Är vi KÖPTA för ett pris och fått våra synder BETALDA?

pengarÄr vi köpta och har fått våra synder betalda, eller INTE? Det är stor skillnad på att säga:

1) “Jesus dog som ett försoningsoffer för oss på korset och möjliggör därmed rening och förlåtelse för oss tack vare hans blod som renar oss från våra tidigare synder”

och

2) “Jesus betalade för våra synder, dog i stället för oss, tog vårt straff i stället för oss och tog på sig Guds vrede i stället för oss”

Det är mycket bättre att uttrycka sig på det förstnämnda sättet eftersom förslag nummer två inte är vad Bibeln säger, vilket jag redan gått in på i bl a detta inlägg, där du även kan läsa de verserna där Svenska Folkbibeln använder uttrycket “i vårt ställe” i stället för “för oss”. Det här inlägget handlar om det här med att bli FRIKÖPT.

KÖPTE Jesus oss på korset, och BETALADE han för våra SYNDER?

Om Jesus hade betalat för våra synder så hade de onekligen varit 100% betalda, och det skulle leda till att tro och omvändelse inte skulle kunna krävas utav oss på minsta vis eftersom allting redan är fixat och klart. Jesus betalade helt klart ett högt pris för att få oss frälsta eftersom han offrade sitt LIV för oss, men det är olyckligt att utrycka sig som att han “betalade för våra SYNDER” när sanningen ligger närmare att han OFFRADE sig för våra synder. Du kanske tycket att det är en petitess, men en falsk doktrin i grunden kan leda till villoläror.

Här är de verser som går in på det här med köp och betalning utav oss. Som du kan se nedan är Svenska Folkbibeln lite för snabb att översätta vissa ord med “friköpa” trots att det finns bättre ord till hands. 1917 års översättning är oftast bättre, och Reformationsbibeln är ännu ett steg bättre – i dessa fall.

A) 1 Kor. 6:20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

En lite mer ord för ord översättning från grekiskan skulle snarare vara ”ni har blivit köpta med ett pris, förhärliga då Gud i er kropp och i er ande som är Guds”, och någon BETALNING är alltså inte nämnd här, och inte heller står det att det INTE finns villkor och att ingenting krävs av oss.

KJV är mycket mer trogen den grekiska grundtexten: 

1 Cor. 6:20 For ye are bought with a PRICE: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

Agorazó (Strong’s 59). KJV har översatt ordet med “buy” vid 28 tillfällen och “redeem” vid 3 tillfällen. Det stämmer förstås att vi är köpta med ett pris och det priset är Jesu offerdöd, men det är VI som människor som är köpta och inte våra synder. Vi är inte köpta på det sättet att det handlar om någon pengabetalning (vare sig bokstavligt eller symboliskt), utan det handlar om hans blod som återlösare för att få loss folk från Satans gap och det “kostar” hans eget liv. De som tar emot blodet genom omvändelse och tro är sedan Guds egendomsfolk och “utköpta” på så sätt att de inte längre befinner sig på Satans marknad, utan de har blivit räddade eftersom blodet TAGIT BORT synden ur deras liv. Alla de som ska träda in i Guds rike en dag i framtiden är  köpta med ett PRIS (ett OFFER), och utan det priset kan vi inte bli frälsta. Priset är Jesus dyrbara blod på korset som utgöts för världens synder, men bara för att Jesus valde att betala ett sådant högt pris för oss betyder förstås inte alla människor universellt kommer att bli frälsta eftersom VILLKORET är att vi omvänder oss, tror på honom och håller ut till slutet genom att vandra i rättfärdighet och lydnad.

Man kan även säga att soldater i krig betalar ett högt pris för sitt land, men det betyder förstås inte att landets armé absolut kommer att segra och det höga priset har ingenting med någon betalning att göra. Om man skulle besöka gravstenar som är resta över soldater som dött i krig för att de befriat sitt land från inkräktare, så skulle man kunna säga “Det har verkligen betalat ett högt pris för sitt land! De offrade ju sina egna liv för att kunna erbjuda oss frihet, och vi är nu friköpta från våra tidigare tyranner”. Detta kan alltså uttryckas utan att någon betalning gjorts. Även om soldaterna faktiskt skulle ha förlorat kampen så ändrar det inte på att de har betalat ett högt pris för att rädda sitt land. I Jesus fall så segrade han eftersom ALLA nu har valet att bli frälsta, men vem som helst kan förstås välja att gå ur hans famn. Jesus gjorde det han skulle och ville i sin kärlek till oss, och nu måste vi göra det vi ska – tro på honom som kan frälsa oss!

Man skulle kunna säga att en viss Amerikansk guvernör kan friköpa en dömd intern – genom att benåda honom – men betyder det att den köpta/benådade personen då blivit immun mot alla framtida risker för straff vid eventuella lagöverträdelser? Betyder det att den före detta internen kan utöva kriminalitet med tanken att “jag har råd med att bryta lagen ibland för jag är ju friköpt och benådad så ingenting hemskt kan längre hända mig – en gång benådad alltid benådad“? Nej, det finns ingen sådan immunitet och den benådade personen har endast blivit ren från sina TIDIGARE lagöverträdelser. INTE de framtida!

B) 1 Kor. 7:23 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor. 24 Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.

1 Kor. 7:23 Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.24 Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

C) Gal 3:13. Kristus har friköpt (exégorasen) oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för (huper) vår skull. Ty det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

Det svenska ordet ”friköpt” i v. 13 är översatt från det grekiska ordet exēgorasen som kan översättas med försona eller rädda från att gå förlorad. I grundtexten för v. 14 finns det inga som helst grekiska ord för friköpa, köpa, betala, osv, utan där har de svenska översättarna tagit sig stora friheter.

KJV är mycket mer trogen den grekiska grundtexten:

Gal. 3:13 Christ hath REDEEMED us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree. 14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith.

Det står alltså ingenting om köp, pris eller betalning i vare sig v. 13 eller 14.

D) Titus 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa (lytrōsētai) oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 

Det svenska ordet ”friköpa” är översatt från det grekiska ordet lytrósétai som kan översättas med att att LÖSA, betala ett lösen eller förlossa. 

1917: Titus 214 hans som har utgivit sig själv för oss, till att FÖRLOSSA oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

KJV: Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might REDEEM us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works

E) Romarbrevet 3:24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

1917:  Rom. 3:24 och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom FÖRLOSSNINGEN i Kristus Jesus,

KJV: Rom 3:24 Being justified freely by his grace through the REDEMPTION that is in Christ Jesus

F) Galaterbrevet 4:5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

KJV: Gal. 4:To REDEEM them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.

G) Efesierbrevet 1:7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd

1917: Ef. 1:I honom hava vi FÖRLOSSNING genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

KJV: Ef. 1:In whom we have REDEMPTION through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

H) Kolosserbrevet 1:14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

1917: Kol. 1:14 I honom hava vi FÖRLOSSNINGEN förlåtelsen för våra synder,

KJV: Kol. 1:14 In whom we have REDEMPTION through his blood, even the forgiveness of sins:

I) Hebreerbrevet 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.

1917: Hebr.9:15 Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till FÖRLOSSNING ifrån överträdelserna under det förra förbundet

KJV: Hebr. 9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the REDEMPTION of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.

J) 1 Petrusbrevet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder,

Reformationsbibeln: 1 Pet. 1:18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev ÅTERLÖSTA från ert meningslösa levnadssätt som ni ärvt från era fäder

KJV: 18 Forasmuch as ye know that ye were not REDEEMED with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers

K) Uppenbarelseboken 1:5 och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod

Reformationsbibeln: Upp. 1: 5. och från Jesus Kristus, det trogna vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskat oss och RENAT OSS från våra synder med sitt blod

KJV: Rev. 1:And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and WASHED US from our sins in his own blood

L) Uppenbarelseboken 14:3 De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra väsendena och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de etthundrafyrtiofyra tusen, de som är friköpta från jorden.4 Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

KJV: Rev. 14:And they sung as it were a new song before the throne, and before the four beasts, and the elders: and no man could learn that song but the hundred and forty and four thousand, which were REDEEMED from the earth.These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were REDEEMED from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb.

M) Uppenbarelseboken 5:9Och de sjöng en ny sång:”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. 

KJV: Rev. 5:And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast REDEEMED us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;

Ransomed (exēgorasen): även redeemed

Redeemed (apolytrōsin): även ransomed, delivered

LÖSEN och FÖRSONING

N) Matteus 20:28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. (Även Mark. 10:45)

Matt. 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a RANSOM for many.

O1 Timotheosbrevet 2:6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne

1 Tim. 2:Who gave himself a RANSOM for all, to be testified in due time.

N) Romarbrevet 11:15 Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

Rom. 11:15 For if the casting away of them be the RECONCILING of the world, what shall the receiving of them be, but life from the dead?

P) 2 Korinthierbrevet 5:18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

2 Kor. 5:18 And all things are of God, who hath RECONCILED us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of RECONCILIATION;19 To wit, that God was in Christ, RECONCILING the world unto himself, not imputing their trespasses unto them; and hath committed unto us the word of RECONCILIATION.

Q) 1 Johannesbrevet 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

1 Joh 2:And he is the PROPITATION for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

R) 1 Johannesbrevet 4:10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder

1 Joh. 4:1010 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the PROPITATION for our sins.

Propitation (hilasmos): även atoning sacrifice

Reconciliation (katallagē): även restoration to favor

Ransom (antilytron) Används endast en gång i Bibeln

Människor som blivit FRIKÖPTA kan ändå gå förlorade:pengar klänning

2 Petrus 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har FRIKÖPT dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
1917=köpt

Liknelsen om kungen och hans tjänare i Matteus 18 som talar om en betalning

Den här liknelsen handlar visserligen om hur viktigt det är att vi förlåter varandra (det kan kosta oss våra själar om vi vägrar), men det är även intressant att se hur skulderna i liknelsen hanteras. Kungen representerar Gud och tjänarna i hans tjänst är de troende medan skulderna handlar om våra synder. Man kanske skulle kunna tro att de skulder som Kungen förlät sin tjänare sedan var helt igenom raderade för att aldrig dyka upp igen, men när tjänaren sedan vägrade att förlåta en annan person så tog Kungen tillbaka de redan förlåtna skulderna som tjänaren hade gentemot honom – trots att de alltså redan var förlåtna vid ett tidigare tillfälle. De var inte förlåtna på så sätt att någon annan betalade dem, utan de var förlåtna på så sätt att de STRÖKS och det är så synder försvinner både i gamla och nya testamentet när människor bekänner sina synder och omvänder sig, med skillnaden att GT talar om ett djuroffersystem och NT handlar om Jesus offer som han gjorde en gång för alla.

Matt 18:23 Därför liknar himmelriket en kung, som ville hålla räkenskap med sina tjänare. 24. Och när han började räkna, fördes en fram till honom, som var skyldig honom tiotusen pund. (*1 pund = 6000 denarer. En denar motsvarar en dagslön.) 25. Och eftersom han inget hade att betala med, befallde hans herre, att han och hans hustru och barn och allt det han ägde skulle säljas och skulden därmed betalas.26. Då föll den tjänaren ned och tillbad honom och sade: Herre, ha tålamod med mig, jag vill betala dig allt. 27. Och herren greps av medlidande över den tjänaren och gav honom fri och efterskänkte honom det han var skyldig.28. Då gick den tjänaren ut och fann en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer*. Och han tog fast honom och grep honom vid strupen och sade: Betala det du är skyldig. 29. Då föll hans medtjänare ner vid hans fötter och bad honom, och sade: Ha tålamod med mig, jag vill betala dig allt. 30. Men han ville inte, utan gick bort och kastade honom i fängelse, till dess han hade betalat det han var skyldig. 31. Då nu hans medtjänare såg det som skedde, tog de mycket illa vid sig och gick och berättade för sin herre allt det som hade skett. 32. Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: Du onde tjänare, allt det du var skyldig, efterskänkte jag dig, ty du bad mig. 33. Skulle du inte också ha förbarmat dig över din medtjänare, såsom jag förbarmade mig över dig? 34. Och hans herre blev vred och överlämnade honom i bödlarnas händer, till dess han hade betalat allt, som han var skyldig honom. 35. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte av era hjärtan förlåter, var och en sin broder, hans överträdelser.

Även den här liknelsen talar om att skulder efterskänks (raderas). Inte att någon annan betalar.

Lukas 7:41 “Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio.42 Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?” 43 Simon svarade: “Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” Jesus sade: “Du har rätt.”

9 thoughts on “Är vi KÖPTA för ett pris och fått våra synder BETALDA?

 1. Pingback: Även bibliska berömda personer var förlorade innan de OMVÄNDE sig by Annika Björk | Crossmap Blogs

 2. Annika,
  Eftersom du inte förstått det, så har jag ju uppenbarligen misslyckats. Därför ska jag försöka tydliggöra mig, men då måste jag få rätta till ordningen i hur du tagit upp skrivit, samt ändra lite i det du skrivit samman med en del jag skrivit med dina egna kommentarer och slutsatser.
  Sålunda flyttar jag fram det närmaste stycket efter min kommentar om uttolkning och intolkning…
  Alltså förstår jag helt klart att du inte förstått mina texter eller vart jag vill komma. Därför ska jag försöka dra ihop texten den här gången. Så skriver du:”Uppenbarligen tycker du att jag har fel någonstans, men du misslyckas med att säga var och varför.” Som jag ser det, är problemen i dina texter så vittomfattande att Bibeltexterna tycks bli en kuliss för vad du själv tycks vilja få fram. Vidare håller dina texter samman med någon tankegång man kan finna åt adventisthållet eller Jehovas vittnen. Men om det är så har du nog lämnat de församlingarna, men mycket tycks ändå finnas kvar. Det finns saker som gör att det bara liksom känns så och här kan jag bara motiveramig -med fel eller rätt. Indirekta slutsatser är svåra och jag vill inte knäppa någon på näsan utan mycket goda skäl.
  Så här tänker jag:
  1. Din bedömning av översättningars validitet… -I långa stycken håller jag med dig. Eftersom jag vet att KjV innan JHV gjorde en omöversättning som de idag håller sig till, så var det King James version som de håäll sig till undervisade ifrån. Men den idag absolut bästa är NIV, den vet de inte ens om när man frågar, och den har du heller aldrig bedömt.
  2. 2. De använder ofta ord som ”grundtexten”, för att få ”motståndare” på knä, särskilt då kristna i största allmänhet, som ju måste förlita sig på olika översättningar. Likadant har jag sett att du har agerat när du kommit in i en debatt om textens innehåll. Det är precis samma förhållningssätt.
  3. 3. Oftast sitter de (jag säger inte att du gör det, för det vet jag ju inte) med ett mellanradigt grekiskt testamente som de tolkar in saker ifrån.
  I ditt svar här skriver du:”Jag undviker helst ordet “betalaren” eftersom ordet inte finns med och får att undvika att sprida ryktet att Jesus betalat för våra SYNDER. Men självfallet måste det ha funnits en köpare eftersom det handlar om ett KÖP och ett PRIS som måste betalas. Jag uttrycker mig därför hellre med “köpare”. Hur som helst är min poäng att Jesus inte betalade för våra SYNDER utan för OSS. Jag visade också en vers där vi kan se att köpta personer ändå kan gå förlorade. ”
  Men du, hur kan vi ”undvika” eller ”preferera” tolkningar i en text, när texten är helt tydlig? Då sätter vi oss ju till doms över Bibelns innehåll. I 1 Petr 1:18 Finns det ord du vill undvika! ”έλυτρώθητε”, detta står i aurist.pass och betyder då frigivande lösensumma.
  Så vidare i 1 Petr. 20 där du endast skriver utifrån v.20, som inte i grekiskan går att skilja ut från den andra halvan av v.19!
  <<"ηγορασατε", som vers 20 startar med visar på att meningen inte startar där, utan är skrivet i "aoristus imperfekt passivum". Det är ett återsyftande (reciprokt) uttryck.—
  << Därför måste vi gå in i v. 19 för att finna "ägaren", vilken är Gud och betalaren, vilket är Kristus.
  <<I 1:a Petribrevet 1:18-20 finns det faktiskt skrivet om ett pris för vad Jesus fick betala för att vi skulle få kallas Guds barn igen
  << Läs v.20 noggrannt: DET ÄR STORT! Ja, kosmiskt. Det är ju det största i hela Jesu verk!
  Korset var inte Jesu lidandes värsta stund, vilket är lätt att tro! Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre.
  Jag förstår rent ut sagt inte var du vill komma, och på vad sätt v. 20 talar emot det jag säger. Om nu det är din poäng.
  Jag förstår!
  Men kika på Apg 2. (och några versar före)
  27. Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket
  eller låta din helige möta förgängelsen.

  din he­li­ge, ”Guds he­li­ge” är i NT en be­teck­ning för Je­sus som Mes­si­as (Mark 1:24; Joh 6:69); han kal­las också ”Herran” (v. 25). Ci­ta­tet (Ps 8:16-11) kan därmed tillämpas på Je­su be­grav­ning och upp­ståndel­se

  << Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är.
  Bibeln talar inte om något generellt andligt förfall hos människan så den idén behöver jag inte tro på. Syndar vi så är vi i andligt förfall förstås, men vi syndar inte av nödvändighet. Om ingen människa någonsin kan säga att han/hon är utan synd så betyder det att personen syndar dygnet runt varje sekund. Tror du verkligen det? Om vi aldrig kan sluta synda kan vi anklaga Gud för det, och det skulle vara riktigt synd om oss som måste synda vare sig vi vill eller inte. Återigen så säger inte Bibeln detta.
  << Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse.
  Priset är att han gav sitt eget liv och utgav sitt blod för oss. Det finns ingen förlåtelse utan blod. Vi blev inte befriade för 2000 år sedan utan när vi omvänder oss, och den befrielsen gäller så länge som vi lever rättfärdigt.
  <<VARFÖR SKA VI FÖRNEKA DET?
  Förneka vad?
  << I Jesaja står det:
  Detta skriver Jesaja (53:3-12)
  ”3. Han var föraktad och övergiven av alla,
  en plågad man, van vid sjukdom,—-
  Glöm inte att säga vilken poäng du har. Jag har också läst Jesaja 53. Vart vill du komma?
  <<Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat! [Här är svaret du frågade efter]
  ”Tog han vårt straff? Är inte vårt straff en evighet i helvetet? Tog han det på sig? Nej. På vilket sätt är det sonat? Menar du att våra framtida synder redan är förlåtna? Det är de inte.”
  Här är svaret helt klart JA! Din sista mening är bara så fel. För den som tagit emot Jesus i sitt hjärta, kan inte enskilda verkssynder gör aatt vi går in och ut ur barnaskapet som Jesus köpt när han dog.
  Tänk dig följande: Jag är precis som alla andra. Ibland grälar jag med min fru. Ibland har vi den djupaste gemenskap med varandra och med Gud. Så slår jag mig på tummen och svär till… (åkallar satan)
  Så ljuger jag för grannen. Eller vågar inte gå in för att hjälpa någon som är utsatt.
  DÅ BLIR RESULTATET om jag ska följa dina tankegångar att ena stunden är jag inne i Guds förbarmande, i nästa ute. Inne, ute, inne…. Om jag då dör just när jag har hamnat utanför, är det helvetet då som gäller? Då skulle det ju inte finnas någon trygghet i Gud. Bara kamp om att hålla sig på rätt sida!
  Skilj mellan de synder du begår i stundens hetta och att leva i synd. Förlåtelsen omsluter oss genom hela det liv vi vill ha den och leva i den.
  Det är nog här vår största skillnad ligger. Jag kommer aldrig att acceptera någon som förkunnar om fruktan för en dömande Gud. Det är Djävulens grej. (Anklagaren i Job)

  Like

  • Hej igen Johnny,

   <<Som jag ser det, är problemen i dina texter så vittomfattande att Bibeltexterna tycks bli en kuliss för vad du själv tycks vilja få fram. Vidare håller dina texter samman med någon tankegång man kan finna åt adventisthållet eller Jehovas vittnen.

   I stället för att göra så många svepande beskrivningar så vore det bättre att korta ner det du skriver och helt enkelt ge mig ett exempel på var jag har fel. Att du säger att jag har fel, fel, fel kan tyvärr inte ändra på någonting.

   <<Men den idag absolut bästa är NIV, den vet de inte ens om när man frågar, och den har du heller aldrig bedömt.

   NIV är dessvärre en av de sämre översättningarna och JW använder den flitigt när de inte använder sin egen översättning.

   <<Men du, hur kan vi ”undvika” eller ”preferera” tolkningar i en text, när texten är helt tydlig?

   Ja, texten är helt tydlig. Var vill du komma? Om jag har fel så måste du säga varför.

   << Då sätter vi oss ju till doms över Bibelns innehåll.

   Men är inte det vad du gör? Du säger att din tolkning är rätt och min är fel.

   << I 1 Petr 1:18 Finns det ord du vill undvika! ”έλυτρώθητε”, detta står i aurist.pass och betyder då frigivande lösensumma.

   Alltså inte ordet "betalare". Läs också resten av vad jag skrev och min poäng.

   <<Men kika på Apg 2. (och några versar före)
   27. Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket
   eller låta din helige möta förgängelsen.

   Vart vill du komma? Tyvärr så förstår jag dig inte. Att citera verser hjälper mig inte eftersom jag inte kan se i dem att jag har fel i det jag sagt.

   <<<”Annika:Tog han vårt straff? Är inte vårt straff en evighet i helvetet? Tog han det på sig? Nej. På vilket sätt är det sonat? Menar du att våra framtida synder redan är förlåtna? Det är de inte.”

   Du svarar: Här är svaret helt klart JA!

   Så då är vi alltså födda frälsta? Hitler också? Det måste han väl vara om Jesus sonade och förlät hans synder innan han ens utförde dem.

   <<För den som tagit emot Jesus i sitt hjärta, kan inte enskilda verkssynder gör aatt vi går in och ut ur barnaskapet som Jesus köpt när han dog.

   Så Petrus ljuger när han säger att människor som blivit köpta ändå kan gå förlorade? Hade Jesus också fel som lovar att vi inte kommer att bli förlåtna om vi vägrar att förlåta någon annan? Vidare lovar han att vi kommer att bli förnekade om vi förnekar honom. Har Bibeln fel som säger att ingenting oheligt ska komma in i Guds rike och att synd separerar oss från Gud?

   <<Tänk dig följande: Jag är precis som alla andra. Ibland grälar jag med min fru

   Att vara oense med sin fru och ha skilda uppfattningar är ingen synd. Däremot att tappa kontrollen, skrika, vara orättvis i diskussionerna, komma med falska anklagelser, överdriva med flit, osv. Alltså ingenting som vi måste göra.

   << Så slår jag mig på tummen och svär till… (åkallar satan)

   Då måste du fråga dig själv hur det kommer sig att en sann kristen helt naturligt svär vid motgång. Det borde få dig att fundera om du verkligen har Jesus som nummer 1 i ditt liv. Andra som slår sig på tummen skulle förmodligen tala i tungor eller skrika AJ.

   <<Så ljuger jag för grannen.

   Helt klart en synd. Varför skulle du tänka dig att göra det? På dig låter det som det är den naturligaste sak i världen att ljuga.

   <<Eller vågar inte gå in för att hjälpa någon som är utsatt.

   Ibland kan man faktiskt störa en person som vi tror är utsatt men inte är det. Så att tveka är ingen synd. Om vi däremot är säkra på att vi kan hjälpa men inte gör det så kan det vara en synd. Det beror på omständigheterna. Folk lider ju varje dag och vi kan inte hjälpa alla. Det kunde inte Jesus och hans lärljungar heller.

   <<DÅ BLIR RESULTATET om jag ska följa dina tankegångar att ena stunden är jag inne i Guds förbarmande, i nästa ute. Inne, ute, inne….

   Om du syndar dagligen så kan jag inte se hur du menar att du kan vara frälst. Omvändelse betyder att hissa vit flagg och ha som målsättning att inte synda igen. Så om du tillbringar dagarna med att synda så måste du tänka om och fundera på ditt andliga liv.

   <<Om jag då dör just när jag har hamnat utanför, är det helvetet då som gäller?

   Om du inte omvänt dig. Jesus bad oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda så att vi inte hamnar i helvetet. Han hade inte fel.

   << Då skulle det ju inte finnas någon trygghet i Gud. Bara kamp om att hålla sig på rätt sida!

   Menar du att du har en rättighet att kunna synda i fred och ändå vara frälst? Menar du att Satans krafter (som vill få dig att synda) är starkare än den helige Andes kraft som kan leda dig ut ur synd? Är det inte Satan som säger "Ingalunda skall du dö!" när han lurade Eva att synda? På vilket sätt skiljer sig din teologi från Satans? Ni båda säger ju att vi inte ska dö om vi syndar.

   <<Skilj mellan de synder du begår i stundens hetta och att leva i synd.

   Jesus gjorde ingen sådan skillnad. Jesus lärde ut tålamod och sanning.

   <<Förlåtelsen omsluter oss genom hela det liv vi vill ha den och leva i den.

   Då kan lugnt ta vilddjurets märke utan att frukta.

   <<Det är nog här vår största skillnad ligger. Jag kommer aldrig att acceptera någon som förkunnar om fruktan för en dömande Gud. Det är Djävulens grej. (Anklagaren i Job)

   Psaltaren 2:11
   Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan!

   Filipperbrevet 2:12
   Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning—

   Jesaja 8:13
   Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för.

   Like

 3. När vi läser och tolkar Bibeln, låt oss då skilja mellan EX-egetik (Uttydning) och EIS-egetik (intolkning), När man läser dina texter är det alldeles uppenbart att du tycks ha en preferens för eisegetik.
  I början på det här inlägget talar du om för läsaren hur texten kring Jesu verk på Golgata bör tolkas. “Det är mycket bättre att uttrycka sig på det förstnämnda sättet eftersom förslag nummer två inte är vad Bibeln säger”. Vilka är vi som kan avfärda ett stycke för vad Bibeln avser eller inte, men naturligtvis kan vi lära oss mer och gå djupare in i både Bibelns texter och deras “sitz im leben”.
  Ett exempel i det här inlägget som gör mig brydd är när du skriver om 1 Kor 6:20 samt återkopplar till “Κοινη” (klassisk Grekiska). Där ser det ut som om du funnit en texttolkning som passar ditt syfte och isolerar just den tjugonde versen. Faktum är att vem som nu skapade versuppdelningarna, så blev det kanske inte helt klockrent. “ηγορασατε”, som vers 20 startar med visar på att meningen inte startar där, utan är skrivet i “aoristus imperfekt passivum”. Det är ett återsyftande (reciprokt) uttryck. Därför måste vi gå in i v. 19 för att finna “ägaren”, vilken är Gud och betalaren, vilket är Kristus. Vers nitton svarar både på vem som köpte och vem som betalade. Det gör inte vers 20 ensam.
  Så till de det du började med: De båda uttrycken varav du föredrar det första och därmed leder in läsaren på det spåret. I 1:a Petribrevet 1:18-20 finns det faktiskt skrivet om ett pris för vad Jesus fick betala fr att vi skulle få kallas Guds barn igen:
  “18Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. 19Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. 20Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. ” Läs v.20 noggrannt: DET ÄR STORT! Ja, kosmiskt. Det är ju det största i hela Jesu verk!
  Korset var inte Jesu lidandes värsta stund, vilket är lätt att tro! Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre.

  Smärtan efter korset är oändligt mycket värre, det handlar om en tid i dödsriket (helvetet)! Därför Svettades Jesus blod inför det som skulle hända. I Luk 22:44 läser vi: ”I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken”.

  Här har vi några versar ur Psaltaren som talar om djupet av Jesu situation:
  ”Ps 88:4 Ty min själ är mättad med lidanden, mitt liv har kommit nära dödsriket.
  Ps 88:5 Jag räknas bland dem som far ner i hålan, jag är som en man utan livskraft.
  Ps 88:6 Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på, och som inte mer är i dina händer.
  Ps 88:7 Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret ner i djupet.
  Ps 88:8 Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig.
  Ps 88:9 Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, du har gjort mig förhatlig för dem, jag ligger fången och kan inte komma ut.
  Ps 88:10 Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig, jag sträcker mina händer mot dig.
  Ps 88:11 Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
  Ps 88:12 Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?”
  Vi förstår väl att något fysiskt lidande aldrig kan sona ett andligt brott. Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är. Någon trädde alltså in i andevärlden och sonade vår synd. (det är detta som beskrivs i Psaltarcitatet ovan.)
  Jesu svåraste lidande, som vår ställföreträdare började efter döden i dödsrikets pinorum, som är tillrett åt djävulen och hans ”änglar”. Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse. Han gjorde för oss vad vi absolut inte kunde göra för oss själva.

  VARFÖR SKA VI FÖRNEKA DET? I Jesaja står det:
  Detta skriver Jesaja (53:3-12)
  ”3. Han var föraktad och övergiven av alla,
  en plågad man, van vid sjukdom,
  en som man vänder sig bort ifrån.
  Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
  4. Men det var våra sjukdomar han bar,
  våra plågor han led,
  när vi trodde att han blev straffad,
  slagen av Gud, förnedrad.
  5. Han blev pinad för våra brott,
  sargad för våra synder,
  han tuktades för att vi skulle helas,
  hans sår gav oss bot.
  6. Vi gick alla vilse som får,
  var och en tog sin egen väg,
  men Herren lät vår skuld drabba honom.
  7. Han fann sig i lidandet,
  han öppnade inte sin mun.
  Han var som lammet som leds till slakt
  eller tackan som är tyst när hon klipps,
  han öppnade inte sin mun.
  8Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
  men vem ägnade hans öde en tanke?
  Han blev utestängd från de levandes land,
  straffad för sitt folks brott.
  9. Han fick sin grav bland de gudlösa,
  fick vila bland ogärningsmän,
  fastän han aldrig hade gjort något orätt,
  aldrig tagit en lögn i sin mun.
  10Men Herren tog sig an den han sargat,
  botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
  Han skall få ättlingar och ett långt liv,
  och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
  11. När hans elände är över skall han se ljuset
  och bli mättad av insikt.
  Min tjänare, den rättfärdige,
  ger rättfärdighet åt många
  och bär deras skuld.
  12. Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
  låta honom dela byte med de mäktiga,
  för att han var beredd att dö
  och blev räknad som syndare,
  när han bar de mångas skuld
  och bad för syndarna.”

  Johnny,
  Bibeln och verkligheten

  Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!
  Detta är vad Jesus egentligen gjorde!

  Like

  • Hej Johnny

   <<"ηγορασατε", som vers 20 startar med visar på att meningen inte startar där, utan är skrivet i "aoristus imperfekt passivum". Det är ett återsyftande (reciprokt) uttryck.—

   När det handlar om exegetik och eisegetik så används dessa uttryck oftas av de som har en förkärlek till eisegetik och det verkar gälla dig också 🙂 Jag måste erkänna att jag inte förstod dina långa utläggningar, eller var du vill komma. Uppenbarligen tycker du att jag har fel någonstans, men du misslyckas med att säga var och varför.

   << Därför måste vi gå in i v. 19 för att finna "ägaren", vilken är Gud och betalaren, vilket är Kristus.

   Jag undviker helst ordet "betalaren" eftersom ordet inte finns med och får att undvika att sprida ryktet att Jesus betalat för våra SYNDER. Men självfallet måste det ha funnits en köpare eftersom det handlar om ett KÖP och ett PRIS som måste betalas. Jag uttrycker mig därför hellre med "köpare". Hur som helst är min poäng att Jesus inte betalade för våra SYNDER utan för OSS. Jag visade också en vers där vi kan se att köpta personer ändå kan gå förlorade.

   <<I 1:a Petribrevet 1:18-20 finns det faktiskt skrivet om ett pris för vad Jesus fick betala fr att vi skulle få kallas Guds barn igen

   Läste du min bloggartikel? Jag hade med denna vers och jag skrev:

   Reformationsbibeln: 1 Pet. 1:18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev ÅTERLÖSTA från ert meningslösa levnadssätt som ni ärvt från era fäder

   KJV: 18 Forasmuch as ye know that ye were not REDEEMED with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers

   << Läs v.20 noggrannt: DET ÄR STORT! Ja, kosmiskt. Det är ju det största i hela Jesu verk!
   Korset var inte Jesu lidandes värsta stund, vilket är lätt att tro! Men vårt förstånd kan inte sträcka sig längre.

   Jag förstår rent ut sagt inte var du vill komma, och på vad sätt v. 20 talar emot det jag säger. Om nu det är din poäng. .

   << Det kan inte ges någon befrielse i andlig mening om inte någon trädde in i andevärlden och sonade synden, som var ett andligt förfall. Detta förfall betydde att människan utan Guds nåd är synd. inte bara gör synd i så där största allmänhet! Det är därför ingen människa kan klara av att säga sig vara utan synd om vi kan se oss själva som vi är.

   Bibeln talar inte om något generellt andligt förfall hos människan så den idén behöver jag inte tro på. Syndar vi så är vi i andligt förfall förstås, men vi syndar inte av nödvändighet. Om ingen människa någonsin kan säga att han/hon är utan synd så betyder det att personen syndar dygnet runt varje sekund. Tror du verkligen det? Om vi aldrig kan sluta synda kan vi anklaga Gud för det, och det skulle vara riktigt synd om oss som måste synda vare sig vi vill eller inte. Återigen så säger inte Bibeln detta.

   << Där betalade han det verkliga priset för vår befrielse.

   Priset är att han gav sitt eget liv och utgav sitt blod för oss. Det finns ingen förlåtelse utan blod. Vi blev inte befriade för 2000 år sedan utan när vi omvänder oss, och den befrielsen gäller så länge som vi lever rättfärdigt.

   <<VARFÖR SKA VI FÖRNEKA DET?

   Förneka vad?

   << I Jesaja står det:
   Detta skriver Jesaja (53:3-12)
   ”3. Han var föraktad och övergiven av alla,
   en plågad man, van vid sjukdom,—-

   Glöm inte att säga vilken poäng du har. Jag har också läst Jesaja 53. Vart vill du komma?

   <<Han tog vårt straff som skulle kunna komma efter döden! Det är klart och sonat!

   Tog han vårt straff? Är inte vårt straff en evighet i helvetet? Tog han det på sig? Nej. På vilket sätt är det sonat? Menar du att våra framtida synder redan är förlåtna? Det är de inte.

   GVD/Annika

   Like

   • Våra förflutna synder,våra framtida synder…våra närvarande synder! Gud är inte bunden i tid och rum..när Jesus dog för våra synder för tvåtusen år sedan var det för framtida synder,..vi fanns ej då,..tid och rum är obegripligt för människan,.. lärjungarna blev förskräckta i mark 10:26-27 vem kan då bli frälst utbrister dom , Jesus svarar för människan är det omöjligt men inte för Gud… om det är möjligt ta denna kalk ifrån mig ber Jesus till fadern i getsemane men ske din vilja..det var omöjligt utan Kristi Kors att friköpa människan , Rom 8 det som var omöjligt för lagen,svag som den var genom den syndiga naturen,… Det gjorde Gud …då han i Kristi kropp dömde synden…alltså synden är redan dömd det betyder past,present,an Future sins..all synd är redan dömd vi tar emot det i tro och blir försonad med Gud..då tänker kanske någon bra nu har jag en licens att synda om mina framtida synder är betalda, en varning till den personen, Gud driver man inte gäck med,denna hädiska tanke är Gud fullt kapabel att hantera.. den som tänker så och agerar så har inte mött den Helige Anden,

    Like

   • Hej Stefan

    Det var mycket bra du skrev där och jag tror jag håller med om det mesta. Jag tror dock inte på att det finns någon “ond natur”, men däremot kan man beskriva den här världen som ond då den ännu inte blivit befriad från sina våndor.

    Ja Jesus dog för allas synder, även de som ligger i framtiden, men det betyder som sagt inte att våra synder är automatiskt strukna. Det som krävs är, förutom tro, sann omvändelse. Utan ånger och omvändelse är synderna inte förlåtna oavsett vad vi tror. Tro utan gärningar är död. Om våra synder är förlåtna redan innan vi utför dem så skulle vi de facto ha en license to sin. Men så är alltså inte fallet.

    Like

   • Synden är redan dömd säger Rom 8 i Kristi kropp på Golgata Kors.. framtiden är i Guds händer, ett ont och fördärvat ting är människohjärtat ,desperately wicked, vem kan förstå det säger Jermia, Jesus själv säger inifrån människans hjärtan kommer allt detta onda…det är diagnosen av den fallna människan,det är ett mysterium varförför människorna gör det hon gör,..bibeln antyder att människan natur är fördärvad , diagnosen blir klarare i Jesaja 1:5-6 sen går kapitlet vidare om inte lagen uppenbarats skulle det blivit som Sodom och Gomorra dvs oåterkallelig dom…sen i kap 10-15 talar han om religiositetens fruktlösa försök att tillfredställa Gud,det är som en rök i Guds näsborrar avskyvärt i hans ögon… vägen till Gud beskrivs i kap 1:16-19 tvätta er och gör er rena.. Kristi blod..trons omvändelse sinnesändring..rättfärdigörelsen av tro…sedan helgelse processen sluta att göra ont lär er att göra gott,låt oss gå till rätta med varandra, omvändelse och tro evangelium..sinnesändring, en del predikar att vi först måste sluta synda för att bli frälsta.. men Gud tar oss med hull och hår och förvandlar vårt hjärta,skulden är redan betald allt är tillrättalagt ,vi har nog en synda natur , men innan vi lärde känna Gud hade vi inga förpliktelser till rättfärdigheten men nu har vi blivit slavar åt rättfärdigheten..det är kanske det Bibeln med att vara korsfäst med Kristus,vår dom blev lagd på honom, och Adams naturen kommer inte undan med orättfärdigheten den är fast på Korset,därför blir synden ett lidande för den som är frälst,..det gör att det inte går att inbilla sig en licens att synda..

    Like

   • Hej Stefan

    Ja det står “i hans kropp fördömde Gud synden”, vilket är en hänvisning till Jesu syndoffer. Inte att synd inte längre skulle orsaka allvarliga konsekvenser såsom död. Paulus säger ju direkt efter:

    4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

    Kravet är alltså att leva efter Anden, och gör vi det så syndar vi inte.

    Jeremia om människohjärtat talar om en generell princip, och inte att allas människohjärtan alltid är fördärvade och onda. Om det vore så skulle vi ha utmärkt ursäkt för vår synd. “Mitt syndiga hjärta fick mig att göra det. Jag kunde inte hjälpa det.”

    Ja om man gör ont så kommer det onda från hjärtat, men lösningen är att inte tänka ut ont i hjärtat.

    Människans natur är inte fördärvad, och om det vore så skulle vi som sagt ha perfekta ursäkter för att synda. Dessutom skulle Jesus kunna beskyllas för att ha åkt gräddfil undan frestelser och synd då han definitivtt inte hade en ont natur.

    Jesaja talar även om smutsiga trasor (filthy rags) vilket de människor har som varvar gudfruktighet med synd. Då blir även deras goda gärningar till ingen nytta och smutsiga. Det går aldrig att varva rättfärdighet och synd (tjäna både Gud och Mammon) och tro att man är frälst.

    << vägen till Gud beskrivs i kap 1:16-19 tvätta er och gör er rena.. Kristi blod..trons omvändelse sinnesändring..

    AMEN!

    <<en del predikar att vi först måste sluta synda för att bli frälsta

    Ja det måste vi definitivt göra. Inte så att vi automatiskt går förlorade om vi syndar igen (vi kan nämligen bli förlåtna igen) men vi måste absolut omvända oss och sedan bära vårt kors. Den som håller ut till slutet blir frälst. Det går absolut inte att varva synd och rättfärdighet.

    .. <<men Gud tar oss med hull och hår och förvandlar vårt hjärta,

    Gud renar våra hjärtan OM vi omvänder oss. Inte annars. Tro allena hjälper inte som vi kan läsa i Jakobs brev.

    Jag uttrycker mig helst inte med att "skulden är betald", utan talar hellre om Jesus som syndoffer för våra synder. Offret är redan gjort och Jesus betalade ett högt pris. Däremot är inte allas skulder "betalda" för då hade vi en license to sin. Betalt är betalt.

    Gud har sedan begynnelse krävt lydnad. Redan från Adam och Eva men även efter fallet.

    1 Mos. 4: 7 men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."

    Att vara slavar under rättfärdigheten innebär att vi lyder Anden och då syndar vi inte. Syndar vi är vi slav under synden.

    <<därför blir synden ett lidande för den som är frälst,..det gör att det inte går att inbilla sig en licens att synda..

    Fast om man tror att man alltid har sina synder betalda så kan man frestas att synda då man får för sig att man har en brandförsäkring. Det är detta som Satan vill att vi ska tro så att vi i stället går förlorade.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s