Arvsynden, och jungfrufödseln som argument för att Jesus undkom Adams blodslinje

baby sinningDen gnostiska tanken om arvsynden

Det var Augustinus som introducerade läran om arvsynden (syndarvet) till Kyrkan, och både Kalvin och Luther accepterade denna nya lära och spred den vidare. Ingen av de gamla kyrkofäderna de första 200 åren efter Jesu död lärde ut arvsynden (men kämpade emot gnostikerna som hade sådana tankar), och Bibeln lär definitivt inte ut någon arvsynd vare sig i några psalmer eller i Rom. 5.  Läs mer här.

Bibeln säger rätt och slätt att den unika jungfrufödseln var ämnat som ett tecken, och inte en manöver för att undkomma syndigt blod. Blod är något fysiskt, skapat av Gud och kan inte innehålla grader av syndighet. Synd är överträdelse av Guds bud, vilket innebär en aktivitet (ett verb, såsom något man gör). Det går således inte att ärva en handling från en förfader, och det går definivit inte att hitta synder i blodet ens om man använder mikroskop.

1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty SYND ÄR BROTT MOT LAGEN.

Jes. 7:14 Därför skall Herren själv ge er ETT TECKEN: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.

För att ge stöd åt tanken om arvsynden så är det vanligt att använda sig av jungfrufödseln som argument, där man menar att Jesus undkommit Adams syndiga blod genom att ha Gud Fader som “pappa” i stället för en mänsklig pappa (såsom Josef). En del spinner vidare på temat och menar att det är på faderns sida som man baserar sitt släktskap (där fadern representerar sitt hushåll), och att Jesus skulle undgått Marias syndiga blod tack vare fosterhinnan som fungerar som ett hinder mellan mammans blod och barnets blod.

Detta stämmer dock inte med hur en graviditet fungerar. Barnet får näring genom moderkakan och mammans blod.

Graviditet, där barnet har moderkakan gemensam med sin mamma

Barnet lever inte bara inuti mamman utan utav mammans kropp. Moderkakan bildas av material från två individer. Den består av två delar där den ena är genetiskt en del av fostret och den andra av modern. Den bildas genom att embryot tränger igenom moderns tunna blodkärl och bildar små blodpölar som det kan få syre genom då embryot fångar upp syremolekyler ur moderns blod. En blodplatta, moderkakan, har alltså bildats, som innehåller byggstenar både från embryot och från modern. Den är inbäddad i livmoderväggen, där den tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, och överför det till fostret, samt tar emot avfallsprodukter från fostret som moderns kropp kan göra sig av med. Mellan moderkakan och fostret löper navelsträngen som består av blodkärl och bindväv och är en rik källa på blodbildande stamceller. Den leder fostrets blod till och från moderkakan.

Jungfru Marias ägg var mänskliga och härrörde sig från Adam och Eva. Även Marias graviditet gick till så att celldelningen tog fart i äggledaren där barnets anlag bildas – som förstås också härrör sig från Adam och Eva. Det befruktade ägget utvecklas sedan vidare i livmodern. Ett befruktat ägg är självförsörjande tack vare gulesäcken, men gulesäcken produceras med hjälp av cellerna från mammans kropp. I v. 5 anläggs moderkakan och därmed kommer barnet i en närmare kontakt med mamman genom den. I v. 6 börjar blodomloppet att fungera, och fosterhinnorna (inre och yttre) bildas. I v. 7 har barnet hunnit bilda sitt eget blod. I v. 10 har moderkakan börjar ta över mer och mer och genom navelsträngen tillförs näring och syre (och avfallsprodukter lämnas av).

RH negativ

Blodgrupper är nedärvda egenskaper hos röda blodkroppar. Jag som skriver detta är RH negativ, eftersom jag har 0 som blodgrupp och RH-faktor – (negativ) vilket a 7% av världens invånare har (mycket ovanligare i Asien).

Under graviditeten och vid förlossningen (och även vid missfall) övergår mindre mängder fosterblod till moderns blodomlopp. Om fostrets och moderns blodgrupp är oförenliga (om modern har Rh-negativt blod och fostret har Rh-positivt blod) kommer modern att bilda antikroppar mot fostrets röda kroppar eftersom moderns immunsystem uppfattar fostrets röda blodkroppar som främmande. Dessa antikroppar kan i sin tur gå över till fostret genom moderkakan och angripa dess röda kroppar vilket kan leda till blodbrist (anemi) hos fostret. I vissa fall krävs behandling under pågående graviditet genom blodtransfusion till fostret.

För att du ska bilda antikroppar måste fostrets blod passera genom moderkakan in i ditt blod, men det är ovanligt att så stora mängder blod förs över så att allvarlig immunisering (bildning av antikroppar) uppstår. Det kallas för att du blir RH-immuniserad om bloden blandas och du bildar antikroppar. Dina antikroppar kan sedan föras genom moderkakan in i fostrets blod, och dessa kan då förstöra fostrets röda blodkroppar och fostret får blodbrist. Det spelar ingen roll för det nyfödda barnet om blodet blandas i samband med förlossningen, men om du blir gravid igen kan nästa barn angripas av antikropparna och bli allvarligt sjukt. Ett läkemedel (anti-D) kan sättas in vid behov under graviditet (v. 28) eller spruta efter förlossning.

Bebisar (födda eller ofödda) kan inte synda. Synd handlar om olydnad av Guds bud, så för att synda måste du först ha en förmåga att kunna känna till Guds bud och ha ett samvete som talar om vad som är rätt och fel.

Rom 9:11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont

Jesaja 7: 16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet.

Hes. 18:20 Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen. 

Källor:

 

6 thoughts on “Arvsynden, och jungfrufödseln som argument för att Jesus undkom Adams blodslinje

 1. Tack för klargörandet. Jag är nog beredd att lägga begreppet arvsynd åt sidan! Vad jag kan förstå är det en rent mänsklig konstruktion och den fyller inget egentligt syfte. Vi har visserligen ärvt konsekvenserna av Adams och Evas handling, men inte synden i sig. Den klarar vi av att prestera själva…
  Det är nog klokt att rensa undan onödiga stötestenar, likt denna, för oss troende. Vi behöver i stället hjälpa varandra att fokusera på det väsentliga, nämligen vem Gud är. Anar vi något av den gränslösa kärlek som visats oss kan vi också ana vem Gud är. Kan jag närma mig Gud kommer det också bli tydligare för mig vem jag själv är skapad till att vara.
  /David

  Like

  • Hej David

   Du har skrivit många kloka inlägg och det här var ytterligare ett 🙂 Ja som du säger så klarar vi av att prestera synd utan arvsynden (fast vi inte borde och har kapacitet att leva i total seger över synden). Många hävdar dock att det just pga arvsynden i människan som vi syndar ibland, men varför syndade i så fall Adam och Eva?

   Det var Augustinus som gjorde den gnostiska idén om arvsynden (människans onda natur) till en kyrklig lära, och Kalvin och Luther fortsatte att sprida den så skickligt att kanske de flesta kristna människor tror på den. Den lärs dock inte ut någonstans i Bibeln, och inte heller i Rom. 5.

   GVD!

   Like

 2. God argumentation! Jag skulle dock vilja ha hjälp att prova tesen att vi inte bär ett “synd-DNA” mot följande påstående:
  Jesus kropp måste ha del av den syndfulla mänskliga naturen. Jesus måste vara 100% Gud för att Gud skulle kunna förena vår förgängliga värld och den rena, eviga. Men Jesus måste också vara 100% människa, med allt vad det innebär, för att faktiskt kunna dö. Adam och Eva var skapade för ett evigt liv. I deras DNA fanns ursprungligen inget orent, dödligt. Det dödliga infann sig i samband med syndafallet. Vi vet inte vad detta bestod i. “Frukten” kan möjligen ha varit fysisk och kanske förändrat vårt DNA. Men Adam och Eva skämdes oerhört för sina egna kroppar efter detta. Det förefaller inte orimligt att de blev förförda sexuellt av Satan. Vi vet ju att umgänge mellan människor och fallna änglar faktiskt ägde rum senare, vilket fick fruktansvärda konsekvenser, i förlängningen syndafloden. Avkomman blev missfoster, jättar. Då fanns redan “synd-DNA” i människan. Samma DNA som gjorde människan dödlig (våt levnadstid begränsades på jorden) innebar nu att när den förenades med ny “synd-DNA” att det inte ens var något mänskligt som föddes. Dessa utrotades därför i syndafloden.
  Att helt förkasta tanken på “arvssynd” vill jag därför avvakta med tills argumenten ovan bemötts. Ser fram emot detta!

  Like

  • Hej David

   Tack för ditt inlägg och din intressanta frågeställning. Jag håller med tesen att Jesus måste vara 100% Gud liksom 100% människa. Jag håller med det mesta i din tes men kan egentligen inte se kopplingen till “synd-DNA”. Om synda är något man gör (bryta mot Guds bud), så kan synd inte handla om DNA vilket handlar om genetik och inget vi har någon kontroll över. Synd och DNA är helt separata ämnen.

   <<Jesus kropp måste ha del av den syndfulla mänskliga naturen.

   Jesus hade samma sorts kött som oss andra, men människans kött eller natur är inte syndfullt. Tyvärr har framför allt SFB (Svenska folkbibeln) på flera ställen gjort beklagliga översättningar som kan få oss att svaja.

   << "Frukten" kan möjligen ha varit fysisk och kanske förändrat vårt DNA.

   Borde inte en sådan avgörande sak förmedlas i texten? Detta skulle ju vara något oerhört stort som inträffat för hela mänskligheten.

   <<Vi vet ju att umgänge mellan människor och fallna änglar faktiskt ägde rum senare, vilket fick fruktansvärda konsekvenser, i förlängningen syndafloden.

   Ja, det finns många som försöker komma runt detta för att slippa ta det till sig, men texten förmedlar precis det du säger.

   <<Avkomman blev missfoster, jättar. Då fanns redan "synd-DNA" i människan.

   Ja, jättarnas DNA var förmodligen speciellt eftersom det handlar om genetik från både änglar och människor. Jag har skrivit en artikel om jättarnas existens innan och efter floden. Ser inte kopplingen med "synd-DNA".

   <<Samma DNA som gjorde människan dödlig (våt levnadstid begränsades på jorden) innebar nu att när den förenades med ny "synd-DNA" att det inte ens var något mänskligt som föddes.

   Syndens lön är döden. Även de som inte syndat kommer att dö fysiskt (Jesus, småbarn, etc). Pga Adams synd så kan vi inte längre nå livets träd, som annars skulle ha förmått oss att leva i evighet. Människans livslängd förkortades med visshet direkt när Adam och Eva förpassades bort från Eden, men innan floden så levde människorna ändå till ungefär 1000 år. Efter floden kom den första genetiska flaskhalsen när 8 personer fick barn och barnbarn som till en början gifte sig med "kusiner". Det var inte lika dramatiskt på den tiden som det är idag då genetiska defekter till högre grad riskerar att leva vidare i avkomman. Syskonäktenskap blev inte förbjudet förrän vid tiden för Mose. Som du är inne på fanns inget orent eller skadligt i den ursprungliga DNA:n (som inte ska sammanblandas med ämnet "synd"). Men ändå förkortades livslängden till hälften (ca 500 år) direkt efter floden, och förkortningen av livslängden följde sedan under flera år.

   <<Att helt förkasta tanken på "arvssynd" vill jag därför avvakta med tills argumenten ovan bemötts.

   OK, om jag missförstått något här ovan får du gärna säga till 🙂

   GVD

   Like

   • Tack för ditt svar!
    Jag håller med om att ett “synd-DNA” är en märklig tanke och att det är svårt att se vad detta skulle innebära rent genetiskt. Just därför är jag kanske tacksam för om jag kan få släppa den helt.
    Inte desto mindre är vi övertygade om att Adam och Eva skapades perfekta, även genetiskt. Att deras avkommor inledningsvis kunde få friska barn med varandra är därför inte så underligt. Och om Gud var nöjd med människan så var vi nog också biologiskt avsedda att kunna leva på jorden för evigt. Så blev det inte. “Syndens lön är döden” skulle kunna tolkas in här (även om man kan tolka det även andligt). Och vi drog med oss hela skapelsen, som vi var satta att råda över, i fallet.
    Det människan fick i samband med syndafallet var förmåga till kunskap (vill man lita på Henoks bok så finns mycket detaljerad information där; enligt den så försåg de fallna änglarna människan med mycket stora kunskaper inom olika områden).
    Skulle vår förmåga till djupare kunskap ha kunnat börja utvecklas genetiskt i samband med syndafallet? Kunskap i sig är inte synd, men tillsammans med frestelser och vår fria vilja så skapar detta en farlig kombination som är unik för människan och som ju ingen av oss undkommer med hedern i behåll. Synd förutsätter kunskap och en fri vilja. Till skillnad från djuren har vi kunskapen om rätt och fel.
    Sammanfatningsvis: Ett “synd-DNA” skulle alltså kunna utgöras av en nedärvd förmåga till djup kunskap, ytterst om gott och ont.
    Emotser tankar kring detta.
    Vänligen
    David

    Like

   • Hej David

    Jag tror du kommit på många faktorer som verkar stämma både med Bibeln och the book of Enoch 🙂 Många har problem med att Adam och Evas barn fick barn med varandra, men som du är inne på borde det inte stöta på något problem ens genetiskt. Jag har inga problem med att studera både the book of Enoch eller the book of Jasher (båda omnämnda i Bibeln), även om de inte anses vara kanoniska. De kan innehålla sanningar ändå, och kanske t o m vara fullt ut helt sanna.

    Det verkar som något förändrades för Adam och Eva samma sekund som de åt av den förbjudna frukten (det här med kunskap, samt lnsikten om att de var nakna med allt vad det innebär), men även på längre sikt vad gäller deras slutgiltiga fysiska död. Att ha en nedärvd förmåga till kunskap borde inte beskrivas som någon form av synd (eller synd-DNA) eftersom det är något som människan själv inte kan råda över.

    GVD!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s