Evolutionsläran är inte falsifierbar

Utvecklingen av utvecklingsläran

Publicerad på http://www.genesis.nu

Evolutionsläran är inte bevisad. Det är inget konstigt med detta. Ingen naturvetenskaplig teori kan bevisas i strikt mening, eftersom även om man har tusen observationer som ger ett visst resultat, kan det alltid finnas ett tusenförsta som ger ett annat. Värre är att evolutionsläran inte är motbevisad, eller rättare sagt att den inte gåratt motbevisa. En teori växer i trovärdighet ju fler motbevisningsförsök den överlever. Till exempel har gravitationsteorin stått pall mot motbevisningsförsök i över 300 år och kan därför betraktas som nästan bevisad, men bara nästan. En teori som inte utsätts för motbevisningsförsök är inte trovärdig. En teori som inte kanmotbevisas ska inte ens betraktas som vetenskaplig. Evolutionsläran är en sådan teori. Varför?

Det beror på att inga nya observationer kan motbevisa evolutionsläran. Den är så flexibel att även om man hittar något i naturen som egentligen är motsatsen till evolution så uppfinner man en ny evolutionistisk mekanism som kan förklara även detta. Nedan följer några exempel på sådana efterhandskonstruktioner. Bry dig inte om om du inte förstår alla ord (eller googla). Syftet är inte att kritisera de enskilda evolutionistiska mekanismerna utan att kritisera den evolutionistiska metoden att skohorna in allt man hittar i läran:

 • Om organismernas likheter stämmer med det antagna evolutionsträdet sägs detta bevisa en divergent evolution. Om inte, har det skett en konvergent evolution.
 • Om man hittar sekvenser av organismer mellan arter sägs det bevisa en gradvis evolution. Om inte, bevisar det en punkterad jämnvikt.
 • Om man kan ordna organismernas egenskaper i nästlade hierarkier ser man en harmonisk evolution. Om inte, ser man en mosaikartad evolution.
 • Om den genetiska variationen är liten så beror det på en selektiv evolution. Motsatsen beror på en neutral evolution.
 • Om man kan identifiera stamfäder och ättlingar ritar man fylogram som ska bevisa evolutionen. Annas ritar man kladogram.
 • Om fossilen uppträder i de berglager man förväntar sig är sedimenten orörda. Annars har de utsatts för geologiska omvandlingar.
 • Om en levande art är olik sin fossila motsvarighet har den utsatts för en biologisk variation. Om inte, har vi ett levande fossil.

Hur i all världen ska evolutionsläran kunna motbevisas när den är så anpassbar att allt ryms inom dess sfär? Den är fullständigt immun mot motbevisning och därför inte vetenskaplig. Nya fynd testar aldrig evolutionsläran. De testar evolutionisters uppfinningsrikedom. Det enda som egentligen utvecklas är därför utvecklingsläran.

36 thoughts on “Evolutionsläran är inte falsifierbar

 1. Men varför envisas du med att påstå att den inte är falsifierbar? När folk ger exempel på hur den är det är ju nästa steg för dig att förklara varför exemplen är fel.

  Att prata om en urcell eller vad kreationister tror är ju inte det minsta relevant för frågan om falsifierbarhet.

  Sedan måste jag fråga, menar du att genetisk variabilitet och selektion tillhör kreationismen och därför inte kan användas i evolutionsläran?

  Like

  • Hej där

   Eftersom naturligt urval och mutationer (båda accepterade av kreationister) inte kan föra Evolutionen framåt så kan de heller inte användas som bevis för Evolutionsteorin. Eftersom det inte finns någon mekanism som kan förklara hur helt ny genetisk information kan uppkomma så måste man ta Evolutionsteorin som en tro. Att livet startade med en handfull celler, som gradvis utvecklats genom biljoner år, går inte att bevisa eller falsifiera. Läs gärna mer på Newtonbloggen som är inriktad på vetenskap i större grad än min egen blogg.

   MVH

   Like

 2. Skapelsen är skapad men inte resten? Ska man ta detta på allvar? Självklart är skapelsen skapad det hörs väl på namnet! Ursäkta men vad är då “resten” som inte är skapat?
  Vad jag kan se har du inte lyckats alls bemöta mina exempel på att evolutionsteorin faktiskt är falsifierbar utan tar upp olika exempel på hur man INTE kan falsifiera den vilket förstås är helt irrelevant! Du verkar 1) Dels anse att evolutionen ÄR falsifierad 2) dels anse att den inte är vetenskaplig för att den inte KAN falsifieras.

  Bestäm dig för vilken synpunkt du vill föra fram, annars kan den inte diskuteras. Du kan rimligtvis bara stödja 1) ELLER 2)
  .
  Motorn till evolutionen som du, märkligt nog, tydligen inte hört talas om kallas genetisk variabilitet och selektion.
  Nej en dinosaurie med halvt utväxta vingar falsifierar INTE kreationismen. Det finns inga hinder för en allsmäktig gud att skapa en sådan. En allsmäktig gud kan skapa vad som helst men evolutionen skulle inte skapa exempelvis en pegas eftersom det skulle förutsätta halvt utväxta vingar utan funktion till skillnad mot armar som ombildas till vingar som hos dinosaurierna. Om du anser att armar delvis ombildade till vingar falsifierar kreationismen så kan du anse den falsifierad.

  Like

  • <<Ursäkta men vad är då “resten” som inte är skapat?

   Jag har berättat att Gud inte skapade taxar, pudlar, terrier, etc utan några "urhundar". Dessa ursprungliga hundar orsakade sedan att alla de olika hundraser vi ser idag kom till, genom olika kombinationer av gener.

   <<Vad jag kan se har du inte lyckats alls bemöta mina exempel på att evolutionsteorin faktiskt är falsifierbar utan tar upp olika exempel på hur man INTE kan falsifiera den vilket förstås är helt irrelevant!

   Huh? Du säger att man kan falsifiera Evolutionsteorin och jag förklarar varför man INTE kan det och då säger du att det inte är relevant? Det låter ju bekvämt.

   <<Du verkar 1) Dels anse att evolutionen ÄR falsifierad 2) dels anse att den inte är vetenskaplig för att den inte KAN falsifieras.

   Jag hoppas du förstår skillnad på "falsifierad" och "falsifierbar". Evolutionsteorin är inte falsifierbar. Jag visar gärna på Evolutionsteorins många problem och ad hoc förklaringar och att denna teori inte stödjs av det vi kan hitta i naturen, och de finns att läsa i detalj på http://www.genesis.nu.

   <<Motorn till evolutionen som du, märkligt nog, tydligen inte hört talas om kallas genetisk variabilitet och selektion.

   Problemet är att även Skapelsetroende accepterar detta och BEHÖVER dessa saker i vår egen teori. Du kan därför inte stjäla dem ifrån oss och mena att det stödjer Evolutionsteorin.

   Like

 3. Bjorkbloggen,

  Kan du inte åtminstone FÖRSÖKA att svara på min fråga? Vad menar människor när de talar om “falsifierbara” teorier? Karl Popper, till exempel, påstod att en riktig vetenskaplig teori ALLTID är OFÖRENLIG med vissa tänkbara fakta. Vad menade han med det? Kan inte du bara förklara det och visa att du faktiskt FÖRSTÅR det begrepp du diskutera?

  För vi talar ju inte alls om att “bevisa/motbevisa” någonting — vi talar ju om huvuvida evolutionsläran är FALSIFIERBAR eller inte, eller hur?

  Like

  • Jag har svarat på din fråga, Christian.Jag har förklarat att det inte går att falsifiera Evolutionsteorin. Jag använde även din logik tillbaka på dig själv, men då passar det inte. Läs gärna igenom de länkar som jag visade för Johnny.

   Like

 4. Varför diskutera en så elementär sak? Man kan tänka sig massor av fakta som falsifierar evolutionen. Att sådana fakta inte kan påvisas är pga att teorin stämmer.
  Ursäkta ett inlägg på engelska men det är en bra sammanfattning:

  What would falsify evolution?

  1)Several methods of determining phylogenies (ie: Cladistics) are capable of contradicting the existence of evolutionary trees. They could provide counter-evidence for common descent, but they don’t. For example, if species taken to be closely related (e.g. chimpanzees and humans) had been shown to have radically different DNA sequences, this would have falsified evolution.
  2)The genetic code (the mapping of DNA to amino acids) could conceivably be different between different groups of organisms. If this happened frequently, it would cause severe problems for the theory of common descent. Instead, only minor differences in the genetic code are found, and they tend to occur in ways that strengthen the evolutionary tree.
  3)If there were no significant differences in the fauna at different times, or different geographical locations which have been separated for a very long time from other locations (e.g. Australia), this would be a clear falsification.
  4)The discovery of fossils in rock from the wrong time period (e.g. the discovery of a rabbit skeleton in Cambrian shales) would falsify evolution.
  5)If geology or cosmology had shown the earth to be young (i.e. the 6,000 to 15,000 year time span claimed by young earthers) this would not allow any time for evolution.

  Om världen vore skapad skulle man kunna tänka sig pegaser och liknande eftersom evolutionen omöjligt skulle kunna få fram en pegas så skulle även detta falsifiera evolutionsteorin. Nu bygger ju kreationismen på magisk skapelse. Det innebär förstås att vad som helst kan skapas, vilket i sin tur innebär att kreationismen INTE är falsifierbar. Ungjordskreationismen är däremot falsifierad eftersom vi har goda bevis för att världen är äldre.

  Like

  • Johnny

   <<<Nu bygger ju kreationismen på magisk skapelse. Det innebär förstås att vad som helst kan skapas, vilket i sin tur innebär att kreationismen INTE är falsifierbar.

   Du bevisar din okunnighet i ämnet eftersom det endast är själva skapelsen som är tänkt att vara just "skapad" (magisk?) men inte RESTEN. Eftersom du inte känner till vad skapelsetroende tror så kanske det är dags att börja läsa på?

   Vad gäller det du skriver så är problemet att när man visar att fossil hittats i fel lager så kommer ursäkterna till varför Evolutionsteorin fortfarande stämmer, och fossil hittas i fel lager drösvis med gånger. Hittar man Kol-14 i material liggandes i sedimentlager som "borde" vara miljontals år, så kommer ursäkterna varför då det vetenskapliga resultatet (Kol 14-provet) inte kan stämma. Studera gärna:

   http://www.trueorigin.org/ca_ac_01.asp

   Och dessa roliga länkar:
   http://creation.com/15-questions-responses-1
   http://creation.com/15-questions-responses-3

   Exempel med ANSWERS från evolutionister och REBUTTALS från kreationister:

   9.) Why are the (expected) countless millions of transitional fossils missing?
   ——————————————————————————–
   Answer 1: They aren’t missing. Every fossil ever found is a link between older and newer forms.

   Rebuttal: This is assumed, not demonstrated. It is also patently absurd, as, numerically, the majority of fossils fit neatly into previously-described species (many of them documented in Living Fossils). It also obfuscates the real problem. Even on a species-by-species basis, transitional forms are the exception to the rule. There are only a handful of fossils claimed to be transitional between major groups of life. This was recognized by Darwin himself as a huge problem for his theory. And this handful of disputed fossils is different from the disputed handful of the past. For example, the coelacanth fish was presented by evolutionists as ‘the ancestor’ of tetrapods (four-legged animals) for many years. It is no longer considered as such by evolutionary paleontologists, although it is still in many school textbooks. See: Famous Living Fossil ‘Link’ Idea Fizzles Further.

   There are only a handful of fossils claimed to be transitional between major groups of life.
   Answer 2: Only a small fraction of animals are fossilized, the fossil record still remains largely incomplete.

   Rebuttal: This begs the question, because the ‘evidence’ that the fossil record is incomplete is the rarity of intermediates! This argument may have been convincing in Darwin’s day, although Darwin’s paleontological opponents like Richard Owen, Louis Agassiz and Adam Sedgwick, didn’t buy it, when there were only a small number of fossils that were known. But today we have fossilized representatives of every living animal phylum and every plant division. There are many phyla that have fossilized representatives of every living group or class. We have pointed out before that 97.7% of living orders of land vertebrates are represented as fossils and 79.1% of living families of land vertebrates—87.8% if birds are excluded, as they are less likely to become fossilized (see The links are missing). With so many forms accounted for, there doesn’t seem to be much room for transitional forms to do their work.

   What evolutionists should say instead is that fossilization events are rare in processes occurring today. That should lead them to realize that fossils are mostly the result of an extra-ordinary event—such as a globe-covering flood that buried lots of creatures very fast, and prevented them from decomposing or being scavenged as today. See for example Hundreds of jellyfish fossils!—Darwin claimed, due to his faulty uniformitarian views, “No organism wholly soft can be preserved.”

   Answer 3: They aren’t missing. There are millions of transitional forms.

   Rebuttal: First, there is something bizarre when excuses are basically mutually incompatible, like #2 v. #1 and #3. Which is it? Are they commonplace, or rare because of the rarity of fossilization events?

   This answer would require practically every fossil to be a transitional form (actually, several transitional forms at once, given that only about 250,000 fossil species are actually known). But many fossils are practically identical to living creatures, in which case the adjective ‘transitional’ becomes meaningless.

   Answer 4: Tiktaalik is a good example of a transitional link.

   Rebuttal: Tiktaalik is an amazing example of a well-designed fish—see Tiktaalik roseae—a fishy missing link There is no evidence that it is the ancestor of tetrapods, especially since there are footprints in the fossil record dated before Tiktaalik—see Tetrapods from Poland trample the Tiktaalik school of evolution. The descendant can’t be older than its ancestor!

   Answer 5: Evolution would stand even if we didn’t have a single fossil.

   Rebuttal: Not all evolutionists would agree. The foremost French zoologist Pierre-Paul Grassé (1895–1985), editor of the 35-volume Traité de Zoologie, wrote:

   “Naturalists must remember that the process of evolution is revealed only through fossil forms. A knowledge of paleontology is, therefore, a prerequisite; only paleontology can provide them with the evidence of evolution and reveal its course or mechanisms … that is why we constantly have recourse to paleontology, the only true science of evolution. From it we learn how to interpret present occurrences cautiously; it reveals that certain hypotheses considered certainties by their authors are in fact questionable or even illegitimate.”1
   In any case, these critics would have us believe that evolution is sound with fossils or without fossils, it’s by chance and natural selection but it’s not a random accident! If your theory can explain any set of events, then it’s not scientific, according to many philosophers of science, because it’s not falsifiable in your eyes by any conceivable findings (although see also Self-serving SEC definitions of ‘science’).

   10. How do ‘living fossils’ remain unchanged over supposed hundreds of millions of years, if evolution has changed worms into humans in the same time frame?
   Answer 1: When creatures find no need to adapt to changing circumstances, they don’t change.

   Rebuttal: So evolution explains if creatures don’t change, and it explains if they do! How convenient. See Question 12 with a quote from one of the world’s leading organic chemists, the late Philip Skell.

   But surely mutation would work at the same rate in the populations that had unchanging environments, and if eight mutations per year were being fixed in the population as argued in the above answer, this would mean that most, if not all, species would be subject to radical change over time. How could these species not change in light of the species evolving around them, some of which, including bacteria, would be trying to make a meal out of the species in stasis? Also, evolutionists believe that environments changed drastically over millions of years, while some creatures in these environments didn’t change? See also Evolutionary Stasis: Double—Speak and Propaganda.

   People take an animal’s environment to mean things like the temperature, pressure, salinity (for marine and fresh water organisms), O2 concentration, etc. So it’s not inconceivable in their mind for an environment to stay roughly the same for millions of years. But once one stresses that a creature’s predators, and their prey species (if carnivores) or plant food (if herbivores), are very much part of their environment, as are their parasites and other pathogens, suddenly it gets even more ludicrous that the environment would stay constant for eons. There are species of all of these categories not only migrating in and out of the area, but also supposedly undergoing all this evolutionary change themselves.

   Answer 2: Worms didn’t change into humans—we still have worms today. Rather, worms and humans have a common ancestor, if you go back far enough.

   Rebuttal: Tell that to the evolutionist who wrote the article “We were once worms” (cited here).

   Like

  • <<4)The discovery of fossils in rock from the wrong time period (e.g. the discovery of a rabbit skeleton in Cambrian shales) would falsify evolution.

   En dinosaurie med halvt utväxta vingar skulle kunna vara ett bra försök att "falsifiera" kreationismen. Hitta ett sådant och saken är klar.

   Ge också gärna dina bevis för att skapelsetron inte är sann. Tänk om du en dag måste stå framför Guds tron och argumentera med honom varför han inte kan finnas för att han inte är "falsierbar".

   Evolutionsteorin är som sagt inte heller falsifierbar och det finns ingen känd "motor" som skulle kunna förklara hur utvecklingen kan gå framåt, såsom från en cell till en känguru…

   Like

   • Björkbloggen,

    Förstår du överhuvudtaget vad som menas med att en vetenskaplig teori måste vara “falsifierbar”? Vad innebär egentligen detta krav för dig? Vad människor när de kräver att en vetenskaplig teori måste vara “falsifierbar”?

    Jag för intrycket av du överhuvudtaget knappt förstår det ämne du försöker diskutera. Jag har försökt prestentera tydliga argument på ett så pedagotiskt sätt jag bara kan, men får mest bara irrelevanta egendomligheter till svar.

    Like

   • Christian,
    Det går inte att bevisa/motbevisa vare sig att en mystisk cell är orsaken till allt liv (Evolutionsteorin) eller att Gud skapade världen, eftersom VI INTE VAR DÄR NÄR DET HÄNDE. Vad vi KAN göra är att TOLKA FAKTA och försöka förstå hur livet kommit till. OBSERVERBAR vetenskap är som sagt inget problem för Skapelsetroende eftersom det ger stor support för det vi tror på.

    Evolutionsteorin är inte falsierbar så du kastar sten i glashus.

    Like

 5. “Ser du hur din logik haltar?”

  Nej, min logik haltar inte. Däremot tycks din förståelse inför de begrepp du diskuterar lämna en hel del övrigt att önska. Jag har gång efter annan listat ett antal betingelser som genast skulle falsifiera evolutionsläran — men du har inte lyckats förklara varför de inte skulle lyckas med detta. Istället erbjuder du bara den ena harangen efter den andra om vad “kreationister” “också tror på” — men utan att kunna förklara vad det skulle ha med saken att göra. Jag lämnar frågan här eftersom det blir uppenbart att förutsättningarna för ett meningsfullt samtal uppenbarligen inte föreligger.

  Like

  • Det verkar inte som du godkänner att jag använder samma logik som du. Återkom till mig när du hittat den här dinosaurien som jag efterfrågar. Det skulle ju kunna falsifiera kreationismen…

   Like

 6. “Därför att även kreationister tror på artbildning”.

  Men vad har det med saken att göra? Om vi påvisar en sådan barriär så är väl evolutionsläran falsifierad, inte sant? Alltså är evolutionsläran falsifierbar.

  Like

  • Men varför försöka motbevisa något som vi kreationister inte förväntar oss att se och som t o m talar emot vår egen teori? Vi har inget problem med artbildning och vi förväntar oss att se artbildning i naturen precis som evolutionister. Det vore som att be dig bevisa att du inte är svensk fast du ÄR en svensk.

   Like

   • Du behöver inte “försöka motbevisa” någonting, om du inte vill, men om någon påvisar en sådan barriär som vi talat om så ÄR evolutionsläran falsifierad. Punkt slut. Alltså är evolutionsläran också FAlSIFIERBAR.

    Like

   • Med samma logik så ber jag dig hitta en dinosaurie med halvt utväxta vingar för detta skulle falsifiera kreationismen. Alltså är kreationismen falsifierbar.

    Ser du hur din logik haltar?

    Like

 7. Björkbloggen,

  Nej, du har inte förklarat varför evolutionsläran inte är falsifierbar. Allt du har erbjudit är osammanhängande haranger som överhuvudtaget inte verkar ha med ämnet att göra. Jag menar att evolutionsläran kan falsifieras genom att påvisa en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå. Varför menar DU att evolutionsläran INTE skulle falsifieras av en sådan observation?

  Du får väldigt gärna förklara detta — men någon egendomlig utsaga om vad “kreationister” och “också tror” har överhuvudtaget ingenting med den saken att göra. Hur menar du att evolutionsläran INTE skulle falsifieras av en sådan observation?

  “Du kan återkomma när du förklarat hur man kan bevisa att en cell orsakat allt liv”.

  Åter igen: vad har det med diskussionen om evolutionslärans falsifierbarhet att göra?

  Like

  • <<Jag menar att evolutionsläran kan falsifieras genom att påvisa en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå. Varför menar DU att evolutionsläran INTE skulle falsifieras av en sådan observation?

   Därför att även kreationister tror på artbildning. Jag har sagt det många gånger nu. Skulle vi försöka motbevisa oss själva?

   “Du kan återkomma när du förklarat hur man kan bevisa att en cell orsakat allt liv”.
   Åter igen: vad har det med diskussionen om evolutionslärans falsifierbarhet att göra?

   Därför att det bevisar att Evolutionsläran inte är falsifierbar.

   Like

 8. Björkbloggen,

  “Jag förklarar för dig att “speciation” inte är ett bevis för evolutionen eftersom även kreationister tror på en sådan “artibildning”.”

  Vad kreationister sitter hemma på sin kammare och “tror” eller “inte tror” har överhuvudtaget inte med saken att göra. Evolutionsläran är en vetenskaplig teori som kan falsifieras av empiriska fynd (som exempelvis en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå). Svårare än så är inte den frågan.

  “Evolutionsteorin kan inte falsifieras och jag förklarade varför.”

  Nej, du har inte förklarat varför. Du kommer bara, gång på gång, med någon egendomlig utsaga om vad “kreationister tror på”. Vad har det överhuvudtaget ens med saken att göra? Jag börjar uppriktigt talat undrar om du överhuvudtaget ens förstår vad begreppet “falsifierbarhet” betyder?

  Like

  • <<Evolutionsläran är en vetenskaplig teori som kan falsifieras av empiriska fynd (som exempelvis en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå). Svårare än så är inte den frågan.

   Mikroevolution (variationer av gener vilket artbildning handlar om) är observerad, till skillnad mot makroevolution. Eftersom makroevolution alrig observerats, varför förväntas jag tro på det?

   Berätta för mig på vilket sätt Evolutionen kan gå framåt? Och du kan som sagt inte åberopa naturligt urval, mutationer, artbildning, el dyl eftersom kreationister accepterar samma koncept.

   Berätta vilka bevis för makroevolution som finns. Ge mig några exempel på hur splitterny genetisk information uppkommit som inte fanns förut. Om Evolutionen är sann så borde det finns hur många exempel som helst, men det är svårt att skrapa fram ETT exempel. Om Evolutionen är sann så borde det inte hittas fossil överhuvudtaget, men vi hittar hur många som helst. Om Evolutionen är sann så borde vi hitta hur många mellanformer som helst, men så är inte fallet.

   Like

   • Nu visade du prov på den här rörigheten igen. Vi diskuterar väl huruvida evolutionsläran är FALSIFIERBAR eller inte — inte sant? Är du ens införstådd i vad detta begrepp betyder?

    “Mikroevolution (variationer av gener vilket artbildning handlar om) är observerad, till skillnad mot makroevolution. Eftersom makroevolution alrig observerats, varför förväntas jag tro på det?”

    Du förväntas inte “tro” på någonting. Du behöver inte “tro” på relativitetsteorin heller om inte vill. Ingen kan tvinga dig att “tro” på någonting. Men vad har det här med evolutionslärans FALSIFIERBARHET att göra?

    Like

   • Jag förklarade varför Evolutionsläran inte är falsifierbar. Du kan återkomma när du förklarat hur man kan bevisa att en cell orsakat allt liv.

    Like

 9. Björkbloggen,

  Det här blir mest bara lite egendomligt och rörigt. Du påstår att evolutionsläran inte är falsifierbar, men jag har presenterat ett antal tänkbara empiriska fynd som genast skulle vederlägga evolutionsläran, nämligen:

  * människofossil i kambriska avlagringar;
  * livsformer utan DNA, eller;
  * genetiska barriärer som förhindrar evolution över artnivå.

  På vilket sätt menar du att dessa fynd INTE skulle vederlägga evolutionsläran? Om du vill ha en seriös diskussion får du gärna svara på den frågan, men nu börjar det tyvärr mest bara kännas lite småtramsigt, och det mesta av vad du skriver är helt omöjligt att koppla till frågan om evolutionslärans falsifierbarhet.

  Like

  • <<På vilket sätt menar du att dessa fynd INTE skulle vederlägga evolutionsläran?

   Jag har förklarat detta för dig. Dina bevis är på samma nivå som det faktum att evolutionister inte kan hitta en dinosaurie med halft utväxta vingar. Detta skulle ju vara nära att falsifiera kreationismen. Några sådana bevis har inte hittats men ändå vill du inte se Kreationismen som en segrare trots att det var du som introducerade en sådan logik.

   Like

   • “Jag har förklarat detta för dig.”

    Nej, det har du inte gjort. Jag påstår att (exempelvis) påvisandet av en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå omedelbart skulle vederlägga evolutionsläran. På vilket sätt menar du att den INTE skulle göra det? Hur skulle evolutionsläran kunna hantera ett sådant fynd?

    “Några sådana bevis har inte hittats men ändå vill du inte se Kreationismen som en segrare trots att det var du som introducerade en sådan logik.”

    Kreationismen är överhuvudtaget inte ämnet för diskussionen. Vetenskapliga teorier falsifieras av vetenskapliga fynd och observationer som de är oförenliga med, och du har också har fått ett antal exempel på sådana observationer.

    Like

   • <<Jag påstår att (exempelvis) påvisandet av en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå omedelbart skulle vederlägga evolutionsläran.

    Jag förklarar för dig att "speciation" inte är ett bevis för evolutionen eftersom även kreationister tror på en sådan "artibildning". Läs gärna på genesis.nu och på creation.com och läs exempel på jättesnabb "artbildning" som bara tar generationer. Jag förklarade också att detta inte leder till något nytt sorts djur.

    <<Vetenskapliga teorier falsifieras av vetenskapliga fynd och observationer som de är oförenliga med, och du har också har fått ett antal exempel på sådana observationer.

    Evolutionsteorin kan inte falsifieras och jag förklarade varför. Ingen har sett en cell där allt liv utgått ifrån. Det finns överhuvudtaget ingen känd mekanism som skulle kunna föra evolutionen framåt. Naturligt urval, mutationer och "speciation" är alla begrepp och skeenden som gladeligen accepteras av kreationister. Varför ska vi tro på Evolutionsläran när den inte kan presentera en rimlig motor som för Evolutionen framåt?

    Like

   • Anders Gärdeborn skrev:

    Är det vetenskapligt bevisat att det uppstår nya arter?

    Ja, det finns gott om exempel på artbildningar.

    Men detta är ingalunda ett argument för evolution. I sin vishet skapade Gud varelser som kan anpassa sig till förändringar i miljön istället för att utrotas. Denna anpassning pågår hela tiden och kallas mikroevolution. Däremot skapade Han de stora djur- och växtgrupperna med vattentäta skott dem mellan. Evolution mellan dessa brukar kallas makroevolution och har aldrig observerats. Den är alltså helt och hållet spekulativ.

    Bildandet av nya arter är exempel på mikroevolution och således inget som går emot den bibliska skapelsetanken. Därför är det lite olyckligt när 1917 års bibelöversättning skriver att “Gud skapade inom sina arter”, för det är inte vad biologerna idag menar med art som menas. Gud skapar inom sina “grupper” eller “sorter” vore bättre, något som också den nyutkomna Svenska Folkbibeln använder.

    Det bör också nämnas att gränsen mellan olika arter ingalunda är entydig, utan ofta bara en fråga om zoologernas och botanikernas definition.

    Like

 10. Björkbloggen,

  Väldigt lite av vad du skrev nu berörde ju egentligen vad jag skrev. Du frågade vad som skulle kunna tänkas falsifiera evolutionsläran och jag gav dig en rad olika exempel. Vi skulle kunna vederlägga den genom att påvisa;

  * människofossil i kambriska avlagringar;
  * livsformer utan DNA, eller;
  * genetiska barriärer som förhindrar evolution över artnivå.

  Men sen skriver du bara att “Vi förväntas inte heller hitta växter utan DNA”. Nej, det är klart vi inte gör. Det finns det väl ingen som gör? Det är väl JUST DÄRFÖR fyndet skulle falsifiera evolutionsläran, inte sant?

  Like

  • Du resonerar ungefär: “Eftersom du kom till mitt hus så bevisar det att du åkte bil hit.” Man skulle ju också kunna transportera sig på annat sätt eller hur?

   En del evolutionister resonerar “Eftersom djur och människor är ganska lika så betyder det att de har ett gemensamt ursprung i en enda cell”. Likheten skulle också kunna tyda på en gemensam Designer.

   Dina bevis är inga bevis. Det går inte att bevisa något som hände under en period för länge sedan när ingen människa levde. Däremot kan människor beskriva det de varit med om.

   Like

   • Björkbloggen,

    Det är väldigt svårt att förstå vart du vill komma. Du menar ju att evolutionsläran INTE är falsifierbar — men jag har ju nu klart och tydligt visat på ett antal tänkbara observationer som genast skulle vederlägga evolutionsläran. Så på vilket sätt menar du att teorin inte är falsifierbar?

    “Dina bevis är inga bevis,” skriver du sedan, men vilka “bevis” pratar du om? Vi har väl inte ens diskuterat några bevis, utan har väl istället talat om huruvida evolutionsläran är falsifierbar, eller inte?

    Like

   • Hur skulle du se det om jag bad dig visa upp ett exemplar av en dinosaurie med halft utväxta vingar? Det skulle ju åtminstone kunna komma i närheten av att bevisa Evolutionsteorin och stjälpa kreationismen. Kan du det? Om inte, tycker du då att Kreationismen har segrat?

    Nej, Evolutionsteorin är inte falsifierbar. Som jag skrev så kan du aldrig bevisa att en cell åstadkommit allt liv. Du begär omöjliga bevis som ingen vetenskapsman förväntar sig hitta, och när de inte gör detta så menar du att det är ett bevis för DIN sak.

    Tänk om du en gång står framför Gud och säger till honom..

    “Men hur kan DU finnas? Du är ju inte falsifierbar? Då finns du ju inte!”

    Vilken logik

    Like

 11. Gärdeborns text är undermålig. Det finns gott om tänkbara observationer som genast skulle kunna vederlägga evolutionsläran; som till exempel mänskliga kvarlevor i de kambriska avlagringarna; en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå; eller varför inte en vitsippa utan DNA? Däremot tar du ju själv upp två saker — “skapelse” och “design” — som är fullständigt omöjliga att falsifiera eller överhuvudtaget utsätta för någon form av vetenskaplig prövning.

  Like

  • Hej där

   <<Det finns gott om tänkbara observationer som genast skulle kunna vederlägga evolutionsläran; som till exempel mänskliga kvarlevor i de kambriska avlagringarna; en genetisk barriär som förhindrar evolution över artnivå; eller varför inte en vitsippa utan DNA?

   Under floden så dog djur och människor beroende på var de levde och beroende på sin förmåga att överleva. Människan levde alrig på havets botten och hade stora förmågor att överleva och därför förväntas vi inte hitta människor i djupa lager. Vi förväntas inte hitta många människor överhuvudtaget. Precis så är också resultatet. Vi förväntas inte heller hitta växter utan DNA. "Speciation" är ett faktum och absolut inget stöd för Evolutionsläran. Hunddjur förblir hunddjur även om några får en sådan avvikelse. Det står klart att du inte är påläst om vad skapelsetroende står för och det är något vi skapelsetroende känner igen hos nästan 100% av de evolutionister vi samtalar med.

   Hur falsifierar man Evolutionsteorin? Hur kan man bevisa att dinosaurier har utvecklats till fåglar? Hur bevisar man att en cell är ursprunget till allt liv? Hittar man fossil i fel lager (vilket gör ständigt) så förklarar man bort det, ger fossilet ett nytt namn eller liknande. Hittar man Kol-14 i material som finns i sedimentlager som "borde" vara miljontals år gamla så överger man ju inte Evolutionsteorin trots att resultatet är omöjligt. Det måste vara fel på Kol-14-resultatet säger man då.

   Like

 12. Blandning av päron och äpplen. Effekterna av evolutionen är inte densamma som beviset för evolutionen. Det är mycket enkelt att motbevisa evolutionsteorin. Visa upp något bättre. Bevisa att vi är skapade och att gud lagt fossilen i skikt för att simulera evolutionen. Bevisa till att börja med Gud. Bevisa att fysiken inte stämmer och att gud kan trolla fram planeter och fjärilar. Bevisa att allt vad vi vet om DNA är fel. Etc. etc.

  Like

  • Hej Johnny

   Så om jag inte kan BEVISA att Evolutionsteorin inte stämmer så vinner densamma på “default”? Varför är tvärt om uteslutet?

   Visa något bättre? Självklart en skapare, och framför allt den skapare vi kan läsa om i Bibeln. Det skulle förklara alla tecken på DESIGN som vi kan se, och det skulle också förklara VARFÖR vi hittar fossil överhuvudtaget.Normalt så dör ju djur och försvinner från jordens yta inom några veckor, men av någon anledning så hittar vi mängder av fossil, och det verkar som massor med djur dog pga enorma mängder vatten och lera. Hmm, undrar vad som hände?

   Det skulle också förklara varför man hittat blodceller i dinosaurieben, trots att detta vore omöjligt om de nu är 65 miljoner år gamla. Det skulle förklara varför fossil ständigt hittas i “fel” lager, och varför levande djur dyker upp som vissa vetenskapsmän trott dött ut för flera miljoner år sedan.

   Varför ska jag bevisa Gud och inte du bevisa att han inte finns? Tror du i stället på en ursoppa som producerade den första genen? Bevisa det.

   Självklart så fungerar fysiken, och alla vetenskapliga områden. Det finns skapelsetroende vetenskapsmän i alla vetenskapliga områden. De flesta är före detta evolutionister som övergav evolutionstron när du upptäckte hur ovetenskaplig den är.

   Jag rekommenderar http://www.genesis.nu som kan reda ut en hel del saker om skapelsetro. 10 av 10 evolutionister har missförstått vad skapelsetroende egentligen tror, och du är en av dem 🙂

   Gud välsigne dig

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s