Arkiv | 2014/08/26

Smittskyddsinstitutet och Uppsala universitet utgår från att riskfyllt beteende är normalt?

påseSmittskyddsinstitutet verkar uppmuntra tonåringar att fortsätta eller börja med riskfyllda beteenden, och väljer att inte varna

Min son började på Uppsala Universitet i går och på köksbordet hittade jag hans ”välkomstpåse” som han fått första dagen, och som innehöll lite smått och gått. Så fort jag såg den vita påsen tänkte jag genast

”Åj nej! Säg inte att den innehåller kondomer eller liknande! Det skulle vara så typiskt. All denna psykiska press på ungdomar att utöva sex…”

Och visst var det precis det som påsen innehöll. Ja inte ”kondomer” men ”liknande” (utöver vattenflaska, penna och andra neutrala saker).

Vad sägs om ett par cykelsadelskydd som gör reklam för just kondomer? ”Glöm inte skyddet, Kondoma mera”. För mig säger budskapet ungefär ”Vi uppmuntrar dig att använda kondomer, som ju hjälper dig att kunna fortsätta med riskfyllda och tillfälliga sexuella beteenden.”

Sanningen är ju den att man inte behöver kondom om man bestämt sig för att hålla sig till en och samma partner. Har man däremot inte bestämt sig för det så är förstås kondomanvändning en mycket god idé, och det kanske det som är den bilden som ska förmedlas och inte något som det finns anledning att ändra på? Kondom har ju uppfunnits, och då finns det ju inga frivilliga sexuella beteenden som är onormala? (Kanske med undantag av att spara sig till äktenskapet.)

Nu skriver jag inte hela den här artikeln pga den här välkomstpåsen, men det var den som inspirerade mig att en gång för alla uttrycka det jag känner om den svenska positionen i det här ämnet, och hur samhället hela tiden trycker på för att få tonåringar att praktisera sex – även riskfyllda varianter – vid tidig ålder, och att verkligen pränta in hur onormal man är om man inte har någon sexuell erfarenhet.  

Även en broschyr om sexuella smittbara sjukdomar från Smittskyddsinstitutet medföljde påsen och det är inte fel, men jag önskar att det någonstans i broschyren framkommit tydliga varningar och uppmuntran till säkrare sexuella beteenden. Inte uppmuntran till att fortsätta riskfyllda beteenden med hjälp av kondom. Detta borde framkomma:

  • Det finns sexuella beteenden som är så farliga att de utgör en riskgrupp, och dessa beteenden kan identifieras så att vi kan veta hur vi kan undvika dem. Riskfyllda beteenden kan leda till allvarliga könssjukdomar, och man kan t o m få AIDS och riskera att man får ett kraftigt förkortat liv här på jorden. Detta framgår också i broschyren, men sådana beteenden borde det därför VARNAS för och absolut inte normalisera dem genom att ge budskapet att allt är grönt bara du bara använder kondom. Visserligen förklarade broschyren också hur smitta går till, och av den informationen kan man då själv lista ut att exempelvis analsex innebär en hög risk, men lösningen på problemet är enligt broschyren vare sig att undvika sådant sex, eller att vara trogen en person, eller att ha färre sexuella partners utan just KONDOM. Aldrig någon uppmuntran att leva ett annat sorts liv då man slipper att leva med sådana risker. Inom sjukvården får man lära sig hur farligt det är att slemhinnor kommer i kontakt med avföring och bakterier, och att då med flit engagera sig i sex som innehåller just detta är att leka med döden och borde visa att ett sådant beteende är 100% onormalt och något som våra kroppar inte är skapta för. Avföring räknas som bakteriefylld smuts och något som absolut inte borde få kontakt med andra människors slemhinnor.
  • Det är alldeles sant att ett enda sexuellt möte kan orsaka en smitta (det räcker ju exempelvis med ett sexuellt möte med en HIV-smittad person), men broschyren borde tydligt ha framfört budskapet att risken för smitta reduceras ENORMT ju färre partners man har, och framför allt om man endast har en enda partner som man dessutom lärt känna mycket väl innan och därför känner hans/hennes bakgrund. Men eftersom broschyren nöjer sig med att berätta att man kan bli smittad vare sig man har en eller flera partners, så blir budskapet att antalet inte gör någon skillnad.
  • Enligt statistiken är det mindre riskfyllt att röka än att leva ett liv med sexuella riskbeteenden. Det är även riskfyllt att köra street race, använda droger, skära sig med rakblad, prova bullimi, etc. Inte skulle väl ett Universitet ge ut broschyrer där de tipsar unga tjejer hur de ska gå tillväga för att bäst utföra sin bullimi det säkraste och bekvämaste sättet utan att ta för mycket skada? Visst skulle väl ett Universitet uppmuntra sådana tjejer att UPPHÖRA med ett sådant beteende? Inte ger väl Universitet dessa tjejer hjälpmedel för att fortsätta, och genom att ge budskapet att ett sådant beteende är normalt och ingenting som man nödvändigtvis borde upphöra med?

Dr Jerry Bergman skriver i en artikel om säkert sex respektive riskfylld sex pga avföring som kommer i kontakt med slemhinnor (vanligast bland homosexuella):

”From a medical standpoint, they are fraught with health dangers, including infections, bleeding and disease transmission problems. While promiscuity among heterosexuals also carries many dangers, they are generally far less than sodomy, and infections from sexual relations are actually relatively rare in monogamous couples who practice appropriate hygiene. A major reason this is true is that numerous genital secretions produce high levels of germicides which minimize enormously the chances of infection from heterosexual relations. On the other hand, no such secretions are produced for sodomy relations, which would be expected if heterosexual behaviour were designed and sodomy were not. Consequently, studies reveal that homosexual behaviour produces a rate of venereal disease 22 times higher than the national average. The major anatomical problems with sodomy (for example, tearing of mucosa) are generally not a problem in heterosexual relationships. ”

”First, the colon and rectum are made for the elimination of fecal matter and not for sexual experience. Fecal matter is eliminated because it is indigestible and contains disease-causing materials. With sexual penetration, the rectal muscles are often torn or over-expanded, and the fragile lining of the colon is almost always torn. The tearing of the colon allows fecal matter to penetrate into the body, bringing with it infectious disease

Smittskyddsinstitutet behöver inte oroa sig för att universitetsstudenter missat informationen om risker med sex, för redan i högstadiet blir barn och tonåringar överösta med information genom besök och obligatoriska TV- program av RFSU (som borde läggas ner eftersom ingen pushar barn att ha sex mer än dem), teaterstycken, läroböcker, artiklar, etc.

Att dricka alkohol är enligt Folkhälsomyndigheten att vara som folk är mest och så normalt att de tar för givet att tonåringar dricker

Vidare fanns det i välkomstpåsen en broschyr om Alkohol från Folkhälsomyndigheten, och det är ju heller inte fel. Däremot var det beklagligt att man redan på första sidan slår an tonen att det som är det helt normala fundamentet här i världen är att DU DRICKER ALKOHOL. Folkhälsomyndigheten tar för givet att detta gäller även den läsande tonåringen:

”Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi VET att du, liksom mång andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du är väl som folk är mest: Du vill gärna dricka alkohol.–”

Frågan är alltså inte om du dricker alkohol utan hur dina alkoholvanor ser ut. Skulle jag läsa en sådan broschyr skulle den första känslan vara att jag är ONORMAL, för jag dricker ju inte alkohol. Framför allt efter att ha läst igenom lektyren om könssjukdomar och att det är så fullständigt normalt med riskfyllda sexuella beteenden. Min son dricker inte alkohol så han kände sig förmodligen väldigt onormal när han inte passade in i er beskrivning av en normal ungdom, för broschyren säger att ni vet att han dricker som alla andra för då är man SOM FOLK ÄR MEST enligt er. Jag tycker det är onödigt att sätta en ”onormal-stämpel” på honom första dagen på universitetet, och som vi vet vill många ungdomar inget hellre än att vara normala och som alla andra. Och budskapet är alltså att man är som alla andra om man dricker. Det är alltså en hög tid att börja dricka för hans del, eftersom ni t o m verkar ta för givet att han börjat långt tidigare? Han utlovas av broschyren många roliga stunder tilllsammans med det, och att man är som alla andra om man dricker. Dricker man INTE så är man följdaktligen INTE som alla andra. Idén att läsaren kanske aldrig provat alkohol verkar inte ens ses som ett möjligt alternativ.

Spurgeon och hans tro på kalvinismen och ”predestinationsläran”

calvinism 9Tidningen Dagen har en intressant artikel om den brittiska evangelisten Charles Spurgeon (1834-1892) som du kan läsa om här, men det jag saknar är lite mer information till läsarna om vilken kyrkogren som han var anhängare utav och hur hans läror såg ut. Artikeln informerar visserligen att han först började att predika i baptistförsamlingen New Park Street i London, men senare så var den kyrka han förestod frikopplad från samfundssamhörighet.

Han blev anhängare av den reformerta 1689 års baptistbekännelsen som skrevs av kalvinistiska baptister, så det var alltså kalvinism som Spurgeon förespråkade. Även om kalvinister kan ha lite olika teologiska åsikter vad gäller detaljer så bygger de sin lära på det som vi kallar för TULIP, och som du kan läsa mer om här. De olikheter som kalvinister visar sinsimellan beror på till vilken grad de vill vara konsekventa med sin egen lära. Det finns ingen kalvinist som ens kan vara helt trogen sin egen lära eftersom TULIP säger emot sig självt och dessutom leder till teologiska grymheter och absurditeter som få kalvinister vill skriva under på – och detta gäller även Spurgeon som ofta predikade som om han INTE var en kalvinist och som om han menade att alla hade en chans till frälsning (som kalvinismen inte lär).

Som en sann kalvinist så uttryckte Charles Spurgeon att Jesus inte dog för alla människor utan bara några få som kallas utvalda (elect). Han ansåg att hans Gud inte ens ville att alla människor skulle bli frälsta, för då hade han ju bara kunnat utvälja fler av kategorin frälsta. Kalvinister tror ju att vi är frälsta pga GUDS VAL av oss snarare än vår egen personliga tro. Spurgeons kommentarer visar också vilken skada försonighetsläran (penalty substitution teorin eller satisfaction/substitution teorin) eftersom han startar sin teologi med det antagandet och bygger sedan resten av resonemanget på den grunden.

Predestinationsläran, som Spurgeon förespråkar, innebär läran att det är Gud som utväljer vem som ska vara frälst och inte frälst (himmel eller helvete) oberoende av någonting hos oss själva. Denna predestination är tänkt att ha gjorts redan vid jordens begynnelse, och långt innan vi var födda. Alltså långt innan vi ens kunde synda.

Kan en människa vara frälst trots att hon lever i de mest monstruösa, fruktansvärda, och motbjudande SYNDER som man kan tänka sig, och långt värre än vad sataniska gudar ens skulle kunna tänka sig att utöva? Detta är vad Spurgeon kallar dem som tror att Jesus dog för alla människor!:
 

Once again, if it was Christ’s intention to save all men, how deplorably has He been disappointed, for we have His own testimony that there is a lake which burneth with fire and brimstone, and into that pit of woe have been cast some of the very persons who, according to the theory of universal redemption, were bought with His blood. That seems to me a conception a thousand times more repulsive than any of those consequences which are said to be associated with the Calvinistic and Christian doctrine of special and particular redemption. To think that my Saviour died for men who were or are in hell, seems a supposition too horrible for me to entertain. To imagine for a moment that He was the Substitute for all the sons of men, and that God, having first punished the Substitute, afterwards punished the sinners themselves, seems to conflict with all my ideas of Divine justice. That Christ should offer an atonement and satisfaction for the sins of all men, and that afterwards some of those very men should be punished for the sins for which Christ had already atoned, appears to me to be the most monstrous iniquity that could ever have been imputed to Saturn, to Janus, to the goddess of the Thugs, or to the most diabolical heathen deities. / Charles H. Spurgeon

Kan en människa vara frälst om han/hon vägrar att tro det sanna evangeliet och i stället vänder sig till irrläror? Detta är hur Spurgeon refererar till de människor som vägrar att vara kalvinister:

And what is the heresy of Arminianism but the addition of something to the work of the Redeemer? Every heresy, if brought to the touchstone, will discover itself here. I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and Him crucified,unless we preach what nowadays is called Calvinism. It is a nickname to call it Calvinism; Calvinism is THE GOSPEL, and nothing else / The Autobiography of Charles H. Spurgeon, Curts and Jennings, Cincinnati – Chicago – St. Louis, 1898, Vol. I., Page 172.

Spurgeon har som sagt uttryckt sig på helt andra sätt i andra sammanhang, så det är bara att hoppas på att människor för det mesta väljer att citera sådant som inte låter så hårt och kalvinistiskt bland hans anföranden.

Det är glädjande att människor kom och lyssnade på Spurgeon och blev frälsta, men jag tror också att kalvinistiska irrläror fortsatte att få fotfäste pga Spurgeon. Oavsett vilka lära en pastor har så är det bra att människor blir intresserade av Guds ord och Guds kraft, och även katoliker och mormoner kan få människor att börja läsa Bibeln och hitta Gud (ibland ”trots” deras läror än ”pga”). Men visst är det ännu bättre om församlingsledaren har en sund biblisk grund. Hur många som blir frälsta pga en lärare och hur många som går under pga fel läror är förstås omöjligt att veta, och till syvende och sist är det ändå Gud som dömer. Jag är personligen ett större fan av Charles Finney (1792-1875), och människor som blev frälsta under hans väckelser verkar ha bibehållt sin tro till en hög grad.