Är Guds KÄRLEK OVILLKORLIG eller HATAR Gud någon?

Det är inte SYNDEN som ska kastas i eldsjön utan SYNDAREN

Gud älskade världen och människorna i den så mycket att han lät sin ende son dö för oss och möjliggjorde frälsning för var och en. Det visar på en kärlek som är större än vi kan förstå, eftersom det är uppenbart att sonens lidande måste ha varit enormt för att rädda oss från synden. Inte undra på att Jesus svettades blod i sin ångest i Getsemane. Men Guds kärlek till oss är inte villkorlös även om hans kärlek inte är något vi kan förtjäna med vare sig gärningar eller tro. Vi har helt enkelt inte gjort oss förtjänt av den eftersom vi ibland valt att synda – och frälsning kan endast erhållas genom att lyda lagen till 100% ELLER genom Guds nåd. Bara för att Gud “älskade världen” betyder inte att Gud älskar oss vad vi än gör, och att han ser mellan fingrarna på vår synd. Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan han vill att ALLA ska komma till tro på honom – så på det sättet har vi alltid Guds kärlek hängande över oss – men Guds kärlek betyder inte att vår synd är ovillkorligt förlåten hur som helst. Det är när vi bekänner våra synder och omvänder oss som våra synder raderas. Det är fantastiskt att tänka på att Gud dog för oss medan vi var syndare.

Joh. 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.

1 Joh. 3:16. Därigenom har vi lärt känna Guds kärlek, att han gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna.

Rom. 5:8 men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. (1917)

1 Joh.4:10 Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

Rom. 8:39 varken höghet eller djuphet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek, som är i Kristus Jesus, vår Herre.

Hes. 18:23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Gud hatar inte bara synd, utan man kan även säga att han hatar syndaren som vägrar att omvända sig 

Psalm 5:5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, DU HATAR ALLA OGÄRNINGSMÄN. Du förgör dem som talar lögn, HERREN AVSKYR DE BLODTÖRSTIGA OCH FALSKA.

Psalm 11:5 HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, DEM HATAR HANS SJÄL.

Ords. 6:16 Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju som han avskyr: 17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, 18 ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, 19 den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder.

3 Mos 20:23 Ni skall inte följa sederna hos de folk som jag driver undan för er, ty just därför att de handlat så som de har gjort, AVSKYR JAG DEM.

Titus 1:16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. DE ÄR AVSKYVÄRDA och olydiga, odugliga till varje god gärning.

Kan du se VILLKOREN för Guds kärlek i nedan verser?

Ords. 8:17 JAG ÄLSKAR DEM SOM ÄLSKAR MIG, och de som söker mig, de finner mig.

1 John 5:3 Ty detta är kärleken till Gud, ATT VI HÅLLER HANS BUD. Och hans bud är INTE tunga.4. Ty allt det som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. 5. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?

1 Kor. 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

1 Kor. 8:3 Men om någon älskar Gud är han känd av honom.

2 Kor. 13:11 Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.

Jak. 2:5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom?

Joh. 14:15. Om ni älskar mig, så håll mina bud.

Joh. 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom. 22.Judas, inte Iskariot, sade då till honom: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

Joh. 15:10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Joh. 16:27 ty Fadern själv älskar er, EFTERSOM ni har älskat mig och har trott att jag har utgått från Gud.

Rom. 8:28 Men vi vet, att för dem som älskar Gud, samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans rådslut.

1 Joh. 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM vi håller hans bud. 4.Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom. 5. Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom. 6. Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade.

1 Joh. 3:10 På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

1 Joh.3:17 Om någon som har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd och tillsluter sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

1 Joh. 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. 8. Den som inte älskar känner inte Gud, ty Gud är kärleken.

1 Joh. 4:12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss.

1 Joh. 4:20 Om någon säger: Jag älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han ser, hur kan han älska Gud som han inte har sett?

Juda 20 Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allraheligaste tro och be i den Helige Ande, 21. och bli kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv.

5 Mos.7:9 Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill tusende led, NÄR man älskar honom och håller hans bud

Daniel 9:4 Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände och sade: »Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud!

44 thoughts on “Är Guds KÄRLEK OVILLKORLIG eller HATAR Gud någon?

  • Hej Samuel
   Om du tittar bland mina kommentarer så finns en annan person som skrivit nästan exakt samma saker som du skrivit (på ett annat ställe) så jag tyckte det räckte med en agnostiker som lägger ut texten 🙂 Men jag har läst vad du skrivit och mitt svar är enligt min nyaste bloggpost. Du får gärna kommentera om du vill, men skriv inte alltför långt 🙂
   GVD

   Like

 1. “poängen att Gud åtminstone inte tvingade honom. FRI VILJA är skapat av Gud, och vilja är inte fri om vi måste välja att älska och lyda Gud.” Detta är en slags gåomkringämnet kommentar som många av er kristna gör för att inte direkt svara på frågan….faktum är även om gud inte tvingande Mr Evil så är det fortafarande så att han VISSTE utgången och hur kärleksfullt är det…för om han VISSTE att satan skulla föråda honom och falla och OM Han visste att genom det så skulle satan fresta människan att göra så kallade fel val i förutsättningar som HAN skapat…då VISSTE han att han skulle behöva skicka ner Jesus för att dö för oss så att vår skuld som HAN indirekt är ursprunget till skulle bindas till Jesus så skulle detta innebära att att det villkoret som är för GUDS kärlek är att blint följa honom eller för evigt brinna…men detta under de imperfekta förutsättningar som han skapat som ledde hela vägen fram….Och sedan till din liknelse…En grundläggande instinkt är att allt liv har vilja till liv…och att välja mellan att lida för evigt eller följa er gud är inte förenligt med kärlek…för mig kärlek en relation….där jag skulle älska min nästa oavsett och rädda denne för jag skulle aldrig tillåta att den jag älskar skulle behöva lida i någon form om jag hade makten att förhindra det och om jag allsmäktig som GUD så ska vara så ska min kärlek vara lika gränslös…alltså räddar jag denne kalle oavsett pga utav kärlek…och den GUDEN jag tror på är både personen som vill rädda kalle samt själva livbojen men även havet han håller på att drunkna i….Kristendomen sätter människa i skuld till en illusion utav att vi har en fria vilja…men den fria viljan är bara så fri så att den skall passa er GUDs ego…” Det är inte GUD jag misstror eller Jesus…det är ni Kristna och eran exkluderade inställning att ni påstår att ni VET. Jag hävdar att om någon nu måste förtjäna ett straff och ett helvete, så är det den som tror på att andra hamnar där enligt sin trosats som är dömd att hamna där eftersom det är den som tror att den är förmer i det andliga och som är dömande….”

  Like

  • Hej Samuel

   Läste du min analogi om räddaren som kastade en livboj till en annan person och erbjöd honom hjälp, mat, dryck, etc? På vad sätt är han elak? Håller du med om att en Gud kan skapa en värld som han vill? Har vi inte tur som har en kärleksfull Gud som verkligen ser till att alla har en chans att komma in i hans rike på ett väldigt lätt sätt? Vi behöver endast tro, och tror vi på honom så vill vi förstås lyda honom. Men du menar att detta är ett grymt scenario, för du vill kunna ha ett annat alternativ, nämligen att INTE tro och lyda hans kärleksbud men ÄNDÅ komma in i hans rike? Och kan du inte få detta alternativ så menar du att Gud är elak?

   Om jag VET att 2 av mina fem barn (har inte så många) en dag kommer att välja att inte följa Gud utan snarare att bli fullfjädrade ateister, så skulle jag ändå inte ångra att jag skaffade mina fem barn. Det var åtminstone inte jag som tvingade dem att bli Gudsförnekare, och jag har gjort allt vad jag kan för att undervisa dem om Bibeln och vilka alternativ som finns. Väljer de ändå att gå sina egna vägar så måste de själva stå för sina beslut. Jag är inte grym. Jag har inte tvingat dem att välja min väg, men jag har gjort helt klart vilka två vägar de har att välja på. Var och en står för sina egna val, men ingen ska komma och säga “Men oj! Så Gud finns alltså! Det hade jag ingen aning om! Så nu missar jag alltså att komma in i hans rike? Varför har ingen sagt detta?!”. Romarbrevet säger att det inte finns några ursäkter. Alla vet att det finns en skapare, men en del vill absolut inte ha någon över sig utan i stolthet går de sin egen väg och tror sig vara visa. Vi kan inte leva om vi är separerade från vår kärleksfulla Gud som gjorde precis allt för oss.

   Du verkar heller inte förstå, att om Gud skulle se mellan fingrarna på synd, så skulle syndare få komma in i Guds rike. Då skulle det inte bli ett harmoniskt rike för någon, och eftersom Gud är helig så kan han helt enkelt inte stå sida mot sida med Mörkret. Ljus och Mörker har inget med varandra att göra. Inget smutsigt och oheligt ska komma in i hans rike. Endast det som är renat i Jesu blod.

   Du säger: “Jag hävdar att om någon nu måste förtjäna ett straff och ett helvete, så är det den som tror på att andra hamnar där enligt sin trosats som är dömd att hamna där eftersom det är den som tror att den är förmer i det andliga och som är dömande….”

   Så bara vi tror som du tror så är vi ok? Är du inte ganska dömande och exkluderande här?

   Tänk om du fortsätter att förhärda ditt hjärta och en gång måste stå framför Guds tron och stå för dina egna synder? Just nu lever du under syndens ok.

   Like

   • Samuel skrev:

    Svar/
    <<<<Lätt sätt?? Älska mig och lyd eller dö? Titta jag har ju gjort ALLT för dig så nu MÅSTE du välja! Snacka om Egoism Avunsjuka och kontrollbehov…Detta är inte kärleksfullt det är sjukt. Och om analogin du nämde så fick du mitt svar i förra texten rekommenderar att du läser den igen.—

    etc

    Like

 2. Hej Allhihopa!

  Här kommer ett perspektiv för en som undrar.

  1. Gud är perfekt.

  2. Gud skapar allt under sig

  3. Gud skapar lucifer

  4. Lucifer luder ej blir satan

  5. Satan frestar människan

  6. Människan “syndar”

  Hmmm Alltså kommer synden och onskan indirekt från GUD då han skapar lucfifer trots att han i sitt allventade vet exakt vad som kommer hända. OM gud vet ALLT då vet han även vilka som kommer att välja honom eller inte med andra ord så har han själv skapat förutsättningen för syndare som han redan in i sin makt DÖMT på förhand för att han VET vad som sker….det är för mig inskefullt och sadomasoskistiskt hur man ön gör så är man dömt till att indirekt inom illusionen av de ni kallar FRI vilja följa en EGOISTISK GUD SOM KRÄVER BLIND TRO. Hur kan kristendomen ha MAGE att påstå att det finns fri vilja när er syn på detta är i samklang med ultimatumet att om man inte väljer ERT sätt att se så är man dömd död dömd…detta är en mycket sjuk slaveritanke och jag fattar inte hur människor ens om denna guden finns kan tänka sig att ne til den. FY! Det störa högmodet är dom som påstår att dom är skapt efter Guds avbild vilka är ni att på stå att ni är så speciella!!!!!! tror ni att ni är GUD???????

  Like

  • Hej Samuel

   Läs gärna min artikel om Gud är allvetande i min artikel http://dividingword.net/Swedish/Is%20God%20all%20knowing/index.htm

   Men även om vi tar alternativet att Gud vet om att Lucifer skulle göra uppror mot honom så är poängen att Gud åtminstone inte tvingade honom. FRI VILJA är skapat av Gud, och vilja är inte fri om vi måste välja att älska och lyda Gud. Är vi fria att älska och lyda måste vi också vara fria att göra motsatsen. Om vi inte har fri vilja är vi förprogrammerade robotar, och det skulle inte glädja någon. Hur som helst gjorde Gud något åt änglarnas och människornas dåliga val. Jesus dog för oss på korset.

   Tänk dig att “Kalle” håller på att drunkna ute på öppet hav och du kommer som en räddare i nöden för att hjälpa honom. Du försöker övertala honom att sträcka ut sin hand och hugga tag i livbojen för annars kommer han att gå under. Du bönar och ber att han ska låta sig räddas men han vägrar. I stället skriker han och svär åt dig att försvinna:

   “Hur har du mage att ställa ett sådant ultimatum till mig? Så om jag inte hugger tag i din livboj så kommer jag att gå under? Ursäkta, men jag går inte med på ditt grymma ultimatum! Hör du inte själv hur grymt det låter? Skulle jag hugga tag i livbojen och komma upp ur det iskalla vattnet och få varma kläder och god mat och dryck av dig? NEJ du grymma tyrann! Jag vill inte behöva välja! Jag tycker bättre om alternativet att vara kvar där jag är och INTE hugga tag i livbojen men ÄNDÅ få alla de bra sakerna du nämnde! Varför kan jag inte få som jag vill? Varför kan inte jag få bestämma villkoren! Du är GRYM som tvingar mig till detta! Det spelar ingen roll att jag bara behöver röra min hand lite så att jag kan bli räddad för evigt! Jag vill bestämma villkoren!!”

   Men vi bestämmer inte villkoren i en värld som vår kärleksfulla Gud skapat. Han har berett en evighet i ofattbar glädje och harmoni men vill vi spotta honom i ansiktet och gå vår egen väg så får vi. Han tvingar ingen. Men han är kärleksfull nog att VARNA oss för att en värld utan Gud är ett helvete och vi kommer att ångra oss om vi väljer den vägen. Himmelriket är dock stängd för syndare, vilket vi kan vara tacksamma för eftersom då Guds rike inte skulle vara en harmonisk plats. Gud har gett även dig en nyckel till hans rike, men om du kastar bort den är det endast ditt eget val.

   Like

 3. Jag har aldrig menat att man ska synda på nåden men den är min räddning.

  tack för denna intressanta debatt och må gud välsinga dig och dina nära.

  Like

  • Jag uppskattar diskussionen också, och det är trevligt att utbyta tankar när ingen tar illa upp 🙂

   Bibeln säger att vi kan falla från nåden…

   1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

   Like

 4. Han tjänar inte två herrar men han är mitt i sin strid som kan vara svår och lång att bli av med ett missbruk som förövrigt är en sjukdom.
  Så en sjuk människa är syndig för att han eller hon är sjuk?
  Det är enkelt att döma som sagt.något jesus sagt att vi inte ska göra.

  Man kan också ha själslig sjukdom och trauma bakom ett missbruk,
  att se ner på en människa som är svag.
  det gjorde översteprästerna de var experter på lagen men följde inte lagens mening och lyfte inte ett finger för att hjälpa dem.

  vad sa jesus till dem?

  Åter igen det är guds nåd att bli frälst

  Like

  • <<Han tjänar inte två herrar men han är mitt i sin strid som kan vara svår och lång att bli av med ett missbruk som förövrigt är en sjukdom.

   Det finns inget krav på en människa att börja dricka sprit överhuvudtaget så det är inte ärftligt på det sättet. Då kan man lika gärna säga att en person har svårigheter vad gäller att avhålla sig från otrohet "precis som pappa" för att det skulle vara ärftligt. Gud kan inte ljuga och kalla oss renade och rättfärdiga om vi inte är det. Lever i alkoholrus lever vi i synd. Vi har fått den heliga ande till hjälp och vi kan avhålla oss från synd. Om det skulle vara ok att ha kvar sina alkoholrus och fortfarande vara frälst, varför kan vi då inte leva kvar i otrohet och kanske homosexualitet och fortfarande vara frälsta?

   <<Så en sjuk människa är syndig för att han eller hon är sjuk?

   Alkoholism är ingen sjukdom. Ingen tvingar en person att börja dricka eller att fortsätta att dricka.
   <<Det är enkelt att döma som sagt.något jesus sagt att vi inte ska göra.

   Jag visade verser där det står att vi ska döma, men att vi ska döma rättfärdigt.

   <<Man kan också ha själslig sjukdom och trauma bakom ett missbruk,
   att se ner på en människa som är svag.

   Det är mycket möjligt och förklarar ofta varför människor lever i homosexualitet, och lever under speldjävulen, men det är inga ursäkter för synd. Allt ont måste bort.

   <<det gjorde översteprästerna de var experter på lagen men följde inte lagens mening och lyfte inte ett finger för att hjälpa dem.

   Fariséernas problem var att de lydde lagen (den moraliska delen) för lite. Inte att de lydde den för mycket. Jesus säger att vi måste överträffa fariséerna för att bli frälsta.

   <<vad sa jesus till dem?

   Att de var hycklare. Det kan vi inte vara om vi vill komma in i Guds rike.

   Like

 5. det står inte i bibeln någonstans att petrus förlorade sin frälsning när han förnekade/felade gud,

  Det är väl bevis om något att vi lever på guds nåd och om våran svaghet.

  Varför skulle petrus felsteg vara ok men inte någon annans?

  Åter igen guds nåd är vår frälsning inte våran moraliska perfektion.

  Like

  • Petrus felsteg är INTE ok, vilket betyder att det inte är ok för oss heller. Jag skrev förresten en ny bloggartikel om Petrus vilket visar att han verkligen förlorade sin frälsning tills han omvände sig.

   Jag visade också att Guds nåd innebär att vi kan säga nej till synd redan idag. Guds bud är inte tunga. Vi kan inte tjäna två herrar. Ingenting oheligt ska komma in i Guds rike. Vilka blir frälsta? De som tror på Jesus och inget mer? Nej, de som lyder honom – se Hebr. 5:9.

   Like

 6. Vad vet du om alkoholistens kamp?
  vet du vad han har i sitt hjärta?
  Om man strävar ärligt inför gud så gör man det punk slut.

  Jesus har kommit för de svaga inte de starka,
  Du förutsätter att alkoholisten ljuger något du inte har en aning om. bara gud vet det.

  Like

  • <<Vad vet du om alkoholistens kamp?
   vet du vad han har i sitt hjärta?

   Vi kan inte ursäkta vår synd med att vi har en kamp. Då skulle vi även kunna ursäkta otrohet i äktenskapet med att vi dessvärre lever i en "kamp", men jag tror ingen maka/make skulle acceptera en sådan ursäkt.

   <<Jesus har kommit för de svaga inte de starka,

   Ja men han kom inte så att vi skulle kunna få en License to sin 🙂

   <<Du förutsätter att alkoholisten ljuger något du inte har en aning om. bara gud vet det.

   Lever en människa på ett sådant sätt att han/hon dricker sig berusade då och då, så är den personen inte frälst. Vi kan inte tjäna två herrar.

   Like

 7. Du vet fortfarande inte vad som finns i din nästas hjärta,men självklart uppenbar synd som du ser kan du säga saker om.

  som jag sa tidigare vi är fortfarande inte perfekta man kan ha en perfekt moral vilja det bästa men det betyder inte att du klarar vad som helst.

  Man kan säga en massa saker men att verkligen att alltid klara av det är en annan sak.

  Man skall följa guds bud självklart.

  Har man syndat så får man ångra och bekänna detta och om någon gör fel så skall vi säga till och hjälpa dem rätt.

  Om jag har förstått dig rätt så är du fullkomlig i din moral och i ditt handlande i alla lägen.
  Om så är fallet är du den förste människan som klarar detta förutom jesus.

  Petrus förnekade jesus 3ggr han lovade och bedyrade och sa aldrig ska jag förneka dig
  och han trodde själv på det men sedan kom provet och han misslyckades.

  Varför misslyckades han ville han verkligen förneka och ljuga?
  Nej men han var rädd och mänskligt svag därför misslyckades han.

  Jesus visste detta skulle ske fördömde han petrus för detta? nej det gjorde han inte
  han bad för honom att han skulle få lindring i sin skuld efter det skett.

  Samma prövning kan vi få gå igenom och jag tror inte jag är bättre än petrus.

  Sträva alltid efter att göra guds vilja då uppfyller du kristi lag och gud ser in i hjärtat om jag verkligen strävar efter det eller ej.

  Jesus visste att petrus menade vad han sa men också att han inte skulle klara provet.

  Där är jesus ensam endast han kan klara alla test.

  Like

  • <<Du vet fortfarande inte vad som finns i din nästas hjärta,men självklart uppenbar synd som du ser kan du säga saker om.

   Det är sant att vi inte ska döma det vi inte uppenbart kan se. Vissa saker kan vi dock se. Lever en person i synd och/eller inte bär god frukt så är den människan inte på väg till himlen.

   <<som jag sa tidigare vi är fortfarande inte perfekta man kan ha en perfekt moral vilja det bästa men det betyder inte att du klarar vad som helst.

   Vi kan vara "fullkomliga" (perfect KJV). Inte fysiskt perfekta men moraliskt perfekta. Jesus är den som bad oss vara det.

   <<Om jag har förstått dig rätt så är du fullkomlig i din moral och i ditt handlande i alla lägen.
   Om så är fallet är du den förste människan som klarar detta förutom jesus.

   Nej, jag har sagt att vi alla har valt att synda, och det inkluderar mig. Jag säger också att varje gång vi väljer att synda så har vi valet att inte synda, och jag säger också att om vi kan välja att avhålla oss från synd i veckor och månader så kan vi också göra det i år.

   <<Petrus förnekade jesus 3ggr han lovade och bedyrade och sa aldrig ska jag förneka dig
   och han trodde själv på det men sedan kom provet och han misslyckades.

   Exakt, och såvida Jesus inte är en lögnare så förlorade Petrus sin frälsning pga det han gjorde. Jesus var tydlig med att om vi förnekar honom så förnekar han oss. Petrus omvände sig dock.

   <<Varför misslyckades han ville han verkligen förneka och ljuga?
   Nej men han var rädd och mänskligt svag därför misslyckades han.

   Petrus syndade. Eget val.

   <<Jesus visste detta skulle ske fördömde han petrus för detta? nej det gjorde han inte

   Jesus fördömde honom helt klart. Petrus omvände sig sedan.

   <<Samma prövning kan vi få gå igenom och jag tror inte jag är bättre än petrus.

   Liksom Petrus förlorade sin frälsning så kan vi också förlora vår frälsning.

   <<Sträva alltid efter att göra guds vilja då uppfyller du kristi lag och gud ser in i hjärtat om jag verkligen strävar efter det eller ej.

   "Sträva" efter att göra Guds vilja är inte en bra bild eftersom även en alkoholist kan skåla och säga att han strävar efter att lyda Gud. Det räddar honom inte om han lever i synd.

   <<Jesus visste att petrus menade vad han sa men också att han inte skulle klara provet.

   Jag tror Jesus visste hur Petrus skulle agera också, men det betyder inte att han inte skulle förlora sin frälsning.

   Like

 8. Jag säger bara det är gud som dömer inte vi
  du vet inte vad som finns i din nästas hjärta endast gud vet det.

  Like

  • Vi är tillsagda att vi ska utföra rätt domar – alltså att inte döma efter skenet. Vi kan däremot känna en person efter frukten. Om vi ser en broder eller syster som lever i synd bör vi i kärlek upplysa personen om synden. En broder (kristen) som lever i synd är på väg mot en andlig DÖD, om vi inte hjälper till och omvänder honom :

   Jakob 5:19 Mina BRÖDER om någon bland EDER har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom 20 så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från DÖDEN och överskyler en myckenhet av synder.

   Like

 9. Gud vet vad som är i hjärtat på var och en livet är en gåva,
  Att predika dom över folk samt sätta ett krav som de inte kan leva upp till har inte varit guds avsikt han älskar oss mer än så.

  Den ton som du tycks måla upp här om gud stämmer inte med nåd och frälsning utan mer om dom och straff och hot
  Gud är kärleken

  Lärjungen frågade jesus hur många gånger ska jag förlåta min broder 7 ggr?
  Jesus sade 77ggr.
  Med andra ord hur många gånger som helst

  döm inte frikänn så skall du bli frikännd.

  Synden är besegrad igenom jesus får vi evigt liv.
  jag kan aldrig förtjäna min frälsning den har jag fått av kärlek från gud fader.

  Like

  • <<Att predika dom över folk samt sätta ett krav som de inte kan leva upp till har inte varit guds avsikt han älskar oss mer än så.

   Vi kan leva upp till kraven. Vi kan leva utan att vara olydiga mot Gud. Vi måste inte bryta mot de tio budorden:

   1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

   <<Den ton som du tycks måla upp här om gud stämmer inte med nåd och frälsning utan mer om dom och straff och hot
   Gud är kärleken

   Vad betyder nåd?:

   Titus 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12. Den lär oss att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

   Ja Gud är kärleken, men han älskar oss inte på så sätt att han ser mellan fingrarna på om vi syndar eller ej. Jesus dog inte för att vi nu ska kunna synda i fred, utan vi kan med den helige andes hjälp leva heligt. Vi kan inte tjäna två herrar.

   <<Lärjungen frågade jesus hur många gånger ska jag förlåta min broder 7 ggr?
   Jesus sade 77ggr.

   Absolut, men då gäller det att vi av hjärtat ber m förlåtelse och omvänder oss. Om vi fortsätter att synda så har vi inte ångrat oss.

   <<döm inte frikänn så skall du bli frikännd.

   Joh. 7:24 Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom.»

   <<Synden är besegrad igenom jesus får vi evigt liv.

   Vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi synden är vi slavar under synden.

   <<jag kan aldrig förtjäna min frälsning den har jag fått av kärlek från gud fader.

   Vi kan inte förtjäna vår frälsning, och frälsningen är en gåva, men det finns villkor för att kvalificera sig. Omvändelse och tro.

   Like

 10. Självklart måste man omvända sig det jag har sagt handlar ju om insikt om sin synd ,komma till gud med den och bekänna och börja om med nya friska tag.

  Förlåt mig för mina synder så som ock jag förlåta dem som är mig skyldiga äro.
  Tro och bekännelse är omvändelse och en önskan om relation med gud.

  Vad mer begär gud av oss än att vi gör vårat bästa.

  Min svaghet har också visat mitt behov av gud.

  Like

  • Många kristna tror att omvändelse är liktydigt med att förlåta och bekänna, men det handlar om mer än så. Om vi syndar, bekänner, syndar, bekänner osv så har vi inte i sanning omvänt oss. Omvändelse är att hissa vit flagg och verkligen ångra sig och inte vilja göra om synden igen. Det krävs inte att du skriver på ett kontrakt att aldrig mer göra om synden, men detta ska åtminstone vara avsikten. Gud kan vi inte lura, och om vi regelbundet repeterar synden så ser han att vi inte alls ångrar oss eller omvänt oss. Jag är bara rädd att människor tror att de kan ha både sin synd och sin frälsning också “för att Gud är så snäll och nådefull”. Syndare kommer inte in i hans rike. Jesus bad oss att hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda, och detta för att vi inte skulle hamna i helvetet. Ord och inga visor.

   Like

  • 1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

   Like

 11. Ok bra att du verkar nu lite förstå.
  Men som du kanske vet är känslor starkare än förståndet, ju starkare känsla ju svårare blir det.
  Och vi är begränsade så tack jesus för nåden och blodet som renar oss från synd ,så jag kan komma till dig som jag är och få förståelse och förlåtelse.

  Varjde dag lär jag mig mer om mig själv och andra och vet när någon annan gör fel så förstår jag han/henne och kan känna empati för jag har fått empati från jesus och andra goda människor,

  Och vet att också jag har fel och brister.
  i min svaghet finner jag också en styrka empati och förståelse för andra.

  Jag hoppas att jag nu har blivit rätt tolkad,

  Like

  • Jag tycker du skriver mycket som är förnuftigt, och det är bra att du känner empati och förståelse vad gäller andra som felar. Jag håller med om mycket, men jag tror att du liksom jag bivit påverkad av den Luterska andan i Sverige (och i många länder) som innehåller en del gnostiska inslag. Jag har trott på felaktigheter mestadelen av mitt liv. Exempelvis var det ingen av de gamla kyrkofäderna före Augustinus som lärde ut att människan är född med en syndfull natur, men gnostikerna lärde ut detta. Augustinus tog med sig denna lära till kyrkan och både Kalvin och Luther tog till sig läran och fortsatte lura världen.

   Jag har dedikerat min hemsida till att försöka exponera de gnostiska inslagen. Satan har bara ett mål i sikte och det är att försöka få människor att SYNDA. Han vet myckiet väl att inga syndare kommer in Guds rike. Han försöker få människor att tro att:

   vi måste synda tills vi dör och vi kan aldrig sluta förrän vi får nya odödliga kroppar
   en gång frälst alltid frälst
   Jesus har tagit vår synd på sig och vi har fått hans rättfärdighet så när Gud ser på oss så kan han inte se vår synd utan endast Jesu blod
   Vi är födda med en syndfull natur som gör att vi syndar, och det kan vi inte hjälpa
   Guds nåd täcker alltid upp för vår synd
   inte ens Paulus kunde sluta synda, så hur skulle då jag kunna?
   ingen är perfekt

   Ja vi kan komma till Jesus som vi är, men vi får inte förlåtelse såvida vi inte omvänder oss.

   Like

 12. Med den måttstock jag mäter andra skall också jag bli uppmätt med.
  Det finns synd som är verkligen vald men det finns synd som beror på din otillräcklihet,
  Kanske även du kommer att prövas på ett sådant sätt så att du förstår vad jag menar.

  Tex om någon gör dig väldigt arg och i din vrede råkar du säga elaka saker det behöver inte betyda att :”nu väljer jag att vara elak här ” utan det bara händer därför att du var arg.

  Like

  • <<Det finns synd som är verkligen vald men det finns synd som beror på din otillräcklihet,

   Att synda är att bryta mot den moraliska lagen och jag kan inte se att det är något bud som vi inte kan hålla.

   <<Tex om någon gör dig väldigt arg och i din vrede råkar du säga elaka saker det behöver inte betyda att :”nu väljer jag att vara elak här ” utan det bara händer därför att du var arg.

   Jag förstår vad du menar, men detta behöver inte inträffa en kristen. Att vara arg är ingen synd (vilket du inte påstår) men vi kan definitivt undvika att synda trots att vi är arga. Vi kan välja att inte häva ur oss sådant vi ångrar.

   Ef. 4:26»Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,

   Like

 13. Vadå ha vår synd?
  vi är ännu inte fullkomnade då kan vi inte vara fullkomnade,
  vi ska göra vårat bästa jag pratar om otillräcklighet svagehet brister de har vi fortfarande kvar.
  du pratar som om vi kan vara perfekta av egen kraft och vilja ?
  jag menar aldra ödmjukast att jag vill vara perfekt men om jag påstår att jag kan vara felfri redan nu då har jag redan blivit fullkomlig .
  Genom jesus har jag detta och inte genom egen prestation och kraft.
  i mig själv är jag inget alls.
  i fullkomnandet blir jag färdig och ja jag menar i min kropp är jag svag som alla människor är.
  Menar du att du nu är totalt felfri?
  Jag är inte felfri och inbillar mig inget annat
  jag är som ett barn som lär mig att gå men jag kommer att ramla ibland igenom livet.

  Jag menar inte att försvara synden men jag är otillräklig och ofullkomlig jag föröker alltid att göra rätt men ibland blir det fel.

  Fantastisk att det del av oss kan vara felfria redan nu och aldrig göra fel igen.

  Like

  • Hej Anders!

   <<Vadå ha vår synd?
   vi är ännu inte fullkomnade då kan vi inte vara fullkomnade,

   Vi har inte fått våra nya odödliga kroppar, och vi är verkligen inte fysiskt fullkomliga på jorden, men vi kan leva moraliskt fullkomligt.

   <<vi ska göra vårat bästa jag pratar om otillräcklighet svagehet brister de har vi fortfarande kvar.

   Vilka synder kan vi inte upphöra med? Kan vi inte vara trogna Jesus förrän vi kommer till hans rike?

   <<du pratar som om vi kan vara perfekta av egen kraft och vilja ?

   Vi kan endast bli renade i Jesu blod, men vi är tillsagda att hålla oss till Jesus och då är vi lovade att vi inte syndar. Den heliga ande vill hjälpa oss, men frågan är om vi är villiga att ge upp vår synd? Detta hänger på oss och Gud slutar inte synda åt oss.

   <<jag menar aldra ödmjukast att jag vill vara perfekt men om jag påstår att jag kan vara felfri redan nu då har jag redan blivit fullkomlig .

   Jag tror du missförstått vad Bibeln säger om fullkomlighet. Vi kan inte vara fysiskt och komplett fullkomliga förrän vi är i Guds rike, men vi kan leva moraliskt fullkomligt på jorden idag. Läs gärna min artikel om Fullkomlighet under Övriga artiklar.

   <<Menar du att du nu är totalt felfri?

   När vi har omvänt oss så ser Gud på oss som om vi aldrig syndat. Syndar vi igen så ser Gud vår synd och vi är inte fullkomliga och rena längre. Vi är endast rättfärdiga om vi lever rättfärdigt. Detta gäller mig och alla andra.

   <<Jag är inte felfri och inbillar mig inget annat

   Jag hoppas du menar att du lever i en skör och bräcklig mänsklig kropp som alla andra, men om du menar att du fortfarande har synd i ditt liv så måste du omvända dig. Ingenting oheligt ska komma in i Guds rike. Synd separerar oss alltid från Gud och om vi inte kan ta vårt kors på oss varje dag så kan vi inte vara Jesu lärljungar.

   <<jag är som ett barn som lär mig att gå men jag kommer att ramla ibland igenom livet.

   Barn som ramlar gör det utan de har något val. Synd däremot handlar om val, och vi syndar inte av misstag.

   <<Fantastisk att det del av oss kan vara felfria redan nu och aldrig göra fel igen.

   Alla kan välja att synda. Även kristna. Vad jag säger är att varje gång vi väljer att synda har vi valet att inte synda. Om vi kan avhålla oss från synd i dagar och veckor, varför då inte år?

   John 14:21Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom. 22.Judas, inte Iskariot, sade då till honom: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

   Like

 14. Jag vill tillägga att jag försvarar inte på något sätt att man ska synda men vet att vara perfekt är omöjligt så länge vi är ofullkomliga,

  det är först när vi har blivit pånytt födda i en härlighets kropp detta är möjligt DÅ kan vi vara fullkomliga som vår himmelske fader.

  Därför finns nåden men i denna svaghet vi har, så lär vi oss ödmjukhet,

  bara genom att ha förlorat härligheten från gud som vi kan bli fullkomnade.

  Annars kunde vi begå samma synd som lucifer gjorde men det kan vi inte för vi har alla misslyckats med att vara perfekta.

  NU kan ingen göra anspråk på att vara likställd med gud.
  Därför kan nu gud skapa sin avbild utan att avbilden kan göra anspråk på guds tron.
  Gud säger min är härligheten och ingen annans.
  Men igenom jesus för vi del av guds härlighet.

  Like

  • <<Jag vill tillägga att jag försvarar inte på något sätt att man ska synda men vet att vara perfekt är omöjligt så länge vi är ofullkomliga,

   Men vi är tilllsagda att vara fullkomliga vilket visar att vi kan.

   <<det är först när vi har blivit pånytt födda i en härlighets kropp detta är möjligt DÅ kan vi vara fullkomliga som vår himmelske fader.

   Jag hoppas du inte menar när vi fått nya kroppar i Guds rike, för då säger du att vi måste fortsätta att synda ända tills vi dör. Då är frågan varför Jesus, Paulus, Johannes, etc alla säger att vi ska sluta synda.

   1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja

   1 John 5:3. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är INTE tunga.

   <<Därför finns nåden men i denna svaghet vi har, så lär vi oss ödmjukhet,

   Jag tycker återigen det känns som du anser att vi kan ha både vår synd och vår frälsning samtidigt eftersom vi alltid har vårt License to sin i form av nåden. Men enligt Titus 2 så lär oss nåden att säga nej till synd redan i detta rike.

   Like

 15. jesus var utan synd avlad av den helige ande han hade alltså ingen inre konflikt med sig själv som vi.

  vi har den så kallade arvsynden ett köttsligt begär ,detta hade inte jesus han var perfect från början med det är inte vi.

  han var också gud det är inte vi,
  han tog våran arvsynd och brister och gav oss sitt gudomliga arv.

  det är när vi fullkomnas vi blir verkligen syndfria men innan dess är vi i nåden och kan inte vara felfria även om vi vill det.

  Like

  • Hej där Anders!
   Tack för ditt inlägg. Bibeln lär inte att vi har någon “inre konflikt” direkt vid födseln, såsom arvsynden. OM vi hade varit födda med ett sådant handikapp så hade Jesus haft enorma fördelar över oss men sanningen är att han inte hade det. Jesus hade samma sorts kött som vi, men ändå valde han att leva syndfritt för vår skull. Så mycket älskade han oss! Dessutom hade vi haft perfekta ursäkter för vår synd om vi varit födda med en arvsynd mot vår vilja.
   Inte heller så lär Bibeln att Jesus tog vår arvsynd och gav oss sin rättfärdighet som så ofta predikas i kyrkorna. Jag skriver en hel del om den falska läran på min hemsida http://www.dividingword.net/Swedish.
   Slutligen så lär inte Bibeln att vi aldrig kan leva syndfritt. Ja, alla har valt att synda men ingenting säger att vi måste fortsätta att göra sådana val.
   GVD!

   Like

   • Ok så du säger att vi kan vara perfekta om vi bara vill?
    Så om vi vill kan vi vara fullkomliga?
    Nej så är det inte vi syndar därför att vi förmår inte att vara syndfria även om vi ville,

    visst synden kan vara vald av oss men den kan också hända på grund av våran ofullkomlighet mänskliga svaghet om det inte vore så så skulle inte jesus behövt dö på korset.
    Änglar har också syndat men de lever efter en hårdare lag än vi därför de har inte den svaghet vi har därför finns ingen frälsning för en fallen ängel heller.

    Gud ger oss en så stor nåd för att han älskar oss ja men en extra stor nåd får vi för att vi förmår inte bättre.

    Jesus sa vid ett tillfälle, förlåt dem för de vet inte vad de gör.

    Jesu blod är gudomligt som du kanske vet så kommer våran blodgrupp från fadern i jesus fall gud själv.

    Jag menar att jesus var en felfri människa untan brist och fel och var gud i mänsklig skepnad.

    Vi har inte den andliga perfektion jesus är men i genom hans offer och död är den oss given.

    Jag vill också säga angånde jesus härlighets kropp att den är inte bara en andlig kropp som du vet fick Tomas tvivlaren peta i jesus spikhål i handen och såret i buken.
    Om jesus kropp var av enbart ande så skulle inte detta vara möjligt.
    Genom jesus blev guds ord kött och guds ord är liv köttet är i geom jesus fullkomnat och nytt.

    Gud har också sagt se jag skall skapa en ny himmel och en ny jord dör ingen synd har funnits eller kommer att finnas.
    Så det förefaller som jesus efter uppståndelsen har fullkomnat kött med ande,
    Gud och människa blir ett.
    Han i oss vi i honom.

    Like

   • <<Ok så du säger att vi kan vara perfekta om vi bara vill?
    Så om vi vill kan vi vara fullkomliga?

    Ja, Jesus sade: Matt 5:48 Var därför fullkomliga (perfect KJV), såsom er himmelske Fader är fullkomlig.

    <<Nej så är det inte vi syndar därför att vi förmår inte att vara syndfria även om vi ville,

    Bibeln lär inte att vi måste synda tills Döden kommer och räddar oss. Vi kan läsa att Guds bud inte är tunga, och Jesus säger "Synda inte mer"

    <<visst synden kan vara vald av oss men den kan också hända på grund av våran ofullkomlighet mänskliga svaghet om det inte vore så så skulle inte jesus behövt dö på korset.

    Jesus dog på korset för att vi valt att synda.

    <<Änglar har också syndat men de lever efter en hårdare lag än vi därför de har inte den svaghet vi har därför finns ingen frälsning för en fallen ängel heller.

    Även Adam och Eva var precis som änglarna skapta "mycket goda" och utan någon arvsynd. Det visar att det inte är arvsynden som får oss att synda, utan våra egna val.

    <<Gud ger oss en så stor nåd för att han älskar oss ja men en extra stor nåd får vi för att vi förmår inte bättre.

    Jesus dog inte på korset för att vi ska kunna få en license to sin. Synd separerar oss alltid från Gud och vi kan inte ha vår synd och vår frälsning samtidigt.

    <<Jesus sa vid ett tillfälle, förlåt dem för de vet inte vad de gör.

    Ja, även vi måste vara villiga att förlåta. Det betyder inte att de vi ber för automatiskt blir förlåtna. Bibeln lär att vi endast blir förlåtna om vi bekänner vår synd och omvänder oss och det gäller även de soldater som hängde upp Jesus på ett kors.

    Sen skrev du mycket bra saker i slutet av ditt inlägg 🙂 Amen och GVD

    Like

   • Ok jag menade inte att man ska synda på nåden gud vet vad vårat hjärta säger det är skillnad på att “aktivt” synda och av mänsklig svaghet synda.
    Som paulus untryckte det “det jag vill göra det gör jag inte,men det jag inte vill göra det gör jag” han sägar att det är en “arvsynd i kroppen”
    Och adam och eva fick barn först efter syndafallet
    så deras synd gick vidare i barnen att åldras och dö etc.

    Like

   • <<Ok jag menade inte att man ska synda på nåden gud vet vad vårat hjärta säger det är skillnad på att ”aktivt” synda och av mänsklig svaghet synda.

    Vad är det för skillnad? Kan vi inte när som helst skylla på "vår mänskliga svaghet" (arvsynden) om vi syndar? Jag tror inte vi har en arvsynd.

    <<Som paulus untryckte det ”det jag vill göra det gör jag inte,men det jag inte vill göra det gör jag” han sägar att det är en ”arvsynd i kroppen”

    Läs gärna min artikel om Paulus på min hemsida. Paululs talade i presens om den "naturliga" människan, en sådan som han en gång varit. Själv kallade sig Paulus efter sin omvändelse som helig, rättfärdig och FULLKOMLIG. Han sa "Vakna upp till heighet och SYNDA INTE". Paulus säger inte att det finns en arvsynd i kroppen, men han säger att vi måste välja mellan att lyda köttet eller anden. Jesus hade samma sorts kött som vi, men syndade inte.

    <<Och adam och eva fick barn först efter syndafallet
    så deras synd gick vidare i barnen att åldras och dö etc.

    Adam och Eva syndade trots att de inte hade en syndfull natur. Deras efterlevande föddes in i en förbannad värld, men ingenstans står det att de ärvt Adams synd. Att synda är ett val man gör, och ingenting man kan ärva.

    Like

 16. Annika!

  Du skriver: Gör vi inte rätt så är vi inte Guds barn. Villkoret är alltså att vi är lydiga.

  – Frågan blir då, vad är rätt?

  De tio buden, tja de är väl inte det största problemet.

  Vad är lydnad? Om det räcker med de tio buden, så är ju lydnadsproblemet avklarat, eller hur? Och det borde ju räcka enligt skriften, den som älskar mig, han håller mina bud.( de tio buden)

  Den enda som visat vad sann lydnad är, det är Jesus och ingenstans står det om hans exeptionella lag/bud lydnad.
  Nej det står något helt annat, han var fadern lydig i allt han visade, eller sade.
  Alltså var det inte de tio buden som var det viktiga för Jesus, utan att vara fadern lydig i allt.

  Kan vi vandra i samma lydnad, nej det tror jag inte, vi har vårt kött och våra obrutna inre drivkrafter som gör att vi ibland inte lyder.
  Men även att vi inte alltid hör, eller förstår vad han vill, vilket gör att det ibland blir fel.

  Om vi då missar, eller ibland struntar i vad Gud säger, är vi då inte Guds barn längre?

  Nej det tror jag inte, eftersom vi är på en vandring där Gud fostrar oss och våra felsteg lär oss något, de gör ofta ont, leder till en bedrövelse som leder till bättring.

  Om vi inte vågar trotsa Gud och hans vilja, då är vi inte längre människor, utan robotar som skall ha en blind lydnad och den Gudagivna fria viljan är utraderad.

  Min dotter blir inte utkastad och raderad ur min familj för att hon är olydig, nej min kärlek till henne kommer att älska henne ändå och den kärleken kommer att föra henne rätt till slut!

  Bb

  Like

  • Hej!
   <<Alltså var det inte de tio buden som var det viktiga för Jesus, utan att vara fadern lydig i allt.

   Vad är skillnaden?

   <<Kan vi vandra i samma lydnad, nej det tror jag inte, vi har vårt kött och våra obrutna inre drivkrafter som gör att vi ibland inte lyder.

   Jesus hade samma kött som vi men valde att inte synda. Även vi kan lyda Gud men har valt att inte alltid göra det.

   <<Om vi då missar, eller ibland struntar i vad Gud säger, är vi då inte Guds barn längre?

   Att strunta i att lyda Gud är en synd. Vägrar vi att inte lyda Gud är vi syndare och separerade från honom. Vi kan inte lyda två gudar.

   <<Nej det tror jag inte, eftersom vi är på en vandring där Gud fostrar oss och våra felsteg lär oss något, de gör ofta ont, leder till en bedrövelse som leder till bättring.

   Det är aldrig Guds vilja att vi gör fel som att synda. Göra misstag är en sak, och att vara omedveten om något, men synd är att bryta Guds bud och vårt samvete talar om sanningen.
   <<Om vi inte vågar trotsa Gud och hans vilja, då är vi inte längre människor, utan robotar som skall ha en blind lydnad och den Gudagivna fria viljan är utraderad.

   Amen, vår fria vilja gör så att vi alltid har valet att lyda eller inte lyda. Vi är inte robotar. Men väljer vi att inte lyda och fortsätter att ha rebelliska hjärtan, då är vi inte Guds barn.

   <<Min dotter blir inte utkastad och raderad ur min familj för att hon är olydig, nej min kärlek till henne kommer att älska henne ändå och den kärleken kommer att föra henne rätt till slut!

   Jag kan mycket väl tänka mig att radera mina barn ur arvet om de växer upp och inte vill ha något mer med mig att göra. Fadern till den förlorade sonen kallade sin son för "död och förlorad" och då är man inte frälst.

   GVD!

   Jesus hade samma kött som vi. Han kunde. Vi kan också men har valt att inte alltid lyda Gud.

   Like

 17. Annika!

  Så fort människan kommer in i bilden så blir det fel, allt handlar om ett Guds verk i människan.

  Vi älskar, pga att vi först blivit älskade, denna kärlek för oss till lydnad.

  Om kravet hade varit att älska Gud först för att bli älskade tillbaka, ja då blir det en form av blidkande.

  Eller om Gud kräver ex lydnad först för att få nåd och kärlek.

  Nej så funkar det inte, Guds kärlek är vilkorslös på´det sättet, att den gamle människan inte kan göra något för att behaga Gud, därför föder han henne på nytt, formar och fostrar henne och för henne in i sann tro och lydnad!

  Allt är ett Guds verk!

  Bb

  Like

  • Hej Björn

   Jag tror inte heller att vi älskade Gud först, utan som Bibeln säger; att han älskade oss först. Han dog ju medan vi ännu var syndare. Däremot tror jag att Gud kräver lydnad av oss för att få nåd.

   Gör vi inte rätt så är vi inte Guds barn. Villkoret är alltså att vi är lydiga.

   10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte GÖR rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

   1 Pet. 4:18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, hur blir det då för den ogudaktige och syndaren?

   1 Cor 6:9. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Låt inte lura er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. ller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

   Om vi inte omvänder oss och lever i lydnad är vi inte förlåtna.

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s