Jesus är den ENFÖDDE sonen, vilket INTE betyder att han är SKAPAD

begottenJoh. 3:15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ENFÖDDE Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds ENFÖDDE  Sons namn.

Enfödd betyder inte skapad

“Enfödd” kommer från det grekiska ordet monogenés (Strong’s 3439) och kan betyda ende, enda, enfödd (ensam-född) och/eller unik. Från 3411/misthōtós “one-and-only” och 1085/génos “offspring, stock”one-and-only; “one of a kind” – bokstavligen “en” (monos) av sitt slag, genos” (den ENDE av sitt slag). Jesus är alltså fullständigt unik och den ende av sitt slag.

Nedan följer de verser där ordet används.

Lukas 7:12 Just som han närmade sig stadsporten, se, då bar man ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. Mycket folk från staden gick med henne

Lukas 8:42 Han hade en enda dotter som var i tolvårsåldern, och hon låg för döden.

Lukas 9:38 Då ropade en man ur folkhopen: “Mästare, jag ber dig, hjälp min son! Han är mitt enda barn.

Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

1 Joh. 4:Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.— 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

Hebr 11:17 I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena.

Framför allt den sistnämnda versen är intressant eftersom vi vet att Abraham INTE hade en ende son utan faktiskt flera. Ismael är den mest kände brodern och han är dessutom äldre än Isak och alltså den som bokstavligen är förstfödd. Dessutom fick Abraham fler söner tillsammans med Ketura – 1 Mos. 25:2-6.

Septuaginta har översatt Psalm 25:16 med “Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ENSAM [monogenes] och betryckt”.

Joh. 17:Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig INNAN världen var till.

Jesus var till sin natur Gud (“being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God“) men utgav SIG SJÄLV att BLI människa. Så fort han fick den nya skepnaden så blev han faktiskt lägre än änglarna under sin korta tid på jorden. Om han var lägre än änglarna som människa var han självfallet också lägre än Gud Fader, eftersom Gud Fader (eller treenigheten) inte kan vara lägre ä det eller dem som han skapat. Därför är det inga konstigheter med att Jesus beskrev det som att Fadern var större än honom, eller att han kommunicerade med Fadern (som han kallar GUD eftersom Fadern ÄR Gud) genom böner precis som vi. Denna ordning gäller alltså när det handlar om JESUS I KÖTT. Men Jesus har inte alltid varit i kött eftersom han tidigare (och efter) alltid funnits tillsammans med Fadern i andlig form.

Fil. 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyteutan utgav SIG SJÄLV genom att anta en tjänares gestalt då han BLEV MÄNNISKA. Han som till det YTTRE var SOM en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Hebr. 2:Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. (“skulle komma alla till godo att han smakade döden” 1917)

Vad menas med att sonen Jesus har FÖTTS av Gud?begotten3

SON kan ha en symbolisk betydelse som Markus 3:17, Lukas 3:38 och Gal 3:26 visar. Jesus var inte Josefs son (Marias make) eftersom han inte hade något fysiskt ursprung från honom, så alltså är det bättre att säga att Jesus är GUDS son eftersom säden kom från GUD och inte Josef. Jesus kan självfallet vara både Guds son och Gud i kött, och Bibeln säger att han är bådadera. Jesus som KÖTT startade i Marias mage, men Jesus existerade innan dess eftersom han t o m skapade himmel och jord med sina egna händer som denna artikel visar. En far kan visserligen inte bokstavligt talat föda en son, men om det är en man som stått för uppfostran och uppehälle (vanligtvis den bokstavlige fadern) så kan man uttrycka det som att en far “fött” sonen – såsom fostrat honom.

Ordspråksboken 23:22 Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal.

“Du är min son, jag har idag fött dig”…

Ps. 2:2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans Smorde:“Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött digBegär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.”—12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Apg. 13:33 det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra psalmen: Du är min son, jag har i dag fött dig.

Hebr. 1:Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Hebr. 5:Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst, utan fick den av honom som sade: Du är min Son, jag har i dag fött dig

Jesus föddes förstås inte i 30-årsåldern när han valde att döpa sig av Johannes Döparen, så det är inte logiskt att tro att “fött dig” betyder att Jesus föddes/skapades av Gud. I stället så rör det sig om en gudomlig bekräftelse på Jesus ankomst till världen som den utlovade Messias, och dopet var ett passande tillfälle för en sådan bekräftelse inför flera vittnen eftersom den händelsen var en slags offentlig startsignal för att Johannes Döparen skulle ge stafettpinnen över till Jesus. Johannes kom ju för att predika om ljuset som skulle komma efter honom, och till slut kom också Jesus till honom personligen och lät sig döpas av honom. Guds tilltal från himlen var också ett citat från en Messiansk psalm, och samma ord för “födas” används här nedan.

Matt. 2:2 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från Östern till Jerusalem—Och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas. (+ Lukas 1:31)

1 Joh. 5:5 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom.18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.

Nedan är ett ORDSPRÅK, och man använder inte psalmer och ordspråk för att bygga doktriner utav, eftersom de kanske endast speglar verkligheten med poetiska termer. Ordspråk/psalmer måste läsas i ljuset av texter som INTE är ordspråk, och säger exempelvis Paulus i Kolosserbrevet att inget och ingenting fanns före Jesus, så måste vi ta honom på orden. Här nedan får vi hur som helst bilden att Jesus fanns före 1 Mos. 1:1, eftersom han fanns till före djupen, och innan jorden lades. Vi kan läsa att Gud “ägde” Jesus (possessed, KJV) redan vid begynnelsen, och eftersom Fadern och sonen är starkt sammanflätade i Gudomen så är det en bra bild. Notera också hur skribenten verkar beskriva skapelse utifrån sonens sits, och menar att om man finner honom så finner man livet och får nåd från HERREN. Han gör alltså skillnad mellan “mig” (som är den som här ger liv) och Herren. Han säger vidare att den som syndar mot “mig” skadar sin SJÄL. Om inte Jesus är Herren Gud så är det förvirrande att läsa om två personer som har makt över liv och död.

Ord. 8:22 Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. 23 Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns.24 Innan djupen blev till föddes jag (BROUGHT FORTH, KJV), innan källorna flödade av vatten.25 När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, 26 innan han gjort land och fält och jordens första stoft.27 När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen, 28 när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft,29 när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, 30 då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. 31 Jag jublade över hans värld, jag gladdes över människorna.32 Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till MINA vägar.33 Hör MIN förmaning och bli visa, förkasta den inte.34 Salig är den människa som hör MIG, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid MINA dörrposter.35 TY DEN SOM FINNER MIG FINNER LIVET OCH FÅR NÅD FRÅN HERREN.36 Men den som syndar mot MIG skadar sin SJÄL, alla de som hatar MIG älskar döden.

Man kan vara yngst i en barnaskara och ändå vara förstfödd

Kol 1:15 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.—18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i ALLT skulle vara den främste.

Det står ”förstfödd” och inte ”först skapad”. Även Kung David skulle bli ”förstfödd”, vilket också kan betyda först i arvsordning eller suveränitet, för Kung David var inte först född av sina föräldrar.

Ps 89:4»Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:5‘Jag skall befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.’» Sela. 7Ty vilken i skyn kan liknas vid HERREN, vilken bland Guds söner kan aktas lik HERREN?9HERRE, härskarornas Gud, vem är dig lik? Stark är HERREN; och din trofasthet är runt omkring dig. 12Din är himmelen, din är ock jorden; DU har grundat jordens krets med allt vad därpå är.—21 Jag har funnit min tjänare DAVID och smort honom med min helig olja.— 28 Ja, jag skall göra honom till den FÖRSTFÖDDE, till den högste bland konungarna på jorden.

Även Efraim är benämnd som ”förstfödd” trots att den äldre brodern är Manasse, och Romarbrevet menar att vi alla ska vara ”förstfödda”:

Jer 31: 9Under gråt skola de komma, men jag skall leda dem, där de gå bedjande fram; Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skola stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son.

Rom 8: 29Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder.

Lukas 2:7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.

Uppenbarelseboken 1:och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod (1917)

Här nedan säger inte Upp 3:14 att Jesus är en skapelse utan början (”arche”) genom Guds skapelse. Det grekiska ordet arche betyder början och betonar en person som inleder någonting. Ordet kan betyda början, ursprung, person som sätter igång någoteller orsakar att något startar, etc. Johannes vill förmedla att Jesus är skapelsens upphovsman och första nödvändiga orsak. Det är i denna bemärkelse som Herren Jesus är början till Guds skapelse.

Upp 3:14 Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, BEGYNNELSEN till Guds skapelse

38 thoughts on “Jesus är den ENFÖDDE sonen, vilket INTE betyder att han är SKAPAD

 1. lite mer om den s.k. “arvsynden”.
  Som vi båda tidigare konstaterade så finns inte ordet “arvsynd” i Bibeln och delvis p.g.a. detta plus andra argument så ställer du dig skeptisk till att vi oundvikligen skulle bli syndiga, d.v.s. “ärva” denna bristfällighet.
  Jag har tänkkt på det du sa och därför återvände jag till att ytterligare försöka analysera ämnet i ljuset av Bibeln. “Med en dåres envishet” så vill jag ändå presentera lite mer tankar om detta som jag anser visar klart att det är omöjligt för oss att undvika att få denna brist i arv.
  Som jag tidigare redovisade så finner vi ursprunget till “synd” i Bibelns grundspråk och har ordagrant betydelsen “att missa målet”.
  Ok. Jag fick ingen kredit av dig Annika, när jag skrev detta.
  Så här finns lite mer i samma ämne:
  På den tiden fanns det duktiga soldater som var bra på att slunga stenar med stor precision.
  “I hären fanns det 700 utvalda män som var vänsterhänta, och alla kunde slunga en sten mot ett hårstrå utan att missa.” (Domarboken 20: 16)
  Ordagrant på grundspråket står det: “utan att synda”. När andra bibelskribenter talar om synd så använder man samma ord d.v.s. “att missa målet”.
  Finns det annat som talar för att vi oundvikligen “missar målet” trots att vi inte behöver vara onda människor, trots att vi “kämpar trons goda kamp” ?

  “ALLA har syndat och saknar Guds härlighet.” (Rom 3: 23)
  “Om de syndar, och det finns ju ingen som inte syndar…” (1 Kungaboken 8: 46)

  “Det finns ingen rättfärdig på jorden somm ALLTID gör det som är rätt och ALDRIG syndar.” (Pred 7: 20)

  “Om vi påstår att vi inte har någon synd lurar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.” (1. Joh 1: 8)

  Som det står i 1. Kung 8: 46 så kan man vara rättfärdig trots att man är ofullkomlig och syndar, eftersom vi har “syndens lag i våra lemmar” som Paulus uttrycker det. Vi kan vara “rättfärdiga” ändå när vi kämpar mot vår ofullkomlighet av hela vår kraft.

  mvh: K. Wilkman 🙂

  Like

  • * märker åter igen att vissa ord förvrängs av denna site. Förmodligen är det översättningsfunktionen som ställer till det trots att man valt svenska som språk.
   lite knasigt… 😀

   Like

  • Jesus definierar synd: Synd=de tror inte på mig. (När Han pratar om DHA som ska komma med överbevisning (Joh 16:9))
   Alltså, inte ens synderna som vi kan begå- de är, enligt mig, en följd av att vi inte tror på Jesus. Och att tro på Jesus är att tro på det Han gjort, tagit på sig vårt straff och försonat oss med Gud och lovat att alltid vara med oss intill tidens slut.
   Då behöver vi inte ta saker i egna händer, gå våra egna vägar. Vilket är det som är synd, vi följer fel väg, nämligen vår egen

   Like

   • Hej Rebecca!

    Tack för ditt inlägg. Adam och Eva hade inga problem att tro på Gud när de blev sparkade ur Eden som syndare. Jakobsbrevet 2 talar om att tro utan gärningar är död. Även så onda ting som demoner tror att Gud är skaparen och att Jesus är Messias.

    Jag brukar undvika utrycket att “Jesus tog vårt straff på sig” även om jag förstår vad du menar. Vad är vårt straff? Evighet i helvetet? Detta straff tog givetvis inte Jesus på sig. Det är bättre att säga att Jesus dog som ett syndoffer, för våra synder”. Jesus tog symboliskt våra synder på sig i form av det perfekta syndoffret. Kravet är fortfarande omvändelse och att hålla ut till slutet genom att vara honom trogna.

    Like

   • Tack för ditt svar Annika.
    När jag läser t.ex. i 3. Mos kapitel 4 så finns där vissa passage berör vårt ämne om synd.
    Med tanke på vår tidigare diskussion så skulle jag vilja hänvisa till
    3. Mos 4: 22,27,28:
    “Om en hövding syndar mot ett av Herren sin Guds bud genom att utan uppsåt göra något otillåtet och sedan inser sin skuld så ska han… etc.

    “Om någon av folket syndar utan uppsåt mot ett av Herrens bud genom att göra något otillåtet men sedan inser sin skuld eller får veta att han har syndat då skall han… ” etc.

    Jag menar bara att all synd behöver inte vara uppsåtlig. Ibland kommer man till korta. Det viktiga är då det såm vi båda menar: Man ska visa uppriktig ånger, be till Gud och ändra kurs.

    mvh: K. Wilkman 🙂

    Like

   • Ja om man kommer ihåg sin synd så låter det som något konkret. Ingenting diffust och obeskrivbart. Många människor (kanske hövdningar ….) som inte är särskilt Gudstroende eller rättfärdiga (kanske ateister…) kan speciellt erinras en synd i efterhand. När det gäller kristna med den helige Ande så får man en stadigare hjälp att välja den bästa vägen och undvika synd.

    Jag tror synd är uppsåtlig, men jag är överens med dig om att vi ändå kan komma till korta genom att exempelvis misstolka, överreagera, hoppa över böner ett tag, etc. Detta är dock inte kategoriserat under “synd”, utan här handlar det om frukt. Vi kommer att belönas baserat på vårt arbete. Om man däremot vänder Gud ryggen och lever i världen så hjälper inte enstaka (eller många) goda gärningar.

    Like

  • <<Som jag tidigare redovisade så finner vi ursprunget till "synd" i Bibelns grundspråk och har ordagrant betydelsen "att missa målet".

   "Missa målet" är förstås svenska ord, och för att se vad "synd" betyder så kan vi låta ordet översättas genom andra verser i Bibeln. Men visst kan det stämma att en person missar målet om han väljer att inte lyda Gud – alltså att bryta mot Guds bud.

   <<Ordagrant på grundspråket står det: "utan att synda". —

   Eftersom vi talade om det grekiska ordet hamartia så är det lättare med det nya testamentet.

   <<Finns det annat som talar för att vi oundvikligen "missar målet" trots att vi inte behöver vara onda människor, trots att vi "kämpar trons goda kamp" ?

   Att tolka synd som något som kan drabba en stackars oskydlig människa trots att han/hon gjort allt för att undvika att synda, är den motsatta bilden av det som Bibeln beskriver. Vi kan läsa att det alltid finns en annan väg att gå än syndens väg:

   1 Kor. 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

   Alltså, att synda är något man själv väljer att göra trots att vi hade alla möjligheter att INTE synda. Det är absolut ingenting som "drabbar" en människa.

   <<"ALLA har syndat och saknar Guds härlighet." (Rom 3: 23)

   Ja, och ingen måste fortsätta att synda. Det krävs vidare en enda synd för att kallas för syndare.

   <<"Om de syndar, och det finns ju ingen som inte syndar…" (1 Kungaboken 8: 46)

   Jag har skrivit om denna vers i min blogg. Du kan använda sökrutan.

   <<"Det finns ingen rättfärdig på jorden somm ALLTID gör det som är rätt och ALDRIG syndar." (Pred 7: 20)

   Jag har skrivit om denna vers i min blogg. Du kan använda sökrutan.

   <<"Om vi påstår att vi inte har någon synd lurar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." (1. Joh 1: 8)

   Jag har skrivit om denna vers i min blogg. Du kan använda sökrutan.
   Läs även 1 Joh. 1:6 och 9. Syndar vi varje sekund varje dag? Ska vi tolka versen som att vi gör Gud till en lögnare då vi har 5 minuter en dag då vi inte syndar? Eller ska vi läsa hela kontexten? Om vi syndar konstant så finns det verkligen inget behov för omvändelse.

   <<Som det står i 1. Kung 8: 46 så kan man vara rättfärdig trots att man är ofullkomlig och syndar

   Nej, så står det verkligen inte i vare sig den versen eller i Bibeln.

   <<, eftersom vi har "syndens lag i våra lemmar" som Paulus uttrycker det.

   Det var inte exakt så han utryckte sig. Vidare så är Paulus ganska tydlig när det gäller synd. Jag har skrivit mycket om det på bloggen, men här är vad Paulus säger om våra lemmar

   Rom. 6: 12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ INTE era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

   och vidare:

   16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till DÖD, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

   Enligt Paulus så leder alltså synden till döden. Det finns bara ett enda ställe i Bibeln där vi kan läsa det omvända, och det är i 1 Mos. 3:4.

   <<Vi kan vara "rättfärdiga" ändå när vi kämpar mot vår ofullkomlighet av hela vår kraft.

   Om vi kämpar med hela vår kraft och verkligen älskar Gud så syndar vi inte enligt Bibeln.

   Joh. 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

   Like

   • Tack för ditt svar Annika.
    Så du menar att all synd är uppsåtlig, att man har då valt att synda?
    Bibeln talar om synder som man gör sig skyldig till ouppsåtligen. Om man syndar utan att man hade valt medvetet att synda så har man missat målet, eftersom det finns ingen rättfärdig som aldrig syndar, även om det är ouppsåtligt.

    “Om någon av det meniga folket syndar ouppsåtligen därigenom att han bryter mot något Herrens bud … och han själv märker att han har ådragit sig skuld … skall han som sitt offer för den syn han har begått …” etc.
    (3. Mos 4: 27, 28)
    Det är inte självklart att vi alltid ens upptäcker att vi har syndat ouppsåtligen. Vi måste självklart göra allt i vår makt att inte synda.
    Men som sagt: Jesus har dött för våra synder.

    Om vi däremot styvnackat och envist fortsätter att synda med vilja, då finns det inte någon förlåtelse från vår Fader.
    mvh. K. Wilkman 🙂

    Like

   • Definition av synd:

    “1 Joh. 3:4 —ty synd är brott mot lagen.”

    Ja, synd är medvetet. Det är inget som drabbar en från en klar himmel. Bibeln säger att det alltid finns en väg ut ur varje frestelse, vilket innebär att vi kan välja den vägen och inte synda.

    Att bryta mot Guds bud är något som en kristen, med Guds Ande, borde vara medveten om.

    Jag har som sagt skrivit om versen typ “det finns ingen rättfärdig, ingen som inte syndar”. Paulus citerar några psalmer som talar om både rättfärdiga och orättfärdiga. Paulus själv hävdar att han haft ett perfekt samvete (som kristen) och att synd leder till döden.

    Bibeln använder inte uttrycket “missa målet”. Det kan ändå godkännas om syftet är att beskriva ett felaktigt val, för man har sannerligen inte prickat in målet om man medvetet valt att bryta Guds bud.

    Notera i GT, som du hänvisar till, så handlar det ändå om synder som är utförda och kan beskrivas (inget luddigt).

    Om man menar att man alltid har en License to sin, för att Jesus dött för våra synder, ja då behöver man verkligen inte omvända sig, och våra synder är då förlåtna redan innan vi utför dem. Detta är inte vad Bibeln säger.

    Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. — 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

    Like

   • Annika, jag menar inte att man har licens för att synda, eftersom det skulle innebära att man syndar uppsåtligt. Detta är ju självklart.

    Jag har inte heller påstått att Bibeln använder ordet “att missa målet”, det måste du har lagt märke till, vad jag menar är bara att jag redovisar från vilket ord i grundspråket ordet “synd” härleds från, för det kan vara bra att veta.
    Att 3. Mos kapitel 4 talar om ouppsåtlig synd är visst relevant här. En människa kan synda utan att själv vara medveten om det. Insikten om det kommer kanske senare och då är det nödvändigt att rätta till det efter bästa förmåga.
    m.v.h. K. Wilkman

    Like

   • Jag menade bara att om man tolkar exempelvis 1 Joh. 1:8 felaktigt så kan det leda till slutsatsen att vi har en license to sin. Vilket jag inte tror att du i själva verket tror 🙂

    Då Bibeln inte använder uttrycket “missar målet” (på något språk) så innebär det att det är någons försök att förklara innebörden av synd. Bibeln förklarar dock att synd är att bryta mot Guds bud. En medveten handling.

    Bibeln säger vare sig i Moseböckerna eller i NT att man syndar ouppsåtligen utan att rå för det, då det är en uppsåtlig handling att bryta mot Guds bud. Även i GT så offrade man för synder som man kunde förklara innebörden av (inget diffust) och visst har du rätt att man i efterhand kan tänka att man kunde ha tacklat en situation på ett bättre sätt – som ett exempel. Det är å andra sidan inte listat som “synd” att inte alltid väga ord på guldvåg. När Jesus samtalade med den rike unge mannen så listade han synder, och den viktigaste var förstås att älska Gud av hela sitt hjärta. Vi har också löftet, att om vi gör det så syndar vi inte.

    Paulus lovar också:

    Gal. 5: 15 Men jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till

    Vi har alltså ett löfte om att om vi älskar Jesus och vandrar i anden så kan vi undvika synd.

    Like

   • Annika, Ja, visst är det synd att bryta mot Guds lag, jag håller naturligtvis med om det. Jag håller även med om att vi inte har “licens att synda”, dvs. vi ska inte inbilla oss att vi kan hålla på och synda medvetet mot Fader.
    Jag menar förstås att det finns så klart medvetna synder, men att det även finns sådana synder som vi inte gör med uppsåt att synda. Vår omdömesförmåga kan ibland komma till korta så att vi gör sådant som Gud inte tycker om.
    Jag för min del har handlat ibland fel och funnit efteråt i Bibeln en tillrättavisning som var “precis för mig”.
    Sedan kan någon människa har struntat i vad Guds ord säger i någon fråga och agerat som man själv vill. Då har man syndat med uppsåt. Men det är ändå möjligt att ångra sina felsteg uppriktigt inför Gud, ändra sitt handlingssätt och bli förlåten.
    David visste vad Guds lag säger om äktenskapsbrott och ändå begick han just det och gjorde sig t.om. skyldig till anstiftan till mord av Batsebas man.
    Profeten Natan talade om för David att han egentligen förtjänade dödsstraff, men eftersom David utan omsvep erkände sig skyldig och uppriktigt och djupt ångrade sig inför Gud så fick han förlåtelse. Davids kungamakt hade tydligen gjort honom “fartblind”, han kanske tyckte att han hade special privilegier som andra inte hade.

    Om han hade kommit med ursäkter och bortförklaringar inför Natan så hade han sannolikt fått dödsstraff av Gud.
    Så visst handlade det om ett brott mot Guds lag, och han visste att det var fel eftersom han försökte dölja sitt brott. Han fick förlåtelse av Gud men han slapp inte undan negativa följder av sin missgärning senare i livet.

    Men förutom uppsåtliga synder så finns det även synder som vi kan göra oss skyldiga till även om det inte var vår mening.
    För mig känns det att citatet från 3 Mos 4: 27, 28 talar klarspråk.
    Från kyrkligt håll har jag även hört: “Du är välkommen som du är, Gud älskar alla!”
    Detta är ett hån, ett försök att påstå att Gud ställer inga krav.
    mvh: K. Wilkman 🙂

    Like

   • << men att det även finns sådana synder som vi inte gör med uppsåt att synda. Vår omdömesförmåga kan ibland komma till korta så att vi gör sådant som Gud inte tycker om.

    Det kan vara så att människor tillskriver saker som synd trots att så inte är fallet. Den helige Ande agerar i en kristen människa och denne har möjlighet att välja den rätta vägen, och Paulus lovar t ex. i Galaterbrevet att om vi följer den helige Ande så syndar vi inte. Men visst kan vi väga våra ord ännu bättre, arbeta för ett bättre tålamod, be mer, predika mer, göra ännu fler goda gärningar, etc. Men det listas inte som synd då det inte handlar om att bryta mot Guds lag. En dag kommer vi däremot att bli dömda utifrån Livets Bok och då får vi belöning utifrån vårt agerande.

    << Men det är ändå möjligt att ångra sina felsteg uppriktigt inför Gud, ändra sitt handlingssätt och bli förlåten.

    Amen, visst är det så!

    <<Om han hade kommit med ursäkter och bortförklaringar inför Natan så hade han sannolikt fått dödsstraff av Gud.
    Så visst handlade det om ett brott mot Guds lag, och han visste att det var fel eftersom han försökte dölja sitt brott.

    Jag har skrivit även om Kung David och hans stora synd, för enligt Jesajas gudomliga ord då förlorade Kung David (som betraktas som rättfärdig) sin frälsning under sitt ca ett år av synd. Man är nämligen inte frälst trots att man kanske är en man av Guds hjärta och tidigare alltid levt rättfärdigt. Kung David blev först arg och upprörd över den man som Nathan beskrev och tyckte att mannen (alltså han själv) borde få ett högt straff pga sitt agerande. Inte förrän Nathan förklarade att det var Kung David som han just beskrivit så insåg David sin synd. Ja omvändelse får en människa att återfå sitt andliga liv.

    Även i det gamla testamentet kan vi läsa att vi kan älska Gud av hela vårt hjärta och lyda alla hans bud.

    5 Mos. 30: 10 när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ. 11Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är icke långt borta. 12Det är icke i himmelen, så att du skulle behöva säga: »Vem vill för oss fara upp till himmelen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kunna göra därefter?» 13Det är icke heller på andra sidan havet, så att du skulle behöva säga: »Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kunna göra därefter?» 14Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra därefter."

    <<Från kyrkligt håll har jag även hört: “Du är välkommen som du är, Gud älskar alla!”
    Detta är ett hån, ett försök att påstå att Gud ställer inga krav.

    Håller helt med! Visst kanske man får komma till en predikan som man är, men det tragiska är när en kyrkoledning ansluter aktiva syndare som medlemmar.

    Like

   • Hej igen Annika.
    Jo, jag läste lite i våra tidigare postulater, och du skriver bl.a. att Paulus hade rent samvete inför gud eftersom han inte bröt mot Guds lag.
    Ja, jag ger di rätt i att han kunde med fog skriva att han hade rent samvete, sant. Men ändå skrev han vid ett annat tillfälle att han har syndens lag i sina lemmar, att han inte vill synda men gör det mot sin vilja. “det jag inte vill, det gör jag”.

    Hur kunde han då ha ett rent samvete? jo, därför att han förde krig mot synden, han gjorde allt i sin makt att vandra på ett godkänt sätt inför Gud.
    Som jag citerade tidigare från skriften så kan man ha syndat “ouppsåtligt, utan att veta det”.
    När man blir medveten om sin synd så måste man vidta åtgärder för att rätta till det och inte fortsätta att göra samma misstag igen.

    Under Moses lag så skulle man offra ett syndoffer vilket i praktiken innebar att man erkände sitt misstag och sökte försoning inför Gud.
    Idag bär vi inte bokstavliga offer på ett altare men vi visar tacksamhet för att Jesus har dött för att friköpa oss från synd.
    mvh: K. Wilkman

    Like

   • <Men ändå skrev han vid ett annat tillfälle att han har syndens lag i sina lemmar, att han inte vill synda men gör det mot sin vilja—

    Jag har skrivt ett blogginlägg om detta eftersom det är så otroligt vanligt att även kristna glömmer kontexten och tror att Paulus talar om sitt nya kristna liv där han ideligen syndar, samtidigt som han hycklande kallar sig rättfärdig, perfekt, alltid haft gott samvete, etc. Självfallet är Paulus ingen hycklare. Om man läser även kapitlet innan och efter, samt slutet av Rom. 7 så ser vi att Paulus talar om en människa i köttet sådan som han var tidigare.

    <<Hur kunde han då ha ett rent samvete? jo, därför att han förde krig mot synden, han gjorde allt i sin makt att vandra på ett godkänt sätt inför Gud.

    Men misslyckades menar du? Eller också så menar du att han lyckades mota synden vid dörren och då har han ju alltså lyckosamt valt rättfärdighetens väg och kan med gott samvete kalla sig en man med perfekt samvete 🙂

    <<Som jag citerade tidigare från skriften så kan man ha syndat “ouppsåtligt, utan att veta det”.

    Jag kallar det det dock inte att synda omedvete (var är den helige Ande som inte påtalar synden?) utan att vi har tillkortakommanden. Det är inte samma som synd. Att bryta mot Guds lag är synd, och detta är vi medvetna om – i det fall vi är kristna. I övriga fall är det inte säkert.

    <<När man blir medveten om sin synd så måste man vidta åtgärder för att rätta till det och inte fortsätta att göra samma misstag igen.

    Amen! Vi kanske tycker lika ändå men med olika ord.

    << men vi visar tacksamhet för att Jesus har dött för att friköpa oss från synd.

    Kravet är omvändelse.

    Like

 2. Hej

  Tack för din input.
  Ja vi kanske har olika uppfattningar om synd, men Bibeln säger att synd är att bryta Guds bud.

  1 Joh. 3:4 v— ty synd är brott mot lagen.

  Bebisar kan förstås inte bryta mot Guds bud, och det kan inte betraktas som emot Guds bud att någon plötsligt blir till genom en befruktelse eller födsel. Du hävdar förstås inte detta men vill bara förtydliga det här med arvssynden.

  Det här med att “missa målet” med jämförelsen om en bågskytte som missar målet är inget jag håller med om (och heller ingen jämförelse som vi kan läsa om i Bibeln). Skälet för det är att en bågskytte förmodligen gör allt i sin makt att skjuta en fullträff men ändå utan att ha gjort något fel med vilja, så skjuter han vid sidan om. Det här är motsatsen till synd för Bibeln ger tvärt om exempel på hur synd är egna medvetna val. Det finns alltid en väg ut ur en frestelse för att undvika synd, och synd är aldrig något som plötsligt bara “drabbar” en från en klar himmel.

  Om vi är skapade på ett sådant sätt att vi omöjligt kan nå upp till Guds norm/krav, ja då sitter vi återigen med ett trumfkort som säger att vi har en utmärkt ursäkt för vår synd. “Vi kan omöjligt nå upp till dina krav även om vi försöker” kan vi säga. Men det är ingen ursäkt som Bibeln erbjuder:

  Vad ställer Jesus själv för krav på oss?

  Lukas 5:48 Var alltså FULLKOMLIGA, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

  John 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

  Ord och inga visor! Vi är alltså skapta för att kunna vara helt trogna till Gud och vi har inga ursäkter. Ja det finns förlåtelse att få för den som omvänder sig, men att omvända sig betyder att lämna sitt gamla liv bakom sig. Vi har aldrig råd att kunna lyda både Gud och Mammon.

  Vi kan också jämföra med ett brudpar där exempelvis mannen säger till sin brud ungefär “Jag är så glad att du accepterar mig som jag är för du kan förstås inte förvänta dig att jag alltid ska vara dig trogen i vårt äktenskap! Nej, även om jag försöker så kommer jag vara otrogen ibland, eller också så kanske jag ljuger mot dig, kanske stjäl av dig, förtalar, etc, men som sagt inget jag alltid kan rå för. Jag kan omöjligt vara fullkomlig”

  Like

 3. Beträffande ordet “enfödd” – googlar man på ordet så har det betydelsen ungefär: “en förälders eller föräldrarnas enda barn”. Alltså det enda barnet, son eller dotter.
  När man tänker på den kyrkliga doktrinen: “född och inte skapad” så har detta inte sitt ursprung i bibeln och saknar därmed stöd i Skriften. Denna formulering är från 300-talet e.Kr.
  MVH: K. Wilkman

  Like

  • Läs gärna artikeln. Om ett ord används på andra ställen i Bibeln så kan man få stöd där för att definiera ordet. Bibeln ger exempel på förstfödda som inte är förstfödda i fysisk mening.

   Like

   • Jo, du har rätt. T.ex. i Upp 1: 5 sägs det:” …Det trogna vittnet, DEN FÖRST FÖDDE (prOtotokos) från de döda…” Här talas det ju inte om det enda barnets födelse, utan att Jesus är den förste eller “förstfödd” bland de som Fader uppväckte till ett odödligt himmelskt liv.
    Men detta ändrar inte ändrar inte det att uttrycket “Född och inte skapad” förekommer inte i Bibeln, utan är av betydligt senare datum.

    Like

 4. Alltså jag uppfattar Jesus/Yeshua som Guds Ord, som ju också Joh skriver i sin prolog och som det står i upp barelseboken att det ska vara Hans namn. Han är Guds eget ord med vilken Gud skapade, allt är skapat genom o till Honom. Gud sade o det blev= Jesus. Genom att uttala sitt ord blev allt till o naturligtvis fanns ordet först o är född o inte skapad, nämligen Hans ord föds ur Honom o är först, före allt skapad, eftersom allt skapades genom det/Honom. Och så blev Ordet kött, människa….och förblev det även efter Hans uppståndelse ( som man kan se i upp b boken) och ska komma igen o härska…tills Gud i slutet på tiden blir allt i alla ( 1. Kor 15)

  Like

  • Hej Rebecka
   Du har rätt i att Jesus är Ordet – som vi kan läsa om i bl.a. Joh. 1 och det står att Ordet “är Gud”. Jesus är alltså Gud. Dessutom skapade Ordet (Jesus) ALLT. Även bl.a. Hebr. 1:8 säger att Jesus är Gud,där Fadern själv kallar honom det. Gud Fader kallar alltså sonen för Gud. Det finns inte flera Gudar men det finns en treenighet.

   GVD!

   Like

   • Ja, naturligtvis är Ordet Gud eftersom det är Guds Ord som Han talar. På så sätt är Fadern o Sonen också ett-för Gud talar det som är Han. Vi är skapade till Hans avbild: också vi talar ord, de föds ur oss o vi skapar med dessa ( påverkar andra, planer sätts i verket etc) o dessa ord är vi, uttrycker vem vi är o är ett med oss ( såvida vi inte ljuger? Men ljuga kan ju Gud inte i varje fall) o vi har också en ande som andra uppfattar när vi är i relation med dem. Gud som vill att vi ska förstå Honom har gett oss “bilder”, i det naturliga, i det fallet vi/oss som är skapade som en bild på Honom ( Rom 1)
    Det fantastiska är ju att Hans Ord blev människa ( var det ängelns ord i DHA som gjorde det i Maria?) o vi kunde se Hans (Guds) härlighet. DHA har däremot ingen “mänsklig form” vilket jag tror vi/många föreställer oss när vi pratar om treenigheten. I upp barelseboken ser Johannes bara “människosonen” o Fadern, dvs tronen….så jag tror att DHA vi har inom oss o oxå som hjälparen är Jesu/Yeshua ständiga närvaro…( Joh 11:18) o därmed också Guds förstås, de är ju ett ( Joh 14: 11, 18, 20 bl a), det är alltså deras Ande, vilket ju också står omväxlande i apg: “DHA resp Jesu Ande sa…”

    Like

   • Hej Rebecka

    Om Gud kallar Ordet Gud, och om Gud kallar Sonen Gud, så är alternativen flera Gudar eller att Gud har möjlighet att vara fler än en – som i en treenighet.

    Vi människor är dock inte med i denna symbios, för Adam är exempelvis inte “Gud” bara för att han skapades av Gud. Det var ju faktiskt det som blev problemet för Adam och Eva, när de trodde på Satans löften att de skulle kunna bli som Gudar om de åt av frukten.

    Att Jesus kan sitta på Faderns högra sida är inte konstigare än att en hög med sand kan delas upp i tre olika sandhögar och tillbaka till en sandhög igen. När Jesus dog på korset var det inte Gud Fader som dog på korset.

    Treenigheten består av Gud Fader, Gud sonen, och Gud den helige And. Gud är EN, och Gud är treenig. Det står att ingenting fanns FÖRE Jesus, så Gud Fader kan inte ha funnits en enda sekund före Jesus. Däremot kan de alltid ha funnits tillsammans

    GVD

    Like

  • Nej, just det, åtminstone inte när man läser Bibeln, där förekommer inte uttrycket “född men inte skapad” någonstans. Däremot har jag stött på det i olika kyrkliga eller frikyrkliga sammanhang eftersom det verkar vara dogm hos dessa. Ursprunget lär vara trosbekännelsen från 300-talet e.Kr. ‘
   m.h.v: K. Wilkman 🙂

   Like

   • Jag förstår. Tanken var säkert god med begreppet finns inte som sådant. Själv har jag som sagt aldrig stött på det 🙂 Däremot stöter jag på andra begrepp obibliska begrepp såsom “arvsynd” o dyl, och det är värre.

    Like

  • Ja, Jesus var en profet när han var på jorden. Han var även Guds språkrör och talade i sin Guds namn precis som många andra profeter hade gjort.
   Jesus säger i Joh 17: 26: “Jag har gjort ditt namn (JHWH) känt för dem och jag ska göra det känt…”

   I Joh 18: 37 Jesus ord: “Till detta har jag fötts, för att vittna om sanningen.”

   Jesus talade i sin Guds namn som hans profet och representant.

   m.v.h: K. Wilkman 🙂

   Like

   • Jesus var profet, Messias, Guds Ängel, under änglarna, över änglarna, Almighty God, Guds son, Underbar, etc, och ingenting (vare sig synligt eller osynligt) fanns före honom,

    Like

   • Bara en liten ‘sak’ (jag tänkte skriva ‘passus’):
    – Om Jesus är ‘sonen’, vem är då ‘modern’?
    Kan bli ‘långt’ det här… 🙂

    Like

   • Jesus jordiska mamma var Maria. Då Jesus kom till genom ett mirakel (via det säd som vi kan läsa om 1 Mosebok) så finns ingen annan mamma.

    Like

  • Arvssynd? hm, jag ska gräva lite i ämnet. Får jag återkomma och redogöra vad jag kan ha eventuellt hittat? Frågan är: Finns uttrycket i Skriften eller har man uppfunnit det utan stöd i Skriften.
   Återkommer… 🙂

   Like

   • Du har rätt, uttrycket arvsynd kan jag inte hitta i Bibeln. Så far so good.
    Men det finns vissa passage i Skriften som kan vara värda att titta lite närmare.
    I Psalm 51: 7 står det: “Jag föddes med skuld, redan när jag blev till i min mor var jag syndig.” Och i Romarna 5: 12 står det: “Därför:Synden kom in i världen genom en enda människa och genom synden kom döden. Och döden spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.”

    Det sägs även i Romarna 8: 20 att skapelsen, dvs. människosläktet blev lagt “under fruktlösheten” pga. Adams synd.
    Hittade även ett par intressanta saker som aposteln Paulus skrev beträffande sin engen syndfullhet: “Jag är köttslig, såld under synden, ty det goda som jag gärna vill gör jag inte, utan det onda som jag inte vill, det utövar jag.
    Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa som jag är invärtes, men i mina lemmar ser jag en annan lag som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag, som finns i mina lemmar. Jag eländiga människa! Vem ska rädda mig från denna kropp som leder mig i döden?” (Romarna 7: 14, 19, 22 – 24)
    Med tanke på ovannämnda så kan man bättre förstå det som Bibeln säger:
    “För Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv.” (Joh 3: 16)

    Så jag personligen får den känslan att det är kört för oss om inte Kristus köpte oss fria från synden…?
    Jag har inte hunnit mer eftersom detta ämne är så stort, men det var lite om det jag har hittat såhär långt.
    Jag får tacka för ordet. 🙂
    mvh: K. Wilkman

    Like

   • Hej och tack

    Vad gäller ämnet arvssynd så har jag skrivit ganska mycket om det på bloggen pga alla kalvinister jag samtalat med, så de verser du tar upp finns artiklar om. Psalmer innebär ofta poetiska beskrivningar av verkligheten och exempelvis i de berömda psalmerna du tar upp så kan vi läsa om barn som kan prata redan när de föds. Självfallet handlar det inte om den direkta verkligheten. David talar vidare om sin mamma som han poetiskt uttrycker att hon avlade honom i synd (och omständigheterna visar att det mycket väl kan vara sant att det handlar om otrohet), Det står inte att barn i världen är syndiga från befruktningen, innan de ens fått hjärta och hjärna.

    Bibeln lär inte ut att bebisar kan synda och tänka ut ondska redan vid födseln.

    Romarbrevet är däremot inte av poetiskt inslag men i Rom. 5:12 så kan vi läsa orsaken till att synd spred sig över världen:

    ” därför att de alla hade syndat.”

    Alltså inte för att Adam syndat och att de ärvt hans syndgener. Synda är något man gör och ingenting man ärver. Synd separerar oss från Gud och lösningen är omvändelse. Barn har inte möjlighet att vare sig synda eller omvända sig.

    Rom. 7 är kärt hos kalvinister och lutheraner, men inte Rom. 6 och 8. Paulus talar inte om sitt pånyttfödda jag utan beskriver en kamp för den som följer köttet och inte samvetet. Paulus själv kallade sig ostrafflig.

    Apg 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: “Bröder, jag har levt inför Gud med ETT FULLKOMLIGT RENT SAMVETE ÄNDA TILL I DAG”.

    Om vi skulle vara födda med en arvssynd så skulle vi ha perfekta ursäkter för vår synd när Gud en dag frågar oss varför vi syndat:

    “Pga av vår arvssynd, förstås” skulle vi kunna svarat. Vidare skulle vi kunna anklaga Gud för att sonen åkte gräddfil då han, till skilllnad mot oss, inte var född med en ond natur som får oss att synda.

    I själva verket är ingen född i synd. Jesus frestades i allt liksom vi, men syndade inte.

    Like

 5. När Jesus kom till jorden ,han hade ingen kropp ,han var endast ande,och detta underverk var en stor miracle av den Heliga Ande som var med detta skapelse till Jesus en männsklig kropp som han lever idag i himmelen och vi får med en krop in ny uppståndelse när Jesus kommer tack med välsignelse,keijo södertälje

  Like

  • Jag håller helt och hållet med att ofödda eller nyfödda kan inte tänka ut onda tankar eller onda gärningar. Jag har tänkt på det du skriver och misstänker att våra definitioner för “synd” diffar här rätt mycket.
   När jag läste din presentation av dig själv så skriver du att du studerar/har studerat koinégrekiska. Dina kunskaper är nog större än mina i det avseende. Men även jag är intresserad i bibelgrekiskan. Och jag är glad att det finns så bra verktyg att ta till när man ska studera i detta ämne. Därför gjorde jag så att jag tittade lite närmare på ordet “synd” och vad det grekiska ordet hade för innebörd.
   Det vanligaste grekiska ordet för synd är “Hamartia” som du utan tvekan känner till. Motsvarande ord på hebreiska är chatá.
   På båda språken betyder verbformerna (hebr chatá, grek. hamartano) ” att förfela, att missa målet ungefär som när en bågskytte träffar vid sidan av målet.
   Så att “synda” betyder inte endast att man gör onda gärningar, mördar, våldtar, stjäl osv. Innebörden är helt enkelt att man inte når upp till Guds norm, trots det behöver man inte vara någon ond människa, man är helt enkelt ofullkomlig och missar ofta målet trots en hård kamp.
   Jesus var den enda människan som var fullkomlig och syndfri, alla vi andra missar målet, men vi fortsätter ändå att göra vårt bästa när vi tjänar Gud.
   Det är DET som menas med synd såsom jag förstår det.
   mvh: K. Wilkman

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s