Spurgeon och hans tro på kalvinismen och “predestinationsläran”

calvinism 9Tidningen Dagen har en intressant artikel om den brittiska evangelisten Charles Spurgeon (1834-1892) som du kan läsa om här, men det jag saknar är lite mer information till läsarna om vilken kyrkogren som han var anhängare utav och hur hans läror såg ut. Artikeln informerar visserligen att han först började att predika i baptistförsamlingen New Park Street i London, men senare så var den kyrka han förestod frikopplad från samfundssamhörighet.

Han blev anhängare av den reformerta 1689 års baptistbekännelsen som skrevs av kalvinistiska baptister, så det var alltså kalvinism som Spurgeon förespråkade. Även om kalvinister kan ha lite olika teologiska åsikter vad gäller detaljer så bygger de sin lära på det som vi kallar för TULIP, och som du kan läsa mer om här. De olikheter som kalvinister visar sinsimellan beror på till vilken grad de vill vara konsekventa med sin egen lära. Det finns ingen kalvinist som ens kan vara helt trogen sin egen lära eftersom TULIP säger emot sig självt och dessutom leder till teologiska grymheter och absurditeter som få kalvinister vill skriva under på – och detta gäller även Spurgeon som ofta predikade som om han INTE var en kalvinist och som om han menade att alla hade en chans till frälsning (som kalvinismen inte lär).

Som en sann kalvinist så uttryckte Charles Spurgeon att Jesus inte dog för alla människor utan bara några få som kallas utvalda (elect). Han ansåg att hans Gud inte ens ville att alla människor skulle bli frälsta, för då hade han ju bara kunnat utvälja fler av kategorin frälsta. Kalvinister tror ju att vi är frälsta pga GUDS VAL av oss snarare än vår egen personliga tro. Spurgeons kommentarer visar också vilken skada försonighetsläran (penalty substitution teorin eller satisfaction/substitution teorin) eftersom han startar sin teologi med det antagandet och bygger sedan resten av resonemanget på den grunden.

Predestinationsläran, som Spurgeon förespråkar, innebär läran att det är Gud som utväljer vem som ska vara frälst och inte frälst (himmel eller helvete) oberoende av någonting hos oss själva. Denna predestination är tänkt att ha gjorts redan vid jordens begynnelse, och långt innan vi var födda. Alltså långt innan vi ens kunde synda.

Kan en människa vara frälst trots att hon lever i de mest monstruösa, fruktansvärda, och motbjudande SYNDER som man kan tänka sig, och långt värre än vad sataniska gudar ens skulle kunna tänka sig att utöva? Detta är vad Spurgeon kallar dem som tror att Jesus dog för alla människor!:
 

Once again, if it was Christ’s intention to save all men, how deplorably has He been disappointed, for we have His own testimony that there is a lake which burneth with fire and brimstone, and into that pit of woe have been cast some of the very persons who, according to the theory of universal redemption, were bought with His blood. That seems to me a conception a thousand times more repulsive than any of those consequences which are said to be associated with the Calvinistic and Christian doctrine of special and particular redemption. To think that my Saviour died for men who were or are in hell, seems a supposition too horrible for me to entertain. To imagine for a moment that He was the Substitute for all the sons of men, and that God, having first punished the Substitute, afterwards punished the sinners themselves, seems to conflict with all my ideas of Divine justice. That Christ should offer an atonement and satisfaction for the sins of all men, and that afterwards some of those very men should be punished for the sins for which Christ had already atoned, appears to me to be the most monstrous iniquity that could ever have been imputed to Saturn, to Janus, to the goddess of the Thugs, or to the most diabolical heathen deities. / Charles H. Spurgeon

Kan en människa vara frälst om han/hon vägrar att tro det sanna evangeliet och i stället vänder sig till irrläror? Detta är hur Spurgeon refererar till de människor som vägrar att vara kalvinister:

And what is the heresy of Arminianism but the addition of something to the work of the Redeemer? Every heresy, if brought to the touchstone, will discover itself here. I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and Him crucified,unless we preach what nowadays is called Calvinism. It is a nickname to call it Calvinism; Calvinism is THE GOSPEL, and nothing else / The Autobiography of Charles H. Spurgeon, Curts and Jennings, Cincinnati – Chicago – St. Louis, 1898, Vol. I., Page 172.

Spurgeon har som sagt uttryckt sig på helt andra sätt i andra sammanhang, så det är bara att hoppas på att människor för det mesta väljer att citera sådant som inte låter så hårt och kalvinistiskt bland hans anföranden.

Det är glädjande att människor kom och lyssnade på Spurgeon och blev frälsta, men jag tror också att kalvinistiska irrläror fortsatte att få fotfäste pga Spurgeon. Oavsett vilka lära en pastor har så är det bra att människor blir intresserade av Guds ord och Guds kraft, och även katoliker och mormoner kan få människor att börja läsa Bibeln och hitta Gud (ibland “trots” deras läror än “pga”). Men visst är det ännu bättre om församlingsledaren har en sund biblisk grund. Hur många som blir frälsta pga en lärare och hur många som går under pga fel läror är förstås omöjligt att veta, och till syvende och sist är det ändå Gud som dömer. Jag är personligen ett större fan av Charles Finney (1792-1875), och människor som blev frälsta under hans väckelser verkar ha bibehållt sin tro till en hög grad.

5 thoughts on “Spurgeon och hans tro på kalvinismen och “predestinationsläran”

 1. Här kommer förklaringen på varför Calvin missförtått det hela. Det är Judarna som är “kallade”.

  Här har du ett härligt vittnesbörd från en som blivit frälst efter att varit fast i calvinismen i 26år.

  Nåd & frid

  Like

 2. Hej!

  Det här med predestinationsläran är en mycket känslig fråga som jag studerat från olika synvinklar. Första gången som min tro skulle prövas i denna fråga var för ca. 30 år sedan.

  Då fick jag försvara de små oskyldiga barnen vid ett bönemöte. Vissa menade att prostituerade barn inte var av Gud. De kommer hamna på “fel sida” om de dör i tidig ålder.

  Jag pekade då på Guds Ord, där Jesus välsignar alla barnen. Hur skulle vår Herre och Gud kunna straffa barn som inte kan tro, eller förstå vad rätt eller fel är? Vi blir ju rättfärdig liksom Abraham genom TRO. Tro på Jesus som Kristus och Herre och som uppenbaras i hans Ord.

  Ett litet barn kan inte förstå detta fullt ut och jag vill inte sätta någon ålder på ett barn när det ska kunna förstå detta. Det får Gud avgöra.

  Kontentan av detta möte blev att jag frånsade mig en tro tillsammans med människor som inte erkänner det som jag sa. (Det blev inga flera möten efter detta tillfälle. Jag hade alla emot mig, men Gud tröstade mig med många välsignelser efter detta)

  Många år senare stod flera på kö och ångrade sig vad de hade proklamerat ut. Barnen hade segrat för den sanna trons skull. Guds Ord hade förskjutit lögnens makt utför stupet.

  Det andra starka bibelstället som öppnat upp mina ögon ytterligare är:
  “Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv” (Joh.3:16)

  Det tredje bibelstället är:
  “Ingen förståndig finnes,ingen finnes som söker Gud.
  Nej, alla hava de avvikit,allasammans hava de blivit odugliga,
  ingen finnes som gör vad gott är,det finnes ingen enda.” (Rom. 3:11-12)

  Då vi alla står under syndens natur så kan vi alla bli frälsta genom tro på Herren Jesus som är vägen, sanningen och livet. Han kan hjälpa oss till livet och att leva ett rättfärdigt liv.

  Sen att Gud är allsmäktig och i förväg veta vilka människor som kommer bli frälst är en annan sak. Det är också Herren som utför frälsningsakten. Vi kan inte göra något, annat än att ta emot Guds Ord genom tro. Av tro till TRO. Vår tro byggs färdigt med Guds tro som ger evigt liv.
  Frälsningserbjudandet gäller alla människor.

  Vissa människor menar att förutbestämmelsen ligger i ett undermedvetet “chips” som finns hos varje Guds barn, som väcks till liv när Guds Ord träffar dem. Till dem sa jag: Ja men då har ju vissa människor det här inbyggda chipset och andra inte. Då kan ju inte Gud vara rättvis. Han vill ju att ALLA människor ska komma till tro och bli frälsta.

  Guds frid
  lärjungen

  Like

  • Hej

   Jag håller med om att Gud inte vore rättvis om det fanns något sådant slags chips, eller om predestinationsläran är sann.

   Fast jag tror förstås inte att vi är under “syndens natur”, och framför allt inte barn.

   Från en bloggartikel:

   I Romarbrevet 3:10-11 refererar Paulus till ett par psalmer som vi måste läsa i sitt rätta sammanhang för att förstå poängen. Läser man Rom. 3:9-18 kan vi direkt se att Paulus helt enkelt inte kan syfta på 100% av alla människor eftersom vi har kännedom om en rad gudfruktiga människor i Bibeln (se exempel nedan) som älskade Gud av hela sitt hjärta.

   Rom. 3:9 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar.14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.16 Förödelse och elände råder på deras vägar,17 och fridens väg känner de inte.18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

   Psalmer kan läsas bokstavligt eller bildligt och de kan också spegla sanningen poetiskt.Vi kan läsa att de ogudaktiga kontrasteras mot de RÄTTFÄRDGIA som tar sin tillflykt till Herren, som tillber honom och som vill bli ledda av honom. Notera att det är DÅRARNA som säger att det inte finns någon Gud och DESSA är de som är fördärvade.

   Psalm 14:DÅRARNA säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.”Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda.2 Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.3 Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.4 Förstår de ingenting, alla dessa OGÄRNINGSMÄN, de som äter MITT FOLK som om de åt bröd och som inte åkallar Herren. 5 Där grips de av förfäran, ty Gud är hos de RÄTTFÄRDIGAS släkte.6 Den betrycktes råd hånar ni, ty Herren är hans tillflykt.7 O, att det från Sion kom frälsning för Israel!När Herren gör slut på SITT FOLKS fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

   Psalm 5:Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig.10 Ty vad deras mun talar kan ingen lita på, deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe och sin tunga gör de hal.11 Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull, ty de är upproriska mot dig.12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn.13 Ty du, Herre, välsignar den RÄTTFÄRDIGE, du omger honom med nåd som med en sköld.

   Psalm 36:I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. 3 Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott.4 Hans muns ord är ondska och svek, han vill inte göra det som är förståndigt och gott. 5 Ondska tänker han ut på sin bädd, han går den väg som inte är god, han skyr inte något ont.

   Det är inte så att dessa onda människor aldrig hade någon chans att inte komma till Gud och förstå honom, för förstånd är alltid tillgänglig för alla som vill söka sanningen. Paulus själv, som yttrade orden i Rom 3:10-11, var också rättfärdig och är vi inte rättfärdiga kommer vi inte in i Guds rike.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s