OMVÄNDELSE, tro och lydnad resulterar i förlåtelse och den helige Ande

Omvändelse” är översatt från det grekiska ordet metanoeó (Strong’s 3340) och finns med 34 gånger i NT. Definition: Ångra sig, ändra ståndpunkt/sinnelag, tänka om. Från metá (ändra sig efter) och noiéo (tänka). Alltså “tänka annorlunda efter“. 

Hesekiel 44:9 Men så säger Herren, HERREN: Ingen främling med oomskuret hjärta och oomskuret kött får komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finns bland Israels barn.

Omvändelse/bättring betyder inte endast att vi säger “förlåt” eller “hoppsan” till Gud, eller “Förlåt för att jag blev tagen på bar gärning”. Omvändelse betyder att hissa vit flagg och att ta ett beslut att göra allt i sin makt för att inte göra om synderna igen. Det finns inget krav att skriva under ett kontrakt där vi tar en ed på att aldrig synda igen så länge vi lever, men målsättningen ska vara att sluta synda. Om vi ständigt syndar, omvänder oss, syndar, omvänder oss, etc, så visar det att vi inte i sanning har omvänt oss. Omvändelse är ett VILLKOR för frälsningen så det är viktigt att Kyrkorna lär ut detta livsavgörande faktum och inte bara predikar “Gud älskar dig som du är”. För att bli renade från våra synder måste vi först bekänna våra synder, be om förlåtelse och omvända oss, och först därefter kan vi bli renade i Jesu blod tack vare Guds nåd. Gud skulle aldrig förlåta någon som är kvar i sina synder och som i hjärtat vet att de kommer göra om samma synder, kanske redan nästa  dag.

Omvändelse kommer alltid före rening och förlåtelse, och inte tvärt om

Det finns faktiskt människor som tror att “omvändelse” betyder att varje kväll innan man går och lägger sig rabbla upp de synder man gjort under dagen och be om förlåtelse för dem så att man blir ren, för att sedan göra om samma procedur dagen efter. De kan även tycka att just detta är en ödmjuk inställning – att anse sig vara en syndig och eländig människa som behöver göra sin dagliga gudfruktiga omvändelse inför Gud eftersom vi aldrig någonsin kan sluta synda. Samma personer kan också anse att om man INTE syndar regelbundet och i stället predikar att man faktiskt kan avhålla sig från synd i månader och år, så resulterar detta i att man tror på  “gärningslära”, att man är en självgod farisé och legalist, och en person för vilken Jesus dog i onödan.

Bibeln lär oss att för att få 1) förlåtelse för sina synder OCH 2) den Helige Ande, så måste vi FÖRST omvända oss och börja lyda Gud. Så följden blir så här (där 1 och 2 är nära sammankopplat):

1) Vi måste söka Gud, finna honom och TRO!
2) Vi måste få insikt om våra synder, bekänna dem inför Gud, omvända oss och bestämma oss för att från och med nu ha som målsättning att vara trogna Gud och lyda hans bud
3) DÅ får vi förlåtelse för den synd vi dittills gjort oss skyldiga till, och vi får rening och den Helige Ande! DÅ blir vi födda på nytt, vi kan kallas rättfärdiga, heliga och Guds barn. (Så länge som vi håller oss kvar i Jesus och är honom trogna.)
4) Vi döper oss i vatten

Tro kommer av predikan och den som kommer till Gud måste tro att han är till

Joh. 5:44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära somkommer från den ende Guden?

Rom. 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Hebr.11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

När vi omvänt oss och börjar lyda honom blir vi 1) förlåtna och 2) får den Helige Ande som gåva

Apostlagärningarna 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade  —22 Mose har sagt: En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er23 Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. —26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Apostlagärningarna 5:32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som LYDER honom.”

Både Johannes Döparen och Jesus Kristus började sina predikningar med att tala om OMVÄNDELSE

Matt. 3:1 Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: “Omvänd er, ty himmelriket är nära.” —och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomenBär då sådan frukt som hör till omvändelsen

Matt. 417 Från den tiden började Jesus predika och säga: “Omvänd er, ty himmelriket är nu här.”

Det allra första som Jesus gör när han ska berätta om himmelriket är inte att predika “Gud älskar er” (som man kanske skulle kunna tro) utan “Omvänd er, ty himmelriket är nära” (Matt. 3:2). Eller “gören bättring” som det står i 1917 års Bibel. Kombinationen att tro på Jesus och omvända oss (och naturligtvis fortsätta att vandra i ljuset) är vad som räddar våra själar och därför finns det inget viktigare för en predikant än att trycka på just detta. Fast inte i absurdum förstås, eftersom Guds kärlek till oss människor också är viktigt att förmedla. Men att endast tro på Jesus räddar oss inte om inte omvändelse och gärningar finns där. Jakob säger att även demonerna tror att Jesus är Guds son men det räddar dem ändå inte för de har inte gärningarna som krävs. Jakobs poäng är att tro utan gärningar är DÖD. Vi ska inte heller intala oss att Gud inte ser vår synd utan “endast Jesu blod” och/eller att vi har fått ta del av Jesu rättfärdighet så att vi nu i praktiken kan leva orättfärdigt samtidigt som Gud ser oss som rättfärdiga. Vi är endast rättfärdiga om vi blivit renade i Jesu blod OCH LEVER RÄTTFÄRDIGT. Gud skulle aldrig ljuga och påstå att vi är renade, förlåtna och rättfärdiga om vi inte i sanning är det.

Johannes Döparen vägrade att döpa vissa människor (framför allt fariséer och sadduceer) för att de inte visade god frukt, trots att dessa människor faktiskt trodde på vad han sa och tog sig tid för att komma ut till honom i öknen för att låta döpa sig. Man får helt enkelt inte förlåtelse om man inte omvänder sig FÖRST, och då vore ju ett vattendop helt onödigt eftersom det bara resulterar i att man blir blöt. Ett vattendop gör man när man i sanning OMVÄNT SIG, och det betyder att man lever ett heligt och rättfärdigt liv med goda gärningar. När människorna frågade Johannes vad de måste GÖRA för att få bli döpta av honom så svarade Johannes INTE “Ingenting förom att TRO” utan han förklarade för dem vad han menade med sann omvändelse och gav exempel på saker de måste GÖRA och andra saker de måste UNDVIKA. Utan sann omvändelse och goda gärningar är vi inga legitima dopkandidater.

Lukas 3:Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: “Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.” 10 Folket frågade honom: “Vad skall vi då GÖRA?” 11 Han svarade dem: “Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt.” 12 Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: “Mästare, vad skall vi GÖRA?” 13 Han svarade dem: “Kräv inte mer än vad som är fastställt.14 Även soldater frågade honom: “Och vi, vad skall vi GÖRA?” Han svarade dem: “Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!

1 Joh. 2:Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men OM någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. 

När vi omvänder oss är det den TIDIGARE synden som blir förlåten, och självklart inte pågående eller framtida synd

2 Peter 1:Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder

Rom. 3: 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som FÖRUT HADE BLIVIT BEGÅNGNA

2 Kor. 7:Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. 10 Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. 11 Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning! På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken.

1 John 1:Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Jesaja 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg,  den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren,  så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.

Ords. 28:13 Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.

Matt. 6:14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Lukas 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Matt. 10: 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.— 75 Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: “Innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig.” Och han gick ut och grät bittert.

Matt. 18: 35 Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.

Fler verser om omvändelse

Matt 11 21 “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. 22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er.(+ Lukas 10:13)

Matt 12:41 Män från Nineve skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom, eftersom de omvände sig vid Jonas predikan. Och se, här är mer än Jona.(+ Lukas 11:32)

Markus 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. 15 Han sade: “Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” 

Markus 6:12 De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, 13 och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.

Lukas 13:Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.

Lukas 15:Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga, tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig! Jag har hittat silvermyntet som jag tappade. 10 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.”

Lukas 1630 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

Lukas 17:Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honomÄven om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du förlåta honom.”

Apg 2:37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Apg 8:21 Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. 22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. 23 Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” 24 Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig.”

Apg 17: 30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig31 Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Apg 26:19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20 utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen.21 Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig

2 Kor. 12:21 Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.

Upp. 2:Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.

Upp. 2:16 Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. 17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Upp. 2: 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt22 Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar. 

Upp. 3:1 Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. 4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. 

Upp 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Upp. 9:20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. 21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.

Upp. 16:De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge honom äran.10 Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan 11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.

Argument emot

2 Tim. 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske GER Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Ordet “ger” är översatt från didómi (Strong’s 1325) och det kan även betyda “erbjuda” “tillåta” eller grant som det heter på engelska. Jag kan erbjuda en person tillåtelse och möjlighet att komma till mitt hus och ta plats där, men det är inte säkert att personen i fråga kommer. Gud kastar inte tärning för att se vilka de glada vinnarna av “omvändelse” kommer att bli, men han erbjuder ett omskuret hjärta för de som ödmjukar sig och söker ljuset som finns i Jesus. För att Jesus ska kunna erbjuda “omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen”, så säger Paulus här att vi kristna ska undervisa och tillrättavisa våra motståndare och kanske Gud ger dem en sådan sinnesomvändning så att de ser ljuset. Han gör det om de som tillrättavisas lyssnar och lär. Vi kan alltså påverka andra människor så att de blir frälsta och/eller vänder sig från villoläror, och det är därför som vi ber, undervisar och kommunicerar med de som ännu inte är med på den rätta vägen.

22 thoughts on “OMVÄNDELSE, tro och lydnad resulterar i förlåtelse och den helige Ande

 1. “…det inte handlar om människor med avvikande uppfattning än mig, utan för att de har avvikande uppfattningar om vad Bibeln säger.”

  Du missar hela tiden min poäng. Det du EGENTLIGEN säger, är att “de har avvikande uppfattningar FRÅN MINA UPPFATTNINGAR om vad Bibeln säger.

  Du kan omöjligt hävda att du VET hur Bibeln ska tolkas. Du kan TRO att du vet, men det handlar i slutändan bara om tro.

  Du har din tro och jag har min. Det kommer vi aldrig ifrån, och vi kommer heller aldrig ifrån det faktum att vi aldrig kommer kunna röna ut vem av oss två som har rätt och fel.

  Vill du inte acceptera denna grundläggande sanning, nämligen den att vi aldrig kommer kunna finna en absolut sanning, då kommer vi aldrig komma längre i samtalet.

  Det är också på grund av den där inskränkta “jag vet att jag har rätt och du har fel”-övertygelsen som det blir krig i världen.

  Detta blir mitt sista inlägg i den här tråden. Vi är just nu två väggar som talar med varandra, och det känns inte längre meningsfullt. Kanske kommer jag tillbaka till din blogg, du är också varmt välkommen till min!

  Allt gott!

  Like

  • << Det du EGENTLIGEN säger, är att ”de har avvikande uppfattningar FRÅN MINA UPPFATTNINGAR om vad Bibeln säger.

   Som jag skrev så får du gärna visa mig var jag tolkat Bibeln fel. Det går att tolka Bibeln rätt, och det gör man genom att läsa texten i sitt sammanhang. En del tror att det är omöjligt att komma fram till EN tolkning, men det går om man läser kontexten. Kan man läsa dagstidningen utan problem kan man läsa Bibeln utan problem också. I princip kan man säga att står det "elefant" så betyder det "elefant".

   <<Du kan omöjligt hävda att du VET hur Bibeln ska tolkas. Du kan TRO att du vet, men det handlar i slutändan bara om tro.

   På sätt och vis. Antingen så tror en kristen att Bibeln är helt pålitlig och sann eller INTE. Jag tror den är helt pålitlig och sann och kan tolkas på ETT sätt.

   <<Det kommer vi aldrig ifrån, och vi kommer heller aldrig ifrån det faktum att vi aldrig kommer kunna röna ut vem av oss två som har rätt och fel.

   Det är också en tro att tro att det inte går att utröna vem som har rätt. Jag tror att vi KAN utröna vem som har rätt genom att söka Gud. Studerar vi hans ord, och ber vi från hjärtat till honom och omvänder oss så tror jag att vi känner den Helige Andes kraft. Jag respekterar att du tror annorlunda här

   <<Det är också på grund av den där inskränkta ”jag vet att jag har rätt och du har fel”-övertygelsen som det blir krig i världen.

   När jag går till valurnan så tror jag att det parti jag röstar på är det allra bästa och att alla de andra som röstar annorlunda har fel. Om jag inte hade den inställningen så skulle det inte vara någon vits med att rösta. Om mitt parti är precis lika bra som de andra partierna, varför då rösta? Däremot respekterar jag att andra människor tycker andra partier är bättre än det parti jag röstar på. Vad gäller religion är det lätt hänt att man tycker "Alla trosinriktningar kan vara den rätta med ett undantag: Den som tror att EN religion är den den enda rätta har FEL". Ser du hur inskränkt ett sådant resonemang kan vara? Man får tro vad man vill, bara man inte tror att det finns EN sann tro?

   <<Detta blir mitt sista inlägg i den här tråden. Vi är just nu två väggar som talar med varandra, och det känns inte längre meningsfullt. Kanske kommer jag tillbaka till din blogg, du är också varmt välkommen till min!

   Tack så jättemycket för att du tog dig tid att skriva och tack för "inbjudan" till din blogg.. Det var mycket intressanta idéer och frågor som du hade.

   GVD och kram

   Like

 2. Jag ser nu att du skrivit om Washer. Jag har fått ut mycket av honom, men man måste såklart ducka för TULIP-lärorna. Du har rätt i att många kan bli lurade att tro på dem eftersom han annars är så god predikant.

  Like

  • Hej där!
   Amen, till det du säger.
   Yes, Paul Washer är förmodligen mestadels en god predikant och det är när han talar som en “arminian” vilket nästan alla kalvinister gör emellanåt. Det låter då på dem som om människan kan välja att omvända sig, tro på Gud, göra gott, osv men för att vara konsekventa med sin egen lära så är det GUD som väljer ut människor som han tvingar till omvändelse och tro. Övriga har ingen chans att komma till tro på honom, eller omvända sig eftersom Gud inte utvalt dem. De är i stället utvalda att hamna i helvetet, och det valet gjorde Gud innan jorden skapades. Nu predikar inte Paul Washer så mycket om Guds avigsidor (enligt kalvinismen) men eftersom Paul är en TULIP-troende kalvinist så är detta resultatet av det han tror på. Kalvinister tror inte att Jesus dog för alla människor utan bara vissa. Jag springer därför åt andra hållet så fort en kalvinist predikar eftersom falska läror kan sippra ut och lura människor.

   Like

 3. Hej, vad anser du om Paul Washer? Det lilla jag läst på bloggen påminner endel om det han säger. Han betonar ofta hur den omvände och pånyttfödde får ett nytt förhållande till synden. Vi börjar hata den.
  Tror däremot att han snarare är kalvinist än arminian?

  Like

 4. Annika!

  Jag är ett levande bevis på att dt inte behövs någon medveten omvändelse från sina synder.

  Jag sa endast vid frälsningsinbjudan, Jesus det här vill jag, jag räckte inte upp handen, jag gick inte fram. När sedan en vännina sa, ja då är det bara dags att du blir frälst, det kanske redan har hänt svarade jag.

  Något hände då, jag blev född på nytt och det märkliga är att jag inte visste ett dugg om att omvända sig från sin synd.
  Men pånyttfödelsen gjorde att mitt liv fick en ny inriktning och utifrån det har Gud bit för bit förvandlat mitt liv. Jag har en nära relation med honom, hör hans röst och vandrar efter de instruktioner han ger.

  Efter frälsningen har Gud gjort mig mer och mer känslig för det han anser är synd och jag talar inte om de tio buden, för de är redan skrivna i hjärtat.
  Men han har varit väldigt noga med hörsamhet och lydnad, inte lässamhet och lydnad.

  När vi diskuterar lydnad, så anser jag att de tio buden som är så självklara, inte behöver diskuteras, för lydnaden ligger inte på det planet.

  Trosgärningar är inte att lyda de tio buden, det behövs ingen tro för det.

  När det handlar om att följa och lyda Jesus, så är det hans direkta instruktioner, eller bud det gäller, inte det som är skrivet i hjärtat och som är självklart för en kristen.

  Jag ljuger inte, jag är inte alkoholist, jag mördar inte, jag stjäl inte, begår inte äktenskapsbrott, hedrar min moder, har inte begärelse till min nästas hustru, eller egendom.
  Det enda som jag inte håller, det är sabbaten.
  Dessa saker som jag räknar upp är självklara saker för en troende och ingår inte i lydnaden.
  Däremot kan det vara så att några utav dessa buden, ex ljuga, eller ha begärelse till någons hustru inte försvinner på stuts, men relativt fort.

  När vi säger ja till Jesus, eller börjar tro på honom, så sker något av en förvandling. Den förvandlingen till lydnad är inte fullbordad med en gång, men Gud verkar i oss så att hans goda vilja skall ske och så att vi gör det han vill.

  Omvändelsens första steg är att börja tro på Jesus, det andra kommer sen, så jag menar att du i mycket har fel, det blir en gärnings och prestationslära, där allt hänger på att och vad den troende förmår. Lyckas han då inte så faller han ur frälsningen.

  Vi förmår pga att Gud först har befriat, helat och förvandlat oss. Är man inte befriad, helad och förvandlad, ja då förmår man inte leva upp till Guds standard!

  Bb

  Like

  • Hej där Björn

   <<Jag är ett levande bevis på att dt inte behövs någon medveten omvändelse från sina synder. –Något hände då, jag blev född på nytt och det märkliga är att jag inte visste ett dugg om att omvända sig från sin synd.

   Det var nog något liknande när jag blev född på nytt. Jag visste inte heller särskilt mycket om omvändelse utan det kändes bara naturligt att levasom en kristen borde leva. MEN, jag trodde felaktigt att vi är födda med en syndfull natur och att Gud älskar oss som vi är om vi bara säger "förlåt" ibland så detta utnyttjade jag både medvetet och omedvetet. Om jag hade levt i synd utan att ångra mig eller omvända mig så hade jag inte varit på väg till himlen. Jag hade bara lurat mig själv med hjälp av Satan.

   <<Efter frälsningen har Gud gjort mig mer och mer känslig för det han anser är synd och jag talar inte om de tio buden, för de är redan skrivna i hjärtat.

   De tio budorden är väldigt täckande. Alla synder kan filas in under dem.

   <<Trosgärningar är inte att lyda de tio buden, det behövs ingen tro för det.

   Om jag inte haft min tro på Gud hade jag nog "unnat" mig själv att ljuga, förtala, skvallra, etc. Det kan ibland vara frestande att göra just detta men som kristna gör vi vad vi kan för att vända synden ryggen.

   <<Dessa saker som jag räknar upp är självklara saker för en troende och ingår inte i lydnaden.

   Bra att du säger det. Dessvärre kan även kristna välja att synda mot de tio budorden, och under en längre tid dessutom.

   <<När vi säger ja till Jesus, eller börjar tro på honom, så sker något av en förvandling. Den förvandlingen till lydnad är inte fullbordad med en gång, men Gud verkar i oss så att hans goda vilja skall ske och så att vi gör det han vill.

   Visst kan det vara så att vi fortfarande väljer att vara olydiga i början, men poängen är att vi inte måste. Vi kan bryta med alla dåliga vanor på en gång och vi kan lyda buden omedelbart.

   <<Omvändelsens första steg är att börja tro på Jesus, det andra kommer sen,

   Detta är dock inte vad Bibeln säger om frälsningen. Vi är inte frälsta förrän vi blir renade, och vi blir inte renade förrän vi ber om ursäkt för våra synder och omvänder oss. Alltså måste omvändelse komma innan vi betraktas som rättfärdiga.

   << så jag menar att du i mycket har fel, det blir en gärnings och prestationslära, där allt hänger på att och vad den troende förmår. Lyckas han då inte så faller han ur frälsningen.

   "I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE av tro allenast." (1917)
   Ja, vi kan falla ur frälsningen. En gren kan huggas av trädet pga brist på frukt.

   Är man inte befriad, helad och förvandlad, ja då förmår man inte leva upp till Guds standard!

   Amen! Vi kan inte göra någonting om vi inte håller oss till Jesus.

   GVD!

   Like

 5. Ja, vi kommer väl kanske inte längre i den här diskussionen.

  Jag tror inte att du är en hycklare, jag tror att du TROR på djupaste allvar att det du TROR är sant, och jag är säker på att du lever som du lär.

  Så någon hycklare är du nog inte. Däremot sprider du hot (för att inte säga hat), fördömmelser och vidriga anklagelser omkring dig, i din iver att evangelisera.

  Om du vill sprida ljus, glädje, hopp och kärlek, så måste du börja med att fullt ut respektera andra människor, även de som är olika dig själv. Att respektera en människa betyder för övrigt inte att SÄGA att man respekterar henne, men i hemlighet tänka att hon är på väg mot helvetet för sina livsval.

  Du erkänner själv att det du predikar inte är populärt. Men det där är bara att göra sig själv till martyr, det jag skriver är ju inte populärt i dina ögon. Allt handlar om betraktarens öga.

  En arm kan inte säga till en fot att foten inte behövs, därför att en arm i sin inskränkthet omöjligt kan förstå hur foten kan vara en del av kroppen. Armen vet bara hur det är att vara arm, och därför tänker armen att bara en arm tillhör den sanna kroppen.

  Kristus är huvudet. Och bara huvudet kan ha en helhetsbild. Det är inte upp till de enskillda kroppsdelarna att bråka om vart kroppen är på väg.

  Du är en inskränkt arm. Du dömer mig till helvetet, eftersom jag inte också är en arm.

  Jag erkänner utan omsvep att jag är en inskränkt fot. Jag har svårt att förstå hur dina helvetespredikningar kan tjärna Guds oändliga kärlek. Men jag jobbar på det. Jag jobbar på att kunna respektera dig som en del i Kristi kropp, inte för att jag förstår dig, utan snarare för att jag absolut INTE förstår dig. Jag måste jobba på att vara konsekvent i min egen tro, jag förstår inte dig, men jag är också medveten om att jag inte kan förstå allt, men likafullt vill jag respektera dig. Jag jobbar på det…

  Och den största skillnaden mellan dig och mig, är att jag aldrig skulle komma på tanken att döma dig till ett helvete, bara för att du råkar tänka på ett annat sätt än jag.

  Jag är tacksam för dina böner. Må Gud göra med dem vad Han vill. Jag ber också för dig.

  Allt gott!

  Like

  • God morgon, Jenny

   <<Om du vill sprida ljus, glädje, hopp och kärlek,

   Som jag skrev tidigare så aktar jag mig för att vid fel tillfällen säga "gulligull" och "Jesus älskar dig som du är" eftersom detta just skulle vara ondskefullt av mig. Det bästa är att upplysa om hela bilden, att Gud älskade oss så mycket att han lät sin ende son dö för oss MEN det finns villkor inblandade. Det är just dessa villkor som inte alltid är så populära, och kanske det kan vara så att du tolkar mina ord om villkor som hat?

   << Att respektera en människa betyder för övrigt inte att SÄGA att man respekterar henne, men i hemlighet tänka att hon är väg mot helvetet för sina livsval.

   Att respektera någon betyder inte att krävas till kompromiss med sin egen tro. Sanningen är ju den att jag helt och fullt tror på Bibelns budskap, och då blir ju resultatet att jag tror att Gud inte välkomnar syndare till sin himmel där det inte är tänkt att finnas några tårar. Det innebär vidare att jag skulle ljuga om jag sade till en person att denne inte kommer till ett helvete pga sin synd. Nu är inte detta med helvetet något som man vanligtvis inleder en konversation med, men i vårt fall så frågade du mig rakt ut vad jag ansåg, och jag valde att inte ljuga om mina åsikter utan berättade vad Bibeln säger. Ingenting oheligt ska komma in i himlen och synderna separerar oss från Gud.

   <<Du erkänner själv att det du predikar inte är populärt.

   Nej det är inte alltid populärt att höra att man inte kan få ha kvar sina synder och ändå vara frälst. Vilken grym människa jag skulle vara om jag invaggade en syndare i tron att allt är väl, när allt inte är väl.

   <<En arm kan inte säga till en fot att foten inte behövs, därför att en arm i sin inskränkthet omöjligt kan förstå hur foten kan vara en del av kroppen.

   Våra kroppsdelar har dock samma mål, att göra det som är bra för kroppen. Om en kroppsdel vanhedrar kroppen och gör den illa så får de andra kroppsdelarna det svårt att utföra sina sysslor.

   <<Du är en inskränkt arm. Du dömer mig till helvetet, eftersom jag inte också är en arm.

   Den analogin stämmer inte. Jag säger bara det som Bibeln säger, att syndare (som alltså motarbetar kroppen) inte kan komma in i himlen. Om även syndare kan komma till himlen är det inte längre någon himmel.

   <<Jag har svårt att förstå hur dina helvetespredikningar kan tjärna Guds oändliga kärlek.

   Gud är helig och accepterar intenting oheligt och ont. Synd är alltid emot Guds vilja. John 15:10. OM OM OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

   << Jag jobbar på att kunna respektera dig som en del i Kristi kropp, inte för att jag förstår dig, utan snarare för att jag absolut INTE förstår dig.

   Egentligen handlar inte detta om mig eftersom jag bara vill rätta mig efter Bibeln, och jag tror att Guds ord är goda för oss. Om jag citerar Bibeln och du inte håller med så handlar det om att du inte förstår/accepterar skriften.

   <<Och den största skillnaden mellan dig och mig, är att jag aldrig skulle komma på tanken att döma dig till ett helvete, bara för att du råkar tänka på ett annat sätt än jag.

   Skälet du uppger är felaktigt eftersom det inte handlar om människor med avvikande uppfattning än mig, utan för att de har avvikande uppfattningar om vad Bibeln säger. Om jag uppfattat skriften fel får du förstås rätta mig men skriften är väldigt klar.

   <<Jag är tacksam för dina böner. Må Gud göra med dem vad Han vill. Jag ber också för dig.

   Tack snälla du! Jag tror på bönernas kraft.

   Gud välsigne dig

   Like

 6. Du har rätt. Jag tog i lite för mycket, det var fel av mig att anklaga dig för saker du inte har skivit och inte står för. Jag ber om ursäkt.

  Däremot tror jag, att om du hade träffat en livs levande farisé från Jesu tid, och börjat anklaga honom för att vara hycklare, så hade han nog lika väl som du kunnat argumentera för att det är en synd och att det är förtal och lögn, att anklaga honom för något sådant.

  Du har en djup och stark tro, och jag respekterar dig för den. Jag är inte ute att försöka “omvända” dig till att se på saken som jag gör. Armen kan inte säga till foten att foten inte behövs.

  Du är en arm och jag är en fot. Vi har radikalt olika trosuppfattningar, men vi är båda pusselbitar i det som är enheten i Kristus.

  Enhet i Kristus betyder inte att vi alla ska vara likadana, att vi alla ska tänka och tro likadant. Det betyder att vi duger som vi är, att vi är älskade för de vi är, inte för det vi gör, och att vi alla hör ihop.

  Respekterar du min tro? Eller tror du att alla hamnar i helvetet, som inte tror som du?

  Och kom inte med argumentet att du följer bibelns lära, och såleds följer guds uppenbarade plan, och såldes inte kan ifrågasättas.

  Att läsa bibeln bokstavligt går inte. Det som brukar kallas “bokstavstroende” är en tolkning, precis som liberal queerteologi är en tolkning.

  Allt gott!

  Like

  • Hej Jenny

   <<Du har rätt. Jag tog i lite för mycket, det var fel av mig att anklaga dig för saker du inte har skivit och inte står för. Jag ber om ursäkt.

   Tack och självklart så förlåter jag.

   <<Däremot tror jag, att om du hade träffat en livs levande farisé från Jesu tid, och börjat anklaga honom för att vara hycklare, så hade han nog lika väl som du kunnat argumentera för att det är en synd och att det är förtal och lögn, att anklaga honom för något sådant.

   Det är mycket möjligt, men det är likafullt ingen synd att kalla en hycklare för en hycklare (men ofta är det inte smart att starta en konversation med detta och vi måste inte heller säga allt vi tänker). Däremot är det en synd att kalla en person en hycklare som inte är det.

   <<Du är en arm och jag är en fot. Vi har radikalt olika trosuppfattningar, men vi är båda pusselbitar i det som är enheten i Kristus.

   En arm och en fot bör dock agera för ett gemensamt mål. Finns inte en grundenhet mellan kroppsdelarna så fungerar inte kroppen.

   <<Enhet i Kristus betyder inte att vi alla ska vara likadana, att vi alla ska tänka och tro likadant. Det betyder att vi duger som vi är, att vi är älskade för de vi är, inte för det vi gör, och att vi alla hör ihop.

   Vi duger som vi är om vi är Gud lydiga. Allt förmår vi i honom. Den Helige Anden hjälper oss – om vi vill bli ledda på rätt väg.

   <<Respekterar du min tro? Eller tror du att alla hamnar i helvetet, som inte tror som du?

   Jag respeterar absolut din tro, och runtomkring mig finns t o m massor med ateister, som jag också respekterar. Jag tror dock att de är på väg till helvetet såvida de inte omvänder sig och tror på Gud. Detsamma tror jag om troende som inte lyder Gud utan bryter mot hans bud. Det är därför jag lägger ner mycket tid till bön och evangelisation eftersom jag älskar mina medmänniskor och inte vill se någon gå förlorad.

   <<Och kom inte med argumentet att du följer bibelns lära, och såleds följer guds uppenbarade plan, och såldes inte kan ifrågasättas.
   Att läsa bibeln bokstavligt går inte. Det som brukar kallas ”bokstavstroende” är en tolkning, precis som liberal queerteologi är en tolkning.

   Nej, hela Bibeln ska absolut inte läsas bokstavligt. Poesi ska läsas som poesi, profetior ska läsas som profetior, liknelser ska läsas som liknelser och historia ska läas som historia. Det är inte heller svårt att utröna vad som är vad. Ofta kan vi läsa innantill att det handlar just om en sång, eller en liknelse. Jag tror att Bibeln är helt sann från början till slut.

   Gud välsigne dig och du är fortfarande i mina böner

   Like

 7. Annika!

  Du anser att omändelse och bättring är ett krav för att bli frälst, men vad är omvändelse och vad är bättring?

  Någon frågade i Apg, vad skall jag göra för att bli frälst, svar, tro på Herren Jesus så blir du med hela ditt hus frälst.

  Jesus sa, den som tror på sonen har evigt liv,
  Ja det finns många bibelställen som säger att det är själva tron på Jesus som ger evigt liv.

  Att gå från att inte tro på Jesus, till att tro på Jesus är vad jag förstår omvändelse, man vänder om till en ny inriktning.

  Bättring kommer ofta direkt när man blivit född på nytt, man är renad från synderna, man har fått nytt liv, vilket gör att mycket av gamla saker lämnar människan.

  När man är frälst skall man leva i omvändelse och bättring, dvs att så fort man syndat skall man gå till Gud, be om förlåtelse, osv.
  När man gör det så är det också en form av bättring, man går ju till Gud för att man inte vill ha kvar synd och för att man inte vill synda.

  Om man inte blir fri från vissa synder trots omvändelse och bättring, är det troligen så att det behövs ett Guds djupare befrian och helande verk.
  Varför då, ja för att en del saker kan ha blivit en del av personen, så att det finns drivkrafter i henne som gör att hon inte kan stå emot trots att hon inte vill göra synden.

  Bb

  Like

  • <<Du anser att omändelse och bättring är ett krav för att bli frälst, men vad är omvändelse och vad är bättring?

   Det skrev jag i min blogg 🙂

   <<Ja det finns många bibelställen som säger att det är själva tron på Jesus som ger evigt liv.

   Vad innebär det att tro på Jesus? Bibeln säger att om vi tror och älskar Jesus så LYDER vi honom. Jakob säger att tro utan gärningar är död, och vi har också lärt oss att om vi inte bär god frukt så huggs grenen av och kastas i elden. Jesus säger åt sina egna frälsta lärljungar att de bör hugga av sig kroppsdelar om dessa får dem att synda, så att de inte hamnar i helvetet.

   <<Att gå från att inte tro på Jesus, till att tro på Jesus är vad jag förstår omvändelse, man vänder om till en ny inriktning.

   Då skulle även Hitler vara frälst om endast en död tro skulle räcka.

   <<Bättring kommer ofta direkt när man blivit född på nytt, man är renad från synderna, man har fått nytt liv, vilket gör att mycket av gamla saker lämnar människan.

   Såg du mina verser där vi kan läsa att vi bör omvända oss för att få våra synder förlåtna? Om våra synder inte är förlåtna så är vi inte frälsta. Omvändelse måste alltså komma före deklareringen att vi är rättfärdiga och frälsta.

   <<När man är frälst skall man leva i omvändelse och bättring, dvs att så fort man syndat skall man gå till Gud, be om förlåtelse, osv.
   När man gör det så är det också en form av bättring, man går ju till Gud för att man inte vill ha kvar synd och för att man inte vill synda.

   Ja, såtillvida att vi inte anser att omvändelse är ett "förlåt för tillfället". Som jag skrev så handlar det om att hissa vit flagg och vända synden ryggen helt och hållet.

   <<Om man inte blir fri från vissa synder trots omvändelse och bättring, är det troligen så att det behövs ett Guds djupare befrian och helande verk.
   Varför då, ja för att en del saker kan ha blivit en del av personen, så att det finns drivkrafter i henne som gör att hon inte kan stå emot trots att hon inte vill göra synden.

   Detta skulle innebära att homosexuella, drinkare, frossare, tjuvar, otrogna etc skulle vara frälsta, om de kunde använda sig utan den ursäkten. Men sanningen är att vi inte kan nyttja en sådan ursäkt. Allt är möjligt för den som tror på Jesus. Vi kan inte tjäna två herrar och vi måste bära vårt kors dagligen för att vara värdiga. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning samtidigt.

   GVD!

   Like

   • Annika!

    bli frälst, men vad är omvändelse och vad är bättring?

    Det skrev jag i min blogg

    <<Ja det finns många bibelställen som säger att det är själva tron på Jesus som ger evigt liv.

    Vad innebär det att tro på Jesus? Bibeln säger att om vi tror och älskar Jesus så LYDER vi honom.

    – För det första är det viktigt att förstå, att som nyfrälst känner vi inte Jesus och kan inte till fullo lyda honom heller. Att lära känna Jesus tar många år och att komma in i lydnad sker inte heller på en dag.

    Jakob säger att tro utan gärningar är död.

    -Ja det är helt sant, men frågan är ju vilka gärningar? Jakob hänvisar ju till Abrahams lydnad när Gud befallt honom att offra sin son, det var alltså en lydnad baserad på att Gud talat direkt. Sen vet vi ju att Abraham syndade genom att bla ljuga

    och vi har också lärt oss att om vi inte bär god frukt så huggs grenen av och kastas i elden.

    – Frukten är beroende av trädet, man kan inte producera frukt själv, tyvärr är det många som gör det, vilket är att göra sk andliga saker som Gud inte sagt.

    Jesus säger åt sina egna frälsta lärljungar att de bör hugga av sig kroppsdelar om dessa får dem att synda, så att de inte hamnar i helvetet.

    – Frågan är väl om det är bokstavligt han menar, muslimer har ju anammat detta, de hugger av händer på de som stulit och lagen säger inget om detta straff, eller att man skall göra så för att klara himmelen. Det var troligen ett bildspråk för att visa på allvaret!

    <<Att gå från att inte tro på Jesus, till att tro på Jesus är vad jag förstår omvändelse, man vänder om till en ny inriktning.

    Då skulle även Hitler vara frälst om endast en död tro skulle räcka.

    – Du vet mycket väl att det handlar om hjärtats tro och hjärtats tro gör något i människan!

    <<Bättring kommer ofta direkt när man blivit född på nytt, man är renad från synderna, man har fått nytt liv, vilket gör att mycket av gamla saker lämnar människan.

    Såg du mina verser där vi kan läsa att vi bör omvända oss för att få våra synder förlåtna? Om våra synder inte är förlåtna så är vi inte frälsta. Omvändelse måste alltså komma före deklareringen att vi är rättfärdiga och frälsta.

    – Omvändelse är i första hand att vända sig i tro till Jesus, när man tror på honom så får man syndernas förlåtelse. De rätta gärningarna kommer inte innan och inte heller direkt efter, men om tron är äkta så blir det som det ska i slutändan, inget sker på en dag, men över tid så för Gud individen in i lydnad. Jag har själv sett det i mitt liv och i andras liv!

    <<När man är frälst skall man leva i omvändelse och bättring, dvs att så fort man syndat skall man gå till Gud, be om förlåtelse, osv.
    När man gör det så är det också en form av bättring, man går ju till Gud för att man inte vill ha kvar synd och för att man inte vill synda.

    Ja, såtillvida att vi inte anser att omvändelse är ett "förlåt för tillfället". Som jag skrev så handlar det om att hissa vit flagg och vända synden ryggen helt och hållet.

    – Gud är den som bedömer om vi omvänder oss och ber om förlåtelse av ett sant och uppriktigt hjärta, inte du och inte jag!

    <<Om man inte blir fri från vissa synder trots omvändelse och bättring, är det troligen så att det behövs ett Guds djupare befrian och helande verk.
    Varför då, ja för att en del saker kan ha blivit en del av personen, så att det finns drivkrafter i henne som gör att hon inte kan stå emot trots att hon inte vill göra synden.

    Detta skulle innebära att homosexuella, drinkare, frossare, tjuvar, otrogna etc skulle vara frälsta, om de kunde använda sig utan den ursäkten. Men sanningen är att vi inte kan nyttja en sådan ursäkt. Allt är möjligt för den som tror på Jesus. Vi kan inte tjäna två herrar och vi måste bära vårt kors dagligen för att vara värdiga. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning samtidigt.

    – Annika! Om du kände Guds nåd, skulle du inte skriva som du gör. En drinkare, eller alkoholist blir ju inte fri, väldigt sällan i alla fall, direkt vid frälsningen, men troligen vill han bli fri från detta elände. Befrielsen kan vara omedelbar, men oftast tar det lång tid.

    Du skriver, allt förmår den som tror, det är väl en sanning med modifikation. Allting som är beroende av människans egen förmåga, dvs utan att Gud först gjort ett verk i henne, är egenproducerat, dvs inte fött av Gud. När det är fött av Gud, då kommer det att bli som han tänkt!
    GVD!

    Like

   • – För det första är det viktigt att förstå, att som nyfrälst känner vi inte Jesus och kan inte till fullo lyda honom heller.

    Var står det att vi inte kan lyda Gud från början? Tio Guds bud är inte svåra att förstå och eftersom vi har fått den Helige Anden så kan Han leda oss på rätt väg. Kurxet är att vi måste vara villiga och det kanske är där skon klämmer i stället för att vi inte “kan” lyda Gud direkt. Det är tänkt att vi ska lämna den gamla personen bakom oss och gå i ljuset. Inte sluta synda successivt lite i sänder.

    <<-Ja det är helt sant, men frågan är ju vilka gärningar? Jakob hänvisar ju till Abrahams lydnad när Gud befallt honom att offra sin son, det var alltså en lydnad baserad på att Gud talat direkt. Sen vet vi ju att Abraham syndade genom att bla ljuga

    Att synda är alltid fel, och det gäller Abraham också. Även han måste omvända sig. Det kan hända att Abraham, förutom de synder vi läst om, levde ett mycket gudfruktigt liv och visade sin tro med sina handlingar. Den moraliska lagen var känd även för Abraham (tio Guds bud) så det handlar inte bara om individuell direktkontakt med Gud och hans uppmaningar.

    <<- Frukten är beroende av trädet, man kan inte producera frukt själv, tyvärr är det många som gör det, vilket är att göra sk andliga saker som Gud inte sagt.

    Poängen är att risken att huggas av trädet om vi inte bär frukt. Det handlar alltså om att vi kan förlora våra själar om vi inte visar god frukt.

    <<- Frågan är väl om det är bokstavligt han menar, muslimer har ju anammat detta, de hugger av händer på de som stulit och lagen säger inget om detta straff, eller att man skall göra så för att klara himmelen. Det var troligen ett bildspråk för att visa på allvaret!

    Ja, allvaret är att synd får oss att hamna i helvetet. Jesus poäng är att det inte finns någon ursäkt för synd. Om vi försöker säga "Jag kunde inte hjälpa det" eller "Jag såg det som var frestande och jag kunde inte motstå det", etc så säger Jesus att det finns en lösning. Plocka ut ögonen, eller hugg av händerna så slipper du synda. Det vore bättre än att hamna i helvetet.

    <<- Du vet mycket väl att det handlar om hjärtats tro och hjärtats tro gör något i människan!

    Vem får evigt liv? Den som LYDER Jesus. Hebr. 5:9

    <<- Omvändelse är i första hand att vända sig i tro till Jesus, när man tror på honom så får man syndernas förlåtelse.

    Nej, det är inte Bibelns definition på omvändelse. Läs gärna mina verser igen där vi kan se att omvändelse handlar om att vända om från sina synder och visa sin tro med sina gärningar. Vi får INTE syndernas förlåtelse genom att endast TRO på Jesus. Vi förlåtelse om vi erkänner våra synder och vänder om från dem. Om endast tro skulle gälla så skulle även Hitler och demoner vara frälsta. Demoner tror också på Gud.

    <<De rätta gärningarna kommer inte innan och inte heller direkt efter, men om tron är äkta så blir det som det ska i slutändan, inget sker på en dag, men över tid så för Gud individen in i lydnad.

    Var står det att vi inte kan lyda budorden direkt? Varför måste vi dröja med att sluta ljuga, vara otrogna, missunnsamma, hata, etc? Kan vi verkligen lyda två herrar i månader och år och ändå vara frälsta? Varför säger Paulus då motsatsen? Varför säger Jesus att vi ska hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda om han samtidigt menar att vi måste sluta synda gradvis lite i sänder?

    <<Jag har själv sett det i mitt liv och i andras liv!

    Bättre att låta Bibeln tala. Vi är inte frälsta om vi har både vår synd och vår frälsning också. Kan t ex en homosexuell person fortsätta att leva i utlevd synd samtidigt som han är frälst, med ursäkten att han inte kan sluta synd på en gång?

    <<- Annika! Om du kände Guds nåd, skulle du inte skriva som du gör. En drinkare, eller alkoholist blir ju inte fri, väldigt sällan i alla fall, direkt vid frälsningen, men troligen vill han bli fri från detta elände. Befrielsen kan vara omedelbar, men oftast tar det lång tid.

    Det hjälper inte att "vilja" bli fri från sina synder. Vi kan inte dricka oss berusade, leva i homosexualitet, stjäla saker för drogberoende, etc och mena att vi fortfarande är frälsta för att vi inte "vill" leva ett sådant liv. Vi kan känna trädet av frukten. Allt är möjligt för Jesus. Det finns inte två olika sorts syndare; frälsta syndare och ofrälsta syndare. När vi står framför tronen för att få vår dom kommer Gud inte att säga:

    "Ja, jag ser ju att ni båda två som står framför mig har levt precis lika syndigt i era jordeliv. Ingen har syndar mer eller mindre än den andre. MEN eftersom en av er "tror" på mig och inte "vill" leva ett syndigt liv så är han frälst och inte en andre".

    Jag tror det finns massor med ateister som inte heller är nöjda med det liv de lever och vill ta sig ur syndigt beroende. Vi är frälsta om vi omvänder oss, tror på Gud och lever i lydnad.

    <<Allting som är beroende av människans egen förmåga, dvs utan att Gud först gjort ett verk i henne, är egenproducerat, dvs inte fött av Gud. När det är fött av Gud, då kommer det att bli som han tänkt!

    Vår förmåga är att hålla oss till Jesus och lyda den Heliga Anden. Det hänger på oss.

    Gud välsigne dig idag, Björn!

    Like

 8. Att göra bot och bättring är gott. Att omvända sig, till kärlekens väg, istället för rädslans, och förbittringens väg, är gott.

  Frågan är vad denna “bättring” och “omvändelse” innebär. Jag har nyligen tagit mig själv på allvar, på ett skrämmande men befriande sätt. Jag har accepterat det faktum att jag är “född i fel kropp” och har påbörjat en utredning för att få “byta kön”, som det heter på dålig svenska, eller att korrigera min kropp utefter min könstillhörighet, som det heter på lite bättre svenska.

  Jag har gjort en total omvändelse. Tillbaka till mig själv. Tillbaka till Gud, och till Guds plan för mitt liv.

  Jag har syndat en hel del i mitt liv. “Synd”, som du vet, betyder ungefär att “missa målet”. Jag har missat en massa mål i mitt liv, men jag har aldrig förlorat Gud. Jag har kämpat mycket med religiösa och existensiella frågor, men jag tror att jag har kommit ur det värsta mörkret.

  Jag är övertygad om att det finns en gud. En gud som älskar oss, precis som vi är, även när vi har svårt att älska oss själva, även när vi gör det som är ont. En gud som förlåter, även det som vi har svårt att förlåta oss själv för.

  Jag är troende kristen, och jag kämpar på så gott jag kan med att vara en kärleksfull, empatisk människa. Men jag har många vänner som betraktar sig själva som ateister, som förundrar mig genom att visa så mycket mer av Guds kärlek än vad jag kan förmå mig.

  Är de fördömda? För att de råkar ha kommit fram till att de inte tror på Gud?

  Bara en fruktansvärd, ond gud, kan tillåta det.

  Är jag fördömd?

  Jag önskar dig Guds eviga välsignelse och kärlek!

  Like

  • Jenny!

   Tack för att du tog dig tid att skriva.
   Du säger att du syndat i ditt liv, och det har vi gjort allihop. Inte för att vi var tvungna utan för att vi valt det. Det kan också vara så för en del av oss att vi syndat så mycket att vi härdat våra hjärtan och åstadkommit vanor som är svåra att ta sig ur. GUD FÖRLÅTER dock våra synder, oavsett vad vi gjort och hur länge vi syndat, men villkoret är förstås att vi omvänder oss och det betyder alltså att lämna synden bakom oss. Vi blir då helt renade från vår synd och bektraktas som om vi aldrig syndat.

   Jag är glad att du har din tro på Gud, och om du upplever att du är född i fel kropp så tror jag på vad du säger. Jag tror att du skulle ljuga för dig själv om du uppgav att du har känslor som du egentligen inte har. Men att en människa starkt känner en sak (eller saknar känslor som hon borde ha) betyder inte att läget måste accepteras och bejakas. En del har ärftliga betingelser gentemot alkohol och har svårt att säga nej till att dricka. Trots att alkohol verkar “ligga i släkten” är det ändå ingen ursäkt för att vare sig börja dricka eller fortsätta att dricka. Det kanske känns fullständigt naturligt och rätt att dricka eller att utföra andra sorts synder (för det är en synd att dricka sig berusad), men det är som sagt inte rätt bara för att det upplevs naturligt och att det ger en positiva förnimmelser.

   Gud älskar oss absolut, men inte som vi är OM det innebär att vi lever i synd. Bibeln är tydlig med att vi inte kan tjäna två herrar och att vi inte kan ha vår synd och vår frälsning också. Vi måste välja. Vi måste bära vårt kors varje dag för att vara värdiga. Vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi synd är vi slavar under synden och INTE fria. Jag hoppas att du inte gör det som är ont? Jag tror att det är lättare att vara en kärleksfull och empatisk människa om man är medveten om att vi inte längre lever ut sin synd. Har vi ett gott samvete så känner vi frid som vi även kan spegla utåt. Visst finns det ateister som gör massor med gott men kruxet är att vi alla måste bli renade från vår synd vare sig vår synd är stor eller liten. Jesus dog ju för alla våra synder men villkoret går inte att komma undan. Vi måste be om förlåtelse för våra synder och omvända oss. Romarbrevet lär oss att vi inte “råkar” komma fram till att det inte finns någon Gud. Guds skapelse kan tydligt ses runtomkring oss och vi kan läsa att det inte finns någon ursäkt till att inte söka Gud och komma till honom. Gud knackar på, och det är vi själva som väljer att inte öppna dörren.

   Gud är helig och kan inte acceptera någonting oheligt i sitt rike. Om Gud skulle se mellan fingrarna och välkomna även oomvända syndare så skulle det inte längre vara något paradis för någon. Gud är en god Gud som har gjort något åt den situation som finns på jorden. Vi är alla lovade att vi kan få komma till Gud med våra problem och att vi kan bli renade och få den Heliga Ande som Hjälpare i våra liv. Men vi kan inte kompromissa! Vi kan inte leva av världen samtidigt som vi lever med Jesus.

   Satan vill förstås binda oss i vår synd eftersom han vet att synd hindrar oss från att komma in i Guds rike. Jag tror på HELANDE eftersom Bibeln lär ut detta och eftersom jag sett flera exempel på detta. Satan vill hålla dig kvar i din synd men Jesus Kristus kan befria dig från all synd! I vissa fall när synden fått starkt fotfäste så kanske det inte räcker med en liten bön (kanske pga personens egen svaghet i tron) utan det krävs fasta och massor med böner från flera personer. Hade du bott här där jag bor hade jag bett dig följa med på ett bönemöte så att vi kunde lägga händerna på dig och be för dig.

   Gud välsigne dig! Om du har religiösa eller existentiella frågor kanske jag eller någon annan kan hjälpa till? Jag har massor med bra hemsidor som har bra information, t ex http://www.dividingword.net som är min kompis sida.

   Jag ber självfallet för dig…Kom nära Gud genom att läsa Bibeln – helst högt. BE också mycket och helst högt. Tro kommer av att höra Guds ord. Kom nära Gud helt enkelt så får du KRAFT.

   Like

   • Jag tackar också dig, för ditt svar. Du har lagt ner tid, energi och möda på att svara, och det respekterar jag dig för.

    Din syn på Gud, som mest liknar en totalitär diktator, känner jag visserligen inte mycket sympati inför.

    Jag vill inte att du och dina vänner lägger era händer på mig. Jag vill inte vara med om någon slags exorsism, där ni driver ut mina “onda idéer” om att kärlek är större än religiösa dogmer.

    Jag tror på Gud. Jag tror på den Jesus som ber oss som är fria från synd att kasta första stenen mot den vi fördömmer. Jag tror på den Jesus som blir förbannad på fariséerna för deras trångsynta, dömande gudsbild. Jag tror på den Jesus som hellre hänger med kriminella och horor än med de “fina” religiösa människorna. Jag tror på den Jesus som säger att vi ska älska varandra.

    Jag tror inte på dig.

    Kärlek!

    Like

   • Hej igen Jenny
    Handpåläggning kan vi läsa om i Bibeln och då handlar det inte om exorcism utan om att överföra den Helige Andes gåvor ( tungotal) till en som är mottaglig och/eller att hela någon. Det har även visat sig positivt vid andra tillfällen. Kristna har lagt händerna på mig vid ett flertal gånger.

    Du kanske inte märkte det själv, men du syndade i det du skrev. Falska påståenden/förtal är synd eftersom det ju inte är kärleksfullt gentemot en medmänniska. Utöver att anklaga oss för exorcism så anklagar du mig och mina vänner för att anse att religiösa dogmer är viktigare än kärlek. Detta är ett falskt påstående och alltså en lögn. Vill du behandla andra människor med kärlek så ska du försöka hålla dig till sanningen. Du säger ju själv att du tror på Jesus som säger att vi ska älska varandra.

    Jesus ansåg inte att den kvinna som var anklagad för otrohet skulle stenas, men det är väldigt lätt att glömma att Jesus faktiskt ansåg att kvinnan ändå syndat. Han sade “Synda inte mer”. Jesus bad oss också att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda så att vi inte ska hamna i helvetet. Det glömmer man också lätt bort. Ja, Jesus umgicks med syndare, men inte för att uppmuntra deras syndiga liv utan för att evangelisera bland dem. Problemet med fariséerna var inte att de lydde Gud för mycket, utan för att de lydde Gud för lite – med andra ord; de var HYCKLARE. Jesus själv menade att om vi ska komma till himmelriket så måste vår rättfärdighet överträffa fariséernas.

    Slutligen; vilken synd är värd att hamna i helvetet för? Det finns en utväg som jag skrev om, men kanske det kan vara så att du inte vill lämna dina synder och att du gärna vill ha både dina synder och din frälsning samtidigt? Det jag lär ut (omvändelse) är INTE populärt, men jag måste predika det Bibeln säger. I stället för “gulligull” och “Jesus älskar dig precis som du är” så måste jag predika att vi inte kan tjäna två herrar.

    Jenny, jag ber och hoppas på att du funderar på det jag skrivit. Jag tror ditt samvete kommer att äta upp dig inifrån och jag tror inte att du kan bli lycklig så länge som du vill kompromissa med din tro.

    Gud välsigne dig

    Like

 9. Annika!

  Naturligtvis skall vi göra bättring, men frågan är från vilken grund.

  En ofrälst kan ju faktiskt ändra sitt beteende, han gör då bättring, men frågan är om det skett en förändring i hans innersta hjärta?

  Det finns som jag ser det två former av bättring.
  Männsklig bättring som leder till en yttre förändring.
  Guds sätt är annorlunda, han ger en bedrövelse som leder till bättring. Denna bedrövelse gör ont och man vill inte ha ont, därför undviker man orsaken till det onda, synden.
  Bedrövelsen som är av Gud förändrar också vårt inre, Gud använder denna bedrövelse för att tukta och fostra oss.

  Om Guds verk inte först har gjort något i människan, så är det människan som åstakommit förändringen och även frälsningen.
  Jag menar att det måste först vara ett verk av Gud i människan, annars är det bara ett kristet utanpåverk och människan får äran!

  Bless!

  Bb

  Like

  • <<En ofrälst kan ju faktiskt ändra sitt beteende, han gör då bättring, men frågan är om det skett en förändring i hans innersta hjärta?

   Tro utan gärningar frälser inte, och gärningar utan tro frälser inte.

   <<Guds sätt är annorlunda, han ger en bedrövelse som leder till bättring. Denna bedrövelse gör ont och man vill inte ha ont, därför undviker man orsaken till det onda, synden.

   Absolut, och sen hänger det på oss om vi besvarar kallelsen eller inte. Gud vill ju att ALLA ska omvända sig.

   <<Om Guds verk inte först har gjort något i människan, så är det människan som åstakommit förändringen och även frälsningen.

   Människan är helt förorad utan Gud. VI måste dock hålla oss kvar i Jesus, omvända oss, inte förlora salt, gå inte genom den smala porten, vandra i ljuset, etc. Gud gör det inte åt oss.

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s