ETAL, Peter Ljunggren och deras missförstånd vad gäller NÅD

lawBladet Missions Visionen damp ner i brevlådan ihop med tidningen Dagen, och hela bladet är en annons från ETAL som Peter Ljunggren är ansvarig för. Jag hört sedan tidigare att Peter Ljungren är en stor “nådaförkunnare“, och med det menar jag en predikant som fokuserar mycket på nåden vilket kan vara både på gott och ont, och efter att ha läst bladet tycker jag det mest är “på ont”.

Men till att börja med vill jag förstås säga att ETAL förstås gör precis som det Jesus bad oss göra, nämligen att gå ut i hela världen för att göra folk till lärljungar, och det är inte alla kristna som gör. Jag kan bara glädja mig över alla som fått höra budskapet om Jesus Kristus och fått chans till ett nytt liv – och hoppas förstås att de håller ut till slutet så att de kan ta emot livets krona. Dessutom är andens gåvor med i bilden, såsom helande, och det är många kristna som inte tror att dessa andliga gåvor gäller för oss idag.

Mark. 16:Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.

Kan det bli bättre? Ja, om det inte var så mycket missförståndet vad gäller synd/lag/nåd – och det är ganska allvarliga saker eftersom det handlar om själen.

Det är framför allt artikeln “Nådens fostrande verkan” av Johan Olehäll som jag reagerade negativt på

Det var mer än nog att läsa den artikeln eftersom den innehöll så mycket tokigheter. Johan lär ju ut att Jesus fixade allt på korset och att vi aldrig mer behöver riskera vare sig straff eller vrede för nåden täcker allt. Det innebär en “license to sin” även om han också säger att vi inte borde synda. Om han å ena sidan säger att vi inte borde synda, och å andra sidan säger att vi är frälsta i vilket fall som helst oavsett om vi lever rättfärdigt eller inte, ja då ÄR det ju likaväl en license to sin. Vi HAR ju då råd att tjäna två herrar och att varva tro och synd, för Johan försäkrar ju oss att vi ändå är frälsta och att ingenting kan ändra på det.

Nedan ser du några citat i grönt och mina kommentarer i svart och bibelverser i lila.

Genom hela historien fram till Jesus födelse hade Gud med jämna mellanrum haft uppgörelser med synden. Detta trots att Han i sin godhet och nåd i långa perioder haft överseende med människans felsteg och brister. Vi läser till exempel om denna uppgörelse mot synden i Guds domslut mot det judiska folket i perioder av avfall och avgudadyrkan.

Ja, problemet var SYNDEN och problemet var så stort så att Jesus dog för oss för sakens skull. Därför kan det inte vara så att vi inte längre riskerar straff eller Guds vrede om vi skulle synda, för det gör vi. Vi är inte frälsta I vår synd utan FRÅN vår synd och det betyder inte att vi kan vara frälsta om vi samtidigt syndar för det innebär att tjäna två herrar. Om det var synden som var problemet så är inte lösningen att Jesus dör på korset för oss så att vi kan fortsätta synda utan några som helst risker, för det vore ju som en bekräftelse från Guds sida att det är ok med synd och att han anordnade ett fiffigt sätt för att vi ska kunna fortsätta utan risk för några konsekvenser. Vad gör den helige Ande i oss om det ändå inte spelar så stor roll om vi lyder honom eller inte, och om vi kommer till himmelriket oavsett lydnad?

Syndaproblemet blev löst en gång för alla då Jesus blev gjord till synd för vår skull så att vi i Kristus skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet (2 Kor. 5:21). Världen är försonad med Gud och på grund av Jesu offer på korset håller Gud inte människors synder emot dem. Guds välbehag och välvilja strömmar nu ut mot alla människor på jorden!

Ja, Jesus ordnade ett nytt förbund och han dog för oss en gång för alla, men om vi fortsätter att synda är syndaproblemet inte löst. Problemet är inte löst förrän vi bekänner våra synder, omvänder oss och vandrar ett liv i lydnad till Jesus. Om Gud inte längre håller människors synder emot dem, då är ALLA frälsta och t o m FÖDDA frälsta om nu alla är förlåtna helt villkorslöst. Men evigt liv ges till de som LYDER Jesus (Hebr. 5:9).

2 Kor. 5:21 Den som icke visste av någon synd, honom har han FÖR OSS gjort till synd (syndoffer), på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud.

Notera att ordet för “synd” ovan också kan översättas till “syndoffer” som det gjorts på andra ställen. Jesus har alltså FÖR OSS (inte i stället för oss) gjorts till ett SYNDOFFER. Och hur kan vi bli rättfärdiga i honom? Jo genom att vi genom hans syndfria offer kan bli renade i hans blod. Då blir vi renade och rättfärdiga, och hur länge räcker det? Så länge som vi LEVER rättfärdigt! Smutsar vi ner oss igen med synd är vi inte längre rättfärdiga. Jesus levde inte rättfärdigt i stället för oss, så att vi skulle slippa för det skulle faktiskt utmynna i “frälst pga gärningar” (Jesus gärningar).

Vårt uppdrag är att förmedla dessa alldeles ofattbart goda nyheter till världen. Gud håller inte människors synder emot dem och var och en som åkallar Herren Jesu Kristi namn ska blir frälst.

Varför är det så viktigt att berätta att människor är frälsta oavsett vad de gör? Då är de ju frälsta oavsett om vi berättar det för dem eller ej. För vad är det värsta som kan hända? Evigt liv eller evigt liv är ju de enda valen om det Johan säger är sant.

Profeterna i det gamla förbundet fokuserade på problemet, människans synd. Genom att visa folket på dess brister, försökte man få dem att följa och älska Gud. Detta misslyckades i princip hela tiden—-

Så Johan menar att Gud var väldigt klantig som fick sina profeter att använda helt fel taktik?

—eftersom människan drogs med sin syndanatur och ännu inte kunde bli född på nytt.

Det här med syndanaturen är det många som tror på, men läran är gnostisk till grunden och INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde ut något sådant de första 300-400 åren (det finns INGET känt undantag). Det var i princip Augustinus (en före detta gnostiker) som introducerade denna hemska lära till kyrkan och Kalvin och Luther fortsatte att förvilla världen. Framför allt lär inte Bibeln ut någon arvsynd (läs mer här) och OM vi hade varit födda med en sådan arvsynd så hade det inte varit VÅRT fel att vi syndar utan indirekt Guds fel.

Domsbudskapet, som visserligen var rätt i den tidsepok som existerade före korset, gav inget bra resultat, vilket hela gamla testamentet vittnar om genom det judiska folkets historia. 

Det finns MASSOR av exempel på motsatsen så jag vill försvara Gud emot din anklagelse att hans profeter var ute och cyklade och inte åstadkom någonting gott som varade. Det bästa exemplet på ett fantastiskt gott resultat är Jona som fick hela Nineve att omvända sig för att få liv, men även de andra var för det mesta lyckosamma genom att varna människor för synden. Synd separerar alltid människor från Gud och det är en sanning som gäller än idag, vilket betyder att det är av STÖRSTA VIKT att varna för syndaktigt liv. Gud tjatade, varnade, hotade, bönade och bad sitt folk genom hela testamentet att leva rättfärdigt och även hans profeter. I nya testamentet så fortsatte Johannes Döparen, Jesus och alla hans lärljungar att göra samma sak.

I Jesaja bok kapitel 53 läser vi om hur Jesus en gång för alla löste syndproblemet. Han blev “genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (Jes. 53:5).

Detta måste vi tolka rätt.

5. –the chastisement of our peace was upon him (KJV)

5. —The chastisement FOR our peace was upon Him (NKJV)

5. —The chastisement of our peace [is] on him (Young’s literal)

5. —Upon him was the chastisement that brought us peace (ESV)

Det betyder inte att Jesus bokstavligt talat tog vår synd på sig, och inte heller att vi själva slipper straff för vår eventuella synd i framtiden. Det betyder att Jesus dog som ett syndoffer för våra synder för att kunna ge oss frid, men den friden kommer inte ovillkorligt och helt separat från vårt eget agerande. Läs mer här.

Många kristna tror att Gud straffar dem så fort de gör ett litet fel. Jesaja 54 visar oss att Gud lovat att aldrig mer vredgas eller bestraffa dem som är delaktiga i fridsförbundet – det nya förbundet. Om än Kebnekaise eller självaste Mount Everest skulle vika bort så kommer detta faktum att kvarstå! Gud bestraffar oss inte när vi misslyckas! Han blir inte heller vred. Detta är goda nyheter för oss kristna!

Jesaja 54 säger INTE att Gud aldrig mer kommer att vredgas och straffa oss. Jesaja gör en liknelse med Noas flod, men även om det aldrig kom någon ytterligare flod i den klassen så är det fortfarande så att folk hela tiden riskerar att gå förlorade om de är olydiga mot Gud, och det gäller än idag. Inte heller Noa och hans söner var immuna mot ytterligare synd och straff, och det är det ingen som är. Läser vi vidare från v. 11 så ser vi att Jesaja snarare adresserar Jerusalem och inte individer. Vi kan även läsa “Dina barn skall alla bli Herrens lärjungar”. Låter det som något som inträffat? Är alla Jerusalems invånare Herrens lärljungar? Knappast, så vi måste på vad/vem som adresseras och när det som sägs kan tänkas inträffa.

Johan lär tyvärr ut att vi kan tjäna två herrar och fortfarande vara frälsta, för han säger ju att Gud aldrig kommer att vara vred på oss även om vi skulle synda. Varför är inte detta en license to sin? Då kanske han svarar “Men sant kristna skulle aldrig resonera så! Kristna vill inte synda och känner stor sorg när de gör det och syndar inte på nåden!“. Innebär det att Johan då menar att det är fullständigt onaturligt för en kristen att synda och att vi faktiskt aldrig någonsin behöver synda igen? Då kanske han svarar “Nej, nej, vi kan aldrig sluta synda, men kristna syndar inte regelbundet och lever inte i en livsstil av synd“. Men detta är ingenting som Bibeln lär – att kristna skulle ha en gräddfil till himlen även om de syndar – medan ateister som syndar precis lika mycket/litet och visar exakt samma sorts frukt INTE kommer in i himlen. Kan vi inte gå segrande ur kampen mot synden, eller är Satans makt starkare än den helige Ande som bor i oss? Är läran att vi aldrig kan undvika synd en längre  tid, men att vi är garanterade att slippa STRAFFET För synden? Det är inte vad Bibeln lär.

Att Gud är vred när vi är olydiga är Bibeln mycket klar över, och det gäller oavsett om vi är agnostiker eller kristna:

Rom. 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Läs mer här om Guds vrede.

Guds eviga nåd strömmar mot oss på grund av vår återlösare – Jesus Kristus. Att nåden är evig betyder att den inte kommer och går beroende på vår prestation. Den är konstant!

Nej att nåden är evig betyder att vi har erbjudandet om nåden för evigt och att Gud inte plötsligt stänger dörren och säger att han nu tröttnat och inte tänker ge oss nåd längre. Vår egen prestation är absolut livsavgörande. Inte så att vi kan frälsa oss själva, inte så att vi förtjänar nåden och inte så att vi kan bli frälst av gärningar, men frälsningen och förlåtelsen är inte villkorslösa. Du citerade Titus 2.11-12 och den lär oss att nåden hjälper oss att sluta synda i den tid som nu är.

Förbundet med Noa var villkorslöst – oberoende av Noas prestation eller framtida lydnad av Gud – och hade föregåtts av Guds dom (syndafloden). Det nya förbudet är på samma sätt villkorslöst för oss som tror på Jesus Kristus, och föregicks av Guds dom genom att Gud bestraffade världens synder i Jesu kropp på korset!

Noa var aldrig frälst helt villorslöst och inte heller de som var med honom på arken. Förbund betyder inte att de som ingår i förbundet är ovillkorligt frälsta, och sanningen är ju att förbund (även om de kallas eviga) faktiskt kan brytas och HAR brutits. Inte för att Gud initierade det utan för att människorna bröt sin del av pakten.

Om Gud bestraffade världens synder i Jesu kropp, ja då slipper ju vi straffet oavsett vad vi gör. Detta leder till universalism där alla blir frälsta. Jesus dog ju för allas synder, och det måste innebära att vi alla är födda frälsta och aldrig någonsin riskerar att bli ofrälsta i framtiden. Även att vara“otroende” är ju en synd bland alla, och även den synden straffades alltså Jesus för om försoningsläran är sann. Nu är dock inte den läran sann (för det skulle ju innebära att vi måste samsas med syndare i himlen) utan den introducerades av Anselm på 1100-talet.

När jag var yngre trodde jag att Gud vaktade på varje liten sak jag gjorde och bestraffade mig så fort jag gjorde något som var fel. Tack och lov så har jag upptäckt att så inte är fallet! Straffet föll på Jesus!

Det är inte tänkt att vi ska straffas här på jorden utan vi ska få vår dom i himlen. Återigen så tog inte Jesus det straffet som vi skulle ha i stället för oss. Vårt tilltänkta straff är ju en evighet i helvetet, och det straffet tog inte Jesus på sig. Ingen kan heller straffas två gånger för samma straff, och ingen betalar en skuld/faktura två gånger. Om Jesus tog mitt straff och betalade för alla mina framtida synder, ja då är de helt förlåtna och jag har faktiskt råd att förneka Jesus, vägra att förlåta en broder, hata människor och ta vildjurets märke, och jag kan hela tiden komma undan med att Jesus redan förlåtit mig innan jag ens utförde synderna. Även kristna kan välja en sådan  väg, och det är större risk för detta om vi sprider läran att synd faktiskt inte leder till döden. Det var den läran som Satan försökte med i Eden, så låt oss inte hjälpa honom på vägen. SATAN LJÖG!

Matt. 12: 36 Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. 37 Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

Lagiskhet leder till mer synd

Vad menas med lagiskhet? Vi hedningar krävs aldrig att lyda alla de 613 judiska lagarna som gavs till Mose och framför allt inte de ceremoniella lagarna bland dem. Men är det lagiskhet att vara Jesus trogna och att lyda tio Guds bud?

Men, kanske du säger, finns det inte en risk att kristna missuppfattar budskapet och använder nåden som en täckmantel för synd?—Visst finns det en risk för detta. Paulus mötte ofta denna problematik och i Romarbrevet fick han tre gånger tillbakavisa att det skulle vara okej att ”synda på nåden”.

Ja Paulus var inte bara tydligt med att vi inte skulle synda på nåden utan han listade på många håll en hel rad med synder som garanterat förhindrar oss att komma in i Guds rike om vi skulle utföra dem. Så att “synda på nåden” betyder enligt Paulus ANDLIG DÖD eftersom han tydligt säger att vi är just andligt döda om vi låter våra lemmar brukas till synd. För en person som Johan borde “synda på nåden” inte vara särskilt allvarligt alls för han tror ju att vi är brandförsäkrade bara vi är kristna. Han håller ju med Satan som säger “Ingalunda skall ni dö”, som han sa till den Gudstroende Eva när hon manades att synda.

Predikanter som är rädda för att missförstås försöker ofta balansera nåd med lag och dom. Problemet med detta är att det inte leder till att folk syndar mindre utan snarare mer! ”Syndens styrka kommer av lagen” (1 Kor. 15:56). Om vi tror att vi får folk att leva rätt genom att förkunna lagar och paragrafer så bedrar vi oss själva. Hela gamla testamentet är som sagt ett vittnesbörd om att detta inte fungerar!

Så rådet är att vi ska upphöra att varna systrar och bröder från att synda? Vi ska klappa dem på axeln och säga “Gud älskar dig precis som du är och mitt i din synd?” 1 Kor 15:56 handlar om uppståndelsen när vi till slut ska få nya himmelska kroppar.

1 Kor. 15:56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Vi har alltså en SEGER genom Jesus och det betyder en seger över synd. Den helige Andes makt är så stark att vi kan säga NEJ till synd! Vilken synd kan vi inte säga nej till för Jesus skull? En duktig predikant gör precis som Jesus gjorde, nämligen att predika “OMVÄND ER FÖR HIMMELRIKET ÄR NÄRA”. Nu vet inte jag om “omvändelse” är ett vanligt ord i Johans vokabulär eller om han tror att det är en farlig gärningslära som endast en bortkollrad farisé skulle använda sig utav, men faktum är att det är CENTRALT i Bibeln och GRUNDEN till vad både Johannes Döparen och Jesus byggde evangeliet på. Om du har en pastor i din kyrka som inte lär ut att omvändelse är nödvändigt för frälsningen så FLY! Fly så fort du kan i en annan riktning! Fly från predikanter som minimerar behovet av omvändelse och att leva rättfärdigt inför Gud!

Apostlagärningarna 17:30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skallomvända sig

“Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden” (Rom. 6:14).

Paulus försöker få judarna att förstå att de inte är frälsta för att de är födda judar och för att de följer sina 613 lagar. Det är stort fokus på det här med omskärelse. När säger Paulus att vi inte är under lagen? Jo, när vi följer den helige Ande – som leder oss BORT från synd:

Galaterbrevet 5:18 Men OM ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Paulus säger att vi är slavar under den vi lyder, så är vi slavar under synden är vi syndens slav och INTE fria. Han säger MYCKET TYDLIGT i Rom. 6 att slutet för en person som syndar är DÖDEN:

Rom. 6:Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.—12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. —15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till DÖD, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? — 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är DÖDEN22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Syndens lön är döden säger alltså Paulus, och Johan verkar säga att det inte alls stämmer eftersom Jesus fixat allt på korset.

Paulus är väldigt tydlig i Romarbrevet: Ju mer lag desto mer synd. Ju mer nåd desto mindre synd. Han visar också tydligt hur man som troende kan övervinna synd. Det handlar först och främst om att få en uppenbarelse om vad som verkligen skedde på korset. När Kristus korsfästes så blev jag korsfäst med Honom. Jag har dött från synden. Synden har inte längre någon makt över mig. Jag är en ny skapelse i Kristus Jesus. Jag har en ny, rättfärdig och helig natur på insidan. Genom att fokusera på Jesus och vem jag är i Honom – vad Paulus kallar att ”vandra i Anden” – kommer jag inte längre att göra vad köttet har begärelse till.

Det är Guds godhet, inte hot om dom eller straff, som leder oss till omvändelse (Rom. 2:4).

Varför slösade då Paulus och  Co tid på att skriva brev efter brev som varnar för synd och dålig frukt? Johannes Döparen vägrade att döpa vissa fariséer som kom för att döpa sig av honom just för att de inte visade den frukt som krävs för ett omvändelsens dop. Även Jesu dop är ju kopplat till omvändelsen. Bibeln säger också:

Fil. 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

2 Kor. 7:Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss.10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. 11 Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning! På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken.

Guds nåd ger mig styrka att övervinna synd. En person som får höra att Gud inte bestraffar våra felsteg i det nya förbundet och därför väljer att ”synda på nåden” har visat vad som hela tiden fanns i hjärtat. — Det faktum att vissa misstolkar nådens evangelium får inte göra att vi undviker att predika det som det verkligen är!  

Men det är väl självklart att en lära som säger att Gud inte bestraffar synd (jag kallar det för SYND i stället för FELSTEG) leder till att människor väljer att lättare ge in för frestelser och synda. Frestelser är ju svåra som de är och om vi dessutom får höra att det inte finns någon som helst risk med att vi syndar – förutom reducerade gåvor i himen – ja då kanske vi emellanåt väljer att synda i några svaga situationer? En sådan lära är alltså livsfarlig eftersom den lära ut vad folk vill höra – nämligen att de faktiskt inte behöver ge upp alla sina synder eftersom Gud accepterar dem som de är. Men samtidigt är jag glad att du emellanåt verkar hålla med mig om att det är helt onaturligt för kristna att synda och att vi kan sluta synda. Eller är detta kanske inte vad du säger trots allt när du hävdar att nåd ger dig styrka att övervinna synd? Om du säger att vi aldrig kan sluta synda, då stödjer du å andra sidan tanken att synd är naturligt för en kristen person.

En känd bibellärare har sagt följande: ”Vill du ha snabba resultat i församlingen, predika lag. Befall människor att lyfta händerna, vittna, offra etc. Nåden däremot tar längre tid.” Han vidareutvecklar sin tanke: ”Det gick snabbt för Abraham att få barn med Hagar (en bild lagen) men med Sara (en bild på nåden) tog det längre tid.”

Paulus lärde aldrig ut att det måste ta lång tid att bli av med den gamla människan. Var står det att “lag” ger snabba resultat och “nåd” långsamma resultat? Om “resultat” är något positivt så är det väl i så fall bra att vi lär ut “lag”, och om det är negativt så borde det inte ens kallas för  “resulat”.

Medan lagisk förkunnelse endast polerar utsidan, och får oss att bli kristna fariséer med dömande åsikter om allt och alla, går nåden på djupet. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Borta är samtidigt alla fasader. Man blir mer avslappnad och ärlig – gentemot sig själv och andra människor. Man har inte längre samma behov av att försöka framställa sig själv i bättre dager än vad som verkligen är fallet. Det kristna livet blir en vila som föder fram en iver att tjäna Gud – inte för att man MÅSTE utan för att man VILL.

Det låter ju väldigt vackert och harmoniskt, men stämmer det i verkligheten? Om vi avböjer oss från att predika omvändelse och det viktiga i att lyda tio Guds bud (för vi har som sagt inte kravet på oss att lyda de hundratals ceremoniella buden som judarna fick), och i stället “Gud älskar dig som du är pga NÅDEN” så menar du alltså att det blir ett bättre resultat? Varför förstod inte Paulus, Petrus, Johannes, Jakob, Juda detta? För att inte tala om Jesus? Allihop spenderade de massor av tid för att varna för synden, kravet på omvändelse och att vi kan förlora vår frälsning.

Det kan mycket väl hända att kristna som tidigare levt under lagen och nu fått en uppenbarelse om Guds nåd kan ta en paus från alla religiösa aktiviteter under en period. Detta ska inte misstolkas som avfällighet.

Jag vet inte vad du menar med att “leva under lagen”, för det är som sagt inte tänkt att vi ska leva under 613 olika Mosebud. Vi kommer dock inte från ANDENS lag som täcker upp tio Guds bud vilka alla täcks i det dubbla kärleksbudet. Dessa moraliska bud SKALL vi leva under och vi ska aldrig i livet ta en paus ifrån dem. Vi ska aldrig ta en paus från att inte mörda, ljuga, stjäla och begå äktenskapsbrott. Om vi syndar mot tio Guds bud så separeras vi från Gud. Såvida vi inte omvänder oss förstås.

 Men ju mer uppenbarelse om nåden man får desto mer motiverad blir man i slutändan att be, läsa bibeln och vittna. Man får en inre iver att göra goda gärningar!

Jag tror det är totalt tvärtom. Läran om att nåden täcker allt och att det inte finns några måsten kan leda till lojhet och en vilja att leva av världen. En sådan lära narrar fler att synda, för de tror att de är brandförsäkrade.

Istället för budord skrivna på tavlor av sten så har Gud skrivit sin lag i våra hjärtan. — Vi behöver inte försöka leva Kristuslikt i egen kraft. Det kristna livet handlar om att låta Kristus få leva och uttrycka sig i och genom oss!

Ja, skillnaden är alltså att buden ska finnas i våra hjärtan. Lyder vi alltså de moraliska buden i våra hjärtan så är vi INTE under lagen. Men om vi väljer att INTE lyda den helige Ande så är vi faktiskt under lagen och under förbannelsen.

Vi behöver inte mer lagisk ”omvändelseförkunnelse” för att få kristna att ”leva rätt” idag.

Ja, då har ju Jesus totalt klantat till det eftersom det var just en sådan predikan som han stod för. “OMVÄND ER FÖR HIMMELRIKET ÄR NÄRA” är det han inledde sin predikotur med. Han bad oss också att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda så att vi inte ska hamna i helvetet, men det menar du är helt fel av honom? Du menar att det är fel att lära folk att de måste anstränga sig för att lyda den helige Ande och inte mörda, stjäla, ljuga, fuska, baktala, begå äktenskapsbrott, osv?

Vad vi alla behöver är att personligen få lära känna Guds kärlek – bredden, längden, höjden och djupet och så ”bli uppfyllda av all Guds fullhet” (Ef. 3:18-20). Kärlek är en betydligt starkare drivkraft när det gäller att få människor att leva ett helgat liv än lagparagrafer och syndakataloger.

Ja, det fattade inte Jesus och hans apostlar eftersom de ständigt varnade och förebrådde människor och olika församlingar för deras livsstil. Ärligt talat är det bättre att vi gör som Jesus och Co lär ut och inte som Johan och ETAL lär ut. Det säger sig självt att vi inte försöker korrigera våra barn som knuffar andra, går över vägen utan att titta, fuskar, ritar på väggarna, etc med “jag älskar dig“. Nej, vi förklarar för barnet vad de gör fel och hur de ska göra i stället. Älskar vi varandra så försöker vi korrigera varandra, men självfallet finns det olika sätt att göra det på.

Josef visste instinktivt vad som var rätt och fel därför att han hade en kärleksrelation med Gud. Han behövde inte lagar och paragrafer för att förstå detta.

Låt oss inse faktum: Vad vi ofta kallat radikal omvändelseförkunnelse” har i själva verket varit ren och skär syndamedvetenhet. Så kallade ”väckelsepredikanter” har gjort kristna mer medvetna om sina brister än om sin rättfärdighet i Kristus Jesus. Trots goda intentioner har man ofta satt vagnen före hästen. Detta har i sin tur lett till att många kristna befunnit sig på ett andligt barnstadium livet igenom.

Jag upplever att det är du själv som satt vagnen före hästen och du predikar ett motsatt budskap än det Jesus och hans lärljungar predikade. Vi kan inte gå omkring och vara rättfärdiga i Kristus om vi lever i synd. Det falska “saliga bytet” kan du läsa om här. Det är väl jättebra om predikanter kan få människor att bli medvetna om sina brister och synder så att de omvänder sig och därmed kommer ur barnstadiet. Det är ju hela poängen! Du verkar mena att vi ska akta oss för att predika omvändelse och att synd separerar oss från Gud, men att resultatet ändå blir bra eftersom vi predikar nåd och kärlek. Hur kan det bli en syndanöd och behov att ändra sin livsstil om vi predikar att ingen egentligen behöver ändra sig?

Jakobsbrevet 5:20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

Sann omvändelse handlar om att förnya sinnet gentemot vad Jesus har gjort på korset – att ändra sitt sätt att tänka från syndamedvetenhet till rättfärdighetsmedvetenhet! Rätt leverne är en frukt av att man ”tror rätt” och inte ett resultat av att man i egen kraft försöker ”leva rätt”. När vi får en uppenbarelse om Guds nåd så fostrar denna nåd oss att leva på ett sätt som behagar Gud.

Nej, omvändelse betyder inte att nöja sig med att TRO rätt. Även demoner kan TRO rätt som du kan se här. Vi ska LEVA rätt också! Och om nåden är som du säger – att den fostrar oss att leva rätt – då blir väl resultatet detsamma? Eller menar du att nåden får oss att leva rätt även om det faktiskt inte var helt nödvändigt att leva rätt?

Lagens förbund – även kallat ”fördömelsens ämbete” – har haft sin glansperiod. Vi lever nu nådens tidsepok, i resultatet av vad Jesus gjorde på korset.

Det är precis lika viktigt att lyda Gud idag som det alltid varit. Det blir aldrig omodernt att undvika mord, lögn, stölder och otrohet.

12 thoughts on “ETAL, Peter Ljunggren och deras missförstånd vad gäller NÅD

 1. Intressant att höra vad du kategoriserar som synd? Vad är “att synda” Är det bara yttre gärningar eller även inre tankar? Kan vi klara av att leva som syndfria i egen kraft i handling och tanke? Behöver vi inte ständigt Guds nåd som täcker även den synd (fel) vi gör i obetäksamhet? När vi förstår nåden, att vi behöver den varje dag för att täcka eventuella fel vi tänker/gör så kan vi finna vila i tron och helgelsen ändrar våra tankar och vilja, genom att Kristi kärlek blir mer och mer verklig för oss.Då blir våran drivkraft tro som är verksam genom Kristikärlek för oss.

  Liked by 1 person

  • Hej!

   Guds sanna nåd är den som hjälper oss att undvika synd – Titus 2:11-12. Den falska nåden är den som lär oss att den är ett slags skyddstäcke som vi kan dra över oss för att dölja vår synd för Gud. Satan hoppas förstås vi ska tro på det sistnämnda så att vi kan förmås att hålla kvar vid vår synd, och därmed gå miste om en plats i Guds rike. Även tankar skulle kunna vara synd om det handlar om reella planer på att sätta en synd i verket – som att bestämma tid och plats för rånförsök.

   Like

   • Den största anledningen kristna inte vill ta emot och förstå nådens budskap till fullo är att dom lever till viss del i egenrättfärdighet och inte förstår att nåden behövs varje dag för att täcka våra fel som vi begår i många gånger oförstånd. Är det synd att köra för fort, ta något “litet” från sin arbetsplats, tänka onda tankar om sin fiende, åtrå grannens fru eller dess ägodelar, inte älska Gud högst av allt, ha sitt hjärtats skatt någon annanstans än hos Gud, ogilla sin broder eller syster i Kristus, dricka alkohol, förtala, inte ge till en fattig medmänniska, inte ge tionden, egoism etc. Ja listan kan göras hur lång som helst. Jag kan iaf inte uppfylla lagens krav och är det någon som påstår det är hon en lögnare. Alla gör vi fel mer eller mindre därför har Gud gett oss som tror nåden som en sköld för att vi överhuvudtaget kan närma oss Gud. När vi förstår våran identitet i Kristus och att barnaskapet inte så lätt rycks ifrån oss kan vi börja vila i våran tro och helgelsprocessen kan ha sin naturliga gång i vårat liv. Man kan säga att nåden håller oss i förvar tills vi når en andlig mognad och förstår att våran drivkraft kommer från kärleken till Kristus och inte från rädslan att få straff om vi misslyckas med att göra det rätta i alla lägen. Intressant att det står i Titus att nåden fostrar oss. Inte att Sanningen fostrar oss. Nåden ger oss tillträde till Guds tron, om sanningen var våran huvudsakliga fostrare skulle ingen kunna gå med frimodighet fram till Guds tron för vårat fokus skulle vara på våra egna fel och brister, inte vad Jesus gjort för oss, för han är våran sanna identitet, Jesus bor i våra hjärtan genom tron, och förblir där tills vi avsäger oss tron. Välsignelse till din dag

    Liked by 1 person

   • Hej!

    <<Den största anledningen kristna inte vill ta emot och förstå nådens budskap till fullo är att dom lever till viss del i egenrättfärdighet och inte förstår att nåden behövs varje dag för att täcka våra fel som vi begår i många gånger oförstånd.

    <<Är det synd att köra för fort

    Jag har skrivit en artikel om detta. Ja, det är synd om du gör det med flit, och definitivt om du gör det i ett område där fortkörning innebär risker för sina medmänniskor. Synda är att med flit gå emot Guds bud, och att inte ens sträva efter att vara lydiga. Att synda handlar inte om att vi av misstag ljuger, förtalar, begår äktenskapsbrott, hatar, etc. Om så vore fallet måste vi fråga oss var den helige Ande tagit vägen i den människan?

    <<, ta något "litet" från sin arbetsplats,

    Synd om du gör det med flit.

    << tänka onda tankar om sin fiende,

    Nej, det gjorde Jesus också.

    << åtrå grannens fru eller dess ägodelar,

    Ja om det handlar om att ge in för frestelser genom att tjuvkika på henne i poolen, genom att planera hur man ska kunna vinna hennes hjärta, etc. Samma sak med ägodelar. Vi ska alltså inte odla begär, och vi ska inte utsätta oss för frestelser med flit. Att däremot få frestande tankar är inte synd. Jesus frestades i allt liksom vi, men han gav aldrig efter för sådana tankar.

    <<inte älska Gud högst av allt, ha sitt hjärtats skatt någon annanstans än hos Gud,

    Ja det vore synd om vi inte gjorde detta. Älskar vi Gud lyder vi honom, säger Bibeln.

    <<ogilla sin broder eller syster i Kristus

    Beror på vad du menar med ogillar. Att hata dem vore en synd. Att ogilla att människor är arroganta, själviska, burdusa, dumma, elaka, förrädiska, mobbare, etc, är inte synd. Jesus ogillade också en del människor.

    <<, dricka alkohol

    Vi ombeds att inte dricka oss fulla, så om vi gör det med flit så begår vi synd. Likaså om vi är medvetna om att människor runtomkring kan ta intryck av vårt drickande och t o m falla pga det, och då vi likaväl fortsätter med våra vanor trots vårt samvete.

    << förtala

    Ja, det är synd.

    <<, inte ge till en fattig medmänniska

    Ja, det är synd om vi aldrig ger till en fattig medmänniska.

    <<, inte ge tionden

    NT har inga lagar om tionde, men däremot ska vi inte älska pengar, och vi ska ge då vi kan.

    << egoism etc.

    Beror på. Inte om jag "egoistiskt" ser till att ta hand om mig själv så att jag ska må bra och vara en bättre människa inför mig familj och andra. Inte heller om jag har ett företag som jag vill ska fungera bra och generera mycket pengar.

    << Jag kan iaf inte uppfylla lagens krav och är det någon som påstår det är hon en lögnare.

    Du kallade just Gud för en lögnare, för han anser att vi kan uppfylla lagens krav och förväntar sig inget mindre.

    1 Mos. 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men DU SKALL RÅDA ÖVER DEN.”

    5 Mos. 30:2och du så vänder åter till HERREN, din Gud, och hör hans röst, du med dina barn, AV ALLT DITT HJÄRTA OCH AV ALL DIN SJÄL, i alla stycken såsom jag i dag bjuder dig 3då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig–-10när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ.11Ty DET BUD SOM JAG I DAG GIVER DIG ÄR DIG ICKE FÖR SVÅRT och är icke långt borta.—14Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, SÅ ATT DU KAN GÖRA DÄREFTER.15Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är,16då jag nu i dag bjuder dig (COMMAND YOU, KJV) att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och HÅLLA HANS BUD och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. (1917)

    https://bjorkbloggen.com/2014/04/30/forvantar-sig-gud-enligt-bibeln-att-vi-ska-lyda-hans-lagar-eller-ar-de-for-svara/

    << Alla gör vi fel mer eller mindre därför har Gud gett oss som tror nåden som en sköld för att vi överhuvudtaget kan närma oss Gud.

    Nej, detta är den falska nåden. Den sanna nåden är den som Paulus talar om i Titus – den som hjälper oss att leva rent och inte synda.

    << När vi förstår våran identitet i Kristus och att barnaskapet inte så lätt rycks ifrån oss kan vi börja vila i våran tro och helgelsprocessen kan ha sin naturliga gång i vårat liv.

    Fast spelar det någon roll hur vi sedan lever om vi ändå är garanterade att få komma in i himlen? "Vad kan hända?" kan en svag människa fråga sig.

    <<Man kan säga att nåden håller oss i förvar tills vi når en andlig mognad och förstår att våran drivkraft kommer från kärleken till Kristus och inte från rädslan att få straff om vi misslyckas med att göra det rätta i alla lägen.

    Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med FRUKTAN OCH BÄVAN på er frälsning

    Varför fruktan och bävan? Jo, för det kan förmå oss att omvända oss och leva rent. På det sättet kan våra själar räddas.

    << Intressant att det står i Titus att nåden fostrar oss. Inte att Sanningen fostrar oss. Nåden ger oss tillträde till Guds tron, om sanningen var våran huvudsakliga fostrare skulle ingen kunna gå med frimodighet fram till Guds tron för vårat fokus skulle vara på våra egna fel och brister,

    Men nu utlovar ju Paulus i Titus 2:11-12 att vi nåden fostrar oss att leva rättfärdigt och rent här och nu. Hur kan du då mena att Paulus menar precis tvärt emot?

    << inte vad Jesus gjort för oss, för han är våran sanna identitet, Jesus bor i våra hjärtan genom tron, och förblir där tills vi avsäger oss tron.

    Bibeln lovar att syndare inte kommer in i Guds rike, och syndare är de som syndar. Jesus dog inte för att vi skulle få var sin sköld som kan skydda oss mot Guds vrede när vi syndar, utan hans blod utgjöts för att frälsa oss på villkor att vi omvänder oss och visar god frukt.

    Det är Satan som lovar att vi inte ska dö även om vi syndar. Hans lögn fortsätter än idag i våra kyrkor. "Ni ska visst inte dö!".

    GVD!

    Like

 2. Jag har förundrat mig över detta ett tag, och läste precis häromdagen en färsk ‘predikan’ om detta igen, och det var därför jag googlade för att se om det fanns någon kommentar om detta, och då kom jag hit. Ser att din artikel är några år, men det är lika aktuellt och så glad jag blev att det finns fler som ‘läser rätt’. Måtte det leda till en väckelse, för tiden är kort och lydnad inför Herren är kortaste vägen hem. Titus11-12. Ja, Amen!

  Jag skickar med ett litet (stärkande) exempel igen;

  2Tim.2:5. Likaså, om någon deltager i en tävlingskamp, så vinner han icke segerkransen, ifall han icke kämpar efter stadgad ordning.

  …and if also any one may strive, he is not crowned, except he may strive “lawfully” (KJ och Young’s literal)

  Strong’s Greek Number 3545:
  lawfully
  nomimos – nom-im’-oce
  adverb from a derivative of 3551; legitimately (specially, agreeably to the rules of the lists): —lawfully

  Strong’s Greek Number 3551:
  nomos – nom’-os
  from a primary nemo (to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), genitive case (regulation), specially, (of Moses (including the volume); also of the Gospel), or figuratively (a principle): —law.

  Luk16:30-31. Han svarade: ‘Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem från de döda, så skola de göra bättring.
  … Då sade han till honom: ‘Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda

  Tack för dina svar som stärker mig i tron och jag hoppas mina inlägg gjort detsamma för dig, och ev. andra som läser.
  Guds rika välsignelse önskar jag Dig!
  Med vänlig hälsning, Maria

  Like

  • Hej, ja det där var ännu ett bra exempel. Det är ytterst vanligt att man blir anklagad för att vara gärningslärare om man menar att vi har förmåga att lyda Gud och att vi förväntas lyda.
   Gud välsigne dig, och jag hoppas du sprider ljus på många ställen! Det behövs verkligen när laglöshet sprids. Tack för uppmuntran nu i den sista tiden…

   Like

 3. Hej, Tack för gensvar,
  Lydnad inför Herren är en sak Han lagt på mitt hjärta.

  Jag ser att artikeln är gammal men ämnet är aktuellt och ‘läran’ predikas fortfarande ‘här och där’.
  Även bland pastorer som f.ö är brinnande för Herren, har jag hört predikas att de tio budorden inte gäller längre, då vi är frälsta av nåd ej av gärningar (!)
  vilket är märkligt då det ju
  finns hur många verser som helst i NT om vådan av laglöshet, inte nåd-löshet.

  Nåd är att vi utan att förtjänat det – och för att vi inte klarar det i vårt köttsliga tillstånd -med Helig Andes hjälp – fömågan att hålla Guds bud.(korsfästa egot, ‘köttet’)

  Här ett exempel på hur det (flera gånger, för KJ och Young’s Literal säger ..”Again” the Kingdom of Heaven is like….) antyder en fortlöpande separation INOM Kristi Kropp)

  Jesus beskriver de som är INOM Hans rike, alltså pånyttfödda kristna, inte de otroende.
  När ‘Himmelriket är fullt’ DÅ sker separationen, Han säger inte att man inte skall bli frälsta, men man kommer inte att vara i Hans rike, i Hans frid och beskydd, den frid och beskydd man får när man lyder Honom:

  Matt.13:47-50. Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag
  … När den så bliver full, drager man upp den på stranden och sätter sig ned och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort

  … och kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan

  Like

  • Hej Maria!

   Jag tycker det känns som ytterst få människor förstått det här med vår kapacitet att lyda och leva heliga liv. Inte så att jag tror att predikanter vitt och brett predikar att Gud inte bryr sig om huruvida vi lyder eller inte, men jag är rädd för att de mellan raderna (och ibland på raderna) ändå erbjuder ett evangelium där vi absolut har råd med att blanda lydnad och olydnad eftersom vi är frälsta av NÅD. De borde läsa Titus 2:11-12 för att se vad nåden har kapacitet till. Att predika att tio Guds bud inte längre gäller är förskräckligt!

   Intressant det du säger om Matt. 13. Det är svårt att veta hur det blir i Guds rike och i helvetet, men lite information har vi åtminstone att tillgå. Tillräckligt för att förstå det underbara som väntar, och vad konsekvenserna blir om vi vänder ryggen till Jesus.

   Like

 4. Jag håller verkligen med. Jag tror att den rätta läran om lydnad kan sammanfattas i Rom 8:1-2

  Av någon anledning har Bibel 1917 inte med den fulla texten (jmfr Young’s literal och King James);

  Rom.8:1 Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus(1917)

  Rom8:1There is, then, now no condemnation to those in Christ Jesus, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit (Young’s literal)

  Rom 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.(KJ)

  Vad som sägs är uppenbart och kan bara misstolkas av den ‘köttslige’ då Ordet är skrivet så att det skiljer mellan kött och Ande;

  Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus som vandrar i Anden =förnekar sig själv, lyder Helig Ande.
  Medan den som är i Kristus Jesus men INTE går i Anden, = ej lyder Helig Ande) ÄR under fördömelse!

  Rom 8:2. Ty livets Andes LAG har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens LAG

  Det sägs inte att “nåden” har gjort mig fri, utan livets Andes LAG,(om jag lyder Anden) gör mig fri från syndens och dödens lag.
  Det finns alltså (oavsett nåden) en andlig lag att förhålla sig till och lagar innebär att det finns något att lyda under!

  Jag upplever att det som -vilket dom inte är ensamma om – ETAL och Johan O. lär ut (f.ö sponsrar jag dem i deras missionsarbete) är en av de största irrlärorna i Kristendomen.

  Den som älskar Herren, fruktar Honom och håller Hans Bud. Amen.
  Ingen kan lära ut något om inte Helig Ande uppenbarat det, allt annat blir bara ‘människo bud’.

  Like

  • Jamen, det är ju alldeles strålande Maria. Det är roligt varje gång någon noterar att bibelverser inte utlovar att vi är fri från allvarliga riskerar om vi väljer att synda och inte omvänder oss. Även SFB har samma förkortade text i Rom. 8:2. Vi är alltså fria om vi väljer att lyda Anden och inte köttet. Inte annars.

   Jag känner inte till ETAL särskilt väl, men jag uppfattade i alla fall i broschyren som jag hänvisar till att de är ute och cyklar när det gäller nåden. Du kanske har ännu mer kunskaper och exempel, och det är bra att du är uppmärksam.

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s