Archive | May 2017

Redbergskyrkan i Göteborg godkänner att konfirmander kopplar ihop ONDSKA med Åkesson och Trump

En kyrka borde väl inte sprida hat?

Ord. 10:12 Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet.

Ps. 41:8 De som hatar mig viskar till varandra om mig, de tänker ut sådant som skall skada mig.

Redbergskyrkan inom Equmeniakyrkan i Göteborg visar tyvärr upp en märklig sida av sig själva när de väljer att sätta upp nedanstående bild i foajén i sin kyrka.

Nedan bild är ett kollage gjord av konfirmander och det föreställer en sida som man delat upp i “Ondska” (fast felstavat “Onska”) respektive “Godhet”. Under Ondska ses en bild på både Jimmie Åkesson och Donald Trump. Dessa två personer skulle alltså representera ONDSKA? Vem bestämmer att just dessa två medmänniskor är onda? Redbergskyrkan? Tycker man inom Redbergskyrkan att det är en bra idé att lära konfirmanderna att dela upp människor på det här sättet? Var det ingen som reagerade och ansåg att det gått för långt? Är det skola, samhälle och media som fått t o m konfirmander att se så dystert på sina medmänniskor, och faktiskt dela in dem i grupper (onda eller goda).

Nu kan det absolut vara så att det var en enda konfirmand som kom tanken att dessa två personer passar bra in på Ondska, men ett kollage brukar sammanställas av fler än en person (vågade de andra konfirmanderna inte säga något pga grupptryck, eller ville de inte?) och framför allt sätts ju dessa kollage inte upp i kyrkan utan prästens godkännande. Inte så att han nödvändigtvis håller med, men däremot att han tycker att det är helt acceptabelt att hans konfirmander inför allmänheten kopplar ihop ONDSKA med demokratiskt valda politiker samt att det är i sin ordning att visa upp det för allmänheten och så sprida budskapet vidare. Handlar inte också budskapet här om både förtal, lögn och brist på kärlek till sina medmänniskor?

Blir föräldrarna stolta över sina barn när de ser vad de åstadkommit under sin undervisning, och att de kommit fram till att vissa människor är så mycket sämre än andra? Detta är väl ett solklart fall av att sprida hat, samt att göra människor ledsna? Vad skulle vi själva tycka om att oförskyllt kopplas ihop med ondska, som om vi vore mörkermän? Låt oss i stället be för varandra och älska varandra. Ett lämpligt ämne för ett Kollage skulle kunna vara frågeställningen hur vi var och en kan bidra till att åstadkomma ett bra samtalsklimat, hur vi kan undvika att plantera hat som ju kan leda mer hat. Hur kan vi hjälpa nya generationer unga vuxna att vända ryggen till ondska, hat, förtal och lögn?

hat.jpg

Självfallet kan man förstå att människor kan ta illa vid sig.

På Redbergskyrkans hemsida kan vi läsa

“Jag tror att själva nyckeln till att detta kan ta fart är att vi visar att vi menar allvar med att leva i Jesus efterföljd och därmed till exempel slutar att se på ”kristet arbete” som enbart gudstjänster, bibelstudier och lovsång. Detta behövs så klart för att peppa varandra och få ny kraft, men vi måste arbeta tillsammans med ALLA GODA KRAFTER som vill att vår stad ska vara en god och trygg plats att leva på. Troende och icketroende, kristna och ateister, aktivister av alla slag måste samlas.”

“Alla goda krafter” är i versaler, men eftersom Kyrkan godkänt kollaget som säger att Jimmie Åkesson är ond, så kanske man kan anta att han inte tillhör de goda krafterna och alltså inte skulle vara välkommen? Trots att även ateister räknas in bland de goda krafterna? (Åkesson själv är inte ateist.) Kan man vidare anta att människor som röstar på honom eller har honom som vän inte heller är välkomna, eftersom detta kanske understödjer ondskan? Vi läser vidare:

“Ett försök i denna anda gör vi i Redbergskyrkan torsdagen den 16 mars kl 18.30. Då bjuder Redberg welcome och Studieförbundet bilda in till Storträff kring rätten till asyl. Där kommer företrädare för många olika sammanhang att hålla föredrag och berätta om sin verksamhet. Vi har medverkande från Rosengrenska, Asylrättstudenterna, Agape, Vi står inte ut, Ingen människa är illegal, Tillsammansskapet och Musiker Mot rasism. Välkommen till en helkväll i sann Oasisanda!””

Kanske dessa inbjudna medverkare kan förklara Kyrkans inställning till Jimmie Åkesson som är Sverigedemokrat? Sverigedemokraterna vill t ex absolut inte öka otryggheten i Sverige genom öppna gränser (vilket också skulle leda till ett totalt bankrutt land), och dessa aktörer står för den motsatta sidan med öppna gränser och fritt medborgarskap till alla som vill och kommer. Förhoppningsvis är inte Åkesson en ondskefull person för att han har ett helt annat sätt att hjälpa människor i nöd, och som inte leder till att hela landet kollapsar under försörjningstyngden och otryggheten på våra gator.

Manchester terror attack 2017 and the previous terror drills (one in Sweden)

ManchesterAnother terror attack following a drill

This time the terror attack happened in Manchester, UK, which means that we must (apart from being horrified) ask the relevant question if there was a drill prior to the attack as usual? That is because most terror attacks follow one or more terror drills. Sometimes the drill takes place days or weeks prior to the real terror attack, and sometimes even the same day or even the same hour, when terror drills suddenly go live, as is the case with the London bombings 2005. I believe the terror attack in London was a false flag, but people die also in many false flag attacks and I certainly believe this is true when it comes to London.

Yes there were drills prior to the Manchester terror attack as well. Last month in Sweden (three days prior to the Stockholm truck attack April 7th) there was a terror drill involving the Stockholm and Uppsala Police force, and the theme of the drill involved youth being affected by a terror attack at a disco (resulting in serious injuries and I assume also deaths). About 60 youngsters were involved, including specially trained British crisis actors as well as actors with amputations – all from a British company. It must have been a very advanced drill considering that crisis actors had to be flown in from England. A disco with lots of young people is of course a very similar scenario to a concert with lots of young people, and it is of course possible they trained for a “disco concert”. (Is it not more likely that a terror attack might happen in a modern concert rather than in an old-fashioned disco?)

(There were of course also other terror drills in Sweden prior to the April 7th attack in Stockholm, like a major one the day before focusing on precisely the same street and the same Åhléns store as where the real attack happened.)

I am afraid you need to google translate the section below or read the article itself (in Swedish or google translate) in the newspaper Upsala Nya Tidning, which is part of mainstream media).

“– Scenariot var ett gymnasiedisko med någon form av terroristverksamhet där Uppsalapolisen och Stockholmspolisen skulle göra ett tillslag. De hade äskat sjukvårdsstöd av försvarsmakten för att ta hand om eventuella skadade, förklarar kapten David Bergman. Medverkade på övningen, som avslutades sent natten mot onsdag, gjorde även ett 60-tal ungdomar som så kallade skademarkörer. Även specialiserade, och amputerade, skådespelare från ett brittiskt företag var på plats.

– De är personer, ofta soldater, som förlorat en arm eller ett ben. De sminkas så att deras sprängskada ser ut att nyligen ha inträffat. I sådana här övningar eftersträvar vi största möjliga realism och påfrestning för att sjukvårdarna ska kunna klara sin uppgift under de absolut svåraste förhållandena, säger David Bergman.”

There was also a terror drill last year in Manchester itself, in a shopping mall. If the links are broken, it is because of Youtube censorship workers who delete films which do not line up with the official government story:

On top of this there was another drill one month prior to the terror attack (unless it was the same one as the one in Sweden). We know this thanks to a film clip where we can see Queen Elisabeth talking to some rescue workers, and when the queen asked them if they had practiced (a strange question in itself), she got an affirmative answer from a female rescue worker who said they had indeed practiced “a month ago” and it worked like clock-work.

It is very common that terror attacks are known in advance, and the Manchester terror attack is no exception. Here we can see a police officer talking about the terror attack the day after (May 23rd), and yet the youtube clip was posted May 22nd.

If you want to learn more about this attack, I can only suggest that you stay away from CNN. They have the most information, but not reliable information.

There are reports that people read about the news (for instance in Canada) hours before it happened. Also the Greater Manchester Police tweeted in the early hours of Tuesday morning (before the attack): There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don’t be concerned.

“Rachel says someone used a photo of Gemma in a fake profile on Twitter claiming she was a friend lost in the tragedy in Manchester.“I have been calming fears all over the internet since that Gem was safe and nowhere near the event. I just thought, Why? What purpose does that serve?”Rachel said she would never understand the bizarre process of pretending to be someone else online, nor the awful tragedy at the concert aimed at ripping families apart.”
/The Courier Mail

Controlled explosion:

“More than 5,000 soldiers could be deployed on the streets of Britain in the wake of major terrorist attacks, under a secret Government plan, it has emerged. The troops would be sent to guard key targets in major cities if Isil or other terror groups launched multiple attacks on UK soil, under the plan, codenamed Operation Temperer. Details of the operation were disclosed by the Mail on Sunday after accidentally being uploaded to the National Police Chiefs Council website last week.”

From The Telegraph 2015

SD-politiker och övriga politiker har gjort skandaler, men det är bara SD man inte bör rösta på?

Ords. 20:10 Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr bådadera

Olika måttstockar – För hur ska man annars kunna bevisa att SD som parti är värst vad gäller skandaler?

numbers.jpg

En del är inte ens medvetna att deras tankegång går ungefär såhär:

“Sverigedemokrater har gjort och sagt klantiga/konstiga saker, så därför vore det rent vansinne om man röstade på SD – för dessa skandaler visar självklart på SD:s verkliga agenda. Även politiker inom övriga partier har gjort och sagt klantiga/konstiga saker MEN: 1) det är en HELT annan sak, 2) skandalerna handlar bara om enstaka politikers åsikter och är inte partiets verkliga agenda, 3) så därför är det fritt fram att rösta på dessa partier. Vidare finns en del mörker och rasism i SD:s tidiga historia! Det finns det visserligen även bland de övriga partierna (exempelvis rasbiologi), men det är återigen EN HELT ANNAN SAK!”
/Klubben för Olika Måttstockar

Lätt som en plätt, eller hur? Notera också att det även finns många kristna som dömer sin nästa på det här orättvisa sättet. Det är bara att läsa tidningen Dagen så ser vi hur de olika måttstockarna tas fram, och där energi läggs ner på att hitta skandaler gällande SD och SD-politiker. Elisabeth Sandlund (chefredaktör) hävdar att tidningen visst har tagit upp skandaler även hos övriga partier (ja, det skulle verkligen se konstigt ut annars) men att SD är värst när det gäller skandaler. Bevis …?

Det är just påstående att SD skulle vara värst som är så otroligt svårt för SD-kritiker att bevisa eller ens ge stöd för. Handlar bevisen exempelvis om att “flest rubriker gällande skandaler inom ett parti = värsta partiet”? Skulle inte det i så fall innebära att en tidning som Dagen hjälper till att bekräfta den tes de själva kanske är motiverade att bevisa, genom att helt enkelt skriva många negativa rubriker om just SD? En slags självuppfyllande profetia. Om antalet negativa skriverier i tidningar skulle utgöra beviset så måste man förstås först noga ta reda på om tidningarna är totalt objektiva absolut inte har något horn i sidan till något enda parti utan behandlar alla partier med samma mått. Kan man helt säkerställa att så är fallet med Expressen, Aftonbladet, DN, Dagen, etc? Självfallet inte. Jag kan inte bevisa det genom tabeller, men hatet gentemot SD har länge varit ganska kompakt. Varför skulle annars exempelvis Expressen göra en svart förstasida med SD:s valresultat 2014?

Det är lite lustigt att Dagen ideligen bannar dagens Sverigedemokrater för SD:s historia för i andra sammanhang trycker Dagen på hur viktigt det är att vi kristna bör förlåta och inte sparka på dem som redan ligger. Så lät det exempelvis när det gäller avslöjandet att prästen Aleksander Radler arbetat som DDR-spion och orsakat att oskyldiga östtyskar satts i fängelse, liksom när Mona Sahlin trasslade till det med lögner och falska intyg. Men när det gäller nutida sverigedemokrater så ska de alltså fortfarande skämmas pga tidigare sverigedemokraters ageranden. Här ska det uppenbarligen inte förlåtas utan snarare emellanåt påminna om de synder som vissa SD-politiker gjort sig skyldiga till i början av 1990-talet. Det spelar ingen roll om några av dessa politiker faktiskt ångrat sina uttalanden och ändrat sinne. Men det rasbiologiska institutet ska däremot lämnas därhän och bli kvar i historien?

Ge bevis tack – exempel är inte bevis

Vanligt argument: SD är värst!

Samtalar man med SD-kritiker så är det extremt svårt att få ett svar på vad som är fel nazi. 2med rösta på Sverigedemokraterna och varför SD-politiker borde ignoreras för att inte på inflytande. En liknande demonisering finns inte vad gäller exempelvis Vänsterpartiet. Det absolut vanligaste skälet som kritikerna tar upp är förmodligen SD:s historia, men dels så överdriver de ofta och förvanskar SD:s historia (genom att hänvisa till SD-motståndare och undvika SD själva som källa) och dels kan de inte förklara på vilket sätt SD:s historia skulle vara värre än exempelvis Socialdemokraternas historia eller övriga partiers, där vi ju hittar rasbiologi, uppförande av det rasbiologiska institutet, etc. Handlar det om hur många år som passerat, och i så fall hur många år måste passera innan man kan stryka ett streck över historien och fokusera på nuet?

Som ett desperat försök att rädda sitt argument att SD:s historia fortfarande gäller än idag, så brukar samtalet gå över till att hitta skandaler gällande nutida sverigedemokrater (dels genom förvanskade händelser men även händelser som står på egna ben) för att försöka bevisa att ingenting har förändrats. Men då är vi återigen där med de olika måttstockarna. Problemet är ju att vi kan hitta skandaler hos samtliga partier. Det går att ge exempel på politiker inom sjuklövern som inte bara uttryckt sig rasistiskt och sexistiskt, utan som även gjort sig skyldiga till lagöverträdelser och blivit dömda. Så, återigen, vad är det för skillnad bland partierna och var är beviset att SD skulle vara värst? Går det att länka till trovärdig statistik som bevisar påståendet att SD är värst eller handlar det bara om ett önsketänkande?

Då brukar samtalet gå över till länkar. Det blir länk efter länk till artiklar med exempel på SD-tabbar och man kan gissa sig till att personen desperat googlar runt på nätet för att försöka bevisa sitt påstående att SD är värst när det gäller skandaler. När man förklarar att det är ett slöseri med tid att utbyta exempel (även jag kan nämligen ge exempel på sjuklöverntabbar) så fortsätter ändå länkflödet. För det enda vapnet som står till buds verkar vara dessa exempel, även om en del är väldigt gamla. Men vad tjänar det till att servera sådana länkar som jag ändå inte tänker läsa? Dels så känner jag oftast igen länkarna (det brukar vara samma länkar som serveras), och dels kanske jag inte vill lägga tid på att läsa artiklar för att överbevisas om något som jag redan tror på. Ingen har ju påstått att det finns noll exempel på skandaler inom SD. Frågan gällde ju om det går att bevisa påståendet att SD skulle vara värst? Kan jag få se det beviset?

Om det inte går att visa påståendet genom statistik, varför då komma med ett sådant allvarligt påstående? En del är förnuftiga och uttrycker sig med “det verkar som ….”, och “kanske det kan vara …”, men ovanligt många hävdar (ofta i samband med en artikel) att “nu ser vi återigen bevis på SD:s verkliga ansikte, och att de inte är som andra partier, de är värst, etc”. Jaha, bevis tack. Exempel är inte bevis.

Jag försöker också förklara, att om jag kan ge exempel på 10 eller t o m 20 dumma norrmän, är det bevis att norrmän är dummare än svenskar? Eller hur många exempel krävs? Svaret är förstås att det inte spelar någon roll hur många exempel jag skulle ge, för en norrman skulle med enkelhet kunna ge precis lika många exempel på dumma svenskar, så vad har vi då åstadkommit i en sådan debatt förutom att slösa bort tid?

Eftersom media inte arbetar neutralt (det är bara att se på SVT, SR, TV4, etc) och eftersom det går att fiska upp klantiga politikeruttalanden inom samtliga partier, så kanske “antalet omskrivna skandaler” inte är det säkraste argumentet att använda som grund när man väljer vilket parti man bör rösta på. Inte heller partiers historia.

The Bible about SHUNNING sinners / heretics who cause division in church – excommunication

2 cor 2But now I have written unto you not to keep company, if any man that is called A BROTHER be a fornicator, or covetous, or an idolator, or a railer, or a drunkard, or an extortioner; with such an one no not to eat. (1 Cor. 5:11)

There are sadly pastors and entire congregations who have completely misunderstood what the Bible says about brothers and sisters who have wandered off from the truth, resulting in a treatment which will not aid the lost persons at all.

There is one Biblical case which stands out in the Bible when it comes to “shunning” someone, and that is when Paul criticizes the Corinthian church for not reacting despite one of their members living in a deep sin.

One sin makes you a sinner, but all sins are not of the same degree. Some sins are for example an “abomination” before God, and we can also read about a sin “not unto death”. Surely there is a difference between murdering an innocent person in cold blood vs being in an unexpected situation where a white lie is used in order to not reveal a nice birthday surprise? In the case of the Corinthian church, the sin in question concerned a man engaged in sexual immorality together with his father’s wife, which Paul considered was so detestable that it was “not even named among the gentiles”. 

1 Cor. 5:1 It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles—that a man has his father’s wife! 2 And you are puffed up, and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from among you. 3 For I indeed, as absent in body but present in spirit, have already judged (as though I were present) him who has so done this deed. 4 In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 5 deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.6 Your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? 7 Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us.8 Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.9 I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. 10 Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world, or with the covetous, or extortioners, or idolaters, since then you would need to go out of the world. 11 But now I have written to you not to keep company with anyone named a brother, who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner—not even to eat with such a person.12 For what have I to do with judging those also who are outside? Do you not judge those who are inside? 13 But those who are outside God judges. Therefore “put away from yourselves the evil person. (NKJV)

Paul refers to a previous letter, and he clarifies that he did not advise the Corinthians to not keep company with all sinners in the whole world because then they could no longer live in the world. What he meant was that they should not keep company with anyone called a brother (which means a Christian brother or sister) who is sexually immoral, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or an extortioner. Those listed sins are rather serious, and Paul tells the Corinthians to not even eat with such a person (other people might get the idea that we are supporting them in their sins or that we are just the same). Jesus of course ate with sinners, but not all his company would be regarded as his “brothers”.

We should not try to add to Paul’s words – or withdraw. For instance, he does not say we must not talk to such people or not even say hello. Surely it would be awesome if such sinners returned to the Lord, and what better means do we have to our disposal than talking to them and try to persuade them to repent?:

Ja 5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

It is hard to convert someone from his sins if we are not even allowed to have a dialogue with him. The man in 1 Cor. 5 was engaged in a serious sin (an ongoing sin not repented of), so clearly he should not have been allowed to stay in that church gathering considering that a little leaven leavens the whole lump.  It is quite possible that the man in 1 Cor. 5 is again mentioned in Paul’s subsequent letter. In this letter Paul says that the punishment was sufficient for the man, and: you should rather forgive and comfort him, otherwise such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love for him.” (NASB). 

2 Cor. 2:4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote to you, with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you.5 But if anyone has caused grief, he has not grieved me, but all of you to some extent—not to be too severe. 6 This punishment which was inflicted by the majority is sufficient for such a man, 7 so that, on the contrary, you ought rather to forgive and comfort him, lest perhaps such a one be swallowed up with too much sorrow. 8 Therefore I urge you to reaffirm your love to him. (NKJV)

So on the one hand Paul makes no room for a person engaged in sexual immorality (or other severe sins which he gives examples of), but on the other hand he provides a way back also for an ardent sinner provided that the person repents and leaves all sins behind. One can easily imagine that a man might be totally swallowed up with sorrow, if friends and family suddenly cease talking to him and pretend that he is nothing more than air. After a period with such a treatment, maybe the person claims to be sorry and openly repents, but can the church really trust that he has truly repented and that it is not rather a case of someone feeling lonely and wanting to return to his family and friends? God cannot be fooled.

Paul never tells us to cease having conversations with Christians even if they live in sin (it is possible to have conversations outside of a church gathering) and particularly not if they are family members. We are also told to not rebuke an older man but encourage him as you would a father. So we should react when people sin, but think about how we phrase ourselves and how we treat them. The goal is to see them return to the truth, so a condescending and patronizing attitude might not work.

1 Tim. 5:1 Do not rebuke an older man but encourage him as you would a father, younger men as brothers,—8 But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

More verses about shunning and influencing a person to repent (KJV)2 Pet

Matt. 18:12 How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?15 Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.16 But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.17 And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

If a man goes astray God would certainly like to see him back on track, so we too should seek out the lost person and try to influence him to repent for his sins and return to the fold. The prodigal son did just that – he confessed his sins, repented and returned to his Father. If a brother sins against us (or perhaps sins against a whole church gathering), then Jesus tells us to first speak to him alone. It is of course essential that the person understands in what way he has sinned so that he also understands the point we are trying to make. Just saying “I hereby rebuke you, you evil heretic!” is not enough if the person does not understand exactly what he did wrong, plus it is questionable if it is the smartest way to express oneself.

It is of course a possibility that a church leader reacts to something that is no sin at all (but rather a case of misunderstanding or twisting someone’s speech), and then it is hard to repent for something that the accused person does not see as a sin. If the case is that it was truly a sin and if the accused person refuses to listen or repent, then two or three witnesses are needed to establish the case. If the accused person is still unwilling to listen or repent, then the whole church should be told. If the accused person is still unwilling to turn around, then he must be regarded as a heathen – but note that it is still possible to have friendly and polite conversations with heathens! We are not told to ignore heathens and treat them as they do not exist, and note that it does not say that we should treat them WORSE than heathens. Surely it is possible to treat also heathens with kindness and love?

Where in the Bible can we read that also all the children (small children and teenagers) of an excommunicated person must be excommunicated as well, and no longer have any contact with the church members? (Nowhere.) The children might have been really good friends with other youngsters in a church for many years, and does God really suggest that they are no longer allowed to play or socialize with each other any more?

We should also add the risk for that the witnesses blindly obey the church leader (especially in a cult environment) who in his turn might not be entirely obedient to the Scriptures. The opposite is also true, that the church leader might blindly believe the witnesses’ description of a case. The instructions from Paul of course only work if the whole chain is unbroken – and not if the church leader is in error and makes unfair judgments. That is also why Paul told both Timothy and Titus to not be too quick with the “laying on of hands” (selecting a person to become a church leader), because then the whole church gathering will risk to be off course.

A charged person certainly has the right to defend himself (this is true even in a secular court room), particularly in a church gathering that is not in all circumstances based on the word of God (like in a cult). If the pastor requests that a person must repent, and does not even give him a chance to defend himself or correct misunderstandings, then something is utterly wrong.

Rom. 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences CONTRARY TO THE DOCTRINE which ye have learned; and avoid them.18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.19 For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.

Above we can read Paul saying that the brethren should “mark them… and avoid them” if it concerns people who cause divisions contrary to God’s words. He does not clarify to what extent they should be avoided (avoiding does not necessarily mean that we cannot even walk on the same street as the person in question), but it evidently concerns people who continuously cause division in church contrary to God’s words. If such a person repents and ceases to cause division there is always a way back, but if he refuses to cease sinning Paul’s advice should be followed.

To “mark” them does not mean that this marking must be repeated, and that the person can be verbally attacked as soon as you meet him. It is enough to do the marking once. However, if we continue to spend time with a trouble maker, eat with him and socialize with him (as in not avoiding him), then there is a risk that other people will interpret our undisturbed friendship as though we condone his actions. That is why Paul requests to see a change in our attitude towards a clear trouble maker. Paul does not necessarily tell us to stir up a huge drama scene as soon as there are minor differences of opinions about insignificant matters. I believe Paul is talking about clear cases of sin where a person is a trouble maker and/or causes a division in church over rather essential matters while refusing to back off.

Rom. 12:5 So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.—8 Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.10 Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;—16 Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.17 Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.18 If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.

Above we can see how important it is to be of one body, but also how important it is to show love and respect.

Titus 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost; 9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject;11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

Paul gives instructions for a church leader, and if the church leader is subject to the word of God then it is a lot easier for the members to be subject to the church leader. However, we must always do as the Bereans (Acts 17:11) – to compare what we hear with Scriptures in order to know if what we hear is true. A church leader should speak evil of no man, be gentle, shewing all meekness unto all men, etc.  Since we too have been guilty of many sins, we could choose a wise way to influence people to repent. God has shown kindness and love to us, so we too should show the same to others. Not as in accepting their sin, but by consider the way we treat them and try to make them turn around.

Paul goes on to say a man that is an heretick after the first and second admonition reject. This advice must also be understood correctly and with caution. It takes some serious sins in order to qualify as an heretic (someone who clearly rejects the word of God and refuses to repent), so we should not cause an inflation of the word by spreading out admonitions left and right as soon as someone has some minor disagreements and asks valid questions. Neither should we fall into the other ditch and be so “generous” that we choose not to react even if people in our congregation are proud of their sins.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.

Someone who refuses to accept the deity of Jesus, that he has come in the flesh, is labelled as a deceiver and even an antichrist. To accept Jesus as God is very central for the Christian faith. It is not certain that we should not allow anyone into our homes unless he/she shares our precise faith (particularly not if they are family members or relatives), but if someone wants to “bring” an “antichrist message” into our homes – like a former brother who would like to convert you and your family – then we should not accept him. I believe it is another matter if we invite lost people with the aim to convert them. Remember again that Jesus ate with sinners who did not view him as the Messiah.

Gal. 1:1 Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.2 Bear ye one another’s burdens, and so fulfil the law of Christ.6 Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.

Paul tells us to “restore” a person who is overtaken in a fault “in the spirit of meekness” . Once again love and respect are taught here.

2 Thess. 3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;8 Neither did we eat any man’s bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.13 But ye, brethren, be not weary in well doing.14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.

We are told to “withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us”, and the context here is about working and to not be a burden to others. “For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies“. In such cases we are told “them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread”. We are also told if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed” but also Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother”. If we are to admonish him as a brother, we think about how we phrase ourselves and we do not ridicule him, repeatedly call him an heretic (once is often enough) etc.

There are certain rules about elders:

1 Tim. 5:19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.20 Them that sin rebuke before all, that others also may fear.

Tillbedjan – Att be till jungfru Maria ungefär som när man ber om förbön av en syster eller broder?

jungfru maria“Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.” (del av rosary)

“Pray for us sinners?” Det låter onekligen som den som författat denna AveMariabön (just denna fras är ett senare tillägg) anser att Maria själv inte skulle ha vara en syndare i behov av en frälsare? Vidare dubbelfel när författaren ber en död människa att be för andra. Ändå är denna bön väldigt populär bland många katoliker.

En del katoliker kanske hävdar att de inte ber till Maria (och andra helgon) på samma sätt som när vi ber till Gud, utan att de snarare ber till Maria på liknande sätt som när vi ber en annan kristen om förbön för oss. Det finns dock flera skillnader och faktorer som inte överensstämmer med Bibeln. Se nedan.

Andra katoliker kanske menar att vi ber tillsammans MED Maria snarare än till henne. Men när kristna människor ber tillsammans med andra i exempelvis en bönegrupp eller i kyrkan så placerar de inte någon, vare sig fysiskt eller andligt, på ett högre plan utan alla ber som likvärdiga (levande) människor underställda Gud. I en kristen gemenskap, där rättfärdighet råder, anser man inte att vissa personers böner är mer kraftfulla än andras men däremot att inte alla nödvändigtvis har samma nådegåvor (t ex helandegåvan) och man utser därmed inte någon eller några personer till en slags överbedjare framför andra. Det närmaste man kan komma det tankesättet skulle kunna vara inställningen till de första apostlarna medan de ännu levde. Samtliga fick ta emot andens gåvor direkt av Jesus, inklusive gåvorna att driva ut demoner och hela sjuka. Vi kan inte läsa att någon av dem accepterade tillbedjan av andra.

Faktorer som talar emot katolsk Mariatillbedjan:

Maria lever inte längre – kommunikation med döda kan riskera avvikelse från det viktigaste budet

Till skillnad från de kristna systrar och bröder som vi ber om förbön så lever inte längre Maria. Bibeln uppmuntrar inte idén att döda människor ska be för oss, utan tvärt om talar Bibeln emot kontakt med döda (se denna artikel om att be för döda). Det är Gud vi ska be om råd och tillbe.

Jesaja 8:19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?

5 Mos. 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och INGEN SOM SÖKER RÅD HOS DE DÖDA12 Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.

Varför ska vi då ta initativet att vända oss till den döda Maria? Riskerar inte en sådan aktivitet att bli en grund även för tillbedjan av henne? Är inte detta också vad som sker bland katoliker i flera länder? Med tanke på att det mest centrala budet i Bibeln är “Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”, vore det då inte lämpligt att undvika nya och onödiga traditioner som kan tänkas konkurrera med detta väldigt viktiga bud? Vad är nyttan med denna nya tradition att tillbe en avliden människa, där man dessutom lägger till faktorer som att Maria inte fick fler barn än Jesus, att hon var syndfri samt en slags medlare mellan oss och Gud? Är inte detta att ytterligare förstärka bilden av henne som ett gudaväsen? Varför är det inte tillräckligt att vända sig till Jesus Kristus (Gud i kött) med våra böner, samt att be om förböner bland människor som fortfarande lever?

Avbilder/avgudar förbjudet för Israel av goda skäl

2 Mos 20:3-6 förbjuder avbilder/avgudar, och gör kopplingen med tillbedjan. Det är alltså lätt att förstå varför Gud gett Israel detta bud. Han kände förmodligen till att en vördnad av människor som avlidit riskerar att övergå i tillbedjan – speciellt om de avlidna människorna stått oss nära och/eller ansetts vara storheter/hjältar eller avundsvärda på andra sätt. Att därför förbjuda avbilder helt och hållet skulle kunna få detta problem ur världen. (Vi vet ju hur det gick med guldkalven.)

Om katoliker känner att de har en lite annorlunda innebörd av ordet “tillbe” så kanske de skulle bli mindre missförstådda om de började använda ordet på samma sätt som andra kristna, samtidigt som de börjar använda andra ord – såsom vörda, respektera – om de menar att dessa begrepp bättre speglar deras bild av hur de kommunicerar med Maria. Exempel på hur vördnad kan övergå till direkt tillbedjan:

Jes. 44:15 Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den, man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den.—17 Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger: “Rädda mig, för du är min gud.”

Jes. 46:6 Man skakar ut guld ur börsen och väger upp silver på vågen. Man anlitar en guldsmed för att göra det till en gud, som man faller ner för och tillber.

 

Jer. 25:6 Följ inte andra gudar, så att ni tjänar och tillber dem och väck inte min vrede genom era händers verk. Då skall jag inte heller låta olycka drabba er.”

Apg. 7:43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

I vilka proportioner borde vi be till olika helgon?

Om man utser Maria som en slags mellanled mellan oss och Gud, samt någon som vi vill ska be för oss, så finns en risk att det blir en slags konkurrens mellan Jesus, Maria samt olika helgon, liksom en osäkerhet i vilka proportioner vi borde rikta våra böner till dem. Låter inte detta väldigt likt hinduismen med alla dess gudar, och som ibland har individuella specialkrafter? Katolicismen riskerar att göra Maria och helgon till långt mer än människor, där katoliker kan tänkas be till dessa om helande, framgång eller vilket behov man än har. Vore det inte en god idé att försöka lägga om kursen så att inte fler personer tillbes än just den levande Guden?

“Blessed virgin Mary” riskerar att bli en fras liknande den som muslimer använder för sin profet, när de ofta i både tal och skrift gör tillägget “peace be upon him”, så fort de nämner Muhammeds namn.

Paulus och Petrus ville inte tillbes

jungfru maria 2.jpgI Apg 14:8-18 kan vi läsa om hur Paulus och Barnabas river sönder sina kläder i förtvivlan när folk ämnade offra till dom som om de vore gudar. Paulus och Barnabas motiverade sitt starka ställningstagande med att “Vi är människor som ni”, samtidigt som de uppmanade dem att upphöra med att tillbe avgudar och i stället omvända sig till den levande Guden (skaparen). Borde inte även vi lyda deras uppmaning och omvända oss till den levande Guden? Då kan det väl aldrig gå fel? Om Paulus och Barnabas reagerade starkt på att upphöjas för att de endast är människor, så kan det mycket väl vara så att Maria själv skulle dela deras uppfattning.

Även aposteln Petrus reagerade negativt när Kornelius föll ner inför honom och tillbad honom (Apg 10:25), och Petrus sade genast “Stig upp! Också jag är en människa”. Alltså samma reaktion som när Paulus råkade ut för en liknande händelse. Aposteln Petrus anses av den katolska kyrkan vara den första människan som ärvt kyrkoämbetet (direkt från Jesus), och var Jesu nära vän och lärljunge. Han var dessutom inte död utan högst levande när han samtalade med Kornelius. Ändå var hans omedelbara reaktionen när Kornelius föll ner och tillbad honom, att han skulle stiga upp från sin tillbedjanposition av skälet att Petrus “är en människa”. Men vi ska alltså tro att Maria, tvärt emot Petrus, skulle ha godtagit en liknande tillbedjan? Skulle hon verkligen ha acceptera att människor flyttar en del fokus bort från Jesus Guds son till henne själv? Är det inte troligare att hon skulle säga “Stig upp! För jag är bara en Herrens tjänarinna och en människa precis som ni”?

En är medlaren

Bibelns anspråk att EN är medlaren mellan Gud och människor är fullt möjligt att tolka som att en är medlare mellan Gud och människor.

1 Tim. 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus

Matt. 4:10 Då sade Jesus till honom: “Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Hebr. 1:6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.

Joh. 24:24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Iver att hitta stöd för katolicism bland kyrkofäder och utombibliska skrifter

Utombibliska skrifter kan absolut innehålla sanning, men det finns en iver inom den katolska kyrkan att anamma utombibliska texter som verkar stödja katolicismen, förmodligen eftersom det saknas i Bibeln (om man inte vill omtolka och spekulera). Om det är tänkt att vi bör ha ett fokus på Maria och Mariaböner, så kan man tycka att en sådan stor sak borde stå omnämnt i Bibeln. Likaså finns det risker med tankegången att det hela tiden kommer nya gudomliga uppenbarelser och nytt ljus, som föder nya dogmer och traditioner. Vi kan förstås läsa om olika faser i Bibeln (t. ex. utvecklingen att gå från judendom till kristendom), men dessa processer finns som sagt med i Bibeln som är Guds ord. Vi kan alltså helt lita på historiebeskrivningen.

jungfru maria 3.jpgOckhams rakkniv

Bibeln går att förstå som den är och utan att komplicera saker och ting. Det är inte helt fel att applicera Ockhams rakkniv på Bibeln, vilket är en princip som innebär att man inte ska anta fler saker än som är nödvändigt för att förklara de observationer man gör. Det går att acceptera den absolut enklaste och logiska förklaringen om det finns olika alternativ att välja mellan. Det finns alltså inga orsaker att krångla till saker och ting i onödan. Principen är uppkallad efter den engelska franciskanmunken och filosofen William Ockham (ca 1285–1347). Om vi därför som kristna har valet mellan att kommunicera med döda eller inte kommunicera med döda, så borde det sistnämnda ha företräde.

Alla tolkar vi Bibeln, och en del väljer dessutom ut några människor som får tolka åt dem – framför allt i fall där det finns osäkerhet eller tvister. Detta gäller framför allt inom katolicismen som ju ser påven som en auktoritet och den som förväntas tolka skriften rätt. Det kanske känns tryggt för katoliker att ytterst låta en auktoritet få det sista ordet när flera personer kommer till olika tolkningsresultat, men de kommer inte undan det jättestora beslutet att avgöra i vems händer de borde lägga ett sådant tolkningsföreträde. Vem bestämmer att det borde vara just påven, den katolska kyrkans överhuvud, som ska ha tolkningsföreträde och inte en annan kyrkas överhuvud? Bibeln lär oss att vi har ett eget ansvar:

Apg. 17:10 Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11 Judarna där var mer öppna(”ädlare till sinnes” 1917) i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna FÖR ATT SE OM DET KUNDE FÖRHÅLLA SIG SÅ (”för att se om det förhölle sig såsom nu sades” 1917).

Läs i denna artikel om katolska kyrkans ursprung.

Men Bibeln visar väl att det finns en successionsordning – från församlingsledare till församlingsledare? Ja, och Paulus ger också noga instruktioner för vem som kvalificerar sig för detta och att de som redan är församlingsledare inte borde vara för snabba med att “lägga händerna” på någon (utse någon till ett sådant ämbete) i det fall personen inte är helt lämplig. Paulus varnar också för att det snabbt skulle gå utför vad gäller församlingsledare (se verser nedan). Exempel på nya traditioner, som Paulus aldrig lärt ut, är att en församlingsledare måste leva i celibat, klä sig i vissa skrudar, fungera som ensam församlingsledare med högst auktoritet över alla församlingar, etc. Om man läser Paulus instruktioner för församlingsledare, samt hur en församling borde fungera (med profetior, tungotal, etc) så ser man ganska stora skillnader med den katolska kyrkan.

Apg. 20:17 Från Miletus skickade han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste (presbyteros)—28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.

2 Petrus 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

2 Tim. 4:2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.  

Några vanliga argument för att be till Maria

  • Jesus samtalade med de ej levande Mose och Elisa på ett berg i Matt. 17:3, och även med den döde Lasaros. Det betyder väl att vi får be till Maria?

Svar: Jesus är Gud! Visserligen var han här även människa och underordnade sig sin Fader i himlen, men det ändrar inte på att han även var Gud. Det vore ofantligt olyckligt att rättfärdiga sitt agerande med att hänvisa till att “Gud gjorde så, och därför så får jag också göra det”.  Gud har samtalat med både goda och onda änglar, och även Satan själv. Han har t o m besökt dödsriket och kommunicerat med dem där. Det betyder inte att vi också får göra samma sak. Ett av buden är “Du skall icke döda” (eller inte mörda enligt en del). Betyder det att det även är fel av Gud att döda, eftersom han förbjudit oss att göra det? Nej, absolut inte! Gud har skapat oss och får därför släcka liv. Faktiskt så ska vi ALLA dö.

  • I Uppenbarelseboken 5 och 8 står det om de avlidnas själar som ber för människor. Det betyder väl att vi får be till Maria?

Nej, det står inte att några döda ber för levande. De heligas böner (alltså böner från levande människor på jorden) liknas ibland vid rökelse – eller att bönerna blandas med väldoftande rökelse – och betyder alltså inte att döda kan be för levande. I Upp. handlar det dessutom om de levandes böner.

Upp. 8:3 Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen.4. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.

Upp. 5:7 Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. 8 Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

  • Det finns psalmer som talar om prisa Gud och hans änglar!

Det är livsfarligt att plocka ut poetiska uttryck och bygga nya doktriner på dem. Det är bättre att läsa poesi genom klarare bibelverser. Dessutom uttrycker även psalmer vikten av att tillbe GUD allena. För att vara på den säkra sidan skulle vi kunna nöja oss med att tillbe och dyrka Gud allena.

Ps. 81:10 Hos dig får inte finnas någon annan gud, du skall inte tillbe någon främmande gud.

Ps. 97:7 På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom.