Tag Archive | matt.

SD-politiker och övriga politiker har gjort skandaler, men det är bara SD man inte bör rösta på?

Ords. 20:10 Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr bådadera

Olika måttstockar – För hur ska man annars kunna bevisa att SD som parti är värst vad gäller skandaler?

numbers.jpg

En del är inte ens medvetna att deras tankegång går ungefär såhär:

“Sverigedemokrater har gjort och sagt klantiga/konstiga saker, så därför vore det rent vansinne om man röstade på SD – för dessa skandaler visar självklart på SD:s verkliga agenda. Även politiker inom övriga partier har gjort och sagt klantiga/konstiga saker MEN: 1) det är en HELT annan sak, 2) skandalerna handlar bara om enstaka politikers åsikter och är inte partiets verkliga agenda, 3) så därför är det fritt fram att rösta på dessa partier. Vidare finns en del mörker och rasism i SD:s tidiga historia! Det finns det visserligen även bland de övriga partierna (exempelvis rasbiologi), men det är återigen EN HELT ANNAN SAK!”
/Klubben för Olika Måttstockar

Lätt som en plätt, eller hur? Notera också att det även finns många kristna som dömer sin nästa på det här orättvisa sättet. Det är bara att läsa tidningen Dagen så ser vi hur de olika måttstockarna tas fram, och där energi läggs ner på att hitta skandaler gällande SD och SD-politiker. Elisabeth Sandlund (chefredaktör) hävdar att tidningen visst har tagit upp skandaler även hos övriga partier (ja, det skulle verkligen se konstigt ut annars) men att SD är värst när det gäller skandaler. Bevis …?

Det är just påstående att SD skulle vara värst som är så otroligt svårt för SD-kritiker att bevisa eller ens ge stöd för. Handlar bevisen exempelvis om att “flest rubriker gällande skandaler inom ett parti = värsta partiet”? Skulle inte det i så fall innebära att en tidning som Dagen hjälper till att bekräfta den tes de själva kanske är motiverade att bevisa, genom att helt enkelt skriva många negativa rubriker om just SD? En slags självuppfyllande profetia. Om antalet negativa skriverier i tidningar skulle utgöra beviset så måste man förstås först noga ta reda på om tidningarna är totalt objektiva absolut inte har något horn i sidan till något enda parti utan behandlar alla partier med samma mått. Kan man helt säkerställa att så är fallet med Expressen, Aftonbladet, DN, Dagen, etc? Självfallet inte. Jag kan inte bevisa det genom tabeller, men hatet gentemot SD har länge varit ganska kompakt. Varför skulle annars exempelvis Expressen göra en svart förstasida med SD:s valresultat 2014?

Det är lite lustigt att Dagen ideligen bannar dagens Sverigedemokrater för SD:s historia för i andra sammanhang trycker Dagen på hur viktigt det är att vi kristna bör förlåta och inte sparka på dem som redan ligger. Så lät det exempelvis när det gäller avslöjandet att prästen Aleksander Radler arbetat som DDR-spion och orsakat att oskyldiga östtyskar satts i fängelse, liksom när Mona Sahlin trasslade till det med lögner och falska intyg. Men när det gäller nutida sverigedemokrater så ska de alltså fortfarande skämmas pga tidigare sverigedemokraters ageranden. Här ska det uppenbarligen inte förlåtas utan snarare emellanåt påminna om de synder som vissa SD-politiker gjort sig skyldiga till i början av 1990-talet. Det spelar ingen roll om några av dessa politiker faktiskt ångrat sina uttalanden och ändrat sinne. Men det rasbiologiska institutet ska däremot lämnas därhän och bli kvar i historien?

Ge bevis tack – exempel är inte bevis

Vanligt argument: SD är värst!

Samtalar man med SD-kritiker så är det extremt svårt att få ett svar på vad som är fel nazi. 2med rösta på Sverigedemokraterna och varför SD-politiker borde ignoreras för att inte på inflytande. En liknande demonisering finns inte vad gäller exempelvis Vänsterpartiet. Det absolut vanligaste skälet som kritikerna tar upp är förmodligen SD:s historia, men dels så överdriver de ofta och förvanskar SD:s historia (genom att hänvisa till SD-motståndare och undvika SD själva som källa) och dels kan de inte förklara på vilket sätt SD:s historia skulle vara värre än exempelvis Socialdemokraternas historia eller övriga partiers, där vi ju hittar rasbiologi, uppförande av det rasbiologiska institutet, etc. Handlar det om hur många år som passerat, och i så fall hur många år måste passera innan man kan stryka ett streck över historien och fokusera på nuet?

Som ett desperat försök att rädda sitt argument att SD:s historia fortfarande gäller än idag, så brukar samtalet gå över till att hitta skandaler gällande nutida sverigedemokrater (dels genom förvanskade händelser men även händelser som står på egna ben) för att försöka bevisa att ingenting har förändrats. Men då är vi återigen där med de olika måttstockarna. Problemet är ju att vi kan hitta skandaler hos samtliga partier. Det går att ge exempel på politiker inom sjuklövern som inte bara uttryckt sig rasistiskt och sexistiskt, utan som även gjort sig skyldiga till lagöverträdelser och blivit dömda. Så, återigen, vad är det för skillnad bland partierna och var är beviset att SD skulle vara värst? Går det att länka till trovärdig statistik som bevisar påståendet att SD är värst eller handlar det bara om ett önsketänkande?

Då brukar samtalet gå över till länkar. Det blir länk efter länk till artiklar med exempel på SD-tabbar och man kan gissa sig till att personen desperat googlar runt på nätet för att försöka bevisa sitt påstående att SD är värst när det gäller skandaler. När man förklarar att det är ett slöseri med tid att utbyta exempel (även jag kan nämligen ge exempel på sjuklöverntabbar) så fortsätter ändå länkflödet. För det enda vapnet som står till buds verkar vara dessa exempel, även om en del är väldigt gamla. Men vad tjänar det till att servera sådana länkar som jag ändå inte tänker läsa? Dels så känner jag oftast igen länkarna (det brukar vara samma länkar som serveras), och dels kanske jag inte vill lägga tid på att läsa artiklar för att överbevisas om något som jag redan tror på. Ingen har ju påstått att det finns noll exempel på skandaler inom SD. Frågan gällde ju om det går att bevisa påståendet att SD skulle vara värst? Kan jag få se det beviset?

Om det inte går att visa påståendet genom statistik, varför då komma med ett sådant allvarligt påstående? En del är förnuftiga och uttrycker sig med “det verkar som ….”, och “kanske det kan vara …”, men ovanligt många hävdar (ofta i samband med en artikel) att “nu ser vi återigen bevis på SD:s verkliga ansikte, och att de inte är som andra partier, de är värst, etc”. Jaha, bevis tack. Exempel är inte bevis.

Jag försöker också förklara, att om jag kan ge exempel på 10 eller t o m 20 dumma norrmän, är det bevis att norrmän är dummare än svenskar? Eller hur många exempel krävs? Svaret är förstås att det inte spelar någon roll hur många exempel jag skulle ge, för en norrman skulle med enkelhet kunna ge precis lika många exempel på dumma svenskar, så vad har vi då åstadkommit i en sådan debatt förutom att slösa bort tid?

Eftersom media inte arbetar neutralt (det är bara att se på SVT, SR, TV4, etc) och eftersom det går att fiska upp klantiga politikeruttalanden inom samtliga partier, så kanske “antalet omskrivna skandaler” inte är det säkraste argumentet att använda som grund när man väljer vilket parti man bör rösta på. Inte heller partiers historia.

If thy hand or thy foot offend thee, cut them off (Matt. 18:8)

Did Jesus exaggerate when he asked us to cut off body parts which cause us to sin? 

Jesus wasn’t joking in the below listed verses in Matt. 18:1-9. One could say he was using a “hyperbole” (Greek hyperbole “exaggeration”) which means to exaggerate to create emphasis or effect as a rhetorical device or figure of speech, or one could also suggest he meant exactly what he said.

Matt 18:1 1At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? 2And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, 3And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. 4Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. 5And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. 6But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. 7Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh! 8Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. 9And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

Mark 9:42–48 describes Jesus’ words in a similar way, and Gehenna is described “Where their worm dieth not, and the fire is not quenched”.

Jesus speaks to his own believing disciples. He doesn’t say that sinning results in reduced gifts in heaven but rather that we are risking to end up in hell which is rather serious. Maybe we prefer a Jesus who turns a blind eye to our sins, but this only works IF we repent from them (and thereafter live in righteousness). Only then are the past sins removed. It’s amazing that God has arranged so that we can be completely cleansed from our sins and get access to his Kingdom! Jesus went through a lot of suffering to make this possible. So, does Jesus suggest that we should cut off body parts if they make us sin? Yes, I believe he does, but think about it…When we stand there ready to chop off a hand with an ax, wouldn’t we rather CONFESS our sins, REPENT and avoid sinning?! Wouldn’t that be a much better alternative? This is an offer provided to us by Jesus. John says:

1 John 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

Now, THAT is a much better alternative and it doesn’t contradict what Jesus says in Matt 18:8. Note that Jesus doesn’t say “If you have sinned you must as a punishment cut off that body part that made you sin”. We shouldn’t think that Jesus wants us to cut off body parts when we have sinned because that is not what he is saying. That wouldn’t make the sin be undone. He rather means that there are no acceptable excuses to sin IN THE FUTURE. Whether we are talking about kleptomania, mythomania, pyromania, gluttony, fraud, adultery, outlived homosexuality or alcoholism, there are no valid excuses to continue with those sins, and we can’t blame our sins on anyone or anything. We can never excuse our sins with “I’m born this way” or that we don’t have a choice because we just obeyed our bodies. Paul says:

1 Kor 9:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

Who in their right mind would say “I know I could confess my sins and repent and I would be cleansed from all my sins BUT I prefer to chop my hands off to make absolutely sure I won’t sin with them again”? That would be rather foolish. It’s not certain that it will always be easy to avoid living in the flesh, but all things are possible for Jesus. Without the aid from the Holy Spirit it might be difficult to bring our bodies into subjection, but if we let ourselves be guided by Him we can make it. Prayers, fasting, persistence and support from other christians might very well be needed.

Matt 5:27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: 28But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. 29And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. 30And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

Notice that it’s a sin “to lust” after a woman. It’s not a sin to accidentally meet a woman and find her amazingly attractive, and you might be forced to be around pretty girls on a daily basis at work or somewhere else. It’s a sin to look at a woman in reality or on pictures/films with the aim “to lust”, and it’s a sin to intentionally seek situations that can make you be tempted and which can lead to sin. Even if we avoid clear traps and tempting situations, Satan might still present them to us. We can’t escape from living in this world. A tempting thought doesn’t have to be a sin in itself. Jesus was tempted by the devil in the desert and I’m sure he desired to get something to eat and had such pictures in his head when the devil brought up the topic. It would have been a sin for Jesus to eat during a time when eating was not allowed, but despite the tempting thought he still chose to not give in for it and sin. God sees our hearts and he knows very well what we do or don’t do to avoid tempting situations, and also what we do to get out of difficult situations that we are already in and which we never even asked for.  God doesn’t ask for the impossible.