“I synd är jag född” säger Kung David, men menar inte att han är född syndig

Se, i synd är jag född, och i synd BLEV JAG TILL i min moders liv. (Ps. 51:7 SFB)

Se, i synd är jag född, och i synd har MIN MOR AVLAT MIG (Ps 51:7 1917)

Behold, I was SHAPEN in iniquity; and in sin did MY MOTHER CONCEIVE ME (Ps. 51:5 KJV)

Om David menar att han BLEV TILL i synd (pga att hans mamma syndade den dagen då han blev till) så kan man poetiskt uttrycka det med att man är avlad eller född i SYND. Man kan poetiskt säga att vi allihop är födda rakt in i en syndfull värld, men just denna vers handlar inte om alla människor i hela världen utan om David och hans mamma

Versen säger att Davids mamma avlat honom i synd och INTE att David blev avlad syndig. Inte på minsta vis står det att David och alla andra människor är födda syndiga, och det kan mycket väl stämma att David blev till genom synd om vi ser till omständigheterna till Davids mamma. David var precis som vi född in i en syndfull värld och man kan också bli född in i ett språk (Apg 2:8) och på samma sätt var inte David syndig från födelsen (eller befruktningen) men var född in i en syndig värld. Psalmer innehåller poetiskt tal så de kan tolkas poetiskt eller bokstavligt beroende på sammanhanget, och i det här fallet så vet vi redan att ben inte kan prata, att Gud inte krossar ben när vi syndat, att ben kan jubla eller att isop kan bokstavligen få oss vitare än snö. Det är inte meningen att vi ska använda oss utav poetiska psalmer eller ordspråk för att starta nya läror med hjälp av dem, och speciellt inte om dessa läror motsägs i resten av Bibeln.

Ps 51:9 Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö.10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få JUBLA.

Kan Davids mamma verkligen ha syndat just då David blev till?

David hade två halvsystrar Zeruiah and Abigail (1 Krön. 2:13-16). Pappan till dem var inte Jesse utan Nahash (2 Sam. 17:25). Davids mamma var förmodligen inte Jesses första fru, vilket kan förklara varför Davids halvbröder såg sig själva som bättre än David (1 Sam. 17:28-30). Det kan också förklara varför David inte kallades fram då profeten Samuel var på besök för att hitta en kung. (1 Sam. 16:11).

Det går att spekulera ytterligare om omständigheterna gällande Davids mamma och hur hon fick sina barn, men vi vet åtminstone ovan. Det går t ex att spekulera om otrohet, våld, skilsmässa osv vad gäller omständigheterna kring Nahash och Jesse. David’s mamma borde däremot ha varit gift med Jesse när han föddes eftersom David inte var någon bastard (Deut 23:2). Det kan ha varit så enkelt att Davids mamma inte var gift med Jesse när hon blev gravid.

Kapitlet börjar med:

Ps. 51:För sångmästaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba.

Sedan fortsätter David med att be om ursäkt för det som han själv gjort sig skyldig till gällande hela historien gällande sin otrohet med Bat-Seba. David säger till Gud att “det är mot DIG jag har syndat”, men det utesluter förstås inte att han även syndat gentemot Bat-Sebas make, för det var inte inför Bat-Sebas make som han bekände sina synder utan inför Gud.

Ps. 51: 3 Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning,rena mig från min synd.5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer.

David fortsätter att tala om sig själv och även den första minuten i sitt liv som verkar ha startat på syndens väg genom att hans mamma syndade när hon avlade honom. Sedan säger han:

Ps 51:10 Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. 12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig.13 Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. 

David var i riskzonen för att förlora den helige anden pga överträdelser. Det är inte så att David plötsligt kommer på att han är född i synd och kastar sig ner på sina knän för att be så mycket om ursäkt för en sådan överträdelse inför Gud. Det hade knappast varit Davids fel om han blev född i synd och det skulle snarare indirekt vara Guds fel, vilket innebär att Gud borde ha bett DAVID om ursäkt för att stackars David tvingades blir född i synd – som David aldrig bett om att få bli. En synd handlar om en överträdelse av Guds lag, men på vilket sätt kan vår egen befruktning vara emot Guds lag och göra honom besviken?

Denna psalm har tyvärr ofta använts som stöd för den gnostiska idén att vi är födda i synd (liksom Rom. 5) men arvsynden stöds inte av Bibeln. Ingen av de gamla kyrkofäderna lärde detta de första 300 åren e. Kr. Endast gnostikerna. Läs gärna mer om Arvsynden i denna bloggartikel.

Psalm 22:10 Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. 11 På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.

I Ps. 51:7 vill en del tolka som att vi alla är syndare allt sedan BEFRUKTELSEN (avelsen), och i Ps. 58:4 står det att vi är syndare så fort vi FÖDS. Så hur ska vi ha det? Är vi syndare sedan befruktelsen eller så fort vi föds? Och kan verkligen nyfödda bebisar prata och ljuga direkt vid födseln? ELLER, ska vi kanske tolka psalmer som PSALMER?

Ps. 58:4 De ogudaktiga är avfälliga ända från FÖDELSEN, de lögnaktiga far vilse alltifrån moderlivet. (SFB)

Ps. 58:3 The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be BORN, speaking lies. (KJV)

Vi kan acceptera vad som står i detta kapitel, men vi behöver inte acceptera det som INTE står. Det står ingenstans att människor är födda i synd. Bebisar är neutrala och har inte kapacitet att synda. Om själva grunddefinitionen av synd är att bryta mot Guds bud, då kan ju inte en befruktelse/födelse vara en orsak till synd.

1 Joh. 3:Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

8 thoughts on ““I synd är jag född” säger Kung David, men menar inte att han är född syndig

  • Läs titeln igen så ser du att det står något om Davids mamma. Att påstå att människan är född i synd är ren spekulation och det har inte stöd i skriften.

   Like

 1. Men pga att Adam, första människan syndade mot Gud, var han hela mänsklighetens representant- och genom hans olydighet förlorade mänskligheten Guds härlighet (gemenskapen med Gud, och därmed ljuset från Gud,) . Alla människor ärvde syndenaturen genom Adam – och JUST därför är inga människor goda – och behöver födas på nytt. Just DÄRFÖR måste Jesus göra det han gjorde. Vara den sista Adam, som gav oss (dem som tar emot Honom) Sin rättfärdighet-så vi kunde motta Guds Ande, Guds ljus och härlighet. “Bara én är god – Gud” sa Jesus själva. Och HAN pratar om pånyttfödelsen. Det är snarare en human-etisk tanke att människan är god “i grunden”. Hade vi varit det, har Jesus dött förgäves. HAN blev mänsklighetens sista representant- genom Hans lydighet, Hans uppfyllande av lagen- uppfyllde Han all rättfärdighet- så att vi genom Hans blod kunde frikännas och få gemenskap med Gud- som vill leva Sitt liv genom oss, med Sin kärlek, med Sin godhet- en frukt av att Hans Ande har flyttat in (dvs i den som kommet till tro på Kristus och taget emot Honom som sin frälsare). Lagen blev lagt till för överträdelsarnas skull- för att visa att människan just ÄR född syndig- så hon skulle förstå att “Jag behöver någon som frälser mig” (=en som räddar mig ur mitt tillstånd, avskild från Gud, på väg mot evig död, som lagen dömde mig till. ) När en människa TAGIT EMOT Kristus som sin Frälsare är hun inte under lagen , utan då har hun blivit född på nytt, och Guds Ande i henne leder henne, för då har hun gemenskap med Honom i anden. Hennes andliga tillstånd är som innan syndafallet.

  Och Andens frukt är Guds egen inverkan så hun formas till Hans avbild i denna världen. Hun är “trolovad med én enda man; Kristus. Genom lagen dog hun för lagen. men har nu uppstått med Kristus,som en ny människa- till ett nytt liv .
  Lagen kunde inte föra någonting till fullkomlighet – och hellre inte rena någons samvete. Det kunde bara en syndfri ställföreträdare som Jesus – Gud, som blev människa, född av en kvinnna-ställd under lagen-för att friköpa dem som stod under lagen – för att vi skulle få “söners rätt”. (bli barn och arvingar av Gud).
  Mvh May Linn.

  Like

  • Hey May Linn, och tack för att du skrev. Jag håller med om mycket du skriver.

   Jag håller t ex med om att Adam var hela mänsklighetens representant, och när han syndade så orsakade han att alla människor dör fysiskt. Pga Adam kan vi inte längre nå Livets träd, och jorden är förbannad och under förgängelse pga av honom. Däremot så har vi inte ärvt någon “syndanatur” efter Adam, för någon sådan natur finns helt enkelt inte. Alla människor (även Adam och Eva som var skapta mycket goda) kan välja att synda eller inte synda. Människan behöver födas på nytt eftersom hon syndat. Inte pga ren nödvändighet, utan av egna val. Att det inte krävs någon syndantur för att synda visar Adam och Eva. De flesta håller med om att Gud inte skapade dem med en syndfull natur, men ändå valde de att synda. Synd är alltid eget val. ALDRIG pga någon ärftlig åkomma.

   Jesus är vår rättfärdighet på det viset att han valt att leva ett helt syndfritt liv för oss, och att han genom sitt syndoffer gjort det möjligt för oss att få evigt liv i hans rike. När vi blivit renade från vår synd genom omvändelse och pånyttfödelse måste vi fortsätta att leva rättfärdigt. Vi kan aldrig gömma oss bakom Jesus rättfärdighet (och det har du heller inte påstått) och tro att Gud inte ser vår synd, för det gör han.

   Om “ingen är rättfärdig, inte en enda”:

   Bibeln listar massor med rättfärdiga människor, såsom Noa, Abraham, Lot, Job, etc och även PAULUS som skrev just Rom 3:10. Paulus kallade sig “helig, rättfärdig och ostrafflig”. Sammanhanget:

   Rom 3:9. Hur är det då? Har vi något företräde framför dem? Inte alls. Ty vi har förut anklagat både judar och greker för att allesammans vara under synd. —13. Deras strupe är en öppen grav, sina tungor brukar de till svek, huggormsgift är under deras läppar, 14. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. 15. Deras fötter är snabba att utgjuta blod. 16. Förödelse och elände är på deras vägar, 17. och fridens väg känner de inte. 18. Gudsfruktan är inte inför deras ögon

   Bebisar kan inte åsyftas eftersom det handlar om onda människors val. Paulus ord kommer ifrån några psalmer och vi kan läsa att de ogudaktiga (däribland det inte finns någon rättfärdig) konstrasteras mot de rättfärdiga som tar sin tillflykt till Herren.:

   Psalm 14:1—Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är. 2HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. 3Nej, alla äro de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som gör vad gott är, det finnes icke en enda. 4Hava de då intet fått förnimma, alla dessa ogärningsmän, dessa som uppäta MITT FOLK, likasom åte de bröd, och som icke åkalla HERREN? 5Jo, där överföll dem förskräckelse — ty Gud är hos de rättfärdigas släkte. 6 Den betrycktes rådslag mån I söka bringa på skam, HERREN är ju ändå hans tillflykt. 7Ack att från Sion komme frälsning för Israel! När HERREN vill åter upprätta sitt folk, då skall Jakob fröjda sig, då skall Israel vara glad.

   Psalm 5: 9HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig. 10Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal. 11Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig. 12Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt. 13Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.

   Matt 23:35 för att över er allt rättfärdigt blod skall komma, som är utgjutet på jorden, ifrån den rättfärdige Abels blod intill Sakarias, Barakias sons, blod, som ni dödade mellan templet och altaret.

   Mänskligheten har hela tiden varit fullt kapabla att lyda Gud och hans moraliska bud, men vi har VALT att inte göra det. Därför dog Jesus för oss. Pga våra dåliga val.

   Människan är inte längre under den judiska rituella lagen, men vi är INTE befriade från den moraliska lagen – tio Guds bud. Det är alltjämt precis lika syndigt att mörda, ljuga, begå äktenskapsbrott, stjäla, etc. Vi ska aldrig tro att vi kan ha vår synd och vår frälsning samtidigt. Vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi synd är vi slavar under synden och inte fria, och det betyder att vi är själsligt döda. Det hjälper inte att vi är troende kristna.

   Gal 5: 18. Men om ni LEDS av Anden, så är ni inte under lagen. 19. MEN köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att DE SOM GÖR SÅDANT SKALL INTE ÄRVA GUDS RIKE.

   1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

   Rom. 3:30. så visst som det är en Gud, som gör den oomskurne rättfärdig av tron och den omskurne genom tron. 31. Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! Utan VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN

   Matt 5: 17. Ni skall inte mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

   Like

  • Vi har diskuterat den här versen tidigare. Det går inte att komma runt att det handlar om David och hans mamma, och inte hela världen. Det går inte att komma runt att det är en PSALM med poetiska inslag. Det går inte att komma runt att David har halvsystrar via sin mamma, och att deras far är Nahash. Kort sagt så är den här versen ett uruselt stöd för den gnostiska tanken att alla är födda i synd.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s