Att förneka att Jesus KOMMIT I KÖTTET (blivit människa) är av antikrists ande

Om vi vägrar att tror att Jesus är JAGÄR så dör vi i våra synder

Det är helt livsavgörande att vi accepterar att Jesus är den han säger att han är så detta ämne är väl värt att studera. Din själ kan hänga på detta så det är alltså ytterst olämpligt att intala andra att det inte spelar någon roll hur vi ser på Jesu gudom bara vi “tror” på honom och läser Bibeln.  Det är Satan som vill få oss att tro att Jesus inte är Gud, eftersom han (Satan) mycket väl vet att förnekande av Jesu gudom innebär förlorade själar.

Joh. 8:23 Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Detta sade Jesus till fariséerna och de trodde som bekant inte att Jesus var vare sig Messias eller gudomlig på minsta vis. Jesus sa också “Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni kände mig, skulle ni också känna min Fader”. Jesus likställer sig alltså med sin Fader (som han också gör på flera andra ställen) eftersom han menar att de faktiskt skulle ha känt Fadern om de bara lärt känna honom – JESUS. Det är alltså inte nog med att Jesus använder Guds namn JAGÄR i sitt yttrande om sig själv, utan han placerar sig som en auktoritet ihop med sin Fader. Han säger att det är HANS Fader – Jesus Fader – och att människor riskerar att dö i sina synder om de inte tror att JAGÄR. Allt detta är ju mer än tillräckligt för fariséerna att kunna anklaga honom för hädelse eftersom en vanlig människa aldrig kan likställa sig med den ende Guden (som de menade att Jesus gjorde) men ännu var stunden inte inne för hans död och vi kan läsa “Men ingen grep honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit”.

Det är alltså helt väsentligt att tro att Jesus är JAGÄR! Ihop med att leva heligt så finns det inget viktigare! Detta uttryck används vid flera tillfällen i NT men Jesus är den enda som applicerar uttrycket direkt på sig själv, och dessutom på ett sätt som endast kan tolkas på ett sätt. Han säger att han är Gud! Du kan läsa mer om uttrycket i min bloggartikel här. En jude skulle akta sig noga för att ens komma i närheten av att använda Guds namn på sig själv eftersom det skulle likna hädelse, och “JAGÄR” kan inte komma närmare Guds hebreiska “JAGÄR-namn” från 2 Mosebok.

2 Mos. 3: 13 Då sade Mose till Gud: “När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?” 14 Gud sade till Mose: “Jag är den Jag Är.” Och han sade vidare: “Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.”

Det Jesus säger är alltså att vi måste TRO ATT HAN ÄR GUD (en andlig gudamakt som kommit i köttet) för annars kommer vi att dö i våra synder. Vi måste tro att Gud, i form av en människa, kommit ner på jorden och dött för våra synder! Det räcker heller inte att ha en ljummen tro att Jesus är Gud utan han säger också i samma andetag “Jag är världens ljus. Den som FÖLJER mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Det krävs alltså inte bara en tro utan vi måste också FÖLJA honom, och det betyder att vi måste LYDA honom, vilket innebär att vi måste bära vårt kors och undvika att synda. Jesus, med den Heliga Andes hjälp leder ju oss BORT från synd, men då måste vi välja att lyda anden  i stället för köttet.

När Jesus får frågan vem han är svarar han “Begynnelsen”. Det går ihop bra med alla de verser som säger att Jesus var med Fadern ända från begynnelsen och att JESUS är den som skapade världen, samt att INGENTING fanns före honom. Lär mer om Jesus som skapare i min blogg artikel här. Jesus säger också till fariséerna: “När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är “. Den upphöjelse som Jesus talar om är hans död på korset:

Joh. 3:13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.—18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften skall fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig.19 Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att JAG ÄR

Efter döden på korset ska det alltså bli bekräftat att Jesus är JAGÄR och det beror på att förhänget i templet rämnade och Jesus UPPSTOD efter tre dagar och lämnade efter sig en tom grav! Jesus bevisade att han ÄR gudomlig och han ÄR den han alltid sagt sig vara. I stället för att Jesus och hans lära dog ut med honom så spreds hans lära runtom vår jord, och så fortsätter det än idag. Jesus säger i samma kapitel (Joh.8):

“Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar”

“Var och en som gör synd är syndens slav”

“Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden”

Jag Är, redan innan Abraham blev till”

Det var när han kom till den sistnämnda kommentaren som fariséerna tog upp stenar för att döda Jesus, eftersom de mycket väl insåg vad det var Jesus ville säga med hans evinnerliga “JAGÄR-etikett” på sig själv. Om Jesus inte är Gud så skulle det ha varit oerhört klantigt av honom att gång på gång säga JAG ÄR om sig själv, och framför allt “Jag Är, redan innan Abraham blev till”. Han säger alltså inte “jag var” utan JAG ÄR, och detta INNAN en person som levde för flera hundra år sedan ens fanns! Jesus gjorde dubbelfel enligt judarna, och för dem stod det helt klart att han gjorde sig själv till Gud, vilket de även säger rent ut.

Antikrist ande har den som förnekar att Jesus är kommen i KÖTTET (blivit människa)

Johannes varnar för falska profeter som lär ut att Jesus inte är kommen i köttet. Dessa falska profeter lär alltså ut att Jesus inte är Messias OCH/ELLER att Jesus inte är Gud. Båda varianterna är alltså lika bedrägliga och farliga och är ofta kombinerade med varandra – dock inte alltid. De som vägrar att acceptera Jesu gudom har rebelliska hjärtan och vill inte böja sig ner inför den ende Guden och föredrar att gå sina egna vägar. Eftersom de inte tror att Jesus är Gud har de därför en ANNAN Gud, och de är ytterst ointresserade av att lyssna till argument och verser som visar på Jesu gudom. Detta innebär att de bryter mot det första budet som lyder “Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”. Många har lärt upp sig (ofta genom att studera på Jehovas Vittnens hemsidor eller websidor for muslimer) att hitta lämpliga ursäkter och argument för att komma runt verser som pekar på att Jesus är Gud, men de är inte lika intresserade att kolla upp om dessa ursäkter håller inför granskning och om de blivit refuserade.   

Joh. 3:1 Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, SOM KOMMIT I KÖTTET, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

2 Joh.1:Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, SOM HAR KOMMIT I KÖTTET. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen.

Hur kan vi vara säkra på vad som syftas på vad gäller att “komma i köttet”? Vi kan låta Johannes själv förklara vad han menar med uttrycket:

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud (theon), och ORDET VAR GUD (theos)Han var i begynnelsen HOS GUD (theon). Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är tillI honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, SKULLE NU KOMMA TILL VÄRLDEN10 Han var i världen och VÄRLDEN HADE BLIVIT TILL GENOM HONOM, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 14 Och ORDET BLEV KÖTT OCH BODDE BLAND OSS,[a] och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var FÖRE mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud (theon). Den Enfödde, som själv är Gud,[b] och är hos Fadern, har gjort honom känd.

a) Jämför gärna med 2 Mos. 25 där det står hur GUD uppenbarade sig för folket i templet.

Hebr. 5:Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst, utan fick den av honom som sade: Du är min Son, jag har i dag fött dig.Han säger också på ett annat ställe: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek.Medan han levde här i KÖTTET, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

1 Tim. 3:13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus. —15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad I KÖTTET, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna,predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.

Hebreerbrevet 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av KÖTT och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen

Hebreerbrevet 10:20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt KÖTT.

Joh. 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt KÖTT, för att världen skall leva.”52 Judarna började då tvista med varandra och säga: “Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen55 Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57 Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever.58 Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet.”

Att Jesus är GUDS ORD (logos) står klart, tack vare Johannes alla detaljer. Detta ORD var alltså GUD själv och levde ibland oss och detta ORD var i begynnelsen hos Gud. Genom ORDET har allt blivit till. Jesus är ORDET!

Upp. 19:11 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är “GUDS ORD” (logos).14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: “Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

3 thoughts on “Att förneka att Jesus KOMMIT I KÖTTET (blivit människa) är av antikrists ande

 1. Pingback: Vad är MODALISM, Oneness Pentecostal och Engudsläran? by Annika Björk | Crossmap Blogs

 2. Det här är rak new age andra sätt av tänkande. Det finns tusentals sådanna av olika tolkning, förväntning och slag är från förvirring till förvirring. Men den som har rätt hjärta kommer för eller senare hitta den end Sanne Guden genom Jesus Kristus Sanningen och Livet.

  Like

 3. Förunderligt
  Har ni tänkt på en sak, människan är ett förunderligt ting, i Indien så durkar människan en vit ko,
  detta har vi skrattat åt så länge vi har varit medvetna om det,

  men vad gör vi, vi dyrkar eller fruktar en röd ko,
  och den är tecknad, ej ens riktig,,,,,
  tecknad betyder att d et upplevs men ej finns, då man gör sin natur,
  är ärlig öppen rak om sin upplevelse,
  talar emot tror emot går emot, så upphör det tecknade, kvar blir bara röster,

  det betyder att det ej finns annorstädes än i våra egna känsloliv av kemi,
  att agera som en fri vilja skapar en fri vilja,
  dvs jaget individen unikumet det fullkomliga, tar tillbaka sin kemi,

  allt i denna verklighet är fullkomligt, ingen beståndsdel är lik en annan,
  alla molekyler alla atomer allt liv är unikt,
  det betyder att under hela historiens gång, ingen molekyl ingen atom går att jämför med varandra,
  då dessa är sitt eget speciella unikum av enskild, fullkomlig,
  under hela livets gång historiskt, så har ingen regndroppe ingen snöflinga inget levande
  av vilket slag det vara månde återupprepat sig,
  dvs allt är unikt,

  så är varje människa, ingen har kunnat återskapa som individ, under en cykel av liv,
  varje själ är likvärdig varje människa är likvärdig,
  varje själ är lika unik,
  den är så unik att det eviga ej består om en själ skulle försvinna,
  det kan ej ske,
  Far vi skapade allt unikt allt fullkomligt,
  allt är så fortgående idag,
  det är bara vi som ej förstår i de känslor vi lärts och de tankar som dessa känslor skapar av okunskap,

  everyone is equal as jesus, no one is less,
  there is no less in the fullfillment of love,
  we are not our selfs whit emotions of unnatural,
  love was teached fear,
  therefore the individuall is lost,
  the world is fullfill as its nature has allways been,

  inget kan skada döda liv, inget som talar upplevs onaturligt är sant
  det känns sant upplevs sant då det våldtar livets känslor inifrån,
  och skapar sig som en projektion utåt,’
  det finns ej det bara upplevs tills själ gör sig fri,
  genom att agera i en fri vilja skapar man en fri vilja,

  en fri vilja är alltid rak, alltid ärlig ifråga om sant,
  den styrs ej av någonting någon, den är aldrig hotad vara lurad,
  av sina egna känslor då den upplever onaturligt styra skapa genom dess
  känsloliv en saga en dröm en upplevelse som skapat lidande i livet,

  jesu hart of eternal god,
  chose away the fear, an you release your eternal hart,
  thats your true teacher, ther is no other one for a soul
  of eternal love of free will of nature,

  ther is no truth in fear, fear is blind and nead negative as
  defense,
  that is teached to nature of god bye false experiense of nature of
  nothing at all,
  same nothing teached us hate and negative,
  there for the world is blind from it self as love,
  that nothing at all is in the fysical system of emotions of cemistry
  using manipulating the nature bye the nature it self,

  to walk againts talk againts release the hart of free will to be free from suffery,
  suffery is the cemsistry we are teached bye false god of rape and false evil,
  to be in suffery,
  everybody is innocent,
  there is no other truth then the truth of logic, the truth that what nature proofs,
  logik is the answer the release from suffery,,

  little brother of eternal hart….

  vi är bara lärda känslor som ej är vi, genom dem är vi blinda angående logik,
  angående allts fullkomlighet

  jag är både intuitiv,
  det vill säga en del hjärta av evigt en del kemi av fysiskt liv,
  har haft svårt att vara det intuitiva då jag levt ett liv som jag levt,
  för alla andra,
  inget liv är skapat att agera så,
  det blir obalans i kemin,¨’

  låt ej det lura er, det har sin logik,
  det ni upplever tror räds, finns ej kan ej skada ej döda liv,
  liv är gud av fullkomlighet,
  bara lurat till ett lidande blint

  kan man skylla på sina känslor dess eventuella upplevelser upplev-anden hur länge som helst,,, dvs att fortgå tro saker då det bevisats att ens tro är en lögn upplevelse skapad för att förljuga människan genom människan,
  om jag nu upplevt sagan gud djävulen som en andlig psykotisk upplevelse attack på mitt känsloliv mina sinnen,
  där jag fram till för sju år sedan led i ett upplevt då den tiden trott paranormalt levande helvete,
  där jag plågades av dessa karaktärer av upplevelser människan dyrkar på och tror på eller räds,

  detta ledde till att jag medvetligjorde människans oskuld,
  bevisade dessa upplevelser som människan upplever tror på känner vara sant vara lögn upplevelser,
  alltså ej vad detta utger sig för upplev som av troende i tre religioner av religiösa kulturer,

  bevisat att dessa kulturers hat rädslor negativa tankar emot varandra och som individuella kulturella
  utvecklingar inom kulturerna,
  också detta är i en utveckling av inpräglad okunskap,

  alltså människans lidanden kan kortfattad bevisas vara känslor som människan lärt de senaste 8 tusen åren,
  av av gudstron,
  och tankar emot sin egen natur,
  dvs normen rätt fel,
  som frångår all logisk resonans, där människan lever i en föreställning angående andras känslomässiga utveckling,
  där föreställningen tar för givet att människor ska vara i en annan utveckling än den den är i,

  då känslorna vi lärts skapar i sig själv logiska utvecklingar vi försöker skapa bort få bort med att särskilja individer
  vars känslo utvecklingar vi ej förstår som fel,
  straffa dem hämnas på dem hata dem döma dem fördöma dem kontrollera dem och dominera dem,

  detta okunskapens sätt gör att vi ej kan stoppa denna utveckling vi kallar asocial eller kriminell,
  då samhället i sig själv just skapar dessa utvecklingar i den okunniga strävan de har att få bort dem med inlärda metoder,
  av okunskap,

  dessa samhällsproblem arv av växande natur, tillika med alla slags beroenden, alla slags o kontroller i känslor där individer
  styrs av sina negativa känslor hat rädslor och även sexuell känsla,

  så länge vi tänker känner inlärt av rädslor och negativt mot dessa utvecklingar alltså okunskap,
  så kan vi ej göra annat än lida då vi ej kan lösa dessa problem utvecklingar i natur av samhälle, med just okunskap,
  så är alla våra växande tankar känslor av rädsla negativt hopplöshet också ett lidande vi lärts,

  jag undrar vad är det ni ej förstår,
  om jag nu har bevisat era upplevelser vara det samma som det som kränkt plågat våldtagit mitt känslo varande,
  mitt känslo upplevande i 14 år,
  bevisat alla dessa upplevelser människan har av andligt vara ett och samma,
  något som ej ens finns bara upplevs, något som kränker natur av fri vilja fri tanke fri känsla,
  förljuger naturen genom dess känsloliv,
  till att alltid vara trott älskat kärleksfullt sant,

  varför kan ej ni agera vuxet ifråga om detta,

  för att sluta uppleva onaturligt, sluta tro på era känslor, det är ur dessa detta skaps, agera natur tala öppet om vad ni upplever utan skam och rädsla,
  tala emot röster upplevelser tro emot röster upplevelser gå emot röster upplevelser, återskapar en fri vilja upplev-anden upphör,
  hart of jesus

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s