Det kommer en NY jord – ett nytt Jerusalem

Det nya Jerusalem

Det finns några “Bibeltroende” (såsom Jehovas Vittnen och kristadelfianer) som inte tror att Gud kommer att skapa en ny jord (ett nytt Jerusalem), utan snarare att den nuvarande jorden bara kommer att förändras, men vad säger Bibeln? I Jesaja får vi en och samma bild av Guds kommande rike som den vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. Vi kan läsa om en idealisk plats där inga tårar finns och ingen klagan, och detta kommer att ske på en NY jord:

Jesaja 65:17 Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. 18 Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar,  ty se, jag skapar Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. 19 Jag skall jubla över Jerusalem, fröjda mig över mitt folk. Där skall inte mer höras gråt eller klagan20 Där skall inte mer finnas spädbarn som lever endast några dagar, inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått. Den som dör vid hundra års ålder är en ung man, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.23 De skall inte arbeta förgäves, inte heller föda barn till en bråd död, ty de är en avkomma, välsignad av Herren, och deras efterkommande tillsammans med dem.24 Det skall ske att innan de ropar skall jag svara, medan de ännu talar skall jag höra. 25 Vargar skall gå i bet med lamm, lejon skall äta halm som oxar, och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall de göra något ont eller skadligt, säger Herren.

Jesaja 66:22 Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig, så skall er avkomma och ert namn bestå, säger Herren.

Uppenbarelseboken 3:12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.

Upp. 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats.—17 Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

Upp. 21:1Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”—Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” 10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud11 och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

 

Även Petrus berättar att himlarna ska försvinna och att jorden och de verk som är på den inte mer ska finnas till, och Johannes säger att världen ska förgås:

2 Petrus 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

1 Joh. 2:17 Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Gud själv säger att jorden och himlarna ska gå under. Gud vänder sig till Jesus (också Gud) och säger:

Hebr. 1:10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Den enda vers som “ingen-ny-jord-förespråkarna” kan tänkas använda som stöd för sin teori är “Pred. 1:4 Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar”, men om vi läser sammanhanget så ser vi att det handlar om predikarens betraktelser av det repeterade mönster han ser på jorden. Han beskriver skeenden som alltid har samma förlopp, släkte efter släkte, och han uttrycker detta med de orden vi läste ovan. Vad händer den dagen så alla dessa kretslopp och skeenden upphör? Det vet vi redan. Jorden försvinner och det blir en helt ny jord med ett helt annorlunda liv.

Pred. 1:Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt.Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen?Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar.Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats där den går upp.Vinden far mot söder och vänder sig mot norr.Den vänder sig ständigt på sin färd fram och börjar sitt kretslopp på nytt.Floderna rinner alla ut i havet, och ändå blir havet aldrig fullt. Dit floderna runnit förut, rinner de åter.

Gud skapade jorden – via Jesus som är Gud

Vi kan läsa att Gud ENSAM skapat himmel och jord. Ingen var med honom:

Jesaja 44:24 Så säger Herren, din återlösare,  han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ENSAM har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

1 Mosebok 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

2 Mosebok 20:11 Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

1 Samuelsboken 2:8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Ty jordens grundpelare är HERRENS, och på dem har han byggt världen.

Psaltaren 89:12 Din är himlen, din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den.

Psaltaren 90:2 Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud.

Psalm 102: 25 Jag sade: Min Gud, tag inte bort mig mitt i livet, dina år varar från släkte till släkte.26 För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk.

Jeremia 10:12 Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen.

Jeremia 51:15 Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen.

Jesaja 42: 5 Så säger Gud, Herren,  han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där,han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.

Markus 13:19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.

Apostlagärningarna 4:24 När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad: “Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem,

Apostlagärningarna 14:15 “Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni skall omvända er från dessa avgudar till den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem.

Apostlagärningarna 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand.

Romarbrevet 1:20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt

Hebreerbrevet 11:3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt

Eftersom vi också kan läsa att JESUS skapat himmel och jord förstår vi att han måste vara GUD (såvida vi inte föredrar att tro att Bibeln har fel). Det är också vad resten av Bibeln intygar. Läs om mer support för treenigheten här. 

Hebreerbrevet 1:Hebr. 1:1 Sedan Gud (Theos) i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. .—Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud (Theos), har din Gud (Theos) smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Kol. 1:13 Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.14 I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,15 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.17 Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. 

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset.Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. 11 Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

2 thoughts on “Det kommer en NY jord – ett nytt Jerusalem

 1. Skulle du kunna utveckla mera om vad bibeln egentligen säger om det som många kristna refererar till som “himlen” som de troende ska komma till efter döden, är detta bara ett annat ord för det nya jerusalem?

  Like

  • Hej Erik

   Jag kan bara spekulera i hur livet efter detta kommer att se ut, men lite ledtrådar har vi från Bibeln i alla fall och det är möjligt att vi går igenom ett interimstadium (paradiset som rövaren på korset hamnade i efter sin död) innan alla tillryggalagt sina liv på den här jorden innan den förgås, och innan det slutliga målet – det nya Jerusalem.

   Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”9 En av de sju änglarna med de sju skålarna, som var fyllda med de sju sista plågorna, kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” 10 Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, 11 och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s