Om din hand eller din fot förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig (Matt 18:8)

Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så HUGG AV DEN och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden

Överdrev Jesus när han bad oss att hugga av kroppsdelar om de förleder oss till synd?

Jesus skojade absolut inte, men visst skulle kunna säga att Jesus beskrivning i ovan vers är en “hyperbol”, (grek. hyperbole) som betyder att en medveten och demonstrativ överdrift används för att få fram en poäng. Hyperboler kan användas i både förstorande eller förminskande sammanhang. Man skulle också kunna säga att Jesus menade precis det han sade.

Matt 18:1 I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?” 2 Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem 3 och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. 4 Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. 5 Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. 9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. 10 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.

Markus 9:42–48 beskriver Jesus ord likartat, och Gehenna beskrivs “där deras mask inte dör och elden inte släcks”.

Jesus talar med sina egna troende lärljungar när han säger detta. Han säger inte att synd innebär reducerade gåvor i himlen, utan snarare att vi riskerar att hamna i HELVETET. Vi kanske föredrar en Jesus som ser mellan fingrarna på vår synd, men det fungerar bara OM vi omvänt oss och sedan lever i rättfärdighet. Endast då kan synden raderas. Det är fantastiskt att Gud gjorde det möjligt för oss att bli helt renade från vår synd och få tillgång till hans rike! Skulle alltså Jesus mena att vi måste hugga av oss kroppsdelar om de får oss att synda? Ja, jag tror det, men tänk efter…När vi står där med yxan lyft och beredda att hugga av oss en hand, kommer vi då inte på tanken att i stället för att stympa oss hellre ÅNGRA vår synd och OMVÄNDA oss och SLUTA synda? Det måste väl ändå vara ett bättre alternativ? Detta är ju också ett erbjudande vi har ifrån Jesus och ett alternativ som vi kan välja.  Det är ju bara om vi INTE vill sluta synda som Jesus föreslår alternativet med att hugga av oss kroppsdelar, och förmodligen så vet han mycket väl att ytterst få personer skulle välja det alternativet. Vem som helst skulle föredra alternativet omvändelse, men problemet är förstås att många kristna är övertygade om att de inte ens behöver välja något av dessa två alternativ för de tror att Jesus accepterar dem ändå. Johannes säger:

1 John 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Detta är ju helt klart ett bättre alternativ, och det motsäger inte Jesus ord i Matt. 18:8. Notera att Jesus INTE säger “Om ni syndat måste ni som ett straff hugga av er den kroppsdel som fått er att synda”. Vi ska alltså inte tro att Jesus vill att vi hugger av oss kroppsdelar när vi insett att vi syndat för det är INTE vad han säger. Det skulle ju inte få synden att bli ogjord! Han menar att det inte finns någon godtagbar ursäkt för att synda i FRAMTIDEN. Oavsett om det gäller kleptomani, mytomani, pyromani, frosseri, bedrageri, otrohet, utlevd homosexualitet eller alkoholism, så finns det ingen ursäkt för att fortsätta med dessa synder och vi kan inte skylla på någonting. Vi kan aldrig urskulda oss med att vi är “födda så” eller att vi inte har något val. Gud har gett oss en väg ut ur varje frestelse så att det inte behöver leda till synd, så då kan vi inte ursäkta oss med att “jag kan inte hjälpa det”. Om vi vägrar sluta synda på eget bevåg så säger Jesus att vi hellre bör hugga av oss en kroppsdel så att vi slutar synda,  så att vi inte hamnar i helvetet. Paulus säger:

1 Kor 9:27. Utan jag tuktar min kropp och kuvar den, FÖR ATT JAG INTE SKALL PREDIKA FÖR ANDRA OCH SJÄLV INTE HÅLLA PROVET.

Det är inte säkert att det alltid är lätt att bemästra köttet om vi har både arv och miljö emot oss, men allt är möjligt för Jesus. Utan den Helige Andes hjälp kan det vara svårt att tukta våra kroppar men om vi låter oss vägledas av Honom så går det. Det kan dock krävas mycket bön, fasta, envishet och support från andra kristna.

Matt 5:27 Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28 Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. 29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. 30 Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. 31 Det är sagt: Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev. 32 Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.

Notera att det som är en synd är att MED BEGÄR se på en kvinna. Inte att råka stöta på en kvinna och anse att hon är rasande attraktiv. I KJV står det att det är en synd att se på en kvinna “to lust”. Det betyder att det är en synd att se på en kvinna i verkligheten eller på bilder/filmer med syftet att “lusta”. Det är synd att medvetet söka upp situationer som får oss att bli frestade och som kan leda oss till synd. En frestande tanke behöver inte vara “synd” i sig. Jesus var frestad av djävulen i öknen och tyckte säkert att det skulle smakat bra med något att äta, och fick säkert en sådan bild i sitt sinne när djävulen förde detta ämne på tal. Det hade varit en synd för Jesus att äta vid ett tillfälle där det inte var påbjudet att äta, men Jesus valde trots den frestande tanken att inte ge efter för den och synda. Gud ser våra hjärtan och vet mycket väl vad vi gör och inte gör för att inte hamna i frestande situationer, och vad vi försöker göra för att komma ur sådana situationer som vi redan hamnat i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s