Arkiv | 2014/09/01

Jonny Springe, ordf. i kyrkorådet i Sveg, socialdemokrat, och begränsar yttrandefrihet?

jonny springeDet är en synd att tillskriva människor uppfattningar de inte har, för att sedan mobba och förnedra dem för just den uppfattningen (som de alltså inte har). Se händelsen mellan Jonny Springe, S, och Björn Söder, SD, beskriven i tidningen Dagen samt här, och läs även här.

Sedan när är man emot mångfald för att man har kritik mot den oansvariga massinvandring som sker i Sverige idag? SD förespråkar inga stängda gränser. Inte heller är man väl rasist för att man anser att invandringspolitiken i våra grannländer är bättre än den vi har i Sverige? Tål denna fråga verkligen inte att ens att diskuteras på ett moget sätt mellan vuxna människor, och måste det till kyrkklockor och oväsen för att tysta ner människor med politiska åsikter som avviker från ens egna? För inte var det väl en slump att deras manifestation för mångfald och kärlek (konstigt sätt att visa kärlek på) startade samma klockslag som Björn Söder, SD, skulle tala, och att manifestationen hölls ett stycke därifrån? Har man frågat församlingsmedlemmarna om de röstade FÖR idén att förnedra medmänniskan Björn Söder genom att tysta ner honom? Har man frågat Svegborna (däribland en del sverigedemokrater) om de ville lyssna på kyrkklockor i en timme för att tysta ner det tredje största politiska partiet i Sverige, samtidigt som man inte behandlar övriga partier likadant?

Jonny Springe, samt kyrkoherden (ej ordinarie kyrkoherde), samt en del politiker i kommunstyrelsen i Sveg verkar inte hålla med om SD:s invandringspolitik, och tar sig därför rätten att tysta ner dessa idéer så att ingen annan heller kan höra. Är det yttrandefrihet?! Är det så vi själva skulle vilja bli behandlade om vi åkte runt i landet för att valtala?

Ska vi verkligen lära våra barn att vi INTE ska samtala med varandra om våra politiska åsikter, utan vi ska snarare föra oväsen och tysta ner människor som har andra åsikter än oss? Alltså inte föra en dialog MED varandra utan tala OM varandra, samt TYSTA NER varandra så att vi inte får höra andras argument och hur man resonerar?

Hur blir det med de människor som inte har tillgång till kyrkklockor som de kan starta när just deras politiska motståndare ska börja tala? Alla har tyvärr inte samma makt att tysta ner oliktänkande, så det gäller alltså att se till att ha tillgång till kyrkklockor eller annat som för oväsen, som man kan överrösta sina politiska motståndare med.

Är budskapet att vi ska ordna manifestationer och väsnas när våra politiska motståndare ska hålla tal, och att det kan vara en rejäl fördel att ha tillgång till kyrkklockor eftersom kyrkklockstillgång ger makt? Kanske Sveriges minareter också kan användas i liknande syfte? Är detta verkligen att behandla andra människor som man själv vill bli behandlad, som Bibeln lär oss?

Det är en ynkedom att även övriga partier i kommunen gick med på denna mobbing. De trodde förmodligen att de gjorde det för en god saks skull, men i stället deltog de i något som var ont mot sina medmänniskor. Så som de behandlade Björn Söder skulle de själva inte vilja bli behandlade.

Jag förstår dem som sagt att de vill gå ur kyrkan, pga detta hyckleri och att använda olika måttstockar. på varandra.

Läs gärna min artikel om kristna som förtalar Sveriges tredje största parti, i relation till vad Bibeln säger.