Tag Archive | evangelist

Contacted by “Evangelist so-and-so” from India or Pakistan?

 

church 4India and Pakistan replete with evangelists and orphanages?

If you are a Christian who is sometimes engaged in social networks such as Christian forums, chat rooms, blogs, Facebook groups, etc, then you might have been contacted by individuals from India or Pakistan who commonly, but not always, have user names starting with “Evangelist” or “Pastor” and who claim to be involved with Christian missions and/or running an orphanage. Considering the amount of times I have been contacted in this way throughout the years, you would think there is a church or orphanage in every street corner in India/Pakistan.

I am not suggesting that all such contacts are fake, but I would advise people to not give financial aid to strangers they meet online (particularly if they are from India/Pakistan – where soliciting seems to be a common problem), and I would advise people from India and Pakistan to not contact strangers in this way since it might give all Christians from India and Pakistan an unwarranted bad name. There are of course sincere Christians from India and Pakistan who are engaged in the very work they claim to be, but since you cannot expect people to know this with certainty it is much better for them to give money to charities that they know and can trust. The best way to help financially is to do so through people who you know personally, or through churches or organizations that you really have confidence in.

The conversations with such Indians/Pakistanis that contact you online always tend to be the same, and they go through the same phases. (I am not suggesting all such individuals have the same interior motives as I describe here below.)

  1. First they make sure I am a Christian – something they probably know in advance since they chose to be contact me in the first place. Christians are supposed to be kind and giving…They might ask you what church you attend, to make sure you are an active Christian.
  2. After the first greetings, they usually start off asking “What do you do”? This gives me the feeling they want to know if I work, and if there is a chance I even earn a lot of money which I perhaps could spare. If there is such a possibility, it might be worth while chatting with me and becoming friends with me.
  3. They explain they are involved with missionary work and/or run an orphanage. They sometimes ask you if you want to see some photos which they are happy to send to you.
  4. They ask for prayers for their Christian work, due to the many needs.
  5. They express themselves with Christian phrases, they praise God, they repeatedly call you sister (or brother where applicable).
  6. They show an overwhelming interest in your country and in your Church.
  7. They proceed to invite you to India/Pakistan to evangelize, without even knowing anything about you – apart from your claim that you are a Christian. I wonder to myself how they know I am a good preacher and how they can be certain of that I do not teach heresies? When I tell them that I am sure they can spread the gospel in India/Pakistan just as well as I can, they still insist I should come. I explain that I would love to visit their country, but if the idea is that I should pay for costly travels to India/Pakistan surely the money could be spent more wisely on more important things? If I go to India/Pakistan to preach, then someone must translate to their language, so why not preach in the correct language to start with without my participation?
  8. They might even suggest they need evangelists from abroad due to the difficulties they have in their area to arrange Christian meetings considering much persecution, etc. But do they think a random Christian Swedish woman they meet online will sort it out much better? They might have heard about large Christian organizations that have arranged large meetings also in their countries, but what are the chances that I am involved in such ministries? Would it not be better to use google and contact such ministries directly?
  9. If the conversation lasts long enough, they might even more openly ask for money. You might suggest sending them Bibles, but remember that they would prefer money so that they can buy Bibles in their own languages. (With other words – it is more safe to not send any money.)

Again, I know there are well-meaning Christians from India and Pakistan who are not fake at all (some I have spoken with even know the names of some Swedish evangelists) but I still wish they would use another approach online. Each time I get contacted by someone from India/Pakistan, I get a red warning sign from the very first Hello.

My advice is: Please do not ask for financial aid online, and please do not give financial aid online. There are better and safer ways to support Christian projects.

Do not encourage anyone to ask for financial help from people they meet online. If you give money to people who contact you online, this will encourage even more people to do so and naturally also people who are not engaged in any Christian activities at all.

A film with students mocking a preacher of God on college campus

Wow what patience Jesse Morell (the preacher) has! Students are shouting, showing filthy signs and purposely standing in his way on the sidewalk. A guy proudly starts ripping his motor cycle as soon as Jesse speaks.  If these individuals won’t repent, I fear for what is awaiting them on judgment day.

Matthew 5:10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

Proverbs 14:9 Fools make a mock at sin: but among the righteous there is favour.

Jude 1:18 How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.

TORBEN Søndergaard – en fantastisk och komplett predikant som greppat läget! Wow!

Jag vill här varmt rekommendera artiklar, böcker och videoklipp från den danska predikanten Torben Søndergaard. Jag är så tacksam över att jag råkade snubbla över ett tidningsurklipp om honom (ifrån den utsökta tidningen Inblick som en vän gav mig) så att jag nu kan ta del av hans visdom och uppmuntran till att vi faktiskt kan leva ett helig liv i total seger över synden! Med tanke på att det vanligtvis inte predikas särskilt mycket i våra kyrkor om syndens negativa påverkan på våra liv (själar) och om omvändelse, så är det så uppfriskande att Torben lägger stor vikt på just detta i det han säger och skriver. Jag bjuder på ett klipp här nedan som handlar om en nyomvänd dansk tjej som inser att hon kan vara Guds verktyg genom att hela människor i hans namn, men det finns flera videoklipp att beskåda från Torbens hemsida http://www.thelastreformation.com. Där hittar du även fler länkar till hans youtubesidor och du kan även läsa gratis böcker på engelska. Läs gärna hans bok “The sound doctrine” här, där han utnyttjar många sidor för att förklara det här med SYND, vilka konsekvenser det kan medföra för oss och hur vi kan komma undan dess klor. Engelskan kanske skulle kunna vara bättre  på sina håll, men vad gör det när det han SÄGER spelar roll? Han skriver direkt från hjärtat för att förmedla en viktig sanning som gäller alla kristna.

Som predikant tycker jag Torben är så nära komplett som man kan komma! Han håller sig till BIBELN (som förstås är grunden för alla predikanter) och återkommer gång på gång till centrala bibelverser som borde få oss att fundera på hur vi tillbringar våra liv. Han predikar inte bara om Guds kärlek och guld och gröna skogar, utan om VILLKORET för att få evigt liv vilket alltid handlar om OMVÄNDELSE och inte bara en tom tro. Egentligen är det så enkelt – älskar vi Jesus så kan vi med hjälp av den Heliga Ande lyda honom och utgå med seger vid varje tillfälle som Satan vill att vi ska välja en annan väg. En bra pastor är också ödmjuk, samt trycker på NÅDEGÅVORNA, och det gäller framför allt Torben som uppmuntrar till tungotal och som har helandets gåva. Han påminner oss ideligen om att helande inte endast kan uppbringas via händerna hos några få lyckligt lottade kristna, utan det är något som VÅRA händer kan utlösa om vi bara väljer att gå ut och lägga händerna på sjuka och be för dem i Jesu namn. Då är det GUD som helar (naturligtvis), med oss som lydiga verktyg. Det är verkligen uppmuntrande att se hur Torben visar hur okomplicerat det kristna livet egentligen skulle kunna vara. Vi kan studera på Bibelseminarier och vi kan läsa tjocka teologiska böcker, vilket inte är fel i sig (såvida vi inte går på fel sorts Bibelskolor och läser fel sorts teologiska böcker som snarare förgrumlar den kristna tron) men det som betyder något är hur vi applicerar det vi redan kan på det liv som vi lever här och nu. Självklart är det av största vikt att vi först begriper oss på evangeliets kärna själva om vi nu ska förmedla det vidare till andra, men det är viktigt att vi inte först tror att vi måste vara “perfekta” innan vi kan göra nytta och bli människofiskare.

Somliga (amerikanska) helandepredikanter är tyvärr sammankopplade med stora pampiga hus, lyxiga bilar och privata jets, vilket riskerar att fördunkla budskapet om Jesus, men Torben har en helt annan framtoning. Det kristna budskapet i all sin enkelhet framförd på ett ödmjukt sätt ute på gatorna och i församlingskök.

Hebr. 3:112 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.

Markus 16:17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor