Etikettarkiv | god

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor? – Luk. 11:13, Matt. 7:11

luke 11Människan är inte ond till sin natur

Adjektivet ond (i titeln) är översatt från det grekiska ordet πονηρός (ponērós, Strong’s 4190) och betyder ond, ondskefull, stygg, elak, och liknande. Det är ett väldigt vanligt förekommande ord i Bibeln. Det svenska ordet ond har även betydelsen av fysiskt smärta (till skillnad från engelskans ”evil” eller ”bad” som inte innehar en sådan betydelse), och detsamma gäller grekiskan eftersom ponērós kommer från pónos, (Strongs 4192) som har innebörden av smärta och kopplar fysiskt slit/arbete med plåga och bedrövelse till kropp och själ.

Lukas 11:13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Att vara syndig är att vara ond, och synda är nästan alltid kopplat till att vara elak mot sina medmänniskor då mörda, stjäla, ljuga, begå äktenskapsbrott, etc, leder till att andra människor på olika sätt blir sårade pga vårt agerande (eller t o m får sätta livet till). Jesus syftar på syndiga människor i Lukas 11:13, där han poängterar att även människor som lever i synd faktiskt kan ge goda gåvor (vilket kan handla om presenter, tjänster liksom snälla och uppmuntrande ord) till sina barn, andra familjemedlemmar, vänner, människor som de vill smöra för eller muta, etc. Om t o m onda människor kan ge sina egna barn goda gåvor så kan Gud som är GOD förstås ge den helige Ande (en gåva) till sina barn, vilka är de som valt att vända om och följa honom. Det är den bästa gåvan! Verserna innan förklarar de underbara löften som vi kan förvänta oss av Gud:

Lukas 11:9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 11 Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, 12 eller en skorpion när han ber om ett ägg?

Jesus kallar här inte alla människor i hela världen onda, utan endast de människor som är syndiga vilket ingen måste vara. Jesus begrepp om onda människor innebär inte att vi själva flitigt ska börja använda det epitetet om andra, utan det används här för att tydliggöra en poäng. Det kan handla om människor som inte har något som helst intresse att omvända sig från sina onda gärningar och som skaffat sig ett rymligt samvete. Bibeln förklarar att människan är skapad god, även om det också fungerar att kalla bebisar neutrala eftersom de inte har förmåga att vare sig lyda Gud eller inte lyda Gud (bryta mot Guds bud). Jesus förklarar innebörden av att vara ond eller god genom en liknelse av ett träd som ger dålig eller god frukt:

Matt. 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. 36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”38 Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.” 39 Han svarade dem: ”Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.

Nedan vers är visserligen översatt från hebreiska men det kan ändå förklara hur människor försöker ursäkta synden genom att hävda att man ändå är accepterad av Gud trots att man lever i synd. ”Ingen är perfekt” brukar det heta, eller ”en gång frälst alltid frälst”, eller ”Gud ser inte min synd utan endast Jesu blod”.  

Mal. 2:17 Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar: ”På vilket sätt har vi tröttat ut honom?” Jo, ni säger: ”Den som gör det onda är god i Herrens ögon, och han gläder sig över dem”, eller: ”Var är Gud som dömer?”

Det är fel att ursäkta synden och försöka göra den snövit men det är också fel att göra saker till synd som inte är någon synd. En del kan få för sig att det är synd att inte tänka på Gud varje minut dygnet runt, vilket skulle innebära att man inte kan läsa ett recept till en äppelkaka utan att synda eller förhöra sina barn på läxor. De kan även få för sig att det automatisk är en synd att vara arg, besviken och känna sig utsliten, eller anse att vissa människor är snåla, elaka, klantiga, ohyfsade, el. dyl (vilket inte nödvändigtvis måste uttryckas i ord). Om allting är synd så har människan redan förlorat och måste ge upp kampen emot synden. ”Ja men det är just därför Jesus dog för dig, för att du inte kan sluta synda och för att Jesus levde ett syndfritt liv i stället för dig!” kan det heta. Nej, Jesus dog inte för att vi ska kunna synda utan konsekvenser. Om problemet var synd så kan inte lösningen vara en större trygghet i synd. Syndens lön är fortfarande döden, och Satans alltjämt populära lögn är ”Ni skall visst inte dö”. Det glada budskapet är att vi kan bli fri från allt vårt syndiga bagage och bli helt rena om vi vänder oss till Gud! Den heliga Ande är en gåva och leder oss bort från synden, men inte utan vårt samarbete.

Smutsiga trasor

Det är vanligt att kristna hävdar att vi är onda människor även när vi lever rättfärdigt! Hur vi än lever våra liv så är vi alltså fortfarande nere i smutsen och sprattlar? De citerar gärna Jes. 64:6 som säger ”Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel”, men de ser inte till sammanhanget som visar att de som åsyftas är människor som blandar synd med enstaka utfall av rättfärdighet. Ungefär som de onda människor som Jesus talar om i Luk. 11:13 som ger sina egna barn goda gåvor. Lösningen är inte att kapitulera inför synden och utgå ifrån att vi förblir syndare hur vi än gör, utan lösningen är att sluta synda! Men då dog Jesus i onödan? Nej, Jesus dog för att vi valt att synda. Inte för att vi är födda i synd och inte så att vi ska fortsätta på syndens väg.

För att klara att leva rättfärdigt behöver vi till att börja med omvända oss från vårt tidigare liv så att vi kan bli renade, och sedan att fortsätta att ha en god kontakt med vår skapare genom böner, bibelläsning, lovsånger, umgänge med andra kristna, etc. En sparsam kontakt med Gud skulle göra det bli betydligt svårare att vandra i seger över synden. Det är inte alltid lätt att leva i världen men inte av världen.

Människan är skapad god

Om människan i grunden skulle vara ond så skulle hon ha en utmärkt ursäkt för sin synd. Jesus var väl inte ond i grunden trots att han föddes till jorden som människa? Om alla människor då skulle vara födda onda till skillnad mot honom, skulle inte det innebära att han hade fördelar över oss, och lättare än oss kunde stå emot frestelser? Nej, han frestades i allt liksom vi, men var likväl utan synd.

Rom 9:11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont

Jesaja 7:16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet.

Pred. 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer.

Sakarja 12:1 En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne

Ps. 139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Ps. 119:73 Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.

Jak. 3:9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.

Läs även denna artikel om människan som ond eller god.

Does God send a delusion so that people must believe a lie?

God is glorified when we bear much fruitglorified.jpg

If God is glorified when we bear fruit, he clearly would not send a delusion on innocent people so that they will believe a lie and live in darkness. If he would do something like that, it would be his fault that they believe in a lie instead of their own fault.

The God of the Bible does not trick people into believing lies. The following Bible text explains why people believe in a lie:

2 Thess. 2:3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;–10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; BECAUSE they received not the love of the truth, that they might be saved.11 And FOR THIS CAUSE God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

Above we can see that God ”shall send them strong delusion, that they should believe a lie”, but it also explains why this happens. In Young’s literal translation it says ”and in all deceitfulness of the unrighteousness in those perishing, because the love of the truth they did not receive for their being saved, and because of this shall God send to them a working of delusion, for their believing the lie”.

It explains that those who are perishing are those who are unrighteous and who had no love for the truth. That is a bad choice on their part (they knew better), and due to their refusal to seek the truth and come to God, he will send them a delusion. Paul repeats, that those who eventually will be damned are those who do not believe the truth (indicating they could have and should have), and who had pleasure in unrighteousness. If people would not have chosen to dismiss God, they would not have ended up being totally comfortable in their false delusions. This happens to be the exact same message as Paul gives in Rom. 1:18-32. 

Rom. 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. 19 because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. 20 For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, SO THAT THEY ARE WITHOUT EXCUSE21 because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened22 Professing to be wise, they became fools, 23 and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man—and birds and four-footed animals and creeping things.24 THEREFORE God also gave them up to uncleanness, in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, 25 who EXCHANGED THE TRUTH OF GOD FOR THE LIE, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.26 FOR THIS REASON God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature27 Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due.28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting29 being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness; they are whisperers, 30 backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, 31 undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving unmerciful; 32 who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same but also approve of those who practice them. (NKJV)

God gave them over to a reprobate mind (KJV), due to their choice to turn their backs on God, despite that he could be clearly seen and understood by them. Those who deserve death, according to Paul, are those who practice such sins which he listed. This means that these people must exist (have physical bodies) in order to perform such things, which further means that they were not chosen to be non-elect from the foundation of the world, the way Calvinists think. People end up in hell due to their sins which they refuse to get rid of, and not due to being chosen as non-elect before they are even born.

Is. 66:3 —He who burns incense, as if he blesses an idol. Just as they have chosen their own ways, And their soul delights in their abominations, 4 So will I choose their delusionsAnd bring their fears on them; Because, when I called, no one answered, When I spoke they did not hear; But they did evil before My eyes, And chose that in which I do not delight.” (NKJV)

It is the same story in Isaiah above. The message is that people have chosen their own ways, and they delight in their abominations. For this reason God will ”choose their delusions”, and bring their fears on them. They should rather have come to God when he called for them to do so. Instead they did evil before his eyes, and committed sins against his will.

More verses about people who believe in falsehood against God’s willosas 10

Man must be blamed for believing in deceptions, and not God.

Is. 28:15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves

Above,  the people of Jerusalem had chosen to make LIES their refuge. Something that naturally does not please God. Deceit comes from their own hearts.

Is. 59:13 In transgressing and lying against the Lord, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.

Jer. 8:5 Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.

Jer. 9:6 Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the Lord.

Jer 13:25 This is thy lot, the portion of thy measures from me, saith the Lord; because thou hast forgotten me, and trusted in falsehood.

Jer. 14:14 Then the Lord said unto me, The prophets prophesy lies in my name: I sent them not, neither have I commanded them, neither spake unto them: they prophesy unto you a false vision and divination, and a thing of nought, and the deceit of their heart.

Jer. 23:26 How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? yea, they are prophets of the deceit of their own heart;

Ps. 119:118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.

Prov. 12:20 Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.

Prov. 26:24 He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him;

Prov. 29:13 The poor and the deceitful man meet together: the Lord lighteneth both their eyes.

Above verses clearly show that man causes his own deceit, and believes in falsehood and lies despite having a better alternative.

Jer. 17:9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?

The above is a well-known verse often used by people who would like to find support for maintaining a sinful life style. However, this verse is just a general statement in relation to the sins of Judah – speaking about sinners – and does not say that all people are bound to live in sin whether they want to or not. We can even read in the same chapter ”5. Cursed is the man who trusts in man And makes flesh his strength, Whose heart departs from the Lord”, indicating that Judah has the ability to remain faithful to the Lord and his commandments. It goes on to say ”6. Blessed is the man who trusts in the LordAnd whose hope is the Lord”, showing that no man’s heart has to be deceitful. Instead this type of man will not cease yielding much fruit (v. 8) . Clearly no one has to depart from the Lord and forsake him. They are warned if they do:

Jer. 17:13 O Lord, the hope of Israel, All who forsake You shall be ashamed.
Those who depart from Me Shall be written in the earth, Because they have forsaken the Lord, The fountain of living waters.”

When it comes to Ahab and the ”lying spirit” in 1 Kings 22 and 2 Chr. 18 you can read this article.

There is no darkness in God and we are told that we should not accuse him of tempting us since he tempts no one, much less causes anyone to sin.

Ja. 1:13 Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone14 But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. 15 Then, when desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, brings forth death.16 Do not be deceived, my beloved brethren.

Above we can also see James warning his beloved brethren to not be deceived, indicating there is a risk that they will. More of the same warnings below. Notice that the deception spoken about does not only concern temporary disadvantages on earth, but our souls are at risk (Gal. 6:7-8).

Deut. 11:16 Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them

Job 15:31 Let not him that is deceived trust in vanity: for vanity shall be his recompence.

Luke 21:8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

1 Cor. 6:9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind

1 Cor. 15:33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners.

Gal. 6:7 Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. 8 For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.

2 Tim 3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.

Rev. 18:23 And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.

Rev 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

Let us pray and encourage each other to not deviate from God’s word.

Hebr. 3:13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.

Jesus is the ALPHA and OMEGA – who is GOD – Rev. 1:18

rev. 1.jpgThe First and The Last – both God the Father AND God Jesus Christ

Alpha and omega, are of course the first and the last letters respectively of the Greek alphabet. The beginning and the end. This applies to our Creator God who is eternal.

The Book of Revelation starts out with the words  ”The revelation of Jesus Christ”, and the very last things that Jesus says are ”I, JESUS have sent mine angel to testify unto you all these things”. Jesus provides both good advice and warnings from his own heart and also talks about himself as someone who is part of both history and future.

We should not be afraid to call Jesus GOD, because God the Father does so himself in Hebr. 1:8 despite that we know from Isaiah that God does not share his glory with anyone. If Jahve calls someone by his own name (God) and declares that angels will come and serve this person, this is divine glorification of the highest degree. If God the Father can call his son GOD, then so can we and the Bible is clear that there is only one true God. The trinity easily resolves this problem, which is not a problem to start with.

Both God the Father and Jesus Christ use the names/terms ”I am the first and the last” and ”alpha and omega”. Either Jesus is not God at all and only uses these terms for himself to confuse us and to trick us into worshiping him (much like Satan), OR he really IS God. Only the latter option eliminates Bible contradictions.

Isa 44:Thus saith the Lord the King of Israeland his redeemer the Lord of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.

Isa 48:12 Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.

God is not a liar. If there is no God beside him (at least not a true Creator God), then it would be wrong to suggest that also his son is God (Hebr. 1:8). We can only solve this issue by suggesting that Jesus must be one of many false gods (with other words no god at all), or the trinity is true. The last option is what the Bible teaches.

Isa. 48:10 Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace of affliction.11 For mine own sake, even for mine own sake, will I do it: for how should my name be polluted? and I will not give my glory unto another.12 Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.13 Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together.

Above we can see Jahve is calling himself the first and the last. He claims to have made the foundation of the earth, but interestingly this applies also for his son Jesus Christ. Jahve will not give his glory to anyone else, and yet we can read ”Phil. 2:9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth”. What glory on behalf of Jesus!

Rev. 1:And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, THE ALMIGHTY.I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.10 I was in the Spirit on the Lord’s day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet,11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.12 And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw seven golden candlesticks;13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;15 And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace; and his voice as the sound of many waters.16 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went a sharp twoedged sword: and his countenance was as the sun shineth in his strength.17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

There is no doubt that the above concerns Jesus Christ. He is the one was pierced for us and he is the one who washed us from our sins in his own blood. He is the one who was dead (not his Father), he is the one who looks like a son of man and he is the one we can expect to see returning in the clouds on Judgment Day. This means that he is also the alpha and omega which the text is talking about. This is a term which applies to God alone.

Rev 21:And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely.

Rev. 7:17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

Jesus also said ”Joh. 7:38 He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water”.

Rev 22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.13 I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.—16 I Jesus have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star.

Jesus emphasizes his connection to King David, and that he is the particular bright morning star (also Rev. 22:16).

Rev. 19:And he saith unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God.10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Rev. 22:And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.

Acts. 10:25 And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and worshipped him.26 But Peter took him up, saying, Stand up; I myself also am a man.

John 9:36 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.

Mat. 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.17 And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.

Jesus is often called the lamb, and a marriage supper with him is the highlight for all his children. When John proceeded to fall down to worship the angel (see Rev. 18:1), he immediately prevented him from doing it with the explanation that he is a fellowservant. A fellow servant should not be worshiped, but the angel also told John to worship GOD. As we know, Jesus constantly allowed himself to be worshiped (see examples above), which means that he must be God. Jesus had many chances to stop people from falling down to worship him (getting rid of any false ideas that he is God), but not once did he do this. Jesus is part of the trinity. 

Blood of JesusJesus is certainly both the first (he is said to have created the earth) and the last (will live for ever more)

Rev. 5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

Who is he above that liveth for ever and ever? It could be about either God the Father, Jesus Christ, or both. Jesus Christ, the lamb, the root of David is the one worthy of opening the Book. We can read further about him:

8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;—12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

The lamb above was apparently slain among other things to get honor and glory. Glory, which Jahve does not share with anyone! We can read that everyone worshipped ”him” that liveth for ever and ever. We know that Jahve lives for ever and ever, and Jesus Christ is also constantly spoken about as the one living for ever and ever. Since both the Father and the son are members of the same unity and godhead, the pronoun ”him” still makes sense.

Read more about Jesus Christ, who was before all things, and who will live for ever and ever:

Colossians 1:16-17 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created BY HIM, and for him: And HE IS BEFORE ALL THINGS, and by him all things consist.

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 The same was in the beginning with God. 3 ALL THINGS WERE MADE BY HIM; AND WITHOUT HIM WAS NOT ANYTHING MADE THAT WAS MADE.10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.11 He came unto his own, and his own received him not.—14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

John. 17:5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee BEFORE THE WORLD WAS.

Hebrews 1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; —.8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.—10 And, Thou, Lord, IN THE BEGINNING HAST LAID THE FOUNDATION OF THE EARTH; and THE HEAVENS ARE THE WORKS OF THINE HANDS

Micah 5:2 But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting

Isaiah 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, THE MIGHTY GOD, The everlasting Father, The Prince of Peace. 

Either the Bible does not mean what it says, or it is clear and Jesus Christ is the Messiah which the Scriptures talk about, which means that is he God in flesh. No wonder Satan tries to fool the world by twisting this important message.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.

God does not share his glory with anyone, and yet shares it with Jesus – Isaiah 42:8

helig ande I am the Lord: that is my name: and my GLORY will I NOT GIVE ANOTHER, neither my praise to graven images. Is. 42:8

Glory is here translated from the Hebrew word kabowd (Strong’s 3519), and apart from ”glory” it can also be translated honor. God’s divine claim does not mean that man will never disobey it or give the glory worthy of a Creator to someone else, but from God’s perspective HE will not give his glory to someone else.

We can read about the glory of the righteous, the glory of Lebanon, etc, but obviously Jahveh is in Is. 42:8 and 48:11 talking about a particular kind of glory that he will not share with anyone else, or else his claim would be meaningless. He emphasizes that he will not give his glory to anyone else, so obviously he is making a point. We can understand from the context that the glory that he does not share with anyone else is the glory that belongs to the Creator God – the Judge of all mankind. It is this type of glory that Moses could only see a glimpse of due to the magnificent power (Ex. 33:22). However, it is possible to behold the glory indirectly (or directly in another shape), like when Moses saw and spoke with Jahveh in a bush, and when Abraham was dining together with the Angel of the Lord.

Isaiah 48:11 For mine own sake, even for mine own sake, will I do it: for how should my name be polluted? and I WILL NOT GIVE MY GLORY UNTO ANOTHER. 12 Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.13 Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together.

Jesus Christ is given glory, power and majesty confirmed by the Father. If the below verses do not describe the glory that belongs to the most powerful being, I do not know what is. The person in focus is Jesus Christ, which indicates that he holds the same glorious position as his Father. Either Jahveh is not telling us the truth about not giving his glory to someone else, OR we can solve the inconsistency by accepting that Jesus belongs to the same godhead as his Father (the trinity). 

Matt 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

Mark 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

John 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.15 All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.

John 17:1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

2 Peter 1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. 17 For he received from God the Father honour and glory, when there came such a voice to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Revelation 5:11 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

Who is ”him that liveth for ever and ever” above? Based on for instance Rev. 1:18 it is the son of man Jesus Christ, the Almighty Alpha and Omega. This means that Jesus Christ must be God.

Rev. 1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.—13 And in the midst of the seven candlesticks one like unto the Son of man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.—17 And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not; I am the first and the last:18 I am he that liveth, and was dead; and, behold, I am alive for evermore, Amen; and have the keys of hell and of death.

John 12:34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever:and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?

More examples of Jesus Christ receiving the utmost GLORY:

1 Timothy 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Hebrews 1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:

John quoting Isaiah – Jesus is given GLORY!

Isaiah 6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple.2 Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.3 And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the Lord of hosts: the whole earth is full of his glory.–10 Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.

Let us compare the section from Isaiah above with the below section from John where Jesus places a lot of focus on himself. All the ”me-me-me” would be completely blasphemous UNLESS of course Jesus truly is our glorious Savior and Creator.

John 12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.33 This he said, signifying what death he should die.34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:38 That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?39 Therefore they could not believe, because that Esaias said again,40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.41 These things said Esaias, when he saw his GLORY, and spake of him.42 Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:43 For they loved the praise of men more than the praise of God.44 Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.45 And he that seeth me seeth him that sent me.46 I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

John above quotes Isaiah 6:10 (in John 12:40) and says that Isaiah saw the glory of the Son of God! John combines the glory of Jahveh and the glory of Jesus Christ. Jesus has God’s appearance even in his ”very being”:

Isaiah 46:5 I am the Lord, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the Lord, and there is none else.7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the Lord do all these things.8 Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the Lord have created it.

1 Kings 8:23 And he said, Lord God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart:

Psalm 89:6 For who in the heaven can be compared unto the Lord? who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord?7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

Matt. 8:24 And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.25 And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.26 And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.

The ”sons of God” (angels) in Ps. 89:6 above are the ones who are around Jahveh in verse 7.  This means that not even the angels around him can be compared to him. Then who is the Son that is the reflection of God’s glory and the exact representation of his very being?

Hebr. 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?6 And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.

Every knee shall bow to God, or to Jesus? Or both?varje knä skall böjas

Is 66:18 For I know their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory.19 And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal, and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles.

Based on the above, should we declare Jahveh’s glory among the gentiles or Jesus Christ’s glory among the gentiles? Or maybe there is no difference? Jesus is God in flesh! When we read about knees being bowed to someone, it is just about always in reference to worshiping (compare for instance 1 Kings. 19:18). Yet, we can read about knees being bowed for both Jahveh and Jesus Christ. Is. 45:23 we can read Jahveh saying ”unto me every knee shall bow, every tongue shall swear”, and yet we can read about Jesus Christ ”10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father”.

1 Kings 19:18 Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.

Ps. 95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.

Is. 45:22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear.

Phil. 2:5 Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:7 But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:8 And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.9 Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Ephesians 3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ

Rom. 14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.11 For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.12 So then every one of us shall give account of himself to God. 

Mark 15:19 And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.

God alone created the heavens and the earth, AND Jesus Christ:

Is. 44:24 Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things; that stretcheth forth the heavens ALONE; that spreadeth abroad the earth BY MYSELF

Col. 1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:—16 For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created through Him and for Him.17 He is before all things, and in Him all things hold together.

Did Jahveh forget that Jesus Christ was with him during the creation? Of course not. God is one, and the godhead can say that he was alone. Either the trinity is valid, or the Bible is contradictory. Read more in this article about worshiping Jesus as God.

It is very clear from above that Javheh and Jesus Christ are both given the highest glory, and that every knee shall bow before them as in worshiping. Here are your choices:

 1. Jahve’s does not mean his own claim about not sharing his glory with anyone, and that every knee shall bow exclusively before HIM
 2. Jesus Christ is part of the godhead (the trinity) which means that the Biblical claims above pose no problem.

The philosophy of Calvinism more important than GOD for Calvinists?

tulips-2Why is it so important for Calvinists to believe in Calvinism, and that God predestined people to be elect and non-elect before they were even born?

Do they LIKE this story and the way it turns God out to be?

Is it because Calvinism is taught in the Bible? Or is it because Calvinism COULD be taught in the Bible if we ignore certain verses and read other verses in a vacuum to make the text conform to Calvinism? MUST we read the Bible as though Calvinism is taught in it, or is it possible that we can get another outcome (more flattering to God) without having to ignore or twist any verses at all? I would of course vote for the latter. Below are the options as I see it, and the absolutely most negative aspect of Calvinism is that it makes God out to be the author of sin, turning him into a tyrant who prevents most people from being saved. Or maybe there is something even worse – namely the idea that he does this FOR HIS GLORY! The mere thought should make a Christian cringe.

The Calvinistic option 

Note that I do not believe there are any Calvinists who are able to be consistent with their own doctrines, and consequently I do not believe they strictly believe what I write below. I believe they are way smarter than their own doctrines and that they more or less choose to be non-consistent Calvinists. Some try to be more consistent than others and openly admit that they believe God predestines even child molesters to commit their crimes, whereas others do all kind of gymnastics in order to avoid the absurd outcome that Calvinism demands.

 • This alternative makes God responsible for our actions, including our sins. Bringing up the topic of compatibilism does not help, because we cannot make mutually exclusive ideas become true just by describing an invented process with fancy words.
 • The idea is that nothing comes to pass against the will of God (at least if Westminster Confession of Faith is valid). Meaning that sin therefore (if we want to be consistent) happens according to his will. This God apparently also has at least two opposing wills, and one of his wills is attributed to his desire that get people to sin in order to accomplish his purposes.
 • Since God is the author of sin, he is someone who sadly does not make sense and is therefore difficult to approach with a sincere heart. How is it possible to love someone above everything else, knowing that he has predestined most people to be wicked non-elect sinners before they were even born, and even gets so mad at them for being what he created them to be that he sends them to hell?
 • Jesus did not die for everybody but only a select few, indicating that God never intended to offer salvation to all in the first place.
 • A Calvinist has good reason to be boasting, considering that God chose them to be the bright wise stars in the world and not others.
 • Ja. 1:13 must be ignored since it says that God does not tempt any man. Calvinists takes a step further since Calvinism teaches that God not only tempts people but makes them sin.
 • Why Jesus had to die on the cross is a complete mystery is Calvinism is true. Could the elect not remain elect unless Jesus died on the cross? Did Jesus die because something went wrong? Something against God’s plans? Exactly what went wrong, and against God’s will?
 • Hell is a place replete with people who have obeyed God to 100% (by being the wicked non-elect sinners that God predestined them to be.)
 • The word ”sovereign” is added to the Bible (in relation to KJV), which is not a problem per se, but the Calvinistic interpretation of this non-Biblical word is. By excluding the possibility that God could very well have created man with free will, this word must then by necessity mean that only God’s will could be in force on earth, leading yet again to that sin happens according to his will.
 • Preaching and praying do not make any sense if Calvinism is true. The elect cannot perish, and the non-elect can never be saved. Must we do these things because God has told us to? What will then be the horrible outcome if we do not obey?
 • Why all the fuss about sin, if Calvinism is true? If the idea is that nothing comes to pass against his will?

The free will option.

 • This alternative makes MAN responsible for his own actions, which means that sin must be blamed on man and not on God.
 • God does not want anyone to perish and there is much joy in heaven each time a person repents and can get his life restored. God’s sovereignty is not disturbed just because he chose to create man with free will and responsibility for his own actions. God does not have contradictory wills, and every single time a persons sins it is always against his will.
 • Man sins according to his own will and against the will of God. This means that the God makes perfect sense when he constantly persuades people to avoid sin. God is holy and therefore disobedience separate us from him. We are created to seek him and find him (Acts. 17).
 • Jesus died for everyone, showing his true love for every man. We are told to be merciful just like he is.
 • We have no reason to be boasting about our salvation since we are 100% lost without God. We have no authority to forgive ourselves our own sins, but we are completely dependent on the mercy of God. He expects us to repent for our sins, and doing so is not ”boasting” since all has been given this ability.
 • Freewillers totally trust the Biblical information that God does not tempt any man and does NOT make people sin.
 • Jesus death on the cross makes perfect sense. Something went terribly wrong and against God’s plans (sin), and there is no forgiveness without sacrificed blood. God was not surprised that Adam and Eve disobeyed him since he created them with the ability to love/hate and obey/disobey, and naturally then disobedience was a possible outcome. This is why it also makes sense that God made sure to warn Adam and Eve ahead of time about sinning, telling them that sin produces death. He told them NOT to eat, and they ate.
 • Hell is a place for disobedient people who have acted against God’s commandments. They had the opportunity to be sent to heaven but due to their pride and their choice to not be followers of God, they deserve hell.
 • Freewillers do not believe anything is too difficult for God, which means he is capable of creating man with free will and making man responsible for his own actions.
 • Preaching and praying make perfect sense, since by doing so we can make influences on the spiritual world and the outcome of things.

Why is not the Freewill option above the better one, and the only option that saves us from having to blaspheme God by suggesting that he somehow orchestrates sin?calvinism-41

I have spoken to many Calvinists and I sense that most of them do not even want the Freewill option to be true because then they would have to give up Calvinism. It seems like saving Calvinism is much more important than God himself. They have all chances in the world to study on apologetic sites that could help them overcome their Calvinistic hurdles and help them to see the Bible in  a different light, but they decline. They prefer to stick with their Calvinistic teachers and books, and whenever they run into a contradiction they choose to go to such sources to see if there is a solution. They would not consider going to freewill sources, since their goal is to save Calvinism. Saving the character of God from being attacked is not important? It is as though they already have their mind made up. They might ask me if they same does not apply to me – maybe I have also made up my mind beforehand? OK, but does it not make more sense to start off checking those sources that save God from being a selfish tyrant, and where there are no mutually exclusive contradictions that I have to battle?

Many Calvinists commonly ask why it would be a better alternative if God created
people knowing that there would be people denying him. It would be a better alternative since it would place the responsibility and culpability with man and not on God. Knowing something is a possibility ahead of time is not the same thing as predestining it to take place. Instead of ”God made me do it”, a person must face the consequences for his own choices.

Even if it is not a perfect example, I often compare it with a Christian parent living in a secular country (much like my own) and where she/he ”knows” that not all of his/her children will grow up to be believers, or even good respectful citizens, due to the agnostic/atheistic propaganda taught in school, among friends, in the media, and everywhere. Even if the Bible would be taught at home, and even if the parents would spend a lot of time encouraging their children to maintain their Christian faith, it is also close to a certainty that not all their children will make the better choice. So would the parent therefore decide to not have any children at all due to this sad reality? I have not met one person yet with this approach. Even if the parent would be told through a prophesy that not all his/her children would be saved, the parent might still decide to have children. If some of the children would turn out to be agnostics as adults, it would not be the parent’s fault. Each person must be responsible for his own actions and choices in life.

There are Calvinists who admit that there are contradictions in Calvinism, but then they often try to excuse their hopeless situation with this verse:

Is. 55:8 For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. 9 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.

For them this verse means that even if they have no idea how to solve their theological contradictions now, they expect to do so when they get to heaven. A freewiller, however, does not have to wait until heaven before the Bible makes sense, because there are no verses which must be ignored or twisted.

Does God give us GRACE and mercy upon certain conditions?

rom-8

God resists the proud and gives grace to the humble

The Bible says that God does not want anyone to perish (2 Pet. 3:9), that Jesus has given light to all men (John 1:9) and that we have no excuse for rejecting him (Rom. 1:20-21) since we are created for the precise purpose to seek him and find him (Acts 17:26-27). In this way God shows mercy to all, and Jesus also died for ALL (or else people would definitely perish, which God does not want).

Grace, favor, kindness, thanks, pleasure and benefit are some possible translations of the Greek feminine noun χάρις (charis, Strong’s 5485) used 157 times in the KJV, and we also have the Greek neuter noun χάρισμα (charisma, Strong’s 5486) meaning something like a divine favor, used 17 times in the KJV.

John 12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw ALL MEN unto me.

Jesus Christ died for the whole world (John 3:15-17), so all are offered mercy/grace and must therefore not necessarily perish. We also know that not all people will choose to take the chance to be saved and rather prefer to live in darkness. The grace of God that brings salvation has been offered to ALL people, and the grace of God teaches us to stay away from sin here and now. We must not wait until death before we can stay faithful to God:

Titus 2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to ALL MEN,12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world

Both in the Old and the New Testament the teaching is that we must forsake our old way of living and start living a holy live, in order to be given mercy.:

Isaiah 55:7 says ”Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon.”

So even if all people have been provided a way to God’s kingdom, God still chooses to resist the proud (those who refuse to believe, and/or those who refuse to follow him and serve him only). In this sense God gives grace only to the humble, because only the humble will benefit from the grace that God has offered to all:

Ja. 4:6 But he giveth more grace (χάρις). Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace (χάρις) unto the humble.

1 Pet. 5:5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Matt. 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

The Bible does not teach ”once declared righteous, always righteous”. We will never be considered righteous unless we live righteous lives, and that goes for believers as well (see also Ez. 33). We are not ”free” to disobey God either in the old or the new testament:

Ezekiel 18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.5 But if a man be just, and do that which is lawful and right, 9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord God. 20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?26 When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.27 Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.28 Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.29 Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal?30 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

1 Pet. 4:17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God?18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

In Romans 9 (the Calvinists’ favorite) we can read about God’s mercy, which is a translation from the Greek verb ἐλεέω (eleeō, Strong’s 1653), and the term to have compassion which is a translation from the Greek verb οἰκτίρω (oiktirō, Strong’s 3627). Naturally God can choose to have mercy and compassion to whoever he wants, like those who have repented for their sins and who continue to follow him. You can read more about Rom. 9 in this article and this.

Rom. 9:15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.—15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.

We can also fall from grace, as you can read more about here. Examples:

Gal 1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel

Gal. 5:4 Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace

Hebr. 12:15 Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled

Seek ye first the kingdom of God, and things shall be added to you – Matt. 6:33

seekBut SEEK YE FIRST THE KINGDOM OF GOD, and his righteousness; and all these things shall be added unto you (Matt. 6:33) 

In the reformed church you will often hear the teaching that man is not able to seek or come to God unless God first decides to ”wake him up” (something they incorrectly call ”regeneration”) and in this way enables a person to seek and come. They also believe (if they are consistent Calvinists) that God does not show this mercy to everyone but only to those he has decided to save already from the foundation of the world (the elect). In their view, Jesus did not even die for the rest of the people. The Bible however, teaches that God created all men precisely in order TO SEEK HIM, and the promise is that he is not far away from any of us if we should decide to do so. God does not want anyone to perish, and he will forgive us for our past ignorance, provided that we repent from our sins – all men everywhere:

Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;—;26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and find him, THOUGH HE BE NOT FAR FROM EVERY ONE OF US: 28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man’s device.30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto ALL MEN, in that he hath raised him from the dead.

Acts 15:13 And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me:14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:17 THAT THE RESIDUE OF MEN MIGHT SEEK AFTER THE LORD, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.

Those who seek him and come to him must start out believing that he exists, and that he does respond to our actions and rewards those who choose to seek him:

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently SEEK HIM.

Luke 12:31 But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

God stands knocking at the door. IF any man open the door, he will come in and provides a wonderful relationship. This is a promise to all of us:

Rev. 3:20 Behold, I stand at the door, and knock: if any man hear my voice, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me.

Matt. 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: 8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

John 1:7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that ALL MEN through him MIGHT BELIEVE.

We have no excuse for not seeking him, since we CAN:

Rom. 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness, 19 because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. 20 For since the creation of the world His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse, 21 because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. 22 Professing to be wise, they became fools, 23 and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man—and birds and four-footed animals and creeping things.24 THEREFORE God also gave them up to uncleanness, in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, 25 who exchanged the truth of God for the lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.26 FOR THIS REASON God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. 27 Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error which was due.28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting (NKJV)

The below is a psalm, and psalms often contain poetic descriptions, or hyperbolic expressions. If Acts 17 claims that God created us to seek him and no one seeks him, then we have a problem. Does he want us to seek him or not? If he prevents people from seeking him, then our disbelief is not our fault but his fault and we would have an excellent excuse for not turning to God. Psalm 14 also mentions that ”no one” seeks God, but on the other hand the psalm contrasts such people with people who DO seek him!

Psalm 14:2 The Lord looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.

You can read more about such psalms quoted by Paul in Rom. 3:10 (”no one seeks God”) in this article.

Other psalms which urge us to seek him:

Psalm 9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.

Psalm 10:4 The WICKED, through the pride of his countenance, will not seek after seek GodGod: God is not in all his thoughts.

Psalm 105:4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.

Proverbs 28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the Lord understand all things.

We can read about an instance where people do seek God and yet he has withdrawn himself from them, but this is part of a prophetic warning to the house of Israel which would not need to come true if Israel would cease with its pride and start obeying the Lord. Sin often produces serious consequences and it is not certain that God will step in to block such consequences from happening even if people have repented. For instance, King David repented from his serious sin and by doing so restored his life, but his child died anyway.

Hosea 5:6 They shall go with their flocks and with their herds to seek the Lord; but they shall not find him; he hath withdrawn himself from them.

Hosea 7:10 And the pride of Israel testifieth to his face: and they do not return to the Lord their God, nor seek him for all this.

Hosea 10:12 Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you.

In the Old Testament

Here are some more verses which show God’s expectations on us – that we should seek him. In 2 Chronicles 14:4 we can see that God specifically commands all Judah to seek him (and obey his commandments) and we know that all of them did not always do that. This shows our free will, and our ability to obey or disobey.

Deuteronomy 4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

Jeremiah 29:13 And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart 

Isaiah 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.

1 Chronicles 16:10 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the Lord. 11 Seek the Lord and his strength, seek his face continually.

1 Chronicles 22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

1 Chronicles 28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

2 Chronicles 11:16 And after them out of all the tribes of Israel such as set their hearts to seek the LORD God of Israel came to Jerusalem, to sacrifice unto the LORD God of their fathers.

1 Chronicles 12:14 And he did evil, because he prepared not his heart to seek the Lord.

2 Chronicles 14:4 And commanded Judah to seek the LORD God of their fathers, and to do the law and the commandment

 2 Chronicles 15:4 But when they in their trouble did turn unto the LORD God of Israel, and sought him, he was found of them.— 12 And they entered into a covenant to seek the LORD God of their fathers with all their heart and with all their soul; 13That whosoever would not seek the LORD God of Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman.

2 Chronicles 19:3 Nevertheless there are good things found in thee, in that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God.

2 Chronicles 20:3 And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah. 4 And Judah gathered themselves together, to ask help of the Lord: even out of all the cities of Judah they came to seek the Lord.

2 Chronicles 30:19 That prepareth his heart to seek God, the LORD God of his fathers, though he be not cleansed according to the purification of the sanctuary.

2 Chronicles 31:21 And in every work that he began in the service of the house of God, and in the law, and in the commandments, to seek his God, he did it with all his heart, and prospered.

Isaiah 51:1 Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord: look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged.

Isaiah 56:6 Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near

Isaiah 58:2 Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.

Lamentation 3:25 The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.

Daniel 9:3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes:

Ezra 6:21 And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the LORD God of Israel, did eat,

Ezra 7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.

Ezra 8:21 Then I proclaimed a fast there, at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance.22 For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way: because we had spoken unto the king, saying, The hand of our God is upon all them for good that seek him; but his power and his wrath is against all them that forsake him.

Amos 5:4 For thus saith the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:-–6 Seek the Lord, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Bethel.—8 Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The Lord is his name:—14 Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.

Zephaniah 2:3 Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment; seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall be hid in the day of the Lord’s anger.

We can clearly see that we both have the ability and responsibility to seek God rather than the temptations of the world:

Numbers 15:39 And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring:

Numbers 24:1 And when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he went not, as at other times, to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness.

Isaiah 9:13 For the people turneth not unto him that smiteth them, neither do they seek the Lord of hosts.

Isaiah 29:15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us?

Isaiah 31:1 Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots, because they are many; and in horsemen, because they are very strong; but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord!

Zechariah 8:21 And the inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us go speedily to pray before the Lord, and to seek the Lord of hosts: I will go also.22 Yea, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem, and to pray before the Lord.