Tävla för segerkransen och låt ingen ta din krona!

Det grekiska ordet στέφανον (stephanon) översätts med krona eller segerkrans i Bibeln. Segerkransar av kvistar och löv från lagerträdet är vad vinnarna i Olympiska idrottstävlingar vanligtvis fick som vinst förr i tiden, och förstås en enormt stor ÄRA.

Vi kan läsa om lagern att den blev guden Apollos attribut sedan nymfen Dafne förvandlats till ett lagerträd för att undgå gudens förförelseförsök. Vid de pythiska spelen i Delfi infördes bruket av lagerkransen som segrarsymbol. Under Romarriket utdelades lagerkransen till personer som utfört hjältedåd på slagfältet eller till människor som vid risken av sitt eget liv räddade romerska medborgare från döden. En känd mottagare av denna hedersbetygelse är Julius Caesar. Lagerkransen var den ultimata utmärkelsen i Rom, och den som vann den kunde under resten av sitt liv bära den, och det innebar att han skulle betygas respekt och heder av alla. En speciell omständighet var att om en vinnare av lagerkransen kom för att se på kapplöpningarna eller gladiatorspelen på Cirkus Maximus, så var samtliga närvarande tvungna att resa sig för att visa honom heder!

Så det faktum att Paulus använde segerkransen som en bild av vår strävan efter att få LIVETS KRONA är lätt att förstå eftersom det är något som läsarna och åhörarna kan ta till sig och förstå. Det är verkligen inte fy skam att vara först över mållinjen i en stor idrottstävling, men det är förstås ännu bättre att vinna LIVETS KRONA som aldrig vissnar!

1 Kor. 9:24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.26 Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27 I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

Jesus fick som bekant en krona av TÖRNE på sitt huvud som soldaterna flätade ihop, och de klädde honom även i en purpur röd mantel. Det är ganska intressant eftersom det liknar den ceremoni som på den tiden vanligtvis väntade den militära fältherre som vunnit en förkrossande seger över sin fiende vid sin återkomst till Rom i ett triumftåg. Detta innebar att han kunde tåga in i Rom med sina soldater, sitt krigsbyte och sina fångar, och själv var han klädd i en toga färgad helt i purpur (den kungliga och kejserliga färgen). Hans ansikte var målat rött precis som Jupiter-statyn i det största jupitertemplet. Han åkte på en vagn dragen av fyra vita hästar, och bakom honom på vagnen stod en slav som höll en lagerkrans över hans huvud.

Johannes 19:2 Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud och klädde honom i en purpurröd mantel.

Kravet för att få livets krona är att vi älskar Jesus och är trogna intill döden. Även om vi är utlovade en krona IDAG eftersom vi lever i lydnad och trofasthet, så kan detta ändras i morgon om vi inte längre håller Guds bud och föredrar att leva i ljumhet. Vi måste se upp!:

Jakobsbrevet 1:12Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som ÄLSKAR honom.

Uppenbarelseboken 2:10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

1 Petrusbrevet 5:Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.

Uppenbarelseboken 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

När Jesus kommer tillbaka kommer han att ha en krona av guld på sitt huvud.

Uppenbarelseboken 14:14 Och jag såg, och se: ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade Människosonen. På sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära.

Jesaja 28:5 På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk.

I Gamla Testamentet kan vi också läsa om kronor, men då är förstås ordet inte skrivet på grekiska

Kung David använde en kungakrona vid åtminstone ett ceremoniellt tillfälle, och förmodligen användes den inte till vardags med tanke på hur tung den var!

2 Samuelsbokem 12:30 Han tog kronan från huvudet på deras kung. Den vägde en talent guld och var prydd med ädla stenar, och man satte den på Davids huvud. Och det byte han förde ut ur staden var mycket stort.

En kungason är verkligen starkt förknippad med en krona:

Krönikeboken 23:11 Sedan förde de ut kungasonen och satte på honom kronan och gav honom vittnesbördet och gjorde honom till kung. Jojada och hans söner smorde honom och ropade: “Leve konungen!”

Även drottningar använder som bekant en krona:

Ester 2:17 Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans ynnest och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe.

Haman tyckte också att det var passande att en häst skulle bära den kungliga kronan, och Kungen accepterade förslaget:

Ester 6:När Haman kom in, frågade kungen honom: “Vad skall man göra med den man som kungen vill hedra?” Haman tänkte i sitt hjärta: “Vem skulle kungen vilja hedra mer än mig?” Därför sade Haman till kungen: “Åt den man som konungen vill hedra skall man hämta en kunglig dräkt, som konungen själv har burit, och en häst, som konungen själv har ridit på och som har en kunglig krona på huvudet.10 Då sade kungen till Haman: “Skynda dig, ta dräkten och hästen och gör så som du har sagt med juden Mordokaj som sitter i kungens port. Försumma inte något av det du sagt.”

Job upplevde att hans krona tagits från hans huvud:

Job 19:Han har spärrat min väg så att jag ej kommer fram,över mina stigar lägger han mörker.Han har klätt av mig min ära  och tagit kronan från mitt huvud.10 Han bryter ner mig från alla sidor, så att jag går under.

Etan upplevde att Herren vanärat Davids krona och kastat den till marken:

Psaltaren 21:1 För sångmästaren, en psalm av David.Herre, över din makt gläder sig kungen, hur stor är inte hans glädje över din frälsning!Vad hans hjärta önskar ger du honom,vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela.Ty du möter honom med rika välsignelser, du sätter en krona av rent guld på hans huvud.Han bad dig om liv och du gav honom det,ett långt liv alltid och för evigt.Stor är hans härlighet genom din frälsning, majestät och glans ger du honom.

Psaltaren 89:1En sång av esraiten Etan.—En gång har jag svurit vid min helighet,och mitt löfte till David skall jag inte bryta.37 Hans efterkommande skall bestå för evigt och hans tron inför mig så länge som solen, 38 som månen skall den bestå för evigt.Och trofast är vittnet i skyn.” Sela.39 Men nu har du i vrede stött bort och förkastat din smorde.40 Du har upplöst förbundet med din tjänare, du har vanärat hans krona och kastat den till marken.41 Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror.

En krona är symbolen för välsignelse, ära och lycka:

Ordspråksboken 12:4En idog hustru är sin mans krona, en skamlös är som röta i hans ben.

Ordspråksboken 14:24 De visas krona är deras rikedom, dårarnas dumhet är dumhet.

Ordspråksboken 17:6 Barnbarn är de gamlas krona, barnens stolthet är deras fäder.

En krona kan förloras pga synd:

Jeremia 13:17 Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens hjord förs bort i fångenskap.18 Säg till kungen och kungamodern:  Stig ner från er tron, ty den praktfulla kronan har fallit från era huvuden.19 Städerna i Negev är stängda och ingen finns som öppnar dem.Hela Juda är bortfört i fångenskap, ja, bortfört helt och hållet.

Klagovisarna 5:Glädjen är borta från vårt hjärta, vår dans är förvandlad till sorg.16 Kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss, att vi syndade så!17 Därför har också vårt hjärta blivit sjukt och därför är våra ögon förmörkade. 18 Sions berg ligger öde och rävar strövar omkring på det.

Hesekiel 21:24 Därför säger Herren, Herren så: Eftersom ni väcker upp minnet av er missgärning, så att era överträdelser har blivit uppenbara och er synd visar sig i allt vad ni gör, eftersom minnet av er har blivit uppväckt, därför skall ni komma att gripas med våld. 25 Och du dödligt sårade, ogudaktige furste över Israel, din dag kommer då din missgärning har nått sin gräns26 Så säger Herren, Herren: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Allt skall inte förbli som det nu är. Det som är lågt skall upphöjas, och det som är högt skall förödmjukas.

Sakaria 9:16 HERREN, deras Gud, skall frälsa dem på den dagen, ty de är hans hjord, hans folk. De är ädelstenar i en krona, strålande över hans land.

2 thoughts on “Tävla för segerkransen och låt ingen ta din krona!

 1. Har funderat på just detta, att vi är ädelstenar i Hans krona..Om vi vandrar i ljuset som är Herren själv, så kommer Hans ljus också att stråla genom dessa (vi) ädla levande stenar ut över Hans land underbart och bryta genom mörkret här, och förhärliga Herren!
  Att förstå det här i sitt hjärta..hur underbara vi är för Herren, och vilken betydelse vi har var och en..som dom vi är för Honom..förändrar allt!
  Ha en välsignad dag du Faderns älskade!

  Like

  • Hej Nilla

   Att jämföras med ädelstenar är en fantastisk bild, och jag tror det är svårt att riktigt greppa vad Gud har förberett för oss i himlen!

   Gud välsigne dig!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s