Archive | 2012/04/07

Guds vrede drabbade inte Jesus på korset, och vi kan fortfarande drabbas av den

Vår Fader har ingen anledning att låta sin son drabbas av något vredesutbrott, och framför allt inget som VI orsakat. Guds vrede drabbar oss fortfarande om vi är olydiga, och det gäller även vi som är födda på nytt.

Matt. 3:7 Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Rom. 2:Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 

Rom. 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

Rom. 3:Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad skall vi då säga? Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig – jag talar som människor tänker? 

När vi erkänner våra synder och omvänder oss så blir vi frälsta från vredesdomen, men det är inte ovillkorligt. Löftet gäller så länge som vi fortsätter att hålla oss rena och vandrar i rättfärdighet.

Rom. 4:15 Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse

Rom. 5:9 När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

Rom. 9:22 Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?

När vi tar för vana att lyda köttet i stället för anden så blir vi till slut “olydnadens barn”. 

Ef. 2:3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Ef. 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Kol. 3:Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn

1 Tess. 5:Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Hebreerbrevet talar om Guds vila, och trots att Gud först räddade sitt folk från Egypten så klarade sig inte alla till det förlovade landet eftersom de var olydiga. Guds vrede drabbade dem, och likadant kan det gå för oss om vi inte är lydiga och vandrar i rättfärdighet.

Hebr. 3:Därför säger den helige Ande:I dag, om ni hör hans röst,8  så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år. 10 Därför blev jag vred på detta släkte och sade:Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. 11 Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.

Hebr. 4: 1  Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd.

De sista dagarna blir det svårt för de som vänt Gud ryggen och vägrar att omvända sig.

Upp 6:16 och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede.

Slutligen liknelsen om himmelriket i Matt. 18. Lägg märke till att Kungen först förlåter sin tjänare (stryker hans skuld) men sedan drabbas tjänaren av HANS VREDE i alla fall, på grund av sina dåliga gärningar och att han vägrade att förlåta en annan människa.

Matt. 18: 23 Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. 24 När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter.[d] 25 Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. 26 Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. 27 Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld.28 Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! 29 Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. 30 Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig. 31 När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. 32 Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. 33 Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? 34 Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig35 Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.”

King David lost his salvation (died spiritually) but he REPENTED

King David lost his road to heaven due to sin  (but he repented)

King David was a man of God’s own heart, but this is a general description of him, and doesn’t mean that he never did anything that was evil in God’s eyes. God is not a respecter of persons. He doesn’t have different rules for different people – not even if your name is King David. Will unrepentant murderers, adulterers, idolators and liars enter heaven? Clearly not, so this means that King David lost his salvation (or rather; he was spiritually lost and dead) during his year in sin.  What King David did to Uriah (he MURDERED him) was EVIL.

2 Samuel 12:9 Why did you despise the word of the Lord by doing what is EVIL in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You KILLED him with the sword of the Ammonites. 10 Now, therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. 

1 Kings 15:5 Because David did that which was right in the eyes of the LORD, and turned not aside from any thing that he commanded him all the days of his life, SAVE ONLY in the matter of Uriah the Hittite

King David lived under the Old Testament, but murderers were considered evil also during this time. What did Ezekiel say about righteous people (much like David) who chose to sin? They would DIE for it (spiritually).

Eze:3311Say unto them, As I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel? 12Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people, The righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression: as for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness; neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day that he sinneth. 13When I shall say to the righteous, that he shall surely live; if he trust to his own righteousness, and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered; but for his iniquity that he hath committed, HE SHALL DIE FOR IT14Again, when I say unto the wicked, Thou shalt surely die; if he turn from his sin, and do that which is lawful and right; 15If the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life, without committing iniquity; he shall surely live, he shall not die. 16None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him: he hath done that which is lawful and right; he shall surely live. 17Yet the children of thy people say, The way of the Lord is not equal: but as for them, their way is not equal. 18When the righteous turneth from his righteousness, and committeth iniquity, he shall even die thereby19But if the wicked turn from his wickedness, and do that which is lawful and right, he shall live thereby

Ezek 18:20The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord GOD: and not that he should return from his ways, and live?24But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. 25Yet ye say, The way of the LORD is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?26When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.27Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.28Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die. 

Ezekiel 3: 20Again, When a righteous man doth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumbling-block before him, he shall die: because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand. 21Nevertheless if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul. 

Luckily King David REPENTED and restored his salvation thanks to this. But it took him about a year – the entire duration of Bathsheba’s pregnancy.

2 Sam. 12: 1And the LORD sent Nathan unto David. And he came unto him, and said unto him, There were two men in one city; the one rich, and the other poor.2The rich man had exceeding many flocks and herds: 3But the poor man had nothing, save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up: and it grew up together with him, and with his children; it did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter. 4And there came a traveller unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come unto him; but took the poor man’s lamb, and dressed it for the man that was come to him. 5And David’s anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan, As the LORD liveth, the man that hath done this thing shall surely die6And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. 7And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the LORD God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul; —9Wherefore hast thou despised the commandment of the LORD, to do evil in his sight? thou hast killed Uriah the hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. —12For thou didst it secretly: but I will do this thing before all Israel, and before the sun. 13And David said unto Nathan, I have sinned against the LORD. And Nathan said unto David, The LORD also hath put away thy sin; thou shalt not die14Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the LORD to blaspheme, the child also that is born unto thee shall surely die. 

Can unrepentant murderers enter the Kingdom of God? Not a chance. 

1 John 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that NO MURDERER HATH ETERNAL LIFE ABIDING IN HIM  

Also the prodigal son went from being alive, to being dead, to being alive again:

Luke 15:24 For this son of mine was dead and is alive AGAIN; he was lost and is found. So they began to celebrate.  

Justin Martyr, Dialogue 141faith

But that you may not have a pretext for saying that Christ must have been crucified, and that those who transgressed must have been among your nation, and that the matter could not have been otherwise, I said briefly by anticipation, that God, wishing men and angels to follow His will, resolved to create them free to do righteousness; possessing reason, that they may know by whom they are created, and through whom they, not existing formerly, do now exist; and with a law that they should be judged by Him, if they do anything contrary to right reason: and of ourselves we, men and angels, shall be convicted of having acted sinfully, unless we repent beforehand. But if the word of God foretells that some angels and men shall be certainly punished, it did so because it foreknew that they would be unchangeably [wicked], but not because God had created them so. So that if they repent, all who wish for it can obtain mercy from God: and the Scripture foretells that they shall be blessed, saying, ‘Blessed is the man to whom the Lord imputeth not sin;’ that is, having repented of his sins, that he may receive remission of them from God; and not as you deceive yourselves, and some others who resemble you in this, who say, that even though they be sinners, but know God, the Lord will not impute sin to them. We have as proof of this the one fall of David, which happened through his boasting, which was forgiven then when he so mourned and wept, as it is written. But if even to such a man no remission was granted before repentance, and only when this great king, and anointed one, and prophet, mourned and conducted himself so, how can the impure and utterly abandoned, if they weep not, and mourn not, and repent not, entertain the hope that the Lord will not impute to them sin? And this one fall of David, in the matter of Uriah’s wife, proves, sirs,” I said, “that the patriarchs had many wives, not to commit fornication, but that a certain dispensation and all mysteries might be accomplished by them; since, if it were allowable to take any wife, or as many wives as one chooses, and how he chooses, which the men of your nation do over all the earth, wherever they sojourn, or wherever they have been sent, taking women under the name of marriage, much more would David have been permitted to do this.

We are saved IF! There are conditions

We are saved IF!

If we are unconditionally eternally secure as long as we at one point in history have been born again, then none of the below “if:s” make any sense. They are are words which apply to all of us. The Bible clearly tells us there are conditions involved to get salvation, and one is that we must make sure to endure to the end.

2 Tim. 2:20But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour. 21IF IF IF a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master’s use, and prepared unto every good work.

1 John 1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: 7But IF IF IF we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.I

Romans 8:10And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness. 11But IF IF IF the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. 12Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. 13For IF IF IF ye live after the flesh, ye shall die: but IF IF IF ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

1 John 2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. IF IF IF that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

John 15:6IF IF IF a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. 7IF IF IF ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.—10IF IF IF ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.— 14Ye are my friends, IF IF IF ye do whatsoever I command you.

1 John 2:3And hereby we do know that we know him, IF IF IF we keep his commandments. 

Gal. 6:9And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, IF IF IF we faint not.

Hebr. 3: 6But Christ as a son over his own house; whose house are we, IF IF IF we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. —14For we are made partakers of Christ, IF IF IF we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end; 15While it is said, To day IF IF IF ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.

2 Pet. 1:7And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity. 8For IF IF IF these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.9But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. 10Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure: for IF IF IF ye do these things, ye shall never fall:

Col. 1: 22In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight: 23IF IF IF ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;

2 Chron. 15:2And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The LORD is with you, while ye be with him; and IF IF IF ye seek him, he will be found of you; but IF IF IF ye forsake him, he will forsake you.

John 8:51Verily, verily, I say unto you, IF IF IF a man keep my saying, he shall never see death. 

1 John 3:20For IF IF IF our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. 21Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.

John 14: 15IF IF IF ye love me, keep my commandments.— 23Jesus answered and said unto him, IF IF IF a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

1 Cor. 15:2 By which also ye are saved, IF IF IF ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

Hebr. 12:7 IF IF IF ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

Psalm 132:12 IF IF IF thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.

Ezekiel 18:21 But IF IF IF the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.

Matt. 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but IF IF IF thou wilt enter into life, keep the commandments.