Jesus som GUD och ORDET /logos i Joh. 1:1 – Jehovas Vittnen har fel

only god.jpg“I begynnelsen var Ordet (ὁ Λόγος), och Ordet var hos Gud, och Ordet var GUD! (Joh. 1:1)

Jehovas Vittnen gör fel som begränsar översättningen till “en gud” för att den bestämda artikeln saknas på grekiska. De är ensamma om att tolka Joh 1:1 på det sättet, och man kan fråga sig varför översättare i alla länder skulle ha haft fel men Jehovas Vittnen rätt – trots att översättarna till deras (JV) Nya Testamente inte hade kunskaper i grekiska med ett undantag (och den personen kunde endast grunderna i grekiska). Intressant nog vill Jehovas Vittnen gärna tolka det grekiska ordet för “tillbedja” olika beroende på om det handlar om tillbedjan av exempelvis Satan eller tillbedjan av Jesus (som är känsligt för JV). Är verkligen Bibeln så otydlig? Nej, inte alls.

På grekiska krävs ibland bestämda artiklar (“the” på engelska), där man inte kan ha det på andra språk, t ex svenska eller engelska. Personnamn används ibland med bestämd artikel (framför allt första gången personen presenteras i en text), medan så inte görs på svenska eller engelska. Obestämda artiklar (såsom en/ett) finns däremot inte på koine grekiska, och därför måste man vara försiktig och inte ta för givet att ordet ska skrivas i obestämd form med en/ett framför. Ibland låter det bäst på det svenska språket att sätta in ett extra en/ett men ibland inte. Att skriva in en/ett framför ett ord kan ändra textens betydelse, så säkrast översättning får vi om vi läser meningen noga samt studerar kontexten.

I det första kapitlet av Johannesbrevet så används theos (Θεὸς) 12 gånger, och ungefär hälften av gångerna så används ordet utan artikel. Bör man därför även där skriva “en gud” i stället för “Gud”? Nej, det är helt klart Jehova som avses. Avsaknad av bestämd artikel betyder helt enkelt inte alltid att ordet eller personen är obestämd. Att översätta Joh. 1:6 med “En man trädde fram, sänd av en gud” är fel, liksom att översätta Joh. 1:18 med “Ingen har någonsin sett en gud”, eftersom det inte är vad författaren vill förmedla. Det är Jehova som Johannes talar om.

Ibland för att förtydliga sig, om man anser att man inte uttryckt sig klart nog, så kan man lägga till det grekiska ordet “tis” ihop med ordet för att klargöra att det handlar om en obestämd form (och en obestämd sak eller person). Detta verktyg använder Johannes sig inte av när han inleder sin epistel. Första gången han använder sig av ordet för Gud i kapitlet och i meningen så syftar han helt klart på Jehova i ackusativform, och sedan följer samma ord i nominativform. Om Johannes plötsligt skulle tala om en falsk gud i nominativform (eller om människor kan kallas gudar trots att Bibeln så ofta talar om att det endast finns EN Gud), så borde han verkligen förtydliga detta högst oväntade påstående med ett “tis”. I stället har nu världens översättare översatt denna mening (likesom andra meningar med “Gud” i samma kapitel) såsom att det handlar om en bestämd Gud, nämligen Jehova – den ende Guden.

Det skulle alltså gå att tydligt beskriva att det handlar om Jehova när Johannes talar om Gud första gången men en mindre sorts gud andra gången. Alltså en helt annan gud än den gud som den han först talar om. Så har dock inte Johannes uttryckt sig, och det mest självklara sättet är att förstå det som den ende Guden vid båda tillfällena. Något annat vore helt förbryllande. Även min lärare i grekiska, på Uppsala universitet, förklarade att Jehovas Vittnen tolkar versen på ett restriktivt och ologiskt sätt. Läser vi även i resten av kapitlet och i resten av hela Bibeln, så framstår Jesu gudom väldigt klart, samt att det endast finns en Gud som är den vi ska tillbe. Inte undra på att Jesus lät sig tillbes vid upprepade tillfällen, och inte undra på att Petrus och Ängeln Gabriel vägrade att låta sig tillbedjas av orsaken att de är människor precis som andra.

Kan människor och änglar kallas Gudar?worship 4

Jag har skrivit om detta ämne i denna artikel. När vi läser om Gud eller Herren i Bibeln så åsyftas för det mesta Jehova skaparen (ganska självklart), men i ganska många fall så åsyftas ibland även falska gudar (i plural), och där förklarar Jehova att de falska gudarna inte är några gudar alls. Människor kan alltså tillbe gudar som de själva gjort av exempelvis trä eller sten, men i själva verket är de inga gudar utan bara en självproducerad bluff.

Herrens Ängel (en speciell budbärare) kallades ofta för Gud, vilket kan bero på att han verkligen är Gud. Det handlar då inte om någon skapad ängel utan en speciell gudomlig budbärare vilken högst troligt innebär Jesus Kristus i en annan skepnad. (Jesus har alltid funnits med i treenigheten sedan innan världens tillkomst.) Läs gärna min artikel om Herrens Ängel.

Det finns egentligen endast ett enda ställe i hela Bibeln (Joh. 10:34-35 som är en referens till Ps. 82:6) där tolkningen om ordet för Gud är mer osäker och denna vers är därför ohyggligt populärt hos människor som gärna vill hitta stöd för att vilken troende ledare som helst kan kallas för gud, och att Jesus därför är en gud bland andra (fast åtminstone en lite större och mäktigare gud än andra). Detta berömda ställe handlar om Jesus som frågar de som vill döda honom ”Står det inte skrivet i er lag: JAG HAR SAGT ATT NI ÄR GUDAR? (Där en psalm åsyftas.)

Om vilken Gudstroende som helst kan kallas gud, och om detta står att läsa i skrifterna, så hade fariséerna totalt missat denna viktiga information trots att de betraktas som otroligt belästa i sina skrifter. Hur kunde de missa en sådan väsentlig sak? Om både Jesus, de själva, eller vilka skriftlärda som helst kan kallas gudar, då finns det ju heller inget behov att stena Jesus till döds? Han vore ju då bara en gud bland andra och gjorde inget fel i att kalla sig gud? Fariséerna var mycket tydliga med att det Jesus gjort sig skyldig till handlade om hädelse där man gör sig själv till Gud. Detta var orsaken till deras iver att stena Jesus för att kunna vara skrifttrogna:

Joh. 10:33 Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, DU SOM ÄR MÄNNISKA.”

Fotnoten på Bible Gateway förklarar ”Jesus syftar på Ps 82:6, där överhetspersoner kallas gudar på grund av sitt gudomliga uppdrag. Ett gudomligt uppdrag är ju precis det Jesus hade, och som Guds son är han en överhetsperson. Om t o m människor symboliskt/poetiskt kan kallas ”gudar”eftersom de representerar Gud genom deras ämbeten här på jorden (präster och domare), hur mycket mer har då inte JESUS skäl att kalla sig Gud eftersom han ju inte bara är en överstepräst utan GUD I KÖTT och direkt utsänd av Fadern som varit med honom i treenigheten sedan begynnelsen INNAN världen var till (Joh. 17:5)?

Judarna kände självfallet till även psalm 82, men tolkade den definitivt inte som att det bokstavligen skulle gå att kalla även överhetspersoner/domare som gudar, för de tror ju att Gud är EN, vilket skriften är mycket tydlig med. Varken Jesus eller judarna var polyteister. PSALMER ÄR POETISKA och kan spegla verkligheten! Vad skulle Gud själv (skaparGuden) anse om människor som gör inflation på Gudstermen genom att göra vem som helst till gudar, och därmed komma undan skriftens klara budskap som säger “han som ensam är Gud” (Jes. 45:18)? I själva verket så springer det alltså runt fullt med massa smågudar i våra kyrkor? Vore det då fel att även skriva “Gud” på visitkorten om man arbetar som präst?

Ex. 4:16 So he shall be your spokesman to the people. And he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him AS GOD. (NKJV) 

Precis som att Mose skulle vara SOM en Gud för Aron, så kan en överhetsperson som dömer enligt skriften vara SOM en Gud för andra människor. Det innebär inte att Aron kallade Mose för Gud, och inte heller att människor kallade domare för Gud. Det är auktoriteten som åsyftas.

KJV har ibland översatt Elohiym (Gud) till “domare” vid fem tillfällen där andra översättningar (såsom översättningar på andra språk) även här håller sig till “Gud” som översättning.

Att Jesus temporärt gjort sig lägre än både Fadern och änglarna är förstås inget bevis för att han inte är del av treenigheten.

Det har även gjorts försök att använda några psalmer (andra än Ps 82 ovan), för att försöka få det till att änglar (skapta änglar) kan kallas gudar, men då måste man dels brottas med en omtolkning liksom det faktum att psalmer är poetiskt beskrivna. Att använda sig av poetiska uttryck för att starta en ny lära som går på tvärsen med resten av skriften är givetvis livsfarligt. Att det endast finns en enda Gud är en väldigt central lära inom Judendomen och Kristendomen eftersom Bibeln är väldigt tydlig på den punkten. Därför känns det tryggare att tro Guds egna beskrivning om monoteismen i exempelvis Jesaja 45, än att tolka psalmer på ett sådant sätt att läran om en enda Gud ska tas med en nypa salt då vi i stället ska intala oss att det vimlar av smågudar lite överallt.

Tanken är förstås att kunna slippa se Jesus som skaparGuden som kommit i köttet, och på så sätt förneka att Jesus är del i treenigheten.

Joh. 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.”

2 Joh. 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Läs gärna denna artikel om ordet för Gud i Bibeln, och denna på engelska.

Ps. 45:7 Gud (Elohim), din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. 8 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud (Elohim), har din Gud (Eloheyka) smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Hebr. 1:8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

27 thoughts on “Jesus som GUD och ORDET /logos i Joh. 1:1 – Jehovas Vittnen har fel

 1. “I begynnelsen” fanns inget språk så hela texten är TRAMS. Människor är det ända djuret på Jordklotet som vi vet har ett språk. Vi kanske har haft det i 200 000 tusen år. Jordklotet är över 4 miljarder år och vår sol är yngre än många andra. I vårt enorma universum kanske det finns biljoner planeter med liv och miljarder olika arter med språk.

  Vi vet inte.

  Så “I begynnelsen…” är TRAMS.

  Like

   • Jag menar att vi vet inte vad som hände precis i och innan begynnelsen. Bibelns förklaring “Först skapade gud…” är bara trams och motbevisat. Läs lite vetenskapliga beskrivningar och lämna tramsiga religioner på historiens skräphög. Det är dags för mänskligheten att växa upp.

    Like

   • Hej Thomas

    Om vi inte vet vad som hände i begynnelsen så är det inte logiskt att du tvärsäkert hävdar att Bibelns förklaring är trams. Eller vet du vad som hände trots allt? Bibeln passar perfekt ihop med vetenskap och historia. Läs gärna från vetenskapsmän som är kreationister på creation.com

    MVH

    Like

   • Redan i början av bibeln beskrivs Solen och Månen som stora ljus och stjärnor som små ljus.

    Detta är logiskt om en människa står på Jordklotet och blickar upp med blotta ögat. Det är även då logiskt att en människa skrivit beskrivelsen med egna observationer och i avsaknad av större kunskap.

    Problemet är att Bibeln hävdar att Moses haft kontakt med skaparen direkt (alternativt inderekt via en ängel, kanske Gabriel.)

    Den logiska luckan består i att Gud inte står på Jordklotet och blickar ut. Som egenskap av skaparen borde skapelseberättelsen nämna att Solen är mycket större än månen. Skaparen borde även nämnt att det finns miljarder stjärnor är större än vår sol, vissa lika stora som hela vårt solsystem.

    Sedan är ordningen felaktig. Varde ljus borde vara före vatten och hav.

    Alltså. Bibeln är TRAMS och en sagobok för vuxna. JRR Tolkien skriver t.o.m. bättre sagor än de som finns i Bibeln.

    Mvh

    Den Ateistiska Humanisten

    och författaren av

    Det Goda Trollet

    Like

   • Hej igen

    Storleken på jorden, och himlaljusen står inte omnämnda förutom att solen och månen omnämns som stora ljus – vilket onekligen är sant. Människorna bor på jorden och Bibeln är skriven för människor på jorden.

    Skapelseberättelsen kan mycket väl vara sann med ljus först, jorden före solen, osv. Det finns ingenting beskrivet i skapelseberättelsen som går att motbevisa. Jag tror den är sann exakt så som den är beskriven.

    Läs gärna genesis.nu.

    GVD

    Like

   • Du får gärna tro. Men jag vet att det är fel.

    Läs gärna Sapiens eller början på Dan Browns bok Begynnelsen. Lyssna även på Carl Sagans kloka ord.

    Like

   • Du har en stor tro på din sak, men mitt råd är att helt enkelt läsa Bibeln. Det vi ser runtomkring oss är skapelse vilket tyder på en skapare. Vi lever inte bara av bröd utan även av Guds ord.

    Guds välsignelser!

    Like

   • Jag har läst mycket i Bibeln med skeptiska ögon. Jag har kommit fram till att religion var en nödvändig myt för att hålla i hop samhället.

    Men nu behövs inte gamla tramsiga myter. Vi kan hålla ihop samhället globalt med kunskap istället.

    Titta gärna på denna beskrivning av begynnelsen och all historia fram till nu.

    Det är 18 minuter som kan få upp din blick från sagoboken.

    Lycka till.

    Like

   • Din ursprungliga tes var bättre – att vi inte kan veta säkert om vårt ursprung. Nu verkar du i stället vara helt tvärsäker.

    Bibeln innehåller många påståenden om ledare, städer, mynt, stora händelser, etc, och det finns ingenting som talar emot vetenskap eller historia. Ingen slump.

    GVD

    Like

   • Jag menar att vi vet inte något om tiden före Big Bang.

    Men Jordklotets historia är väl dokumenterat.

    I sagoboken Bibeln beskrivs himlen som ett valv. TRAMS, det finns inget valv.

    Människor har nästan 99% samma DNA som en schimpans, ändå beskrivs det som att Adam skapades av Gud i hans avbild och Eva från Adams revben. Fullständig smörja.

    Like

   • Ingen var med under den påstådda Big Bangen, så det krävs tro för att tro på detta. Det finns många vetenskapsmän som är kreationister. Vidare stämmer inte de 99%, men även om det handlar om 93% delar vi även en enorm stor genetisk likhet med bananer. Procenten säger alltså inte mycket.

    GVD

    Like

   • Fast rimligtvis borde Adam ha unikt DNA om människor var skapta som Guds avbild. Fast Gud kanske är 98% schimpans?

    Inse att du bara agerar försvarsmässigt på grund av Kognitiv Dissonans.

    Barn kan ibland agera på liknande sätt när vuxna talar om att Jultomten inte finns.

    (Surt sa räven.)

    Like

   • Ja självklart hade Adam och Eva unikt DNA, men det hindrar inte att Gud väljer att skapa djur och människor med liknande vinnande koncept. Såsom med kött och blod.
    Allt detta kan du läsa mer om på sidorna jag rekommenderade.

    GVD

    Like

   • Fast där har du fel. Människors DNA går att spåra och jämföra på livets träd. Du borde verkligen lära dig lite om äkta vetenskap. Ägna några timmar på YouTube. Sök på Richard Dawkings, Sam Harris, Carl Sagan m.fl.

    Du har bestämt dig för att Bibeln är sann och letar sedan efter bevis för det.

    Testa att vända på det. Läs om evidensbaserad forskning och försök sedan att läsa Bibeln utan att skratta åt skräpet.

    Like

   • Ja människans DNA går att spåra till viss del, men sådana undersökningar kan också bli fel om man gör felaktiga antaganden från start. Du nämner Richard Dawkins. Se gärna den film på youtube där han inte kunde komma på ett enda exempel på en mutation som åstadkommit nya gener. Det borde förstås finnas biljontals exempel om evolutionen är sann, men han kunde inte komma på ett enda.

    Like

   • Det finns teorier att livet inte startade på Jordklotet. Jag tror att universum kryllar av liv. Jag tror att överallt där det finns flytande vatten finns även liv. Jag tror vi kommer hitta liv på Mars och flera av Jupiters & Saturnus månar. Jag tror även att människor i framtiden evolverar från Sapiens till något annat av fri vilja med hjälp av CRSPR. Jag tror att klimatförändringar på Jordklotet kommer orsaka däggdjurens undergång. Vår egen skapelse, antropocen, kommer avsluta Sapiens storhetstid.

    Om nästa art av människa kommer tro på en eller flera Gudar vet jag inte, men om dom använder hjärnan så är det inte troligt.

    Du inser kanske att jag aktivt vägrar ta del av din tro. Jag inser att du aktivt vägrar ta del av kunskap som motstrider Bibeln.

    Så låt oss avsluta med att fundera på hur två pingviner och två isbjörnar förflyttade sig till Noaks Ark och sedan tillbaka till var sin pol från det berg där arken gick på grund. Låt oss begrunda deras vandring genom varma klimat fulla av hungriga rovdjur. Låt oss fundera över vad dom levde av på en planet som just blivit dränkt av en kärleksfull Gud, ansvarig för den största massutrotningen som dessutom INTE lämnat några arkeologiska spår efter sig.

    Det är när man läser sådana sagor man inte kan annat än skratta åt religionens idioti.

    Snälla, vakna och sluta skriv dynga. Välkommen ut ur bubblan.

    Like

   • Att försöka lyfta problemet från jorden till ut i rymden löser förstås inte problemet. Hur uppstod liv i rymden? Spontant? Hur kunde en handfull celler utvecklas till kameler, tulpaner, hönor och älgar? Om du tänker efter tror du på en saga för vuxna.

    Du nämner kunskap som strider mot Bibeln. Hittills har du inte nämnt något.

    Vad gäller pingviner, isbjörnar eller för den delen kängurur så är det exakt sådant som du kan läsa om i någon av de sidorna som jag visade dig. Direkt efter arken så levde alla djur på samma ställe, och flyttade sig sedan ut över jorden (fördelning av jordskorpa och vatten har inte sett likadan ut hela tiden). Där djur hittade den bästa miljön och födan var också där som djuren överlevde bäst. Tänk också på att djuren innan översvämningen inte angrep varandra, och förmodligen inte heller djuren från arken och kanske deras avkomma. Senare däremot så ändrades detta (läs Bibeln), men djur angriper inte varandra hela tiden. Läs gärna om lejonet som vägrade äta kött på de nämnda sidorna …

    Översvämningen har lämnat ENORMA spår efter sig främst i form av FOSSIL, och även massgravar med fossil. Dessutom är denna översvämning omnämnd i över 100 äldre kulture/traditioner, många av dem helt separata från varandra.

    Klimatförändringar orsakad av människan är en hoax, men däremot tror jag det varit stora klimatförändringar före och efter floden.

    GVD

    Like

   • Du är helt faktaresident.

    Läs gärna Sapiens. Det kan vara en lämplig början.

    Sedan finns det ett enormt antal böcker som beskriver äkta vetenskap.

    Det var roligt att debattera med dig. Ungefär som att prata med ett barn.

    Like

   • Nu var du lustig.

    Som Ateist tror jag inte på Gud.

    Skulle det visa sig att jag har fel skulle jag inte vilja bli välsignad av en gud som låter små barn dö i cancer samtidigt som han kräver att man inte får ha någon annan gud. Jag skulle aldrig böja mig för en gud som låter massmördare och krigshetsare utföra massmord och etniska rensningar i hans namn.

    Hade han bjudit in mig i himmelriket hade jag tackat nej.

    Men nu är chansen att det finns en sådan Gud som Bibeln beskriver minemal.

    Fast tack ändå.

    Like

   • Fast nu gjorde ju Gud något åt problemet som människorna själva orsakat. Han lät sin enfödde son dö för hela mänskligheten och därmed också erbjuder han oss evigt liv i lycksalighet. Döden är enligt Bibeln en fiende men Bibeln säger också att syndens lön är döden. Döden var aldrig meningen att inträffa, men tack och lov infinner sig nu döden bort från denna värld full med synd och motgångar. Att döden existerar beror alltså på synd. Om vi aldrig skulle dö skulle vi leva i denna värld i evighet. En fruktansvärd tanke.

    Så vår skapare ska alltså inte anklagas för något som han aldrig orsakat, men som han ändå hjälper oss ifrån.

    Gud välsigne dig

    Like

   • Betydelsen av allsmäktig måste komma just ifrån Bibeln så att vi själva inte lägger till egenskaper på eget bevåg. Gud skulle kunna ha skapat oss som fjärrkontrollerade nickedockor om han velat – sådana som aldrig kan annat än lyda Gud – men han valde i stället att skapa oss med en egen fri vilja och vara ansvariga för våra egna handlingar.

    GVD

    Like

   • Jo tjena. Gamla testamentet kryllar av berättelser hur denna alsmäktiga Gud straffar oss människor. Sodom och Gomorra t.ex. Va, utplåna en hel stad med ett vapen liknande en atombomb. Vilken kärleksfull gud gör något sådant?

    Nej, myten om gud har använts av människor med makt så dom kynde skrämma folk till underkastelse.

    Låt oss lämna detta skräp på historiens soptipp.

    Like

   • Ja Gud straffar. Med rätta. Han är Gud. En gång ska vi alla stå inför Domstolen. Sodom och Gomorra … ja det är inte rätt att försöka våldta Guds änglar, eller någon överhuvudtagget. Glöm inte att endast Lot var rättfärdig i staden. ALLA ska dö en gång. Inte bara de i Sodom och Gomorra. ALLA ska dö förr eller senare, och tack och lov för det. Alternativet hade ju varit att leva i denna syndiga värld för evigt.

    GVD

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s