Etikettarkiv | behemot

Är dinosaurier omnämnda i Bibeln, såsom i Jobs bok?

Om det inte är dinosaurier som omnämns i Jobs bok, vilka djur handlar det då om?

”Om dinosaurier levt tillsammans med människan så borde de väl stå omnämnda i Bibeln”, påstår en del. Långt ifrån alla djur är omnämnda i Bibeln (katter, tigrar, elefanter, noshörningar, älgar, etc), men vad gäller dinosaurierna så verkar det som Gud vikt två hela kapitel åt dem – kapitel 40 och 41 i Jobs bok – med en lång rad detaljer om hur de ser ut och upplevs av människor. Om kapitlen handlar om dinosarier (vad annars skulle det handla om för slags djur?) så skulle de vara de djur som är mest omnämnda i hela Bibeln! Ordet ”dinosaurie” är däremot ett ganska modern ord som myntades av paleontologen Sir Richard Owen kring  1841, med inspiration från ett grekiskt ord – deinos – som betyder monstruös, gigantisk eller enorm, samt sauros som betyder ödla eller reptil.

Behemot är en pluralterm för ett hebreiskt ord som betyder best, och termen finns endast med i Job. 40:10.  Behemot och Leviathan, som båda nämns vid namn, skulle kunna vara olika sorts djur i samma ”dinosaurie-familj” (i fråga om taxonomi) med både likheter och olikheter, och det skulle t o m kunna vara så att den ena dinosauriesorten – Leviatan – inte bara vistas på land utan även i vatten (liksom pingviner). Leviatan kommer från det hebreiska ordet Livyathan (Strong’s 3882). Leviatan/draken (läs verserna här nedan) kan vara symboliska benämningar för världsliga riken, profetiska händelser och onda makter som är fiender till Gud, precis som ormen ofta är en symbol för Satan. Lavah kan betyda ett slingrande djur, såsom en orm/sjöorm/sjömonster, och Leviathan kan också ha en symbolisk betydelse, såsom stjärnbilden Draken, eller som en symbol för sorg/sorgdräkt, eller ”mourning” som det heter i KJV. Nedan är de bibelverser där Leviathan står omnämnd, och ännu längre ner kan du läsa verserna i Job 40 och 41.

Job. 3:8 Må de som besvärjer dagar förbanna den, de som förmår mana fram Leviatan.

Job. 3:8 Let them curse it that curse the day, who are ready to raise up their mourning. (KJV)

Ps. 74:12 Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. 13 Det var du som delade havet genom din makt, du krossade drakarnas huvuden på vattnet.14 Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror.

Ps. 104:25 Där är havet, det stora och vida, där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. 26 Där går skeppen, där leker Leviatan som du har skapat.

Isaiah 27: 1 På den dagen skall Herren med sitt hårda, stora och starka svärd, straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall döda draken i havet. 2 Sjung på den dagen om den underbara vingården: 3 Jag, Herren, sköter om den, ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den, så att ingen skall skada den.

Om nedan beskrivning inte handlar om de djur som vi idag kallar för dinosaurier, vilka djur skulle bättre passa in på beskrivningen?

Job 40:10 Se Behemotsom jag skapat liksom dig. Han lever av gräs som en oxe.11 Se kraften i hans länder och styrkan i hans buks muskler.12 Han bär sin svans så styv som en ceder, senorna i hans lår är väl sammanvävda.13 Hans benpipor är som rör av koppar, benen liknar järnstänger.14 Han är förstlingen av Guds verk, men hans skapare kan dra sitt svärd mot honom.15 Bergen bär fram mat åt honom, och alla de vilda djuren har där sin lek.16 Han lägger sig ner under lotusträd, i skydd av rör och vass.17 Lotusträd ger honom skugga, pilträdets grenar i floden omger honom.18 Om än floden är våldsam ängslas han ej, om än Jordan forsar mot hans gap är han trygg.19 Kan någon gripa tag i hans ögon eller borra snaror genom hans nos?20 Kan du dra upp Leviatan med krok eller få makt över hans tunga med rep?21 Kan du föra in ett sävstrå i hans näsa eller borra en hake genom hans käke?22 Kommer han att vädja mycket till dig om nåd eller tala mjuka ord till dig?23 Kommer han att sluta fördrag med dig, så att du kan ta honom till slav för alltid?24 Kan du leka med honom som med en fågel eller hålla honom i band åt dina tjänarinnor?25 Brukar fiskarlag köpslå om honom och dela honom mellan köpmän?26 Kan du fylla hans hud med harpuner och hans huvud med kastspjut?27 Bär hand på honom, och du skall komma ihåg den striden och aldrig mer göra om det!28 Se, den som hoppas på seger blir besviken, redan vid åsynen av honom är han slagen. 

Elefant och flodhäst nämns ibland som kandidater vad gäller Behemot-varianten, men de har löjligt små svansar och inte alls som Behemot som har en svans som är styv som en CEDER – som ju är ett stort och kraftigt TRÄD. Det här verkar handla om ett djur som man i princip inte rår på, och inte ens om Jordan skulle börja röra sig och forsa mot djuret så skulle det omkullkastas. ”Kan någon borra snaror genom hans nos?” Det låter inte som en beskrivning på en elefant, och medan Behemot verkar vara omöjlig att fånga, skada eller tämja, så finns det massor med exempel på hur människan tämjt elefanter och använt dem att rida på och nyttjat dem både som krigselefanter och som cirkusdjur, där elefanterna väldigt lydigt gått med på människans olika påhitt. För ett par år sedan såg jag ett roligt videoklipp där en elefant blev livrädd för en liten ekorre som oskyldigt sprang runt på samma område, och elefanten flydde bort från uteplatsen och in i sitt eget inomhusutrymme. Detta låter knappast som en beskrivning av Behemot,som inte verkar rädslas NÅGOT. Även om Bemehot beskrivs som ett gräsätande djur så var han inte desto mindre otämjbar och farlig för människan att komma nära – och framför allt var hans tänder inte något att leka med. Läs fortsättningen nedan, och notera framför allt denna beskrivning:

När han FNYSER strålar det av LJUS,Hans gap sprutar ut FLAMMOR, ELDSGNISTOR bryter fram. Hans NÄSBORRAR BOLMAR UT RÖK, som från en kokande gryta på ELDEN. Hans ANDEDRÄKT får kol att BRINNAUR HANS GAP FLAMMAR DET AV ELD.—I hans kölvatten strålar vägen av LJUS, djupet synes bära silverhår.”

Vilket slags djur kan det röra sig om? Är inte det första man kommer att tänka på en DRAKE – som den vi läser om i sagorna? Kan inte ursprunget till drakar vara just eldsprutande dinosaurier?

Job 41:1 Ingen är så dumdristig att han retar denne. Vem är då den som vågar sätta sig upp mot mig?2 Vem har givit mig något som jag måste betala igen?Mitt är allt som finns under himlen.Jag vill inte tiga om hans lemmar, om hans styrka och sköna gestalt.4 Vem kan rycka av honom hans beklädnad?Vem vågar sig in mellan hans båda käkar?5 Vem kan öppna hans ansiktes dörr? Omkring hans tänder bor skräck.Sköldarnas rader sitter stolta på honom, sammanfogade med hård försegling,7 den ena tätt intill den andra, ingen vindfläkt tränger in mellan dem,de är sammanfogade med varandra, de griper in i varandra och kan ej skiljas åt.När han FNYSER strålar det av LJUS, hans blickar är som morgonrodnadens ögonlock.10 Hans gap sprutar ut FLAMMOR, ELDSGNISTOR bryter fram.11 Hans NÄSBORRAR BOLMAR UT RÖK, som från en kokande gryta på ELDEN.12 Hans ANDEDRÄKT får kol att BRINNA, UR HANS GAP FLAMMAR DET AV ELD.13 På hans nacke bor styrkan, och skräck dansar framför honom.14 Hudvecken på hans buk är fasta, de sitter hårt och orubbligt.15 Hans hjärta är hårt som sten, lik den understa kvarnstenen.16 När han reser sig bävar hjältar, i ångest förlorar de fattningen.17 Ett angripande svärd kan inte hålla stånd, inte heller spjut, pil eller lans.18 Han aktar järn som strå, koppar som murket trä.19 Han flyr ej för bågskott, för honom är slungstenar som agnar.20 Stridsklubbor aktar han som strå, han skrattar åt rasslet av lansar.21 Hans buk är som skarpa lerskivor, i dyn sätter han spår som av en tröskvagn.22 Han gör djupet kokande som en gryta, han får havet att skumma som när man blandar salvor.23 I hans kölvatten strålar vägen av ljus, djupet synes bära silverhår.24 På jorden finns inte hans like, han skapades utan fruktan.25 Han ser på allt som är upphöjt, han är kung över allt som är stolt.

Drakar är just eldsprutande, som vi kan läsa är en av Leviathans förmågor, och drakar ser definitivt ut som dinosaurier. Vilka andra typer av djur kan spruta eld som Leviathan kan? Läs vidare om hur lansar, slungstenar och spjut inte bekommer honom det minsta, och är något som han skrattar åt. Spåren efter honom liknar en tröskas, och vattendjup kokar som en gryta där han går fram. ”Sköldarnas rader sitter —sammanfogade med hård försegling”…Låter definitivt som en dinosaurie. Han kan se på allt som är UPPHÖJT, etc.

Om dinosaurier levt samtidigt som människor så borde det finnas en del folkberättelser om dem, även om de kanske inte levde i samma habitat (människor lever heller inte i samma habitat som lejon, tigrar, krokodiler och  isbjörnar). Det finns mycket riktigt en hel del berättelser som beskriver drakar, och gamla målningar där dessa djur avbildats ihop med människor. En av de äldsta berättelserna är Gilgamesh, ca 2500 f. Kr., – som var en Babylonisk hjälte som dödade ett gigantiskt reptilliknande djur i en cederskog. Vi har även en berättelse där ett reptilliknande monster dödade Kung Morvidus av Wales, ca 336 f. Kr., och en annan kung, Kung Peredur, lyckades döda ett stort monster vid ett ställe som heter Llyn Llion i Wales. Andra välkända drakhistorier inkluderar Sigurd Fafnesbane (Siegfried) som slog ihjäl ett monster som heter Fafnir, historien om Tristan och Isolde, Kung Artur och Sir Lancelot, samt St Göran född ca 280 e Kr. (St George eller Riddar Örjan), som blev ett skyddshelgon i England. Eftersom dessa historier är väldigt gamla så är det förstås svårt att veta hur mycket som ändrats i historierna genom åren, men det intressanta är att någon forma av drakar funnits med i dessa historier, och att de mer eller mindre beskrivs i enlighet med djuren i Job 40-41 – och alltså låter som dinosaurier. Hur kan beskrivningen vara så träffande likt drakar/dinosaurier om de aldrig träffat på dessa djur, och innan de än uppdagats i fossilform?

Den anglosaxiska dikten om Beowulf berättar om hur Beowulf (495-583 e Kr) av Danmark dödar ett monster som heter Grendel och hans mamma. Beskrivningen av monstret är att han varit ökänd i 12 år, han använde två ben för att gå, han hade små framfötter (varav en som Beowulf slet av) och hans hud stod emot svärdshugg. Intressant nog så dödades den ”drake” genom ett spjut som borrades in i hans mage, som verkar vara det ända förhållandevis mjuka parti på en dinosaurie (som i övrigt är ganska pansar-beklätt). Men hur borrar man ett spjut i en eldsprutande drake utan att bli dödad? Hjälten i berättelsen gömde sig i marken i ett hål som han grävt ut , och som han sedan täckt med träribbor. Något slags kött placerades på träribborna och när dinosaurien sedan kom för att äta köttet så passade hjälten på att sticka upp spjutet i magen.

dragonMässingsinskriptioner som är daterade till slutet av 1400-talet har hittats i Carlislekatedralen (från 1133 e Kr. ) i England, och de visar varelser som klart liknar dinosaurier. Vad annars kan det tänkas vara för djur (se bild)? Även fisk, hund, gris, fågel, etc, är ingraverade i mässingen, och de är ju kända och verkliga djur (liksom dinosaurier). Hur kunde en person vid denna tid veta hur en dinosaurie såg ut när han levde ca 300 år innan dinosauriefossil ens hittats och klassificerats? Om vi INTE vill tolka djuren som dinosaurier kanske vi borde fråga oss själva varför? Finns det någon teori som vi gärna vill klamra oss fast vid, och som går i stöpet om vi accepterar att djur som ser ut som dinosaurier faktiskt är dinosaurier?

Det är inget tvång att tolka dinosaurierna genom att använda Bibeln som ett filter, men om Bibeln stämmer så borde dinosauriefossil dyka upp ganska plötsligt i fossillagren utan några tidiga mellanformer – vilket är precis det som kan observeras. Bibeln säger att Guds skapelse var mycket gott, och eftersom sjukdomar, död och lidande inte kan räknas som mycket gott – då Bibeln också säger att Döden är en FIENDE som ska besegras – så går det inte att placera dinosariedöd innan Adam syndade och orsakade den första döden. Noa ombads att ta med landdjur på Arken (enligt beräkningar krävdes ca 16.000 ”urdjur” för att åstadkomma den rika djurvariation som vi har idag, och Noa behövde självfallet inte välja de största djuren ur varje familj/art.

Om man inte vill använda sig av Bibeln som idé vad gäller dinosaurierna, trots att den skriften visat sig vara utomordentligt pålitlig vad gäller dess detaljer om kungar, riken, städer, mynt, profetior, etc, så ser det ändå ut som dinosaurierna levde för inte så länge sedan. Vi har ju redan förstått att människor talat om drakliknande djur och avbildat dem långt innan de hittats i fossillagret, och en del fossil är inte ens helt mineraliserade (förstenade). Man har hittat mjukdelar och även blodceller och hemoglobin i en del ben! Det talar emot teorin att dinosaurierna dog ut för ca 65 miljoner år sedan, för vetenskapligt sett kan inte blod bevaras under en så lång tid. Bara det här med att djur fossilerats är ju ett problem i sig, för idag så dör ju djur och försvinner från jordens yta inom några månader, så vad hände egentligen i vår historia som orsakade så mycket fossilerade djur? Bibeln tipsar ju om den globala floden som skulle kunna orsaka en perfekt miljö för att åstadkomma förstening av djur och växter, men Evolutionister har ingen bra teori för vad som orsakade fossilering, och framför allt inte i stora kvantiteter.

Dr Mary Schweitzer är en av de forskare som hittat dinosaurieblod och hon sa:

If you take a blood sample, and you stick it on a shelf, you have nothing recognizable in about a week. So why would there be anything left in dinosaurs?” 

Dr Schweitzer hade problem att få ut sina analyser i vetenskapstidningar pga det kontroversiella och oväntade resultatet som de visade. ”I had one reviewer tell me that he didn’t care what the data said, he knew that what I was finding wasn’t possible”, säger Schweitzer. ”I wrote back and said, ‘Well, what data would convince you?’ And he said, ‘None’.” Schweitzer beskriver hur hon bl a uppmärksammade att ett T-rex skelett från Hell Creek i Montana, hade en markant aslukt, och när hon nämnde detta för paleontologen Jack Horner så svarade han ”Oh yeah, all Hell Creek bones smell”. Om man inte låst fast sig vid Evolutionsteorin så kanske man skulle kunna vara öppen nog för att tolka frekvent förekommande aslukt som att djuren i fråga inte varit i jorden särskilt länge, men eftersom Evolutionsteorin stängt alla dörrar till ett sådant resonemang så väljer man i stället att tro på teorin i stället för sina egna sinnen, fakta och förnuft.

Vi har indoktrinerats så länge att tro att djur utvecklats under miljontals år, att vi ibland inte märker när vi avvisar vetenskap för att ge plats för en älskad teori, dogma och förutfattade meningar. Skapelsetroende är ofta mer objektiva eftersom även vi indoktrinerats att tro på Evolutionsteorin sedan barnsben, men ändå varit objektiva nog att studera vad vetenskapsmän från det andra lägret (kreationism) kommit fram till i sin forskning och vad de baserar sitt resonemang på. Ofta är skapelsetroende vetenskapsmän före detta evolutionister som övergett Evolutionsteorin av vetenskapliga skäl.

Läs gärna mer om fossilering, djuren på Arken, dinosaurieblod, etc, på www.creation.com. (Jag har även några artiklar om Skapelsetro på min Blogg i denna kategori.) Läs också på Mats Moléns sida om dinosaurier här.

Are DINOSAURS mentioned in the BIBLE, like in the Book of Job?

If the BOOK OF JOB doesn’t describe dinosaurs, what animals are being referred to?

Not all animals are mentioned by name in the Bible (cats, tigers, elephants, etc), but if God created the dinosaurs on Day six of the creation week, it’s possible that hey might be mentioned somewhere in the Bible and I believe this is also the case. However, ”dinosaur” is a modern word invented by Sir Richard Owen in 1841 inspired by a Greek word meaning ”terrible lizard”, and the word Behemoth is literally a plural form of a Hebrew word meaning ”beast”. If the below is NOT a dinosaur, what is it?

Job 40:15Behold now behemoth, which I made with thee; he eateth grass as an ox. 16Lo now, his strength is in his loins, and his force is in  the navel of his belly. 17He moveth his tail like a cedar: the sinews of his stones are wrapped together18His bones are as strong pieces of brass; his bones are like bars of iron. 19He is the chief of the ways of God: he that made him can make his sword to approach unto him. 20Surely the mountains bring him forth food, where all the beasts of the field play. 21He lieth under the shady trees, in the covert of the reed, and fens. 22The shady trees cover him with their shadow; the willows of the brook compass him about. 23Behold, he drinketh up a river, and hasteth not: he trusteth that he can draw up Jordan into his mouth. 24He taketh it with his eyes: his nose pierceth through snares.

Elephant and hippopotamus are sometimes suggested as candidates for the Behemot, but they have ridiculously small tails, and far from having tails ”like a cedar”. They don’t move their tails like a cedar tree either. We can read that this creature is ”the chief” of the ways of God, so this would exclude at least the hippopotamus, which isn’t the greatest of all animals, but neither does the rest of the description sound like an elephant. Leviathan is another unknown creature, and it sounds a bit like a dragon considering that it’s large and a fire-breathing animal. Many of the dragons that we can read about in fairy tales are fire-breathing and they do look like certain dinosaurs. What other type of animal could cause smoke and fire coming out of his nose or mouth? In the below description we can read about an animal that seems to be totally impossible to catch and subdue. Filling his skin with barbed irons is impossible, likely due to the hard skin surface and his scales. You can’t use a spear against his head, and just the sight of him can make a person tremble. His teeth are terrible, and swords, spears and arrows cannot touch him. The sight of a spear just makes him laugh, and for him iron is as straw. He can look at all HIGH things, etc. Interestingly, the ”dinosaur” in the story of ”Beowulf” had to be killed by using a spear through the stomach – the only place on a dinosaur which is soft enough. But how do you thrust a spear into the stomach of a large dinosaur without getting killed? The hero hid himself in a large hole he had dug in the ground, which he covered with material heavy enough to hold the weight of this particular dinosaur – but still with the possibility to stick a spear through it and reach the stomach of the dinosaur. Meat was placed on top of the trap to lure the dinosaur to come.

Job 41 1Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down? 2Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn? 3Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee? 4Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever? 5Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens? 6Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants? 7Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears? 8Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more9Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him? 10None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me? 11Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine. 12I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion. 13Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle? 14Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about15His scales are his pride, shut up together as with a close seal. 16One is so near to another, that no air can come between them. 17They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered. 18By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning. 19Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out. 20Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron. 21His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth. 22In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him. 23The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved. 24His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone. 25When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves. 26The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon. 27He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood. 28The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble. 29Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear. 30Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire. 31He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment32He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary. 33Upon earth there is not his like, who is made without fear. 34He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.

If God created the land animals, including dinosaurs, on Day six, there should be stories of dinosaurs in the folklore of many nations because people after the Flood would have co-existed with them, and there are many such stories from all over the world. One of the oldest is of Gilgamesh – a hero of an ancient Babylonian epic who killed a huge reptile-like creature in a cedar forest. The early Britons tell us about reptilian monsters, one of which killed and devoured King Morvidus of Wales, c. 336BC. Another monarch, King Peredur, managed to slay his monster at a place called Llyn Llion, in Wales. The epic Anglo-Saxon poem Beowulf mentions how Beowulf (c. AD 495-583) of Denmark killed a monster named Grendel and its supposed mother. The description of the monster is that he had been known for 12 years, he was bipedal, and he had two small forelimbs – one of which Beowulf tore off. His skin was impervious to swordblows. Other well-known dragon stories include Siegfried of the ancient Teutons (possibly the same person as Sigurd of Old Norse who slew a monster named Fafnir),Tristan, King Arthur, and Sir Lancelot, of Britain, and St George (Örjan in Swedish) who became the patron saint of England.

Brass engravings dating from the 1400s at Carlisle Cathedral in Britain depict creatures that any 21st century child would instantly recognize as dinosaurs, along with depictions of various fish, a dog, apig, a bird and other familiar animals. How could the person engraving those depictions have known what dinosaurs looked like, given that he/she lived over three centuries before the fossil bones of such creatures were systematically dug up, described and named?

If the Bible is correct, dinosaur fossils would be expected to appear suddenly in the fossil record, i e, without ancestors and intermediate forms., and this is what is observed. We can also see in the fossil record that some dinosaurs have died from cancerous tumours, and others that were cannibalized. Did the dinosaurs die such a terrible death in a ”very good” world before Adam sinned? That couldn’t have been the case because there was no cancer in the pre-Fall world. Death is an enemy that must be conquered according to the Bible, and God would never have caused an enemy to roam around on earth for no reason at all. AFTER the fall on the other hand, death became a necessary outcome because the wages of sin is death. This means that dinosaurs must have been alive after the fall of Adam and he lived rather recently. Land animals were created on Day 6th just like man, and according to calculations of the genealogies, Adam was created about 6,000 years ago. Dinosaurs must have been onboard the Ark, but naturally Noah wouldn’t have to select large kinds of dinosaurs but juveniles. Since then, many creatures have gone extinct, not just dinosaurs,

Some dinosaur fossils are not completely mineralized. In fact, dinosaur bones with blood cells, hemoglobin and soft tissue such as blood vessels have been found! This is a problem for evolutionists, because how could such bones possibly be 65 million years old as they believe they are? Dr Mary Schweitzer is one of the researchers involved in the discovery of dinosaur blood cells, and she said: ”If you take a blood sample, and you stick it on a shelf, you have nothing recognizable in about a week. So why would there be anything left in dinosaurs?” But so entrenched is the evolutionary paradigm in the scientific community, that it soon became known that Dr Schweitzer was having a hard time trying to get her results published in scientific journals. ”I had one reviewer tell me that he didn’t care what the data said, he knew that what I was finding wasn’t possible” says Schweitzer. ”I wrote back and said, ‘Well, what data would convince you?’ And he said, ‘None’.” Schweitzer recounts how she noticed that a T. rex skeleton (from Hell Creek, Montana) had a distinctly cadaverous odour. When she mentioned this to long-time paleontologist Jack Horner), he said ”Oh yeah, all Hell Creek bones smell”. So ingrained is the notion among paleontologists that dinosaur bones must be millions of years old that the ”smell of death” didn’t even register with them, despite the evidence being right under their noses. We are indoctrinated from early age to believe that life on earth must be millions of years old, and it’s sometimes difficult to reconsider this view.

Read more on www.creation.com