Jesus offer handlar om en SKULD som TAS BORT och inte som BETALAS

skuld

Jesus betalade inte för våra skulder utan FÖRLÄT dem (tog bort dem)

Gud älskade hela världen såpass mycket att han lät sin älskade son (och Gud i kött) dö som ett syndoffer för människorna på jorden. Detta har en parallell till djuroffersystemet i det Gamla Testamentet, och det finns ingen förlåtelse utan blod. Men var i Bibeln står det att Jesus betalat för människornas SYNDER? Eller var i Bibeln står det att Jesus betalade summan för straffet för vår synd? Det närmaste man kan komma är att Jesus “betalat ett högt pris FÖR OSS”, men det står inte i relation till pengar utan handlar om offret. Även många soldater i krig betalar ett högt pris när de riskerar sina liv, och inte heller där handlar det om pengar utan om offer.

Om Jesus skulle ha betalat den straffsumma som människornas synd kräver, ja då borde alla människor på jorden vara frälsta eftersom Jesus dött för allihop. Då borde vår synd vara förlåten redan innan vi utför den. Betalt är betalt. Straffet för synden är väl evigt liv i helvetet? Tog Jesus det straffet på sig? Självfallet inte. Dog Jesus i vårt ställe? Var vårt tilltänkta ställe att dö på korset? Nej, men däremot dog Jesus så att vi skulle slippa dö. (Han dog FÖR oss.) Väljer vi felaktig terminologi så kan det leda till tokiga läror, såsom kalvinism, ovillkorlig frälsning eller universell frälsning. Det kan även leda till att agnostiker inte förstår vårt budskap, när vi försöker övertala dem om att Jesus betalat för deras synd och tagit deras straff på sig själv. Kanon, då slipper de ju omvända sig och tro på honom? Allting är redan kirrat och förlåtet? Läs gärna artikeln om vi är köpta för ett pris och fått våra skulder betalda.

Antingen så handlar Jesu död om förlåtelse (där skulden tas bort) eller också handlar det om en regelrätt betalning krona för krona. Det kan inte handla om båda samtidigt.

Tänk dig ett scenario där du lånar en gammal gräsklippare av en kompis och sedan totalförstör den för att du varit för oaktsam. Du ber om förlåtelse och erbjuder dig att ersätta gräsklipparen så att en ny kan köpas in – en precis likadan. Kompisen är inte beredd att förlåta dig i det här läget, men uttrycker att han ser fram emot betalningen. Tyvärr har du inte råd att betala, men din brorsa rycker in och betalar hela skulden i stället för dig. När din kompis således blivit ersatt TILL FULLO – varenda krona – så tackar han dig och säger “NU FÖRLÅTER JAG DIG FÖR DIN SKULD! FÖR NU ÄR JU SKULDEN BETALD! SÅ HYGGLIG ÄR JAG!”

Men då handlar det väl inte om en sympatisk och genuin förlåtelse där en skuld stryks eftersom jag faktiskt förtjänar att bli förlåten i och med min betalning? Det är väl antingen eller, eftersom skulden inte alls stryks utan måste betalas till sista kronan? Om villkoret för förlåtelsen är en exakt ersättning av skulden så borde ett annat ord användas. Det Jesus Kristus gjorde för oss är mycket större eftersom han RADERAR vår skuld oavsett hur stor den är. Skulden tar heller ingen genväg in i hans kropp innan den raderas, utan det som han kräver av oss är omvändelse – vilket leder till skuldsanering och rening. Bibeln lär att vi är frälsta av NÅD, och att det inte handlar om något vi förtjänar.

Rom. 4:4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat.

Paulus uttrycker också att syndens “lön” är döden, och inte heller här handlar det om pengar utan vad vi förtjänar pga vår överträdelse av Guds bud. Förhoppningen är att denna “lön” stryks (inte betalas), vilket är möjligt i Jesu Kristi blod.

Rom. 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Översättning av “skuld”

Det svenska ordet “skuld” (eller skyldig) är en översättning av olika former av det grekiska ordet “opheilō”. Ordet kan ha innebörden av skuld, skuldsatt, skyldighet, plikt eller åläggande, så det måste alltså inte nödvändigtvis handla om pengar. Det kan användas när man vill beskriva en överträdelse av bud/regler, vilket leder till en skuld.

Jag börjar med Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, där ordet förekommer flera gånger i olika former:

Matt. 18:21 Då gick Petrus fram och frågade Jesus: “Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” 22 Jesus sade till honom: “Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. 23 Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. 24 När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig (3781) tio tusen talenter. 25 Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas.26 Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. 27 Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld (1156).28 Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig (3784) honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig (3784)! 29 Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. 30 Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig (3784). 31 När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. 32 Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden (3782) efterskänkte jag dig, därför att du bad mig.33 Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? 34 Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig (3784). 35 Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.”

Man kan göra ett antal iakttagelser om liknelsen.

 • Målet med liknelsen är att lära oss hur viktigt det är att vara villig att förlåta en person om denne ber om förlåtelse. Kungen i liknelsen är en bild av Herren Gud, som är den som har makt att förlåta. Tjänaren är en bild av en syndig människa som står i skuld inför Gud.
 • Ingen i liknelsen träder in och erbjuder sig att betala för tjänarens skuld. Förslaget som står till buds är att kungen efterskänker skulden (stryker den) vilket är en bild för hur Gud kan förlåta (stryka) våra skulder vid omvändelse. Ingen tar skulden “på sig”, utan det handlar antingen om 1) att hela skulden betalas av den skuldsatte, alternativt 2) skulden tas bort.
 • Det handlar inte om någon automatisk förlåtelse utan att den som står i skuld agerar. Tjänarna i liknelsen erkänner sin skuld, ångrar sig (även om ångern hos den första var kortvarig) och ber/motiverar varför de innerligt hoppas på att skuldbördan ska tas bort. Det finns inget i liknelsen som antyder att skulder tas bort utan ett erkännande, omvändelse/ånger (vilket innebär rening) och det finns heller inget löfte om att man blivit immun mot framtida skulder och påföljande straff. Kravet är att fortsätta hålla sig ren genom att behandla andra människor som man själv vill bli behandlad.
 • Trots att tjänarens skuld togs bort så finns inget löfte om att ny skuld aldrig kan ackumuleras och orsaka problem. I det här fallet fick tjänaren tillbaka sin tidigare borttagna skuld. Hur vi lever våra liv spelar alltså roll för vår frälsning.

Det grekiska ordet opheiletēs (Strong’s 3781) förekommer 7 gånger i Bibeln: debt

Matt. 6:12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Lukas 13:4 Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem?

Rom. 1:14 Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter.

Rom. 8:12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet.

Rom. 15: 27 Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda.

Gal. 5:3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen.

En annan form av ordet är opheilē (Strong’s 3782). Just denna form av ordet (3782) används 2 gånger i Bibeln – Matt. 18:32, samt Rom. 13:7.

(Matthew 18:32 Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me – KJV)

Romarbrevet 13:7 Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

(Romans 13:7 Render therefore to all their dues (3782): tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour. – KJV)

En annan form är opheilēma (Strong’s 3783). Även det ordet förekommer två gånger.

Matteus 6:12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.

(Matt. 6:12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors – KJV)

Rom. 4:4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat.

(Rom 4:4 Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt – KJV)

En annan form av ordet (verb) är opheilō (Strong’s 3784) och förekommer 36 gånger i Bibeln. Notera i översta exemplet att det även här handlar om att EFTERSKÄNKA (radera) en skuld. Inte att betala en skuld.

Lukas 7:40 Då sade Jesus till honom: “Simon, jag har något att säga dig.”Simon svarade: “Mästare, säg det.” – 41 “Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. 42 Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?”43 Simon svarade: “Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” Jesus sade: “Du har rätt.”—47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.” 48 Sedan sade han till henne: “Dina synder är förlåtna.” 49 Då började de andra bordsgästerna fråga sig: “Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?” 50 Men Jesus sade till kvinnan: “Din tro har frälst dig. Gå i frid.

Liknelsen om den ohederlige förvaltaren
Lukas 16 1 Jesus sade också till sina lärjungar: “Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. 2 Då kallade han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. 3 Då tänkte förvaltaren: Vad skall jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. 4 Jo, nu vet jag vad jag skall göra så att man tar emot mig i sina hem, när jag får avsked från min tjänst. 5 Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? 6 Han svarade: Hundra fat olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio. 7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. 8 Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn.

Matt. 23:18 Ni säger också: Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan på altaret, då är han bunden vid sin ed.

Lukas 11:4 Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse.”

Lukas 17:9 Inte tackar han tjänaren, för att denne gjorde det han var tillsagd att göra? 10 Så skall också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra.”

Joh. 13:14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

Joh. 19:7 Judarna svarade: “Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds Son.”

Apg. 17:29 Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.

Rom. 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

Rom. 15:1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 

Rom. 15:27 Så har de beslutat, och de står också i skuld till dem. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda.

1 Kor. 5:10 Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen.

1 Kor. 7:3 Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.

1 Kor. 7:36 Men om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftasvuxen och vill gifta sig, då skall han göra henne till viljes. Han syndar inte. Låt dem gifta sig.

1 Kor. 11:7 En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära.—10 Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull.

2 Thess. 1:3 Vi är alltid skyldiga att tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, eftersom er tro växer till så starkt och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er.

Fil. 1:18 Har han gjort dig någon orätt eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning –

Heb. 2:17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

Heb. 5:1 En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. 2 Han kan behandla dem rätt som är okunniga och far vilse, eftersom han själv är svag3 och därför måste bära fram syndoffer både för folket och för sig själv.

1 Joh. 2:6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

1 Joh. 3:16 Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

1 Joh. 4:11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra.

3 Joh. 1:8 Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen.

debt 2Andra verser där vi kan läsa “skuld” i en svensk Bibel utan att ovan glosor används

Om man inte vill jämföra med grekiskan så får man ibland annat ljus över en vers genom att jämföra med den engelska King James Bible. Det gäller framför allt den första versen i listan.

Kolosserbrevet 2:14 och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. 

Colossians 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

Johannes 19:11 Jesus svarade: “Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld.” 

John 19:11 Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

Matteus 12:5 Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? 

Matt. 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

Rom. 3:19 Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.

Rom. 3:19 Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.

Apostlagärningarna 18:6 Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sade till dem: “Ert blod skall komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna.” 

Acts 18:6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.

15 thoughts on “Jesus offer handlar om en SKULD som TAS BORT och inte som BETALAS

 1. Har aldrig varit på din blogg förut men hittade ett par andra inlägg som visa att vi är ganska överens i vår syn på förlåtelse och botgöring.

  Man kan undra varför de flesta kyrkliga samfund i Sverige inte uppmärksammar att man även i gärning måste visa sin omvändelse till exempel när det gäller att reparera skada man ställ till med för andra eller skulder så långt det är möjligt?

  Ex. har du kört rattfull och invalidiserat någon så är du i praktiken skyldig att underlätta så mycket du kan för den personen resten av dennes liv. Har du genom att fara med osanning eller genom bedrägerier orsakat någon stor ekonomisk skada måste du så långt de tär möjligt och även om det ruinerar di betala tillbaka det du kan. Allt annat hade varit djupt omoraliskt och tillåtit folk att begå hur horribla handlingar som helst ostraffat och det kan knappast vara guds avsikt.

  Är det feghet och lathet eller bara okunnighet som gör att de säger att det räcker med att erkänna sin synd och ärligt och uppriktigt ångra sig i sitt hjärta, utan att inse att det även innebär att i handling visa att man blivit omvänd genom att göra det moraliskt rätta?

  Att bara lära ut halva sanningen är väl egentligen samma sak som irrlära?

  Tror faktiskt just detta är det som är den största svagheten och problemet inom kristendomen i Sverige oavsett samfund, eller kanske inom protestantismen då vi helt tenderar att bortse från att även gärningar krävs.

  https://bjorkbloggen.com/category/reformerta-kyrkan/en-gang-fralst-alltid-fralst/

  https://bjorkbloggen.com/category/lag-nad-synd-omvandelse/tro-och-garningar/

  https://bjorkbloggen.com/category/lag-nad-synd-omvandelse/tro-och-garningar-2/

  Like

  • Ja, jag tror många gånger att kristna blivit lurade av Satan, som lärde ut att vi INTE kommer att dö även om vi syndar (som han fick Eva att tro). Det innebär att sanningen är precis det motsatta av det som Satan hävdar. Sanningen är alltså att vi kommer att dö om vi syndar, och det gäller fortfarande. Tyvärr lär många pastorer ut saker såsom att vi är frälsta av tro allena, en gång frälst alltid frälst, Gud älskar och accepterar oss precis som vi är, det räcker om vi känner sorg över vår synd, vi kan aldrig sluta synda, etc. Det borde vara så enkelt att slå hål på Satans lögn men trots det så lever den vidare.
   GVD

   Like

 2. Hej Annika!

  Om ditt resonemang var helt rätt, så har jag svårt att se varför Jesus behövde dö. Om Gud kan ta bort vår skuld genom att efterskänka den, så var det väl onödigt att dö.

  Som jag ser det är döden en följd av vår synd. Gud förlåter oss våra synder genom att han själv tar på sig konsekvensen av vår synd. Därmed kan vi få evigt liv och få komma inför Guds ansikte. Detta gäller förstås om vi omvänder oss och tar emot förlåtelsen.

  Jag har även läst artikeln som du länkar till.

  Mvh
  Leif

  Like

  • Hej Leif

   “Utan blod finns ingen förlåtelse”, som Bibeln säger. Djuroffersystemet i GT visar på samma sak.

   Hebr. 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.
   Joh. 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som TAR BORT världens synd.
   Matt. 26:28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
   Ef. 1:7 I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

   Den sanna “konsekvensen” för vår synd är egentligen en evighet i helvetet, och detta exakta straffet tog inte Jesus på sig. Han dog i stället som ett syndoffer och utgjöt sitt blod för hela mänskligheten.

   Det här kanske är semantik, men ibland underlättare det att uttrycka sig tydligt för att inte missförstås av de som inte tror.

   GVD

   Like

   • Hej Annika!

    Tack för ditt svar!

    Vi är alltså överens om att Jesus behövde utgjuta sitt blod, d v s dö, för att ge oss syndernas förlåtelse. Jag inser att du inte vill kalla det för en betalning, men för min förståelse så är betalning en bra bild.

    Att döden är syndens konsekvens är som jag ser det Bibeln tydlig med (t ex “av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.” 1 Mos 2:17, “Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.” Rom 5:12 och “Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
” Rom 6:23).

    Vad som händer efter den yttersta domen med dem som inte har evigt liv är däremot inte lika tydligt. Jag skulle inte med säkerhet uttrycka det som en evighet i helvetet. Jag håller på att studera frågan och det finns argument för att det inte är en evig plåga, t ex på denna webbplats: http://www.jewishnotgreek.com/.

    Mvh
    Leif

    Like

   • Hej Leif

    << Att döden är syndens konsekvens är som jag ser det Bibeln tydlig med

    Amen

    <<Vad som händer efter den yttersta domen med dem som inte har evigt liv är däremot inte lika tydligt.

    Det kan jag också hålla med om. En del vet vi förstås, såsom att Gud tar hänsyn till vår kunskap/samvete enligt Rom. 2.

    Håller i övrigt med vad du säger, men det verkar som vi har olika uppfattningar gällande det här med betalning 🙂

    GVD

    Like

   • Dog för att ge oss möjligheten till syndaförlåtelse är nog mer korrekt, för alla har inte per automatik blivit förlåtna utan bara getts möjligheten till det om vi tror och ärligt och uppriktigt ångrar våra synder, blir omvända och gör bot och bättring. Man kan även avfalla om man fortsätter synda efter man blivit fräls för då vet man bättre. Den oförlåtliga synden är synden mot den helige ande och om en frälst som vet bättre syndar kan det kanske ses som det? Den Svenska kyrkligheten är lite för urvattnad i sina godhetstolkningar tror jag.

    Like

   • Exakt, man kan råka ut för Guds vrede trots att Jesus dött för oss. Vi kan bli förlåtna för vår tidigare synd. Vi blir inte förlåtna för framtida synder redan innan vi utfört dem.
    GVD

    Like

 3. I Honom är vi friköpta, genom Hans blod. Ef 1:7
  Ni är köpta och betalning är given. 1Kor 7:23
  Skulden tas väl bort genom att den betalas, eller?
  Om betalning är given, så är den väl given; det står ju svart på vitt. Peter

  Like

  • Hej Peter

   Läs gärna på länken i artikeln där jag tar upp alla verser som har med betalning att göra.
   Om någon betalar en räkning för någon annan till sista kronan, så är det inte rätt om den som utställt fakturan säger “Ja nu när fakturan är helt betald så förlåter jag dig. Det kunde jag inte göra så länge som fakturan var obetald”.

   Ef. 1:7 I honom hava vi FÖRLOSSNING genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom. (1917)

   På engelska REDEMPTION.

   1 Cor. 7:23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.24 Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

   Ja, VI (inte synden) är köpta med ett pris, för det pris som Jesus betalade var hans eget liv. Precis som soldater kan offra sina liv i krig. Det handlar alltså inte om någon regelrätt betalning eller pengatransaktion utan om OFFRET.

   GVD

   Like

 4. Det är Gud som gör SITT verk i oss med SIN heliga Ande. Honom tillhör äran och inte våra egna strävanden i egen kraft. Måste, borde, skyldiga eller inte. Får ont i magen av att läsa sånt här- det andas lagiskhet, fariseeiskt. Jag följer gärna och frivilligt Jesus, inga måsten här inte. God bless you 🙂

  Like

  • Hej Lotta och tack för ditt inlägg.

   Som du ser använder jag mig ofta av en hel del bibelverser när jag skriver mina artiklar, men du får förstås berätta hur du själv tolkar dem. Självfallet är det Gud som gör sitt verk i oss, och självfallet tillhör äran honom. Vi vore ju helt förlorade utan Frälsaren. Men Gud ställer också krav på oss, och det hör man inte mycket om i kyrkorna. Kravet är omvändelse och att vara Jesus trogen. Om du anser att en sådan trohet till Gud är lagisk och fariseisk kan jag bara beklaga. Ja det handlar visserligen om frivillighet, men om vi vill anses vara rättfärdiga och ärva Guds rike så vet vi vad som gäller:

   1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR DET RÄTTA är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

   Jak 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro.

   GVD

   Like

  • Tro alena räcker inte alltid, man måste även i handling visa att man blivit omvänd. Ta detta med skulder… Kan du reparera skadan du orsakat någon eller pengar du stulit från någon så måste du göra det också. Förstår inte varför så många kristna tror att man kan bli förlåten vad som helst utan egen insats eller offer. Ta en man som blivit rikt genom bedrägerier, ska han då bara kunna be gud dom förlåtelse utan att behöva betala tillbaka de pengar han stulit från andra? Självklart inte och i fall som dessa krävs även att man i handling visar att man ångrar sig för att det ska räknas som ärligt och uppriktigt. Det finns många kristna i landet som har bekänt sin synd och sagt att de ångrar det de gjort men aldrig gjort det som krävs för att reparera skadan så det har egentligen inte kostat dem mer än en läpparnas bekännelse. Jag tror inte god nöjer sig med det om man har möjlighet att reparera skadan för de tär i handling man visa sin omvändelse om den är äkta. Jag tror många vill att det ska räcka med att be om förlåtelse av ren lathet eller feghet och helt enkelt lurar sig själva. Detta borde ni göra ett utförligt blogginlägg om eftersom det är någon ingen verkar vilja prata om inom protestantismen.

   Like

   • Hej!
    Många visa ord här. Du har så rätt att det inte räcker med läpparnas bekännelse, utan att det handlar om gärningar också. Jak. 2:25 förmedlar att vi är frälsta genom gärningar och inte av tro allena. Ändå lär kyrkan ofta
    ut motsatsen.
    GVD

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s