Tag Archive | plan

Tro EVANGELIUM säger Jesus, men vad betyder EVANGELIUM enligt Bibeln?

evangelium 3

Jesus Kristus: “OMVÄND ER och tro EVANGELIUM!” (Mark. 1:15)

Omvändelse och tro är vad som frälser oss, och om vi verkligen tror och älskar Jesus över allting annat (som vi är ombedda att göra) så lyder vi honom.

1 John 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud

Evangelium kommer från det grekiska ordet euaggelion (Strong’s 2098) som betyder ungefär “goda nyheter”, “glatt budskap”, eller “gospel”. Det handlar alltså om frälsningsbudskapet i Jesus Kristus. Allt det som Gud har gjort för oss genom sin son!

Ordet förekommer 77 gånger i KJV och 58 gånger i SFB.

Människor hade självfallet chans till frälsning även innan Jesus kom till jorden och predikade “omvänd er och tro evangelium”, men det evangelium Jesus kom med handlade om en ny fas i historien och ett helt nytt testamente – eftersom han kom till jorden för att offra sitt blod för oss en gång för alla och därmed gjorde slut på det temporära djuroffersystemet. (Detta kan vi läsa mer om i Hebreerbrevet.)

Joh. 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Vi blir inte frälsta genom att bara sitta och tomt TRO på evangelium (som ett slags koncept om Jesus) utan det handlar även om att omvända sig och att utföra gärningar som går ihop med vår tro. Petrus talar om att vi måste lyda evangelium.

1 Pet. 4: 17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte LYDER Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de GÖR vad som är gott.

Det kommer aldrig vara omodernt att lyda Gud – Den som syndar ska dö

Den som syndar ska dö, MEN Gud förlåter ett sant ångerfullt hjärta!

Man kan bäst dela in de olika frälsningsfaserna i tre tidsepoker.

 1. Tiden mellan Adam och Mose
 2. Tiden mellan Mose och Jesus (Mose lag och det Gamla Testamentet)
 3. Tiden mellan Jesus och idag

I de första tidsepokerna kunde man inte kräva att människorna skulle tro på Jesus Kristus eftersom han inte ens var född som människa under den här tiden och därför inte fanns som begrepp. Däremot fanns han alltjämt hos Gud Fader i treenigheten (Joh. 17:5) och den treeniga Guden skapade himmel och jord. Vi kan alltså se Jesus även i det Gamla Testamentet, men i en annan form eftersom hans namn ännu inte var bekant för människorna som levde under den tiden. I samtliga tidsepoker så handlar frälsningen om att tro (och därmed lyda) skaparen, vilket människorna fått kännedom om på olika sätt:

 1. Genom allt det underbart skapade (Rom. 1:18:20)
 2. Genom samvetet – eller den helige Ande (Rom. 2:12-16)
 3. Genom en känsla av evighet i människornas hjärtan (Pred. 3:11)

Det betyder att även de berömda “djungel-människorna” har förmåga att inse existensen av en skapare, som också har synpunkter på hur de lever sina liv. Däremot är det av största vikt att sprida evangelium så att alla människor kan förstå allt det oerhörda som Jesus gjort för oss, och för att de ska kunna få all kraft, kunna använda sig av andegåvor samt bli människofiskare. Skörden är stor men arbetarna är få, och om människor är öppna för evangelium så finns det också chans att de tar till sig budskapet och vänder om från sina synder. Gud kommer definitivt döma oss på ett rättvist sätt, och han kommer inte automatiskt att straffa människor för att de “valt” att bli födda ute i djungeln utan chans att höra evangelium. Han kommer att döma deras hjärtan och tankar, samt hur de förvaltat sina pund. Inte heller kommer vare sig födda eller ofödda barn att gå förlorade för att de inte “tror på evangelium”. De har inte gjort sig skyldiga till synd.

Förutom att tro på skaparen så handlar det om att leva som skaparen vill (som också samvetet avslöjar), vilket betyder att de måste leva rättfärdigt . Tack vare Guds nåd har alla även chansen att ångra sina synder, bli renade och börja leva rättfärdigt. Under Adams tid så fanns det fler bud att hålla än att hålla sig borta från den förbjudna frukten, för annars hade inte Kain syndat när han dräpte sin bror och inte heller hade människorna i Sodom och Gomorra syndat genom otukt. Under samtliga tidsepoker så har det alltid betraktats som synd att mörda, begå äktenskapsbrott, stjäla, ljuga, inte hedra sina föräldrar samt att inte älska sin nästa som sig själv. Dessa bud har alltid gällt och kommer aldrig att bli omoderna. Gud kommer aldrig någonsin deklarera att dessa bud inte längre gäller, och att vi numera inte riskerar våra själar om vi bryter mot dessa bud. Vi har visserligen chans att bekänna synderna, omvända oss och bli helt renade och förlåtna, men om vi fortsätter att ibland tjäna två herrar så orsakar vi fortfarande andlig separation från Gud. Genom den helige Ande har vi fått all kraft att gå segrande ur varje kamp.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?17 Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så HÅLL BUDEN.” 18 Han frågade honom: “Vilka?” Jesus svarade: “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,  19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.”

Hes. 18:4 Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Den som syndar skall dö. 5 Om en man är rättfärdig och gör det som är rätt och rättfärdigt,— 7 om han inte förtrycker någon utan ger tillbaka den pant han har fått för skuld, om han inte rånar någon utan ger sitt bröd åt den hungrige och klär den nakne, 8 om han inte ockrar eller tar oskälig ränta utan håller sin hand borta från allt som är orätt och fäller rätta domar mellan människor, 9 om han lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och skall förvisso få leva, säger Herren, Herren.— . 20 Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning, och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen, och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen.21 Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso leva och inte dö. 22 Ingen av de överträdelser han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har visat skall han få leva. 23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.24 Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han dö.25 Ändå säger ni: Herrens väg är inte rätt. Hör då, ni av Israels hus: Är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? 26 När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort skall han dö.27 Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat. 28 Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, skall han förvisso leva och inte dö. 29 Ändå säger Israels hus: Herrens väg är inte rätt! – Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta?30 Därför skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren,Herren. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte skall få er på fall. 31 Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? 32 Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva.

Ovan ändrar inte på att vi är frälsta av NÅD och inte genom att ha förtjänat evigt liv genom att ha levt perfekta liv. Om vi har syndat (vilket vi har) så kan vi inte förtjäna evigt liv ens om vi lever resten av våra liv med massor av goda gärningar. Därför är vi inte frälsta genom gärningarna, och framför allt inte genom att leva efter gärningarna beskrivna i den judiska lagen (som Paulus så ofta påpekat i sina brev). Vad betyder nåd?

Titus 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är

Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro.

Exempel på hur ordet evangelium används i det Nya Testamentetgreatest commandment

Lukas och Johannes evangelium/böcker innehåller inte ordet “evangelium”. 

Jag tar det viktigaste partiet först, eftersom det handlar om Jesu budskap till sina lärljungar (och oss alla) precis innan han blev upptagen till himlen och satte sig på Gud Faders högra sida. Budskapet innehåller också löften såsom möjligheten att genom Anden hela sjuka och tala i tungor.

Mark. 16:14 Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.15 Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Mark. 1:1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds SonSå står det skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!—14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium15 Han sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” 16 När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare.17 Jesus sade till dem: “Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.”

Mark. 8:34 Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 35 Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? 37 Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 38 Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”

Mark. 10:29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Matt. 9:35 Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36 När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Matt. 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.Apostlagärningarna 8:12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor

Matt. 26:10 Jesus märkte det och sade till dem: “Varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig.11 De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 12 När hon hällde ut denna olja över min kropp, gjorde hon det inför min begravning. 13 Amen säger jag er: Överallt i hela världen, där detta evangelium predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Apg 15:7 Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade till dem: “Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde, att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro.8 Och Gud som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. 9 Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. 10 Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok, som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära?

Rom. 1: 9 Gud, som jag tjänar i min ande, när jag förkunnar evangeliet om hans Son, han är vittne till hur jag ständigt nämner er —  15 Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom.16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.

Rom. 10:13 Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.16 Men alla ville inte LYDA evangeliet. Jesaja säger:Herre, vem trodde vår predikan?17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. 18 Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jo, mer än så:Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. 19 Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose:Jag skall väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd skall jag väcka er vrede. 20 Och Jesaja går så långt att han säger: Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig, jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.21 Men om Israel säger han: Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.

Rom. 15:16 att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande.17 Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning,19 genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. 20 Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. 21 Jag handlade som det står skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och de som inte har hört skall förstå. 

1 Kor. 9:12 Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Men vi har inte utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium.13 Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet, och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret? 14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. 15 Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag skall få någon. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. 16 Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium! 17 Om jag gjorde det frivilligt, hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen, så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare.18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig.

2 Kor. 4: 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

2 Kor. 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

1 Cor. 14

Gal. 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.10 Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor.

Gal. 2:2 Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram – enskilt, för de ansedda – det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves? — 5 Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.6 De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer. 7 Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna.14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: “Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”

Ef. 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.

Ef. 6:14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. 20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Fil 1:7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.8 Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta, i Kristus Jesus. 9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme,10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.12 Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. 13 Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. 14 Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.15 En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, 16 av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. 17 De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre.18 Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över. Och jag vill fortsätta att glädja mig,—27 Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, får höra att ni står fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium

Fil. 4:3 Ja, också dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dem som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och mina andra medarbetare, som har sina namn i livets bok.—15 Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget.

Kol. 1:21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

1 Thess. 1:5 Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er

1 Thess. 4:3 Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter.4 Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. —  8 ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. 9 Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last, när vi predikade Guds evangelium för er. 10 Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror.

2 Tim. 1: 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 10 och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.

2 Thess. 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. 9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,

2 Tim. 2:8 Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.

Upp. 14:6 Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7 Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

God is GLORIFIED if we praise him and obey him, so contrary actions are AGAINST HIS WILL

glory of god 3

It should be rather self-evident that God gets the most GLORY if we praise him, worship him, obey him and tell the world about him, but strangely enough there are christians who force themselves to believe that God also gets glory if we transgress the law and sin! I of course think about our calvinistic friends here, because they have chosen to believe in TULIP (which you can read more about here), and the idea that nothing that comes to pass happens against the will of God. Some of them will protest and say that they do NOT at all believe that God is glorified when people sin against him, but if they insist on believing in TULIP and in calvinism, that is the only outcome of their doctrines. They frequently phrase themselves as though they believe that all men have the ability to repent, avoid sin and freely decide to become good citizens, but then they are not consistent with calvinism that instead presents a closed-door for most people – namely all those who Jesus didn’t even die for according to L in TULIP. They will be left in the darkness only because their God doesn’t want them to be saved (or else he would save them).

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“So my aim in this second message is to commend to you this absolute sovereign control of God over all things, including evil, because it is Biblical, and because it will help you become stable and deep and God-entranced and God-glorifying in all you think and feel and do”.”God may hate a thing as it is in itself, and considered simply as evil, and yet . . . it may be his will it should come to passconsidering all consequences. . . . God doesn’t will sin as sin or for the sake of anything evil; though it be his pleasure so to order things, that he permitting, sin will come to pass; for the sake of the great good that by his disposal shall be the consequence.” “Therefore I conclude with Jonathan Edwards, ‘God decrees all things, even all sins.’ Or, as Paul says in Ephesians 1:11, “He works all things after the counsel of His will.’”/John Piper

“If there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God’s sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God will ever be fulfilled.”/R C Sproul

Examples of how we can glorify Jesus, as per the New Testament

John 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

Jesus explains that his Father is glorified IF WE BEAR MUCH FRUIT. With other words we do NOT glorify him if we do NOT bear fruit, and this must mean that all those individuals who do not show good fruit are acting against God’s will. Jesus is warning his own spiritually alive disciples – and all of us – that we must make sure to abide in him, or else we will be cut off the vine (Jesus) and thrown in the fire. (Jesus doesn’t say that he is glorified if the elect bear fruit and the non-elect do not bear fruit.)

Rom. 1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.22 Professing themselves to be wise, they became fools,23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things

There wouldn’t be any reason for God to show any wrath against a people who always did his will, but if we do NOT do his will it makes perfect sense that we can be affected by his wrath whether we are non-christians or not. We can read that “ungodliness and unrighteousness” are two things that God is angry about, and consequently showing such attributes would not be according to his plans. The people spoken of did NOT glorify God, and neither were they thankful and instead became vain individuals with darkened hearts. They changed the glory of God into something sinister and started to idolize elements in God’s creation instead of God himself. Clearly all those things are against the will of God, because he is certainly not glorified by people who are rebellious and worship false gods.

Rom. 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God

If all have sinned and for this reason fallen SHORT of the glory of God, this must surely indicate something didn’t go as God intended. If ALL sinned, it must mean that both elect and non-elect have sinned and we already know from the verses above that God is glorified if we live holy lives and show good fruit. So if we live in the opposite way, we do not glorify God and consequently act against his will.

Matthew 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. 

Rom. 15:Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.

1 Peter 2:11 Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

Above are a few verses about spreading the gospel also to the gentiles. From these passages we understand that they can be influenced to glorify the Lord if they see the jews doing good works, and of course by hearing the gospel. All gentiles will obviously not be saved but only those who repent for their sins. Evangelizing, praying and showing good fruit are some things that we can do to influence others to seek the only true God, and if someone ends up glorifying God thanks to our witnessing and behavior, something good has been accomplished and there is much joy in heaven.

1 Peter 4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth: that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion for ever and ever. Amen.12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you:13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ’s sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy.14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified.

“On their part he is evil spoken of (or “blasphemed”), but on your part he is glorified”. Apparently some people will cause God to be glorified and those in opposition will cause God to be blasphemed. Which option do you think will glorify God the most? There is no need to even answer this question due to the obvious answer, and we can only remain puzzled as to why some people still insist on that God can somehow be glorified by people who speak evil against him and his followers.

Phil. 1:And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ.11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

Above we can see that we are giving glory to God if we are being filled with the fruits of righteousness and living without offence till the day of Christ. Each time we deviate from this road, would consequently be against the will of God. 

Phil. 2:Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

If it gives glory to God if every knee should bow down to him and every tongue should confess him, it would be strange indeed if someone would be prevented from doing just that. If such things give glory to God, then it would make more sense if he enabled everyone to perform such signs of adoration. To force people to bow down and confess him, on the other hand, wouldn’t be true worship or love.

Glorifying God in the Old Testament

glory of god 4

Also here we can see that God is glorified if he is praised and worshiped. Daniel explains that Belshazzar did NOT glorify God by not being the humble man he could have been. Instead Belshazzar rebelled against God by praising false gods and doing other evil deeds.

Isaiah 61:3 To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the
garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified.

Daniel 5:22 And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this;23 But hast lifted up thyself against the Lord of heaven; and they have brought the vessels of his house before thee, and thou, and thy lords, thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them; and thou hast praised the gods of silver, and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know: and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified

Psalm 50:23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.

If God is glorified by people on the earth praising him and worshiping him, then all those who reject him are walking on their own ways away from God and contrary to his plans.

The pharisees REJECTED the counsel of God, and God’s will can be thwarted (Luke 7:30)

eggGod doesn’t want anyone to perish, but people DO perish

God certainly doesn’t want anyone to perish, but things don’t always turn out the way God wants. God COULD of course force every single person to repent and get life in abundance but he preferred to create us as human beings in his own image (he actually said “our” image referring to the trinity) and with a free will which means that we have a personal responsibility for our own actions.

Ez. 18:23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?

Ez. 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

2 Peter 3:The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

Deuteronomy 8:20 As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish; BECAUSE ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God.

We can REJECT the will of God

Acts 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

The pharisees and the layers REJECTED the counsel of God according to Luke.

Luke 7:29 And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.30 But the Pharisees and lawyers rejected the COUNSEL of God against themselves, being not baptized of him. (KJV)

Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by him. (NKJV)

As you can see NKJV translate the same word with THE WILL of God, and also the KJV translators chose to translate the Greek original word with “the will” in the below verse:

Acts. 13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption: (KJV)

“Counsel” and “will” are here translated from the Greek word boulén as in boulé  (Strongs 1012) from boulomai, and it means counsel, decree, plan, motives, decision and/or purpose.

Below are the cases where this word is used in the KJV, starting with Acts. 20:27–31. Paul warns his disciples, the elders of the church in Ephesus who were naturally christians, that they must TAKE HEED unto themselves and to all the church which God had purchased with his blood. Acts 20:27–31 gives us the following information:

 1. Individuals (the church or the body of Christ consists of individuals) can be lost despite being purchased with the blood of Jesus.
 2. Despite that certain christians have been made overseers of a church by the Holy Ghost (who always leads us on the right path) there is still a risk that the individuals in the church will be lost, indicating that people don’t always adhere to the Holy Spirit.
 3. Grievous wolves shall enter the body of Christ also from among themselves, with the aim to draw away disciples from the true church of God to themselves. This shows that some christians will at one point leave the sound teachings in the church and instead start to speak perverted things and deceive others who might also leave the true church. This is a lot more than a mere risk since Paul says that he KNOWS that this will happen, likely because he knows how man’s heart works.
 4. False preachers who speak perverted things can apparently make christian believe in these twisted claims and some of them will become disciples of these false preachers and hence lose their salvation. The flock shall not be spared even though it was a true flock of God.
 5. By taking heed and be careful we can affect the future and reduce the harm.
 6. If people were chosen for salvation and damnation before the beginning of the world, Paul would be wasting his time by  warning every one for night and day with tears – for three years! Paul should have known that no warnings or tears in the world can change God’s decrees which he made before he even created us, if such decrees were made. If God predestined certain people to be saved and others to be lost, then Paul has no business crying over those who God has chosen to damn, and those who are predestined to be saved will be saved regardless of Paul’s intense efforts. So Paul would actually be guilty of trying to thwart God’s plans by his constant warnings, pleadings and crying for people who already have their future written in stone. This speaks heavily against the reformed type of thinking.
 7. We can affect the future with our prayers.

Acts 20:27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.31 Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.

Jesus showed himself to Paul and selected him to be doing his work by spreading the gospel (which Paul accepted), so would Jesus want people to listen to Paul? Yes, of course.  Yes, here is one example among many that a certain centurion did not listen to Paul’s advice, even if what Paul said didn’t concern the gospel but their own physical safety.

Acts 27:11 Nevertheless the centurion believed the master and the owner of the ship, more than those things which were spoken by Paul.12 And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to Phenice, and there to winter; which is an haven of Crete, and lieth toward the south west and north west.—42 And the soldiers’ counsel was to kill the prisoners, lest any of them should swim out, and escape.43 But the centurion, willing to save Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:

Here is the famous Ephesian 1:11. (See more here.) Paul is writing to the saints in Ephesus, and as saints they of course were IN JESUS and wonderful promises were tied to them since they had obtained an inheritance by choosing to be God’s children. The counsel of God’s own will might here concern his will that those who are in Jesus (naturally by their own choice) and endure to the end shall be adopted as children and inherit his kingdom. The conditions are that we believe, trust in Jesus and remain as saints. If 100% of all things under the sun always happen according to God’s will, then of course every murder, abortion, rape and divorce must also be according to God’s will, and every time people rebel against him. Clearly that is nothing but absurd, and Satan would simply be acting as God’s right arm.

Eph. 1:1 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:—11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.—18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power

Only God is good, but here is an example of another “good” man (the same word) and that is Joseph. He can’t compare himself with the Creator, but he was still good and just:

Luke 23:50 And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:51 (The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.

Jesus was delivered by the counsel and foreknowledge of God. God the Father did not force anyone to betray or kill Jesus, but he knew someone would, and his death was also predestined to happen. There are numerous ways in which Jesus could die for us so Judas betrayal was not necessary at all, but he was first in line. Those hands who crucified Jesus were WICKED, which means that God certainly didn’t approve of what they did, and let’s not forget that it was Satan who entered Judas when Judas rose up to betray Jesus. God allowed it to happen of course, but he didn’t predestine Juda’s betrayal.

Acts 2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

What God determined before to be done was to offer up his son to die for us, and we can also read that Jesus actually gave up his own life and that no one took it from him. He did not determine that Judas must betray him. Read more about Judas severe sin here.

Acts 4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

If Jesus is the son of God and the many miracles he performed too, then it would be unwise to try to fight it back, which was the advice of  Gamaliel. A Messiah is a Messiah no matter what we do.

Acts. 5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, even as many as obeyed him, were dispersed.38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:

And a couple of more examples with boulé

1 Corinthians 4:Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.

Hebr. 6:17 Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath:18 That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us

We are being wise if we do the things the Lord says we should do.

Luke: 6:46 And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?