Kan en man som inte tror bli HELGAD genom sin HUSTRU? (1 Kor. 7:14)

Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man”

Vad kan då detta betyda? Ja, det betyder INTE att någon kan åka snålskjuts in i himlen genom att gifta sig med en en person som är troende. Om det skulle vara fallet så skulle vi ha en rad verser som vi måste ignorera vilket inte låter sig göras. Exempelvis:

Johannes 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Sammanhanget handlar om Paulus åsikter om giftermål (och Paulus vill aldrig gå emot det som Jesus lär ut) och huruvida det är lämpligt att stanna kvar i ett äktenskap trots att man blivit kristen till skillnad mot sin partner. Paulus menar att det ÄR den enda rätta vägen att stanna kvar i äktenskapet, vilket bekräftar Jesus egen lära i ämnet.

1 Kor. 7:12 Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne.13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom14 Ty mannen som inte tror är helgad (hegiastai) genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin [troende] man. Annars vore era barn orena (agatharta), men nu är de heliga15 Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. 16 Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru?

Skälet som Paulus ger för att en person som blivit kristen ska stanna i äktenskapet trots att partnern inte är kristen är för att undvika att BARNEN blir “orena“. Inte “orena” på det sättet som en människa blir genom att synda för det skulle ju separera dem  andligt från Gud (det kan inte bebisar/barn bli) men “orena” på det sättet att de nu är barn till föräldrar som är skilda och detta utan skäl. Vi vet ju från Jesus lära att en kvinna/man är bundna till sina makar så länge de lever – såvida det inte handlar om det enda tillåtna undantaget OTUKT:

Matt. 5:32 Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Matt. 19:Jag säger er: Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.

Jag vill inte gärna använda ordet “bastard” eftersom de har sådana negativa associationer men du kanske förstår poängen gällande vad barnen riskerar att råka ut för. De kom visserligen inte till utom äktenskapet, vilket i så fall skulle vara en synd, men att skiljas utan legitimt skäl skulle också vara en synd som även detta skulle orsaka samma form av “orenhet“! Det handlar inte om att Gud skulle älska barnen mindre för att de hamnar i en sådan situation att de är orena utan bara att han vill dem och föräldrarna VÄL och helt enkelt vill undvika situationer som inte gagnar någon i familjen. Gud vill det allra bästa för barnen och idealet är ett hem med både en mamma och en pappa, vilket är ett önskemål som kvarstår trots att en av föräldrarna blivit pånyttfödd och frälst till skillnad mot partnern. Endast en partner som tror är tillräckligt för att äktenskapet ska ses som helgat, och det betyder alltså att även den otroende partnern finns i detta helgade äktenskap under det “helgade familjeparaplyet”Men det har alltså ingenting med hans egen FRÄLSNING att göra! Visst kan det hända att välsignelser skvätter över på partner och barn, mycket tack vare den troendes böner och Guds vilja att svara på bön och åstadkomma ett lyckligt liv, men vad gäller frälsningen så krävs till syvende och sist alltid ett personligt ställningstagande.

Man skulle kunna se “helgad” i det här fallet som att det fortfarande handlar om ett legitimt giftermål trots att det skett en förändring vad gäller en av partnernas förhållande till Gud. Att bli helgad betyder inte att bli frälst utan betyder ofta att bli separerad från; åsidosatt; speciell; göra helig, etc. I sammanhanget kan vi förstå det som att personen är åsidosatt med tanke på rollen i äktenskapet och inte gällande sin frälsning.

I Svenska Folkbibeln så finns det ett ordtillägg där det står att kvinnan blir helgad genom sin TROENDE man, men detta står inte i grundtexten. 1917 års översättning är mer trogen till grundtexten i just det här fallet.

1 Kor. 7:14 Ty den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru, och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder; annars vore ju edra barn orena, men nu äro de heliga. 

Informationen om att en man är helgad genom sin hustru, och en hustru genom sin man kommer direkt efter denna information från Paulus:

13 Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom

Det är alltså därför som Paulus ger sitt välkända svar om varför de bör stanna kvar i äktenskapet. Som troende kanske man får för sig att en skilsmässa är det enda rätta eftersom:

2 Korinthierbrevet 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

Men i fall där det redan finns ett existerande giftermål som är godkänt av Gud (vilket alltså inte gäller samkönade äktenskap) så skall det trots detta inte brytas eftersom det är ett giftermål som redan ingåtts. Vi kan också veta att Paulus inte kan ha menat att en person kan bli frälst genom att gifta sig med en troende person eftersom vi kan läsa:

1 Kor. 7:16 Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru?

Det står alltså klart att en person INTE är frälst bara för att han gjort ett lyckat äktenskapsval.

8 thoughts on “Kan en man som inte tror bli HELGAD genom sin HUSTRU? (1 Kor. 7:14)

 1. Hej

  Jag är inte riktigt tillfreds med ditt svar i frågan, du tycks nämligen utgå ifrån att någon av parterna har blivit kristen efter äktenskapets ingång. När jag läser texten från 1 Kor 7:13-14, står det bara ” om någon broder har en hustru som inte är troende…”, du drar alltså slutsatsen att mannen har BLIIVIT troende. Det är enligt min mening lika möjligt att uppfatta Paulus på ett annat sätt, nämligen att mannen var troende redan före äktenskapets ingång men att hustrun inte var det. (och i det här fallet inte heller har blivit det). Huvudpoängen i texten är, vad jag förstår, att den icke-troende mannen eller kvinnan blir helgad genom sin maka eller make.

  Like

  • Hej Bosse

   Jag håller med dig. Missförståndet kanske beror på att du här gör skillnad på människor som “blivit” kristna, och människor som “är” kristna. Har man blivit en kristen så är man en kristen – samma sak. Blogginlägget (och verserna) handlar om förfarandet när en person är kristen i ett äktenskap, och den andra inte. Det handlar inte om två ogifta personer som funderar på att ingå äktenskap. Det handlar om att stanna i äktenskapet eller ej.

   GVD

   Like

 2. Jag hoppas verkligen du får utrymme och plats att framföra dina utläggningar av Guds Ord…! Om inte så har du ju det här såklart men det är precis detta kristenheten behöver idag. Det sanna, avskalade, klara och kärleksfulla evangelium och det sanna budskapet från Skriften som inte är “bortkompromissat” så att det tappat sin stringens. Tack för det! Bless! /MariaM

  Like

 3. I samband med liknelsen om vinstocken säger Jesus: Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det. (Joh 15:7). Bibelordet inleds med två uppmaningar från Jesus och avslutas med ett löfte. Löftet innebär att vi ska kunna be om vad vi vill och “få det” så länge vi infriar den inledande delen.

  Vad innebär det då att bli kvar i Jesus och att låta hans ord bli kvar oss? Hur ser du (bibeln) på detta förblivande? Vad innebär det att förbli? Och att låta hans ord för bli i oss? Det är mer än att läsa en vers då och då och mer än att som pliktskyldigast gå på en gudstjänst i veckan och städa kyrkan en gång i månaden. Hur ser det förblivande ut som leder till att vi “ska få det”?

  Tror eg att de flesta vet vad det innebär (på ett ungefär) och jag vet själv i anden/instinktivt när jag förblir (eller lever i ett flow om du förstår) och när jag inte gör det. Men jag känner också att här finns mer att utforska och förstå så jag har önskat att någon skulle vilja lägga ut texten för mig.

  Vidare även kring detta löfte om att vi ska “få det” där det inte handlar om att få porschar som brukar vara det vanliga (och fåniga) exemplet. Nej, vi talar om behov av bönesvar som t ex en bror som behöver bli befriad från droger, att Alpha-gruppen kommer med i församlingen och att ungdomarna i församlingen får starka möten med Gud. Typ.

  Har du tid och lust får du gärna hjälpa mig med att fördjupa mig i detta. Ej brådskande men angeläget.

  Like

  • Hej igen Maria!

   Bra fråga

   <<Vad innebär det då att bli kvar i Jesus och att låta hans ord bli kvar oss?

   Det närmaste jag kommit i mina bloggar är nog denna bloggartikel:

   https://bjorkbloggen.wordpress.com/2011/11/30/boner-astadkommer-mirakel-sa-be-mycket/

   Dessvärre är det en av mina artiklar som jag skrev mest för att kunna kopiera verser ifrån, och alltså inte så mycket skrivet mellan verserna. Men läser man överskrifterna och verserna så får man ändå ett litet hum om vad det rör sig om och varför vi ibland känner att vi inte får bönesvar.

   Att bli kvar i Jesus betyder att vilja lära känna honom genom att exempelvis be, läsa/lyssna på Bibeln, sjunga psalmer, etc. Då lär vi känna honom bättre och kan förstå hans vilja med vårt liv på ett bättre sätt. Den helige ande kan lysa bättre i våra liv och det blir lättare för oss att undvika synd eftersom vårt samvete påminner oss att vända sådant ryggen. Om vi vill vara i vinträdet kan vi inte samtidigt ha synd i våra liv. Vi kan inte tjäna två herrar. Gud är ju så fantastisk att han förlåter våra synder oavsett storlek och kvantitet, men sedan är det tänkt att vi ska försöka hålla oss rena. Det kan vara svårt på egen hand, och därför är det alltså bra om vi håller en tät kontakt med Jesus så att vi blir hjälpta på det planet. Vi sa hålla oss i vinträdet för att ge FRUKT. De som inte ger frukt blir avhuggna ur trädet och kastade i elden.

   Att vi får allt vi ber om är en "generell sanning". Om vi är starkt rotade i Jesus har vi inget intresse att be om porschar (som du nämnde), utan vi har en längtan att be om att få bli använda av Gud. Paulus ville bli av med sin "tagg" och bad om detta tre gånger. Ändå blev han inte av med den. Gud ansåg att det var bättre för Paulus att han den kvar. Om vi alltid skulle få det vi bad om så skulle vi förmodligen aldrig bli sjuka, aldrig vara sorgsna, aldrig sakna någonting jordiskt överhuvudtaget och inte dö före 100 års ålder. Risken med perfekta jordiska liv är att de kan få oss bli ljumma och att vi glömmer bort Gud mer och mer i all vår komfort. Det skulle så klart vara till vår nackdel fast vi kanske inte inser detta när vi ber om alla sorts fördelar.Det är ofta när vi har det kämpigt som vi kan tänkas falla ner på knä och verkligen söka honom och kämpa. Jordelivet är väldigt kort…och temporärt…

   Nattinatt!

   Like

 4. Härligt! Jag kastade fram en fundering här tidigare på morgonen och då kommer ett helt inlägg, härligt förankrat med bibelord. Kanon. Tack för det. Det klingar väl med det jag känt i mitt inre.

  Jag har många funderingar kring både det ena och det andra. Kanske återkommer med en ny fråga om det är ok?

  MariaM

  Like

  • Det finns så många bloggartiklar som jag “tänker” skriva och den här frågan var en av dem 🙂
   Oftast tycker jag att jag redan svarat på frågor som jag får på min Blogg, men den här frågan har jag faktiskt aldrig berört. Du får hemskt gärna fråga vidare, och kanske det inspirer det mig till fler inlägg, eller omskrivning av redan gjorda artiklar 🙂

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s