig eller av ringa betydelse. samt det hebreiska maskulina substantivet naar (Strong’s 5288). Blueletterbible översätter med a boy, lad, youth, retainer, som på svenska skulle handla om pojke, grabb, ynglingungdom eller tjänare. Det förekommer 240 gånger i KJV och översätts ibland med ”youth”, eller ”young man”.

Pojkar i v. 24 är en översättning av yeled (Strong’s 3206) som har en liknande översättning som ovan och används 89 gånger i KJV.

Här nedan är exempel på hur orden används i Gamla Testamentet. Som vi kan se så kan ”småpojke” också vara en yngling och/eller en ung man:

1 Mos. 29:18 Och Jakob älskade Rakel. Därför sade han: ”Jag vill arbeta åt dig i sju år för Rakel, din yngre dotter.” (qatan)

Na’ar:

1 Mos. 14:21 Kungen i Sodom sade till Abram: ”Ge mig folket. Krigsbytet kan du behålla för dig själv.” 22 Men Abram svarade kungen i Sodom: ”Jag lyfter min hand upp till Herren, till Gud den Högste, skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik. 24 Jag vill inte ha någonting. Det räcker med vad mina män har ätit och mina följeslagares andel, Aner, Eskol och Mamre. Låt dem få sin del.” 

1 Mos. 22:3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till.— 5 Han sade då till sina tjänare: ”Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er.” —

1 Mos. 34:19 Och den unge mannen dröjde inte med att göra som de sade, ty han var kär i Jakobs dotter. Och han var mer ansedd i sin fars hus än någon annan.

1 Mos. 37:2 Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var sjutton år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem.

1 Mos. 41:12 And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted to us our dreams; to each man according to his dream he did interpret

1 Kung. 11:14 Herren reste upp en motståndare till Salomo. Det var edomiten Hadad som var släkt med kungen i Edom. —17 Då flydde Hadad tillsammans med några edomitiska män, som hade varit i hans fars tjänst, för att bege sig till Egypten. Hadad var då en ung pojke.18 Sedan de brutit upp från Midjan kom de till Paran. De tog folk med sig från Paran och kom till Egypten, till farao, kungen i Egypten. Denne gav Hadad hus, underhåll och land. 19 Farao uppskattade Hadad så mycket att han till hustru gav honom en syster till sin gemål, en syster till drottning Tapenes. 20 Denna syster till Tapenes födde åt honom sonen Genubat, och Tapenes avvande honom i faraos hus. Sedan vistades Genubat i faraos hus bland faraos söner.

1 Kung. 3:Salomo svarade: ”Du har visat stor nåd mot din tjänare, min fader David, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är i dag. 7 Du, Herre, min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min fader David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. 8 Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. 9 Ge din tjänare ett lydigt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?”

yeled:

1 Mos. 4:23 Lemek sade till sina hustrur: ”Ada och Silla, hör på mig! Ni Lemeks hustrur, lyssna till mina ord: En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. (Omtalad man: Kain)

1 Mos. 32:22 Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe.

1 Kung. 12:6 Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde, och han sade: ”Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?” —  8 Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade givit honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst.9 Han sade till dem: ”Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har sagt till mig: Lätta det ok som din far har lagt på oss?” 10 De unga männen, som hade växt upp med honom, svarade: ”Så här bör du säga till detta folk, som har sagt till dig: Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss – så här bör du säga till dem: Mitt minsta finger är tjockare än min fars midja.

Ynglingarna bad Elisa att ”Gå upp”?

Bakgrunden till ynglingarnas miljö i Betel:

1 Kung. 12:26 Jerobeam tänkte inom sig: ”Nu kan riket komma tillbaka till Davids hus. 27 Ty om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabeam, Juda kung. Då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabeam, Juda kung.”28 Sedan kungen hade rådgjort om detta, lät han göra två kalvar av guld och sade till folket: ”Nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.” 29 Han ställde upp den ena i Betel, och den andra i Dan. 30 Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. 31 Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter.32 Jerobeam anordnade en högtid på femtonde dagen i åttonde månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Han gjorde detta i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. De män som han hade gjort till offerhöjdspräster, lät han göra tjänst i Betel. 33 Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, det var den månad som han själv hade valt. Han anordnade då en högtid för Israels barn och steg upp till altaret för att tända offereld.

Det handlar om två lag – profetlärljungarna till Elia/Elisa och Betels Baaldyrkare.

2 Kung. 2:9 När de hade kommit över sade Elia till Elisa: ”Bed mig om vad du vill att jag skall göra för dig, innan jag tas ifrån dig.” Elisa sade: ”Må en dubbel arvslott av din ande komma över mig.”10 Han svarade: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig, när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det att ske dig så. Annars sker det inte.” 11 Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 15 När de profetlärjungar som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: ”Elias ande vilar på Elisa.” De gick emot honom och bugade sig till marken för honom.

Betel fungerade under en tid som ett centrum för Baalsdyrkan, och ynglingar växte under perioder därmed upp i en mycket mörk miljö. De ynglingar som kom för att möta Elisa gjorde det av allt att döma i ont uppsåt med tanke på deras bakgrund, deras uppträdande och antal. Vi vet inte det exakta antalet, men med tanke på att de två björnarna hann med att riva (och kanske döda) 42 av dem, så borde antalet rimligtvis varit långt mycket större. Anfölls 10% av ynglingarna, eller 50%? Vi vet inte, men om det springer runt två björnar som river människor så flyr man. Är man långt ifrån staden och det inte finns många möjligheter att skydda sig så får man göra så gott man kan, men inte ens två björnar kan anfalla hur många som helst.

”Upp med dig, du flintskalle!”

Ynglingarnas uppmaning att Elisa skulle ”gå upp” är förmodligen kopplat till Elias gudomliga himlafärd som ynglingarna förstås hört talas om även om de själva inte bevittnat den. De hade förmodligen redan innan Elias berömda himlafärd insett att han hade en enorm gudomlig kraft – och därmed utgjorde ett hot mot deras egna aktiviteter – men hade Elisa verkligen samma kapacitet? Genom att skymfa Elisa och uppmana honom att försöka repetera detta mirakel så utmanade de även hans rätt att vara Elias lärljunge och att kunna tala för Gud. Om Elisa skulle misslyckas skulle det vara en stor seger för dessa upprorsmakande och Baalbedjande ynglingar som då skulle ha blivit av med både Elia (fysiskt) och kanske även hans lärljunge som en slagen motståndare.

Elisas reaktion gjorde det klart för alla närvarande att han verkligen var Guds utsända, precis som Elia var, och att det därmed var Gud själv som de utmanade och hånade. I stället för vinst kunde de som bevittnade spektaklet se att upprorsmakarnas falska gudar inte kunde hjälpa dem när det som mest behövdes.

Det är inte ens säkert att dessa ynglingar dog. ”Rev ihjäl” är översättningen till svenska av det hebreiska ordet baqa‘ (Strong’s 1234), men ordet har i KJV översatts med cleave, divide, rend, break through, breach, asunder, hatch, brake, burst, cleft, tear, etc. Vi vet alltså inte säkert om de fyrtiotvå ynglingarna skadades, om en del av dem skadades medan andra dog, eller om alla 42 dog av björnarnas framfart. 

Vi ska dessutom alla en gång dö. En del gamla och en del unga, en del goda och en del onda. Det är inte ens självklart att ett långt liv på jorden alltid måste betraktas som något eftersträvansvärt. Under Enoks (Hanok) tid så levde de flesta till de var ca 1000 år gamla, men pga utav att Enok själv levde ett rättfärdigt liv och lydde Gud i allt så fick han sitt liv rejält förkortat. Gud tog hem honom redan vid 365 års ålder, så han fick bara leva 1/3 av ett vanligt liv före floden. Vi lever i en temporär värld och inte i vårt permanenta hem.

The Ulvsby murder case about Anneli Auer in Finland 2006

conspiracyHad this story not been a FACT, people would believe that it was a crazy conspiracy theory

Please read on www.anneliauer.com/about  concerning the Ulvila murder case, and do see the film below (with English sub titles). Check also www.helsinkitaxidriver.com.

It is not the murder itself that is hard to believe (people sadly get murdered every year) but the actions of the corrupt Finnish Police and other authorities afterwards. By reading this story, it is clear that if the authorities decide to destroy the life of an innocent human being, they might very well get away with it, especially thanks to great support from mainstream media. Never trust mainstream media!

”Anneli Auer lost her husband, three of her children, her reputation, her freedom, her savings, her business, her home and belongings during this process, whereas the prosecutors had unlimited resources and taxpayer’s millions to spend in their mission to win the case.”

Anneli’s frantic 9-year-old daughter can be heard in the film below when she had just witnessed an intruder stabbing her own father, but the Finnish police ignored her statements and charged her for murder (and sexual abuse of her siblings) together with her mother! If Anneli had planned the murder, was it really necessary to also stab herself in the lung? And how could she rearrange the murder scene and clean up stuff within minutes?

Five years after the murder (2011) the three youngest children (living with Anneli’s brother) suddenly remembered loads of horrific stories about their mother, and the Police accepted everything as a fact:

”During the new murder trial in Pori in 2013, it was revealed that Anneli’s unemployed brother was receiving about € 9000 /month to look after her youngest children. He had purchased a €150 000 luxury cruiser, and a  €50 000 car just before Anneli was acquitted by the Appeals Court back in 2011. He took the children to the sea to avoid letting Anneli to see them. During their long sea trip, he and his wife video recorded the children telling horror stories how their mother had murdered their dad together with their sister. The children used notes whilst telling their stories.”Anneli’s brother and his wife have estranged the fearful youngest children from their older sister, their mother, their grandmother and grandfather, and every relative. The children have no contact with anyone from their past.”

Among other things the children claimed they had been raped by their mother and her ex-boyfriend. The two were therefore arrested and convicted for very long sentences, despite that the children’s horror stories were expressed in secret trials behind closed doors. (Reminds one of the trials of the Åbo terror attack.)

Even though the Finnish authorities had already destroyed this family, they continued harming them by placing an undercover officer in their home, who pretended to be in love with Anneli. The children became used to their mother’s new boyfriend.

”All initial suspects were let go, as their DNA did not match with the one found at the murder scene. Seven years after the murder the police revealed that they had contaminated the sample in their laboratory, the DNA belonged to one of their workers. Still, they would not reopen the investigation into the original suspects.”

This case has cost the Finnish tax payers millions of euros.