Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt?

meat

1 Kor. 10:23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp

Den här versen är starkt kopplad till OFFERKÖTT och mat och dryck i övrigt. Tyvärr så finns en risk att kristna använder den första delen av versen för att försöka finna stöd för att det ibland kan vara ursäktat/tillåtet med synd bara man väljer sina tillfällen rätt och inte får andra på fall, men synd är givetvis aldrig tillåtet. Det handlar som sagt om MAT i det här fallet. Nu kanske det här med offerkött inte är så aktuellt i vår tid, men under Paulus tid kunde man stöta på fenomenet att man erbjöds kött som var offrat till avgudar, och om man då ätit utan att ha känt till offrandet så syndar vi inte, menar Paulus. Vi måste inte ens fråga om ursprunget eller behandligen av köttet för att vara säkra på att allting står rätt till, utan vi kan med gott samvete äta. Om vi däremot vet att köttet offrats till avgudar så kan vi göra klokt i att avstå för våra medkristnas skull så att inte de får fel signaler och kommer på fall. Det är i det avseendet som “allt är tillåtet” (eftersom agerandet INTE är synd i sig) men att det ändå kan resultera i något onyttigt om det får andra på fall. Vi måste tänka på andras bästa i våra handlingar så att de inte får fel intryck och signaler – speciellt om de ser upp till oss och ser oss som mönster och facit för vad som är godkänt.

1 Kor. 10:17 Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.18 Se på det jordiska Israel. Har inte de som äter av offren del i altaret?19 Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud skulle betyda något? 20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna. 21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?23 Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp24 Ingen skall söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. 25 Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. 26 Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. 27 Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga28 Men om någon skulle säga till er: “Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull29 Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? 30 Om jag för min del äter med tacksamhet, varför skall jag då hånas för något som jag tackar Gud för? 31 Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. 32 Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. 33 Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.

bible 61 Kor.6:12 Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.

Den här versen är inte lika tydligt kopplad till offerkött och mat som den tidigare versen, men precis efter att han sagt ovan ord så nämner Paulus faktiskt MAT, och går sedan in på ämnet KROPPEN och att den är till för att ära Gud och inte för att användas till otukt.  Han säger precis INNAN påståendet att “allt är tillåtet” att det finns en rad saker som faktiskt garanterat hindrar oss från att komma in i Guds rike – så vi vet att Paulus på inga menar att synd någonsin skulle kunna vara ursäktat för oss.

1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 

Han fortsätter att varna för synd och bekräftar att korinthierna en gång HAR levt på ovan sätt, men sedan de blivit rättfärdiggjorda i Jesu blod så är det meningen att de inte längre ska leva så utan i stället fortsätta att hålla sig rena – vilket de kan med hjälp av den helige Andes makt. Kroppen är inte till för otukt, säger Paulus, så vi måste avhålla oss från att använda våra kroppar till otukt, men det finns även helt legitima saker/ageranden som också kan skada oss om vi låter dem ta makten över våra liv. Det kan gälla mat, dryck, umgänge, TV, sport eller vad som helst som resulterar i att vi tappar kontakten med Gud och i stället föredrar att spendera en stor mängd tid på dessa värdsliga ting som en gång kommer att försvinna. Guds ord kommer dock aldrig att försvinna så vi gör väl i att sätta honom på första plats och det är för vårt eget bästa. Det är inte alltid så lätt att säga nej till världens trevliga utbud, men vi gör det svårare för oss om vi inte hämtar KRAFT i Guds ord genom bön, tillbedjan och att läsa Guds ord. Där finner vi kraften att parera Satans attacker, för han vill inget annat än att vi ska tappa fokus från Gud och spendera tid på annat.

1 Kor. 6:11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.12 Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig. 13 Maten är till för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. 14 Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. 15 Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16 Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 18 Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. 19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. (I ären ju köpta, och betalning är given – 1917). förhärliga då Gud i er kropp!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s