Archive | 2012/09/18

newtonbloggen

Gud kräver inte trohet av dem som aldrig ens har hört talas om honom. Det skulle vara för mycket begärt. (Apropå frågan om det är för mycket begärt av Gud att vi inte har andra gudar.) De människorna kommer istället att dömas baserat på om de har visat medmänsklighet (vilket för övrigt behandlas i budord 5-10). Se till exempel vad Paulus skriver i Romarbrevet:

Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra…

View original post 475 more words