Tag Archive | hebr. 6:6

Omöjligt att föra de som avfallit till ny omvändelse? (Hebr. 6:6)

Hebr. 6:Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse

Människorna som det talas om är helt klart kristna. De:

  • har tagit emot ljuset
  • har smakat den himmelska gåvan
  • har fått del av den heliga Ande
  • har smakat det goda Gudsordet

I engelska King James Bible (som ofta är bättre än de vanligaste svenska översättningarna – dock inte här) har de slängt in ett OM i Hebr. 6:6 som inte finns med i originalskrifterna, och detta lilla OM har rört om i grytan hos de engelsktalande. En del ursäktar läran om “en gång frälst alltid frälst” genom att utnyttja detta OM i versen och menar att sanna kristna absolut kommer att stanna kvar i sin tro. Men Hebreerbrevet 6 handlar om sanna kristna och risken för avfall är en realitet.

Det finns ett par förslag till varför de kristna i Hebr. 6:6 inte kunde bli återförda till omvändelse, trots att resten av Bibeln visar många exempel på människor som omvänt sig och återfått andligt liv (t. ex Petrus när han omvände sig efter att ha förnekat Jesus).

1) De kunde ha blivit utlämnade åt ett ovärdigt sinnelag av Gud, såsom i Rom. 1

Rom. 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.—28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen

Ovan handlar om människor som inte har något ursäkt för att vända ryggen åt Gud eftersom han blivit uppenbarad för dem genom sin skapelse. Eftersom de vägrade att ära Gud och i stället sökte mörkret, så utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag (reprobate mind, KJV) så att de blev ohämmat absorberade i sina egna ovärdiga livsföringar och blev då avhuggna från frälsningen. Människor kan förhärda sina hjärtan till den grad att det inte finns någon återvändo och Gud lyfter bort sin hand från dem.

Apg. 17:30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

Apg. 11:18 När de hörde detta, lugnade de sig och prisade Gud och sade: “Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv.”

Om inte Gud längre kallar/drar människor genom den Helige Ande, och inte längre skänker/tillåter omvändelse, så kommer dessa människor vara totalt separerade från honom.

2) Det skulle kunna handla om synden som inte går att förlåta

Dessa hebreiska kristna kan ha varit frestade att återvända till judendomen. Innan de då får inträda som medlemmar i synagogan igen så är de tvungna att göra ett öppet uttalande om att Jesus inte är Guds son, att hans blod inte renar eftersom han är en vanlig människa, och att de under han gjorde måste ha gjorts genom Satans kraft.

Hebr. 10:28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande?

Markus 3:22 Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: “Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna.” 23 Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: “Hur kan Satan driva ut Satan?  —28 Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30 De hade ju sagt att han hade en oren ande.

Detta skulle bättre få oss att förstå varför de kristna i Hebr. 6:6 som avföll från sin tro (parapesontas) inte kunde bli återtagna igen, eftersom de slutade som fiender till Gud. Det grekiska ordet för att avfalla i den här versen är (parapesontas) och detta är enda gången som detta ord används i NT!

Dessutom så avföll (skandalizo) Petrus och de andra lärljungarna i Mat. 26:31,33, liksom förmodligen många fler kristna i vår historia – men då används ett annat ord. Vi vet från många verser att en syndare KAN bli förnyad och renad från sina synder, om han bekänner sina synder och omvänder sig. Dock kan ingen person komma tillbaka till andligt liv efter att ha gjort sig skyldig till den synden som inte går att förlåta.

If they shall fall away, to renew them again is impossible Hebr. 6:6

[If] they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame (Hebr. 6:6)

The people spoken of are christians. They:

  • have once been enlightened
  • have tasted of the heavenly gift
  • have been made partakers of the Holy Spirit
  • have tasted the good word of God
  • tasted the powers of the age to come

The whole context is:

Hebr. 6:4For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost, 5And have tasted the good word of God, and the powers of the world to come, 6If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. 

The word IF is not in the Greek in verse 6!:

(IF) they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame” 

Consider what Adam Clarke wrote about this and the aorist tense:

“And having fallen away” I can express my own mind on this translation nearly in the words of Dr. Macknight: ‘The participles who were enlightened, have tasted, and were made partakers, being aorists, are properly rendered by our translators in the past time; wherefore parapesontas, being an aorist, ought likewise to have been translated in the past time, “HAVE fallen away”. Never­theless, our translators, following Beza*, who with­out any authority from ancient MSS. has inserted in his version the word “if” have rendered this clause, IF they fall away, that this text might not appear to contradict the doctrine of the perse­verance of the saints. But as no translator should take upon him to add to or alter the Scriptures, for the sake of any favourite doctrine, I have trans­lated parapesontas in the past time, “have fallen away” according to the true import of the word, as standing in connection with the other aorists in the preceding verses.

*) Theodore Beza was John Calvin’s successor 

Young’s literal translation reads: “And having fallen away, again to renew them to reformation, having crucified gain to themselves the Son of God, and exposed to public shame” (v. 6).

(I can add that the word IF is not present in the common Swedish Bibles so I didn’t have to write all this stuff  about the added word IF when I wrote the equivalent post in Swedish.)

There are a couple of suggestions why the christians in Hebr. 6:6 could not be restored to salvation even though the rest of the Bible provides examples of people who have repented and were brought back to life (for example when Peter sinned by denying Jesus).

1) They might have ended up with a reprobate mind, as in Romans 1 

Rom. 1:21 Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.—24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:—26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:—28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, GOD GAVE THEM OVER TO A REPROBATE MIND, to do those things which are not convenient

The above concerns people who have no excuse for rejecting God since he has clearly been seen and understood by them through his creation. Because they refused to glorify God and instead pursued sin, God gave them over to a reprobate mind and then they were totally absorbed in their vain life styles and were totally lost. People can harden their hearts to the extent that there is no return.

Acts 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent

Acts 11:18 When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.

If God no longer calls/draws people through the Holy Spirit, and no longer grants people repentance, then people will be for ever separated from God.

2) It could be the unpardonable sin that is spoken about

Those addressed were Hebrew Christians, who were tempted to return to Juda­ism.

Hebr. 10:28 He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

Mark 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?—28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation.

Before being received again into the synagogue they would have to announce publicly that Jesus was not the Son of God; that His blood would not be able to save anyone; and that His miracles were done by the power of the devil. Before their con­version they had belonged to the nation which had crucified Christ; to return to the synagogue would be to crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame; it would be the awful sin of apostasy.

If one accepts this interpretation then he can better understand why those in Heb. 6:4-6 who fell away (parapesontas) could not be renewed by repentance unto salvation as they were enemies of God (10:29), but others, like Peter, who didn’t sin to that degree, could be renewed. The word in this verse translated fall away (parapesontas) is found only once in the NT and that is here!

Moreover, Peter and the other apostles fell away (skandalizo) (Mt. 26:31,33) and perhaps multitudes like them throughout the centuries, but it is not the same Greek wordJesus taught that blasphemy against the Holy Spirit is directly related to saying that the Lord had an evil spirit by which he was driving out demons. Hence, a link seems to exist between eternal sin and openly insulting the Spirit of grace (Hebr. 10:29). This could possibly explain why the ones referred to in 6:6 could not be renewed unto salvation.

We already know from numerous examples in the Bible that a sinner CAN be renewed and cleansed from his sins, if he confesses his sins and repents, but no one can be forgiven for the unpardonable sin.