Är vår rättfärdighet som en smutsig klädsel eller fläckad klädnad? (Jesaja 64:6)

filthy ragsVi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en SMUTSIG KLÄDSEL (Isaiah 64:6)

eller “fläckad klädnad som i 1917, eller “filthy rags” som i KJV

Det här är den välkända “fläckade klädnad-versen” som är så vanlig när man vill uttrycka att vi människor alltid är som små fula trasor inför Gud oavsett vad vi gör – vare sig vi är ateister eller kristna – och att t o m våra allra bästa gärningar ändå är som smutsiga klädnader i Guds ögon. Men det är INTE vad versen förmedlar om vi ska läsa hela sammanhanget. I samma kapitel kan vi läsa om människor som väntar på Gud och tänker på honom, och vi kan läsa om människor som övade (gjorde) rättfärdighet. Vi kan framför allt läsa skälet till att vissa människors rättfärdighet är som en smutsig klädnad inför Gud och det är pga MISSGÄRNINGAR. Synd separerar oss alltid från Gud och gör honom vred, och det gäller även om vi blandar onda och goda gärningar. Det är givet att vi anses som smutsiga inför Gud när vi syndar och inte anstränger oss för att göra bättring, och se på trasorna i bilden. Visst kan vi skymta olika grader av vita ytor, men vad spelar det för roll när det är så mycket smuts på dem? De betraktas ändå som smutsiga trasor även om det finns rena partier, och likadant är det med oss människor om vi blandar synd och goda gärningar. Här är hela sammanhanget:

Jesaja 64:4 Aldrig någonsin har man hört, aldrig har något öra uppfattat, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom.Du kom för att hjälpa dem som ÖVADE RÄTTFÄRDIGHET med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig. Men se, du blev vred, TY VI SYNDADEVi har gjort så länge; skall vi någonsin bli frälsta?Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra MISSGÄRNINGARDet finns ingen som åkallar ditt namn, ingen som vaknar upp för att hålla sig till dig. Ty du har dolt ditt ansikte för oss, du låter oss gå under GENOM VÅR MISSGÄRNING.Men Herre, du är vår Fader.Vi är leret, och du är den som danat oss, vi är alla verk av din hand. Var då inte måttligt vred, Herre, tänk inte för alltid på vår missgärning. Tänk på att vi alla är ditt folk.

I kapitlet direkt efter kan vi se ytterligare stöd för att det är MISSGÄRNINGAR och TROTS som orsakar så att Gud ser oss som orättfärdiga och smutsiga, och det bättre alternativet är förstås att upphöra med missgärningar. Gud vill inte att människor ska vara rebelliska och vandra på ett sätt som gör oss oheliga. Vi kan läsa nedan om människor som trotsar honom, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar, som ständigt kränker honom som bär fram falska offer, som har oren mat på sina tallrikar, som utövar missgärningar, som hånar honom, som överger honom, som tillber falska gudar, som inte svarar när han ropar, som gör det som är ont, som misshagar honom, etc. Om sådana människor emellanåt slänger in några goda gärningar så skulle de ändå betraktas som rakt igenom onda:

Jesaja 65:1 Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig,jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag: “Här är jag, här är jag.”Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk,  som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankarett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren,de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl. —6 Se, det står skrivet inför mig: Jag skall inte tiga, förrän jag har givit vedergällning,
ja, vedergällning i deras famn,både för deras egna missgärningar och för deras fäders, säger Herren. De som tände offereld på bergen och hånade mig på höjderna. Jag skall mäta upp i deras famn lönen för vad de tidigare har gjort.—11 Men ni som överger Herren och glömmer mitt heliga berg, ni som dukar bord åt Gad och häller upp blandat vin åt Meni,12 er har jag bestämt åt svärdet. Ni skall alla få böja er ner för att slaktas, DÄRFÖR att ni inte svarade när jag kallade, inte hörde när jag talade. Ni gjorde det som var ont i mina ögon och valde det som misshagade mig.13 Därför säger Herren Herren så: Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra, mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta, mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam

Gud är således inte alls imponerad av några enstaka goda gärningar om vi för det mesta utövar synd. Som vi vet så är lydnad bättre än syndoffer. Om vi däremot bekänner våra synder och omvänder oss så renas vi från våra synder och betraktade som rättfärdiga inför Gud, eftersom vi inte längre har några synder på vårt syndkonto. Men skulle vi därefter återigen synda så är vi återigen betraktade som smutsiga inför Gud.

Vårt arbete anses som GOTT inför Gud OM vi lever rättfärdigt, och då betraktas vi INTE som en smutsig klädnad

Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!

Apg 10:34 Då började Petrus tala: “Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör

Rom. 2:Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet,

Luke 6:45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

2 Pet 2:Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv.

Predikaren 2:26 Åt den människa som är god i hans ögon ger han vishet och kunskap och glädje. Men åt syndaren ger han besväret att samla in och lägga på hög för att det skall ges åt den som är god i Guds ögon. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind.

4 thoughts on “Är vår rättfärdighet som en smutsig klädsel eller fläckad klädnad? (Jesaja 64:6)

 1. Man kan inte leva rättfärdigt om man inte ÄR rättfärdiggjord. Rättfärdiggörelsen är det Gud som svarar för (Rom 5:1). Den är inte vårt verk. “Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”, som det heter i en psalm.
  Vår FÖRMENTA rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Den rättfärdighet vi MENAR oss ha. Tänk på vad Jesus sade i Matteus 5:20.
  Vår egen präktighet – som de facto är inbillad – räcker inte för att vi ska kunna få frid med Gud/komma in i himmelriket. Hade den varit tillräcklig skulle Jesus inte behövt dö.

  Like

  • Hej Larz

   << Rättfärdiggörelsen är det Gud som svarar för (Rom 5:1).

   Det är alldeles sant, för vi kan inte rena oss själva. Vi behöver Jesu rättfärdiga blod. Bara vi inte tror "en gång rättfärdig alltid rättfärdig". Vi är endast rättfärdiga så länge som vi lever rättfärdigt.

   <<Vår FÖRMENTA rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Den rättfärdighet vi MENAR oss ha.

   Om du läser hela kapitlet i Jesaja som detta kommer ifrån, så ser du att Gud ansåg att de som varvade godhet med synd var de som hade rättfärdighet som en fläckad klädnad. Vi kan alltså inte varva lydnad och olydnad och tro att vi kan vara rättfärdiga.

   <<Vår egen präktighet – som de facto är inbillad – räcker inte för att vi ska kunna få frid med Gud/komma in i himmelriket.

   Det är sant att det inte räcker för en brottsling att berätta för en polis att han inte behöver straffas eftersom han valt att inte överträda lagen igen resten av livet. Han har ju redan gjort sig skyldig till ett brott som måste sonas. Vi kan bli renade från vår överträdelse om vi bekänner våra synder, omvänder oss och så blir renade i Jesu blod. Då är vi 100% rena. Sen är det tänkt att vi ska fortsätta att hålla oss rena genom att inte göra överträdelser igen. En brottsling får aldrig tänka att han blivit immun mot fler fängelsehot om han en gång blivit benådad.

   GVD!

   Like

   • Gärningslära.
    Syndfrihetsläran är en bluff.
    Det är därför vi har 1 Joh 1:9.
    Men det är förmodligen bara du och din exklusiva klubb som kommer till himlen.

    Like

   • Hej Larz
    Jag tror du syftar på den berömda versen 1 Joh. 1:8 som ofta används för att ge stöd för att vi alltid måste synda. Verserna innan och efter visar dock att det finns villkor för frälsningen och 1 Joh. 1:6 är inte alls lika populär.

    Kanske det är Johannes, eller t o m Jesus Kristus som du menar lär ut “syndfrihetsläran”. Johannes fortsätter i nästa kapitel:

    1 Joh. 2:3 Vi vet att vi har lärt känna honom NÄR VI HÅLLER HANS BUD. 4 Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en LÖGNARE och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som HÅLLER FAST VID HANS ORD har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s