Inte födda av köttets vilja utan av GUD, och inte ovillkorligt – Joh. 1:13

välja liv

Joh. 1:13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.

Det här visar på Guds roll i vår andliga återfödelse, och det står inte att Gud väljer ut vissa människor som ska födas på nytt utan villkor och utan medtycke från deras sida. Inte heller visar versen att människan har en brist på kapacitet att söka och finna Gud utan att först han blivit “uppväckt”. Vi kan fundera över vad som menas med de saker som står uppräknade som vi INTE är födda utav. “Blod” skulle kunna betyda via släkt (såom att vara födda judar) eller så skulle det kunna vara en referens till det djurblod som blev historia tack vare Jesus fullkomliga och slutgiltiga blodsoffer på korset. “Köttets vilja eller någon mans vilja” skulle kunna betyda att det inte handlar om en födelse som är av mänsklig kraft, eller genom att vi lyckas uppnå en viss grad av gärningar, eller pga människans önskemål. Vi kan inte på egen hand se till att vi passar som Guds barn, för det är endast möjligt genom Jesu blod som kan rena oss från våra synder. Om vi tar bort de saker som vi INTE är födda utav enligt ovan vers, vad har vi kvar då? Vi tar då bort blod, köttets vilja och någon mans vilja, och då har vi kvar “född av Gud”. Bibeln säger även på andra ställen att vi måste vara födda av Gud för att kunna se Guds rike::

Joh. 3:Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.

Född på nytt” kan också översättas “född ovanifrån” (se Joh. 3:31 ch Joh 19:11 där samma ord används så), alltså född av Gud. En människa kan inte göra så att han tidigare synder raderas, eller se till att han blir en renad ny människa och pånyttfödd, men GUD kan ordna detta – under vissa villkor som hänger på oss.

Hur blir vi födda på nytt? Ungefär så här i korthet:

 • Vi söker Gud och väljer att komma till honom för att få veta mer om honom och för att få liv
 • Vi inser att vi förtjänar döden pga våra synder, och att vi är fullständigt förlorade utan Jesus och hans blod
 • Vi bekänner våra synder
 • Vi omvänder oss från våra tidigare syndfulla liv (hissar vit flagg)
 • Vi beslutar oss för att vandra i lydnad till Jesus med siktet inställt på att vara honom helt trogna
 • DÅ blir vi helt renade från våra tidigare synder tack vare Guds nåd!
 • Vi får den Helige Ande som gåva
 • Vi är sedan rättfärdiga, heliga och pånyttfödda och helt nya rena personer!
 • Vi påminner oss om att Gud aldrig lovat oss “en gång renad allting renad”, men att vi kan stå stadigt om vi följer den Helige Andes ledning som är vår stora hjälp

Kommer vi till Gud måste inställningen vara att han för det första finns, och även att han hörsammar oss som söker honom och belönar oss. Vi som kommer till honom kan ju få lära känna honom ännu mer, och vi kan få den Helige Ande som hjälp i våra liv.

Hebreerbrevet 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Så vi kan under inga omständigheter få oss själva pånyttfödda – oavsett vår egen vilja – för vi har helt enkelt inte den makten som krävs för att rena oss själva och bli fria från våra skulder. Endast Gud kan hjälpa oss med detta så vi måste komma till honom för att låta det ske. Även om vi skulle leva resten av våra liv utan synd så skulle vi ändå inte kunna ordna så att våra tidigare skulder raderas. Tack vare Jesu blod som han utgjöt för oss på korset så kan vi bli rättfärdiga! Petrus säger att vi har räddat våra själar genom att LYDA sanningen. Så får vi evigt liv!

1 Peter 1: 22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. 23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Hebr. 5:Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom

Verserna före Joh. 1:13 säger att de som har rätten att vara Guds barn är utvalda baserat på vem som “tog emot honom” och som “tror” på Jesus Kristus.  Är det Gud eller människorna som väljer i dessa verser?

John. 1:11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Vi kan också läsa i samma stycke om att Jesus ger ljus åt alla människor 9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Alla har getts tillräckligt med ljus för att kunna tro på Jesus som Frälsaren.

Slutligen kan vi läsa på ett annat ställe i NT att det faktiskt går att vara född på grund av mänsklig vilja, och det gäller tjänarinnan Hagar som fick ett planerat barn tillsammans med Abraham (Ismael). Födelsen av Isak (Abraham och Saras barn) står i motsats till detta.

Gal. 4:22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte.

6 thoughts on “Inte födda av köttets vilja utan av GUD, och inte ovillkorligt – Joh. 1:13

 1. Tack för svar!
  Jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menar så här: Som kristen tror man att hela Bibeln är Guds Ord och helt igenom sann. Om man börjar ifrågasätta vissa sanningar i Bibeln så riskerar man att förr eller senare också upphöra att vara en kristen. Det är alltså farligt för frälsningen att inte tro att hela Bibeln är Guds Ord. Men för denna skull så skulle jag inte räkna upp “att tro att hela Bibeln är Guds Ord” som en av de saker som man ska göra för att bli född på nytt.

  På samma sätt med din lista. Oavsett om det är viktiga och bibliska saker i listan så är inte allt sådant som krävs för att man ska bli född på nytt. När du då skriver: “Hur blir vi födda på nytt? Ungefär så här i korthet:” och sedan har denna lista så får man intrycket att om man inte uppfyller det som står på listan så blir man inte född på nytt.

  När man har en bibelvers i rubriken till sitt blogginlägg så förväntar i alla fall jag mig att inlägget (normalt sett) ska fokusera på den versen. Men när själva kärnfrågan dyker upp så verkar ingenting vara hämtat från Joh 1:11-13, vilket jag finner underligt. Det står ju nämligen där om den nya födelsen och också vad som sker.

  Att vissa saker i dessa punkter finns på andra bibelställen betyder inte att allt finns i Bibeln, men det är lite vid sidan av saken att gå in i den diskussionen. Jag vill bara poängtera att jag inte menar att allt finns i Bibeln, utan endast att det som tas upp där inte finns i Joh 1:11-13 även om *vissa* av punkterna finns på andra bibelställen.

  Min huvudpoäng är dock att Bibeln blir mycket enklare att förstå om man ser till varje sammanhang för sig. Inte så att man säger att varje sammanhang är uttömmande, men att man läser vad som står och håller sig till texten. Så får man en annan glädje i bibelläsningen. Det är min upplevelse.

  Like

  • Hej Anders

   Du har alldeles rätt. Vi ska absolut inte ifrågasätta någonting i hela Bibeln.

   <<Oavsett om det är viktiga och bibliska saker i listan så är inte allt sådant som krävs för att man ska bli född på nytt.

   Jag lade som sagt till ordet "ungefär", så att inledningen blir "Ungefär så här i korthet". Med andra ord så är det ingen punkt för punkt lista som alla kristna följer i exakt den ordningen och exakt på det sättet. Men jag ville gärna skriva lite viktiga punkter om vad det innebär att vara född på nytt eftersom så många missförstår det och tror att det normala förfarandet är att även kristna syndar.

   <<När du då skriver: ”Hur blir vi födda på nytt? Ungefär så här i korthet:” och sedan har denna lista så får man intrycket att om man inte uppfyller det som står på listan så blir man inte född på nytt.

   Då hoppas jag mitt ord "ungefär" är en hjälp, men det stämmer förstås att avvikelse från innehållet listan kan utmynna i förlorade själar. (Om man t ex tror att man kan varva synd och tro.)

   <<När man har en bibelvers i rubriken till sitt blogginlägg så förväntar i alla fall jag mig att inlägget (normalt sett) ska fokusera på den versen. Men när själva kärnfrågan dyker upp så verkar ingenting vara hämtat från Joh 1:11-13, vilket jag finner underligt. Det står ju nämligen där om den nya födelsen och också vad som sker.

   Nu förstår jag ingenting. Överskriften är inte "hur blir man född på nytt" utan det är just en viss VERS som det är tänkt att blogginlägget ska handla om (vers 13), vilket det också gör till 100%. Jag går igenom versen, förklarar orden och ger förslag, tar bort de saker i meningen som vi INTE är födda utav för att låta det som vi ÄR födda utav vara kvar för att se vad resultatet blir då. Jag kan inte se på vilket sätt jag skulle kunna vara ännu mer trogen överskriften eftersom innehållet är helt fokuserat på versen i överskriften.

   <<Jag vill bara poängtera att jag inte menar att allt finns i Bibeln, utan endast att det som tas upp där inte finns i Joh 1:11-13 även om *vissa* av punkterna finns på andra bibelställen.

   Det är helt ok, men sen har jag heller inte sagt att alla saker på listan finns med just i kapitlet Johannes 1, eftersom det här med att vara född på nytt inte heller finns enbart beskrivet i just det kapitlet. Självfallet är det kapitlet STORT eftersom begreppet "född på nytt" finns just där, men vi kan se att villkor för att vara född på nytt även finns beskrivet på många andra stället i NT och därför måste vi akta oss för att enbart titta på ett enda kapitel och begränsa oss.

   <<Min huvudpoäng är dock att Bibeln blir mycket enklare att förstå om man ser till varje sammanhang för sig. Inte så att man säger att varje sammanhang är uttömmande, men att man läser vad som står och håller sig till texten.

   Ja, vi bör absolut hålla oss till texten, och det gäller förstås vare sig vi ser på endast ett kapitel eller flera bibelböcker. Vi får aldrig avvika från det texten säger, och inte gå utanför de tolkningsramarna som finns.

   GVD!

   Like

 2. Jag läste dina 9 punkter om ”villkor” för den nya födelsen och kunde faktiskt inte finna en enda av dessa punkter i Joh 1:11-13. Däremot stod vissa av dem i andra texter som du citerade. Att dessa punkter skulle handla om att bli född på nytt är dock inte givet. Förnekar du t ex att en calvinist kan vara född på nytt? Du skriver ju att ett av de ”villkor” som finns för att vi ska bli födda på nytt är detta:

  ”Vi påminner oss om att Gud aldrig lovat oss ”en gång renad allting renad”, men att vi kan stå stadigt om vi följer den Helige Andes ledning som är vår stora hjälp”.

  Så tror inte en calvinist. Han uppfyller då inte villkoren för att bli född på nytt. Eller?

  Like

  • Hej Anders!
   Tack för dina kommentarer. Jag gick in i artikeln och gjorde ett mellanrum mellan “under vissa villkor som hänger på oss” och nästa stycke som börjar med “Hur blir vi födda på nytt?” Jag menade alltså inte att listan presenterade villkoren, utan listan är för att svara på frågan “Hur blir vi födda på nytt?” Men VILLKOR för frälsningen finns ju förstås,och i korthet kan man säga att det är “tro och omvändelse”. Dessa två kan brytas ner i flera villkor om man vill ge detaljer till vad TRO och OMVÄNDELSE innebär.

   Jag lade till ett “ungefär” ovanför listan på hur man blir född på nytt för jag menar inte att det är en uttömmande lista som alla kristna i alla tider har följt, men jag ville förklara ett normalscenario om vad “pånyttfödd” borde innebära. Jag tycker det är en bra guide att följa för många missförstår totalt vad “pånyttfödd” betyder och kan därmed riskera sina SJÄLAR. Många tror exempelvis att “synd” inte är någonting som separerar en pånyttfödd kristen från Gud, och därför såg jag till att sanningen om detta finns med på listan. Men faktum är att det finns kristna som visserligen tror att de har råd att synda, men som ändå inte gör det. Men att sprida lögnen att synd numera inte orsakar andlig död är mycket allvarligt. Gud ser hjärtan och dömer oss rätt.

   Däremot förstår jag inte din invändning att det som står i listan inte finns med i själva texten, som jag aldrig påstått. Däremot finns de med i andra avsnitt, som du mycket riktigt säger.

   Jag tror personligen att vissa kalvinister kan bli frälsta, och även vissa katoliker och andra kyrkofolk. Jag tror det handlar om våra samveten, nivå av iver att söka sanningen och villighet att låta sig bli korrigerad av Guds ord.

   GVD!

   Like

 3. En som fattade vad detta handlar om, var Lina Sandell. Läs denna sång eller sjung den om den är bekant.
  mvh Håkan
  Välkommen på besök hos mig http://hkankerosblogg.blogg.se

  1.
  Jag är ej mer min egen,
  Jag hör min Jesus till.
  Han har mig köpt med blodet,
  Och hans jag vara vill.
  Han gått för mig i döden
  Och lagt min synd på sig,
  O, skulle jag ej älska
  Den så har älskar mig?

  2.
  Han har åt mig förvärvat
  En högtidsklädnad god
  Med mycket rop och tårar
  Och med sitt eget blod,
  Han har åt mig ock vunnit
  En ärekrona skön,
  Den han en gång skall giva
  Som friskänkt nådelön.

  3.
  Men lär mig själv, o Jesus,
  Att detta barnsligt tro,
  Och giv mitt arma hjärta
  Därav en salig ro,
  Att jag ej endast skådar
  Med sorgsen blick på mig,
  Men frälst och glad och tröstad
  I tron ser upp på dig.

  4.
  Låt mig ej heller leva
  Mig själv blott till behag,
  Nej, leva till din ära
  Och tjäna dig var dag.
  Och fast du ej behöver
  En ringa tjänst av mig,
  Giv mig den nåden, Herre,
  Att dock få tjäna dig.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s