Enda skillnaden mellan fåren och getterna i Liknelsen är vad de GJORDE och INTE GJORDE

Jesus säger i Jn 5:29 att vid vid uppståndelsen som kommer de som gjort det goda att komma till livets uppståndelse och de som gjort det onda till domens uppståndelse. Jakob, Paulus, Johannes och Petrus säger samma sak:

Joh. 5:28 Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, då alla som äro i gravarna skola höra hans röst 29 och gå ut ur dem: de som hava GJORT vad gott är skola uppstå till LIV, och de som hava GJORT vad ont är skola uppstå till DOM.

Jak. 2:13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

Rom 8:13. Ty om ni LEVER EFTER KÖTTET, så skall ni DÖ, men om ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så skall ni LEVA.

John 14:23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

1 Pet 2:11 Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar, att ni aktar er för de köttsliga begärelserna, som strider mot SJÄLEN.

Vad vi GÖR påverkar alltså om vi kommer till Guds rike eller ej (även om vi förstås måste tro på att Jesus är Gud i köttslig form som dött som ett syndoffer för oss och renat oss med sitt blod). Hela Bibeln är överfull av uppmaningar att vi måste GÖRA saker för att bli frälsta (inte förlora salt, gå igenom den trånga porten, hålla ut till änden, bära vårt kors dagligen, etc) och detta kan vara förbluffade för oss eftersom vi under en lång tid i Sverige varit influerade av Martin Luther som inte var särskilt förtjust i Jakobsbrevet (enligt hans egna ord) eftersom Jakobsbrevet lär saker såsom:

Jak. 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR, när han bar fram sin son Isak på altaret?

Martin Luther myntade ju begreppet “frälst av tro allena” trots att Bibeln säger att vi INTE är frälsta av tro allena. Vi har också fått för oss att om vi rör minsta finger för att försöka frälsa oss själva så är det “gärningslära” som vore den värsta teologiska tabben (och synden) under solen. Självklart kan vi inte frälsa oss själva eftersom vi alla är i behov av att bli renade i Jesu blod, och vi kan inte heller förtjäna frälsning av något som vi gör ELLER tror, men det finns ändå VILLKOR för frälsningen och det är att vi tror, omvänder oss och LYDER Gud. Alltså något som vi GÖR. Matteus 25 innehåller tre liknelser som alla har poängen att vad vi GÖR påverkar vår slutdestination – himmel eller helvete. Detta sägs vara en irrlära i våra kyrkor idag men Bibeln håller inte med. Läs liknelsen om fåren och getterna. Både får och getter trodde på den som de samtalade med – Guds son – och även DEMONER accepterar att Jesus är Guds son och bekänner det till och med högt! Det räddar dem inte, vilket var Jakobs poäng. Tro utan gärningar är död.

Människosonens dom

Matt 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

Skillnaden mellan fåren och getterna är alltså vad de GÖR. Fåren hamnar på den högra sidan och det är de som GJORT något bra (rättfärdighet), och getterna hamnar på den vänstra sidan och det är de som INTE GJORT något bra. De har INTE visat barmhärtighet. Brist på frukt kan alltså förhindra oss att komma in i Guds rike. Det kan vi även läsa i Joh. 15, där grenarna huggs av och kastas i elden pga brist på frukt. Vi är inte frälsta genom  att tro på ett färdigt “paket” och inget mer. Egentligen kan vi jämföra med änglarna i begynnelsen. Jag tror inte att de hade några problem med att “tro på Gud”, och att se honom som den skapare som han är. Ändå kan vi läsa att 1/3 av dem föll när de följde Lucifer i hans spår. Det var återigen vad de GJORDE som påverkade utvecklingen av historien – de kommer ju i framtiden att kastas i den eviga elden som förberetts åt dem pga det som de valt att göra.

De andra liknelserna i Matteus 25 är de välkända liknelserna om de Tio jungfrurna och den om Talenterna. Alla tio jungfrurna “trodde” på brudgummen och väntade på hans återkomst. Vad de GJORDE och INTE GJORDE är vad som sedan påverkade förloppet. Alla väntade på brudgummen och visste att han skulle komma och alla hade lampor. Men hälften av tjejerna hade valt att inte ta med någon extra olja till dem trots att det kanske skulle behövas. Vi kan se att det förmodligen handlade om reservolja eftersom de oförståndiga tjejerna menade att lamporna ju “slocknar” för dem, vilket betyder att det åtminstone fanns olja i lamporna från början. De hade alltså en gång varit tända, men lamporna HÖLL INTE UT TILL SLUTET. Vi är tillsagda av Jesus att vi måste hålla ut till änden för att bli frälsta. De förståndiga tjejerna hade valt att ta med extra olja, och det var ett bra val. Våra val spelar roll! Likaså visar liknelsen om Talenterna att våra val och vårt agerande påverkar utgången, och det handlar även här om evigt liv (med tillhörande belöningar) eller evig förtappelse.

Jag vet att jag skriver mycket om omvändelse och rättfärdighet på min blogg, men det är för att det känns som det är ämnen som inte är särskilt vanliga eller populära, trots att det är så viktiga ämnen eftersom SJÄLEN är i fara. Djävulens enda mål är att få oss att SYNDA så att vi INTE kommer in i Guds rike. Han FRESTAR oss och försöker ge oss URSÄKTER för att synda. Jag tror att djävulen gärna vill invagga oss i tron att det räcker med att tro för att bli frälst UTAN gärningar (frukt) och att synd inte separerar oss från Gud. Vore det inte fruktansvärt om han fick oss att tro “Vad skönt att Gud älskar mig precis som jag är, och att han ser mig som rättfärdig trots att jag lever i orättfärdighet, och att det räcker med att TRO på honom för att bli frälst” OM detta inte är sant? Tänk att på domedagen behöva säga…”Oops!”

1 Peter 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, hur ska det då gå den ogudaktige och syndaren?

18 thoughts on “Enda skillnaden mellan fåren och getterna i Liknelsen är vad de GJORDE och INTE GJORDE

 1. Det står: “Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
  Detta handlar inte om gärningar i allmänhet utan om kärleksgärningar mot Jesu minsta bröder. D v s mot de som tror på Gud och hans Messias. Detta är verkligen ett allvarsord till oss som har det gott ställt.

  Like

  • Hej Stig!
   Amen, det är viktiga allvarsord. Bibeln talar endast om gärningar som sådana, eller att visa frukt. Det utesluter inte att det ändå går att göra skillnad på “gärningar” men det beror i så fall på vad man menar. Jag tycker Jak. 2 kan ge oss en bild på goda gärningar, för där kan vi se en del exempel.
   MVH

   Like

 2. Paulus säger klart och tydligt att varje människa är skyldig domen från födseln, men dem som vill tro på Kristus som frälsare och känner sig ångerfulla över sina tidigare fel skall få en andra chans till himmelriket. Paulus som har starka uppmaningar till ett renare liv som kristen säger själv att han inte är synd fri i romarbrevet, han säger att en kristen människa kommer att ha en vilja att göra gott fast man ibland gör det som är ont av oklara anledningar. Det står skrivet att det är Gud som skall förvandla vårat stenhjärta till ett köttsligt hjärta och att det är först vid basunens dag i sista tiden som de kristna tas upp då kommer deras kroppar att förvandlas helt till syndfria själar.

  Like

  • Hej Alexander

   Nej, jag kan inte se att Paulus någonsin stödjer arvsynden – inte ens i Rom. 5. Du får gärna läsa mina artiklar som jag skrivit om arvsynden.

   Inte heller säger Paulus att han fortfarande syndar, utan tvärtom att han levt med ett fullständigt rent samvete. (Underförstått efter sin omvändelse.)

   Apg. 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: “Bröder, jag jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till i dag”.

   Även många ateister vill göra gott. Ja, för att bli renade från synd måste vi omvända oss, och då renar Gud oss från våra stenhjärtan.

   En del tror felaktigt att även kristna syndar till de dör, och att de slutar först när de får nya kroppar. Det blir en lära om att Jesus frälser oss i vår synd, och att vi kan tjäna två herrar och fortfarande vara frälsta. Ungefär som en license to sin.

   GVD

   Like

 3. Hej Annika!
  Nej, jag befinner mig i Sverige just nu.

  Jag tror du har missförstått Luther lite.
  Luther gick skarpt emot antionomerna.
  Luther förkunnade moral lagen.

  John Wesley skriver i sin dagbok att han blev frälst genom att han läste Luthers kommentarer av romarbrevet.
  Det brände till i hjärtat på Wesley och efter det predikade han rättfärdigörelse genom tron.
  Detta drog igång en stor väckelse som räddade hela England från förfall.

  Ett tips. Läs lite väckelsehistoria och Luthers påverkan på t.ex Metodistväckelsen.

  Tron är endast en sann tro om den resulterar i goda gärningar.
  Det är den klassiska synen som man har haft sedan reformationen.

  Like

  • Hej där Per-Ola!

   Allt Luther sagt är inte fel, men ibland motsäger han sig själv. Att människor blivit frälsta tack vare Luther är ju bra, men folk har även blivit frälsta tack vare att de lyssnat på katolska präster och framgångsteologer.

   En del av Luther’s kommentarer gör mig verkligen mörkrädd och även hans kommentarer om judarna. Luther är tveksam om den fria viljan: 

   “Jag önskar att ordet “fri vilja” aldrig hade uppfunnits. Det finns inte i Skrifterna, och det hade varit bättre att kalla det “jag-vilja”, som inte gör nytta. Eller, om någon skulle vilja behålla det, så borde han tillämpa det på den nyskapade människan, som man förstår den människa som skapats utan synd. Hon är sannerligen fri, som Adam i paradiset var, och det är om henne Skrifterna talar när dessa berör vår frihet; men dessa som ligger i synder är ofria och djävulens fångar; ändå kan du kalla dessa, som kan befrias genom nåden för fria, precis som du kan kalla en människa rik, även fast han är en tiggare, eftersom han kan bli rik. Men det är varken rätt eller gott att trassla med ord i saker av sådant stort allvar; ty en enkel människa blir bedragen av det, och lärare av denna sort kallas sofister…Vi bör därför undvika sofisterna, och tala om Guds upphöjda ting på ett enkelt, klart och tydligt sätt, som Skrifterna. Detta fel om den fria viljan är en särskild lära av Antikrist för att förföra hela världen, såsom det står skrivet om honom, och blott få kristna kommer att bestå inför honom.”(PE III,s.110f.)

   “Be a sinner and sin boldly, but believe and rejoice in Christ even more boldly for he is victorious over sin, death, and the world. As long as we are here in this world we have to sin. This life is not a dw…elling place of righteousness”

   “No sin will separate us from the lamb, even though we commit fornication and murder a thousand times a day.”

   Sen har förmodligen Luther ÄVEN predikat raka motsatsen till det han sagt ovan.

   GVD!

   Like

 4. Annika!

  Det verkar som om vi inte har samma Gud!

  Om jag har en syndasvaghet så hjälper Gud mig med det problemet.
  Jag erkänner problemet för Gud, erkänner min egen oförmåga i att bryta mönstret och ber Gud Hjälpa mig.
  Efter att jag gjort det kan saker gå fort, eller ta lång tid, men han hjälper och då genom att bla verka i mig.

  Så har han gjort i hela mitt kristna liv och på alla de områden jag suttit fast i.
  Varför kämpa en omöjlig kamp mot ex ett begär? vet du inte att budet väcker synden/begäret och så länge det finns ett förbud på ett problemområde så vinner oftast problemet.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   <<Det verkar som om vi inte har samma Gud!

   Det hoppas jag, men jag tror vårt Lutherska arv kanske gör det svårt för oss att se varför vi egentligen tror som vi gör. Ibland är traditionen stark…

   <<Om jag har en syndasvaghet så hjälper Gud mig med det problemet.

   Absolut, han har gett oss den Helige Ande till hjälp. Väljer vi att lyda anden och inte köttet så är vi i vinträdet.

   <<Jag erkänner problemet för Gud, erkänner min egen oförmåga i att bryta mönstret och ber Gud Hjälpa mig.

   Varför ångra och be om ursäkt för en "oförmåga" som i så fall Gud gett dig? Har du själv valt att ha en sådan oförmåga? Om nej, så är det GUD som skapat dig med en oförmåga att lyda hans bud. Då borde GUD be om ursäkt till DIG för att han skapat dig så. Du vore helt oskyldig.

   <<Efter att jag gjort det kan saker gå fort, eller ta lång tid, men han hjälper och då genom att bla verka i mig.

   Ja, han har gett oss den Helige Anden, men det är vi som måste lyda den Helige Anden. Gud gör det inte åt oss.

   <<Varför kämpa en omöjlig kamp mot ex ett begär?

   Exakt. OM det är en omöjlig kamp som vi brottas i så vore ursäkter och omvändelser helt onödiga. Kampen är ju "omöjlig" säger du. MEN, om det INTE vore omöjligt att lyda Gud utan MÖJLIGT, ja då är målet att bära vårt kors varje dag och undvika synd. Bästa sättet är att hålla oss nära Gud, och be, läsa hans ord, sjunga lovsånger etc. Då fylls vi av glädjen att få vara i hans famn och vi får mer styrka att stå emot frestelser.

   <<– vet du inte att budet väcker synden/begäret och så länge det finns ett förbud på ett problemområde så vinner oftast problemet.

   Förbuden att inte mörda, inte ljuga, inte stjäla, etc, gäller fortfarande.

   GVD!

   Like

 5. Annika!

  Du hänvisar till: Matt 5:48 Var därför fullkomliga (perfect KJV), såsom er himmelske Fader är fullkomlig.

  Ordet var innäbär inte att man är fullkomlig, Paulus säger ju att han…

  Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

  -Det verkar som om du vill frälsa dig själv genom att göra rätt, men jag tror inte du blir frälst på det sättet, för den enda som kan frälsa dig är Jesus!

  Du skriver: 1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

  – Det är helt sant, dessa var troligen inte födda på nytt, utan just orättfärdiga.
  Men vi har av Gud blivit förklarade rättfärdiga utan en enda gärning, varför, för att ingen skall kunna berömma sig!
  Hur blir då fortsättningen efter frälsningen, skall rättfärdigheten bero på människans förmåga att göra allt rätt enligt skrift och ande?
  Nej knappast, varför, jo för att ingen skall kunna berömma sig. Om en människas förändring och att lyckas göra allt efter Lagens krav handlar om hennes förmåga, då blir också äran människans.

  Vi är inte överens om detta ämne och det gör förvisso inget 🙂 men det du så ofta undervisar om, går stick i stäv med det jag förstått av Gud, att han vill först göra jobbet i oss, efter det kan vi följa.
  Hes 36:27 Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

  -Alltså något som Gud gör först!

  Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

  – Åter Gud som gör först!

  Fil_2:13 Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

  Åter Gud som gör först!

  Bb

  Like

  • Hej Björn

   <<Du hänvisar till: Matt 5:48 Var därför fullkomliga (perfect KJV), såsom er himmelske Fader är fullkomlig.
   Ordet var innäbär inte att man är fullkomlig, Paulus säger ju att han…

   Ordet är översatt till "fullkomlig", och på engelska är ordet översatt till "perfect". Det är vad ordet betyder.

   <<Rom 7:18 Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke.

   Läs gärna min artikel om Paulus på min hemsida. Paulus kallade sig HELIG, RÄTTFÄRDIG och OSTRAFFLIG. Paulus sa också "Vakna upp på ett rätt sätt och SYNDA INTE". Paulus talar om sig själv som en naturlig människa i presens i Rom 7:18 och INTE om den kristna människa han är. Läs även Rom 8 och du ser att Paulus är helt övertygad om att lever man efter köttet så är man ANDLIG DÖD och lever man efter anden så har man LIV.

   <<-Det verkar som om du vill frälsa dig själv genom att göra rätt, men jag tror inte du blir frälst på det sättet, för den enda som kan frälsa dig är Jesus!

   Amen, endast Jesus kan frälsta. VI måste dock se till att leva syndfritt. Det gör genom att hålla oss i vinträdet. Om inte, så huggs vi av och kastas i elden. Ord och inga visor.

   <<- Det är helt sant, dessa var troligen inte födda på nytt, utan just orättfärdiga.

   Han talar till korintierna, och till alla som läser hans skrifter. Han varnar oss alla för att leva på det sättet eftersom vi då går miste om himmelriket. Lever vi efter köttet (syndar) så är vi andligt döda och förlorade.

   <<Men vi har av Gud blivit förklarade rättfärdiga utan en enda gärning, varför, för att ingen skall kunna berömma sig!

   Bibeln säger det motsatta:

   "I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST"

   <<Hur blir då fortsättningen efter frälsningen, skall rättfärdigheten bero på människans förmåga att göra allt rätt enligt skrift och ande?
   Nej knappast, varför, jo för att ingen skall kunna berömma sig. Om en människas förändring och att lyckas göra allt efter Lagens krav handlar om hennes förmåga, då blir också äran människans.

   Vi kan inte berömma oss själva för frälsningen även om vi lever resten av våra liv utan synder. Det är därför att våra gamla synder måste renas i Jesu blod, och det kan vi inte åstadkomma själva. Jesus dog inte för att vi ska kunna synda fritt utan risk för straff. Vi är endast rättfärdiga om vi lever rättfärdigt. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning samtidigt. Det är antingen eller.

   <<Vi är inte överens om detta ämne och det gör förvisso inget men det du så ofta undervisar om, går stick i stäv med det jag förstått av Gud, att han vill först göra jobbet i oss, efter det kan vi följa.

   Om det vore Guds ansvar att hålla oss syndfria så skulle han gjort så att alla människor alltid lever syndfritt.

   <<Hes 36:27 Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.

   Det här är en profetia för framtiden, och den har inte slagit in än. Den betyder inte att Gud gör oss till robotar som aldrig syndar. Varje dag så riskerar vi att synda om vi någon gång skulle välja att följa köttet och inte anden.

   <<Heb_13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

   Om vi syndar, kan vi då anklaga Gud för att han slarvat och inte haft kontroll över oss?

   <<Fil_2:13 Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

   Meningen innan säger: 12—så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning

   GVD!

   Like

 6. Annika!

  Angående om bakfoten: Utifrån männskligt perspektiv, så är vi alltid våra föräldras barn oavsett vad vi gör!
  Gud är vår fader och han fostrar oss med olika verktyg. Han vill inte att vi syndar, men vi gör det ändå, då använder Gud synden för att föra oss till bättring!
  Hur, jo genom att ge oss en bedrövelse efter Guds hjärta som leder till bättring.
  Vi blir således inte utkastade när vi syndar, inte ens om vi inte bekänner vår synd och vi blir inte heller faderlösa för att vi syndar.
  Om våra synder skulle skilja oss från Jesus och Gud och om det handlar om att jag verkligen måste se till att göra allt rätt enligt skriften och andens ledning, då är det kört från början. Det blir också ett väldigt ansträngt kristenliv, där jag måste oroa mig hela tiden för att inte göra fel, för då blir jag ju utkastad.
  Nej jag tror inte på det och min egen erfarenhet är inte sådan.
  Vi blir vid frälsningen renade från synden, men vi är inte fullkomliga för det. I var vandring med Jesus utför Gud sitt verk i oss, han fullkomnar oss, han helgar oss från saker som är fel, osv och detta tar hela livet och ännu längre om det gått.

  Att bära frukt gör vi om vi håller oss till Jesus, eller som det står, förblir i honom, men frukten är ett resultat, inte en prestation.
  Ett äppelträds gren bär inte frukt utav sig själv, utan ett resultat av flera parametrar, men grenen i sig själv kan bara vara kvar i trädet och då blir det frukt när alla parametrarna är på plats!

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   <<Angående om bakfoten: Utifrån männskligt perspektiv, så är vi alltid våra föräldras barn oavsett vad vi gör!

   Det är intressant att läsa liknelsen om Den förlorade sonen. Han var alltid sin Fars fysiska son men hjälpte det sonen? Nej, för när han var borta från sin Far och levde i synd så kallades han "död och förlorad" enligt liknelsen. Synd = andlig död och separation från Gud.

   <<Gud är vår fader och han fostrar oss med olika verktyg. Han vill inte att vi syndar, men vi gör det ändå, då använder Gud synden för att föra oss till bättring!

   Om Gud använder "synden" som ett av hans verktyg, så vill han att vi syndar. Vi måste inte synda. Vi kan sluta. Gud har inte gjort bud som är för svåra för oss att hålla. I så fall vore det inte vårt fel att vi syndar.

   <<Hur, jo genom att ge oss en bedrövelse efter Guds hjärta som leder till bättring.

   Ja, bedrövelse kan leda till bättring, eller också fortsätter vi att synda. Beslutet är vårt.

   <<Vi blir således inte utkastade när vi syndar, inte ens om vi inte bekänner vår synd och vi blir inte heller faderlösa för att vi syndar.

   Bibeln säger dock det motsatta:

   1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

   Ef. 5: 3. Otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, så som det anstår heliga, 4. och inte heller passar sig skamligt eller dåraktigt tal eller gyckel, utan i stället tacksägelse. Ty det skall ni veta, att ingen otuktig eller oren, eller girig, som är en avgudadyrkare, har arvedel i Kristi och Guds rike. 6. LÅT INGEN BEDRAGA ER med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn.

   <<Om våra synder skulle skilja oss från Jesus och Gud och om det handlar om att jag verkligen måste se till att göra allt rätt enligt skriften och andens ledning, då är det kört från början.

   Det är inte kört från början. Guds bud är inte svåra enligt skriften.

   Det blir också ett väldigt ansträngt kristenliv, där jag måste oroa mig hela tiden för att inte göra fel, för då blir jag ju utkastad.

   Fil. 2:12 — så mån I också nu med FRUKTAN OCH BÄVAN arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande

   Ordspråksboken 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.)

   <<Nej jag tror inte på det och min egen erfarenhet är inte sådan.

   Gud älskar oss och hoppas alltid att vi ska bekänna våra synder och omvända oss. Precis som Fadern till den förlorade sonen så står han där och väntar. Men han går aldrig ut och tvingar oss tillbaka till honom. Han väntar på att vi kommer till honom och bekänner våra synder. DÅ får vi förlåtelse. Inte medan vi fortfarande är borta och lever i synd.

   <<Vi blir vid frälsningen renade från synden, men vi är inte fullkomliga för det.

   Matt 5:48 Var därför fullkomliga (perfect KJV), såsom er himmelske Fader är fullkomlig.

   << I var vandring med Jesus utför Gud sitt verk i oss, han fullkomnar oss, han helgar oss från saker som är fel, osv och detta tar hela livet och ännu längre om det gått.

   Det tar inte hela livet att lära sig att sluta synda. Bibeln säger att vi inte kan tjäna köttet och anden (två herrar) och fortfarande vara frälsta. Vi måste lämna den gamla personen bakom oss.

   Allt är möjligt för Jesus! Tack vare den Helige Anden kan vi bli guidade rätt. Gud välsigne dig!

   Att bära frukt gör vi om vi håller oss till Jesus, eller som det står, förblir i honom, men frukten är ett resultat, inte en prestation.
   Ett äppelträds gren bär inte frukt utav sig själv, utan ett resultat av flera parametrar, men grenen i sig själv kan bara vara kvar i trädet och då blir det frukt när alla parametrarna är på plats!

   Like

 7. Annika!

  Du skriver: men det finns villkor för frälsningen och det är omvändelse, tro och att vi vandrar i rättfärdighet.

  – Frågan är då vad omvändelse är, vad tro är och vad det är att vandra i rättfärdighet?

  Jag vände om till Jesus genom att säga, det här vill jag, jag visste inget om vad det kristna livet var för något. Det var ett gensvar på Guds kallelse, dvs jag trodde utan att förstå vad tro, omvändelse och rättfärdighet var.
  Sen har jag förstått att jag inte blir mer, eller mindre rättfärdig om jag gör rätt, eller fel, det är Ju Jesu rättfärdighet som är den gällande, annars blir ju frälsningen beroende på att jag lyckas hålla mig kvar genom sk rättfärdiga gärningar!

  Bb

  Like

  • Björn,

   <<Frågan är då vad omvändelse är, vad tro är och vad det är att vandra i rättfärdighet?

   Omvändelse är att erkänna sina synder och ångra dem, och hissa vit flagg. Att bestämma sig för att inte synda mer. OM vi syndar igen så har vi en räddare i Jesus. Omvändelse är alltså inte synda, be om förlåtelse, synda, be om förlåtelse.

   <<Jag vände om till Jesus genom att säga, det här vill jag, jag visste inget om vad det kristna livet var för något. Det var ett gensvar på Guds kallelse, dvs jag trodde utan att förstå vad tro, omvändelse och rättfärdighet var.

   Samma här. Jag hade heller inte full koll på vad det kristna livet egentligen innebar, och bibliska termer.

   <<Sen har jag förstått att jag inte blir mer, eller mindre rättfärdig om jag gör rätt, eller fel, det är Ju Jesu rättfärdighet som är den gällande, annars blir ju frälsningen beroende på att jag lyckas hålla mig kvar genom sk rättfärdiga gärningar!

   Jag tror du fått saker om bakfoten, men det är inte så konstigt eftersom vi ofta får lära oss att vi är frälsta "av tro allena" trots att Bibeln säger att vi INTE är frälsta av tro allena. Ja, Jesus rättfärdighet skulle vi inte kunna vara frälsta förutan, men när vi blivit renade i Jesu blod måste VI fortsätta att leva rättfärdigt. Om vi smutsar ner oss igen (syndar) så kan vi bli separerade från Gud, såvida vi inte omvänder oss. Likaså kan brist på frukt få oss av huggas av vinträdet (se Joh. 15). Så om vi gör rätt eller fel spelar roll 🙂

   Like

 8. Annika!

  Du är mycket inne på gärningar, men gärningar frälser oss inte och efter frälsningen är ju frågan vilka gärningar, eller vems gärningar?

  Jesus gjorde bara det han såg Fadern göra, dvs att gärningarna han gjorde var födda och inspirerade av Gud.
  Hur skall då vi pånyttfödda göra? Jo lika dant som Jesus, vi följer Guds instruktioner och inte en lagboks!
  Görningar födda och förutberedda av Gud som vi skall vandra i, resten behöver vi inte bry oss om!

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   Amen, gärningar frälser oss inte. Gärningar utan tro är död, och tro utan gärningar är död. Vi behöver båda. Vi kan inte bli frälsta av något vi tror eller gör, men det finns villkor för frälsningen och det är omvändelse, tro och att vi vandrar i rättfärdighet.

   Guds instruktioner = lagbokens instruktioner. Vi lever inte under judiska ceremoniella lagar, men däremot under den moraliska lagen. Det kommer alltid vara förbjudet att bryta mot Tio Guds bud.

   GVD!

   Like

 9. Katoliker tror på frälsningen genom tro och goda gärningar.
  Katoliker gör hela tiden goda gärningar för att blidka Gud. Man har en tro att en dag får man en belöning av Gud.
  Jag ser ofta katoliker här nere på Filippinerna som säger till oss pingstvänner
  “Ni lyfter händerna och prisar Gud och tror att ni blir frälsta, men vi gör Goda gärningar och blir frälsta.”

  Muslimer tror som katoliker att en dag skall de dömas. Men på domens dag skall de goda gärningar och onda vägas på en skål. Den som vinner kommer bästa ditt öde.
  Därför strävar sanna muslimer att vinna frälsningen genom Goda gärningar.

  Pingstvännen som jag tror på rättfärdiggörelse genom tron.
  Den sanna tron förändrar ens hjärta vilket leder till goda gärningar.

  Bara goda gärningar utan ett rent hjärta är inget värt. Annars skiljer man sig inget mot en Muslim eller Katolik eller en Jude.

  Därmed tror jag John Hus, John Wycliffe och Martin Luther hade rätt.

  Like

  • Hej Per-Ola!

   Oj, du skriver från Filippinerna?

   Även jag tror på frälsning genom tro och goda gärningar:

   “I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST”

   Likaså tror jag att vi får skörda det vi sår (belöningar).

   Katoliker kanske ibland gör goda gärningar för att “blidka” Gud som du säger, och framför allt muslimer har ju inte den kristna läran att ALL synd raderas vid en persons omvändelse tack vare Jesu död på korset.Alltså måste de i stället försöka få de goda gärningarna att bli större än de onda gärningarna. I deras värld hindrar alltså inte synd en människa från att komma till himlen, såtillvida att hon visar upp större gärningar som kan väga upp. De har aldrig en möjlighet att få sin synd raderad och kunna börja på ny kula.

   Jag håller med dig när du säger att goda gärningar utan ett rent hjärta inte är något värt. Martin Luther däremot vill gärna tro att vi är frälsta av “tro allena”, men Bibeln säger att vi INTE är frälsta av tro allena.

   Jag tror att tro utan gärningar är död, och att gärningar utan tro är död.

   Gud välsigne dig!
   /Annika

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s