ELOHIM skapade himmel och jord – en GUD i PLURAL

elohimI begynnelsen skapade Gud (Elohim) himmel och jord 1 Mos. 1:1

Elohiym /Elohim (Strong’s 430) betyder GUD och är ett maskulint substantiv i plural enligt Blueletter Bible (plural av Elowahh – Strong’s 433). Åsikten förekommer att ordet innebär en pluralitet av Guds olika majestätiska förmågor/egenskaper, men ordet Eloh-im  är i sig självt i plural. Det är ändelsen “-im” (maskulint) som gör ett substantiv till plural – exempelvis seraf och kerub blir “serafim” och “kerubim” i plural. Ordet för himlar är  “shamayim” i 1 Mos. 1:2. Det handlar alltså inte heller här om en singular som har flera olika egenskaper, utan det handlar verkligen om flera stycken av samma sak. Dessutom används verb, adjektiv och pronomen i SINGULAR trots att de är kopplade till Elohim som är i plural, vilket tyder på att Elohim på något sätt är en och flera samtidigt. Vi har ju endast EN Gud, men den Guden kan vara en treenighet och innehålla tre olika personer.

När det handlar om en pluralitet av falska gudar så förekommer verb, adjektiv och pronomen i plural. Om man ville förmedla en Gud som INTE är en treenighet så skulle man skingra mycket tvivel genom att konsekvent använda sig av singular vad gäller verb, adjektiv och pronomen, men så har inte Bibelns författare gjort. Förmodligen för att det inte är bilden de vill förmedla. Att säga “de” om en Gud är förbryllande, såvida vi inte talar om en treenig Gud. Om du vill läsa exempel på kombinationer av Elohim (plural) och verb, adjektiv och pronomen i singular så kan du läsa här.

Ps. 45:7 Gud (Elohim), din tron står i evigheters evighet, ditt rikes spira är rättens spira. 8 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud (Elohim), har din Gud (Eloheyka) smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Hebr. 1:8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

Ovan i Ps. 45 kan vi läsa samma beskrivning som Jesus fått av sin Fader i Hebr. 1, och om Elohim skulle betyda Guds olika gudomliga egenskaper så passar det inte ihop med att Jesus är Elohim som har en Elohim över sig eftersom då Jesus blir helt SEPARAT från Elohim – vilket betyder att det inte kan handla om olika gudomliga egenskaper hos en och samma Elohim.

Ordet El handlar om Gud i singular (sen finns förstås JAHVE som enkom används för skaparGuden och används inte för falska gudar), och det är ofta det som används i kombination av andra ord när man talar om Guds olika attribut. El Eyon och El Shaddai är två olika hebreiska begrepp om Gud. “Elohim” används också när det handlar om en pluralitet av falska gudar, såsom “Du skall inga andra gudar hava jämte mig”.  Självfallet syftar då inte Gud på någon pluralitet av majestätiska egenskaper, utan det handlar helt enkelt om en pluralitet av (falska) gudar. När man ser på hur ordet Elohim används i Bibeln så handlar det alltid om en pluralitet av substantivet, så varför tolka 1 Mos. som om det handlade om en Guds olika gudomliga egenskaper? Och inte resonerade väl Gud med sig själv?

1 Mos. 1: 26 Gud sade: “LÅT OSS göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 

1 Mos. 11:6 Herren sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. 7 LÅT OSS stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade[a] hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Gud resonerar inte med sig själv i form av en enda person, för det skulle bara ge honom en schizofren prägel. “Låt oss” kan däremot handla om personerna inom Gudomen som kommunicerar med varandra. Änglar var inte verktyg i Guds händer när han skapade världen, men däremot kan vi läsa att Gud skapat världen genom Jesus Kristus. Inte nog med det, utan vi kan läsa i Hebr. 1:10 att Jesus t o m skapade allting med sina egna händer (precis det som vi kan läsa om GUD). Dessutom kan vi läsa att Gud var ENSAM när han skapade världen. Absolut INGEN var med honom! Ändå står det på flera ställen att allting är skapat till, genom och av Jesus, samt att Jesus faktiskt skapade allting. Så talar Bibeln osanning med påstående att absolut INGEN var med Gud när han skapade världen, ELLER ska vi lösa problemet med att acceptera att Jesus ingår i Gudomen (som är EN) och därför var i union med Fadern vid tiden då världens skapades? Treenigheten löser dilemmat, som inte behöver vara ett dilemma.

Hebr. 1:Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.—8 Men om Sonen säger han: GUD, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.—10 Och: DU, HERRE, HAR I BEGYNNELSEN LAGT JORDENS GRUND, OCH HIMLARNA ÄR DINA HÄNDERS VERK

Job. 9:1 Då tog Job till orda och sade:Jag vet mycket väl att det är så. Hur kan en människa stå rättfärdig inför Gud?—han som befaller solen att inte gå upp och förseglar stjärnorna, han som ENSAM spänner ut himlarna och skrider fram över havets rygg

Jesaja 44: 24 Så säger Herren, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ENSAM har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s