Guds hela vapenutrustning i Efesierbrevet – som vi gör väl i att ta på oss

armor3Paulus ger oss bra tips om hur vi ska kunna stå starka och stå emot djävulens listiga angrepp, och det är vi själva som måste se till att ta på oss Guds hela vapenutrustning för att gå segrande ur varje strid. Gud tänker inte kasta över oss en vapenutrustning utan att vi själva är med på det, men han erbjuder oss däremot skyddsmaterialet som han hoppas att vi ska ta på oss för att kunna stå starka. Skälet till att vi behöver denna utrustning är att vi på det sättet kan stå emot (hålla stånd) på den onda dagen och behålla fältet. Väljer vi att leva våra kristna liv utan att ta på oss delar av utrustningen, och kanske bara utnyttjar den vid ett fåtal tillfällen, så får förstås Satan utökade chanser att anfalla oss och även vinna. Satan känner till våra akilleshälar och vet var han ska anfalla, så det är förstås olistigt att då välja att stå mer eller mindre oskyddade mot hans angrepp.

Ef. 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 

Här är alla tipsen:

 1. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som BÄLTE kring era höfter
 2. och kläd er i rättfärdighetens PANSAR
 3. 15 och sätt som SKOR på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
 4. 16 Tag dessutom trons SKÖLD. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
 5.  17 Tag emot frälsningens HJÄLM
 6. och Andens SVÄRD som är Guds ord.

1) Det är viktigt att vi håller oss till sanningen och att vi avhåller oss från att ljuga, sprida halvsanna rykten och förtal. Att med flit tillskriva människor åsikter de inte har är också att ljuga, så vi måste vara försiktiga med hur vi uttrycker oss för att vara goda mönster för Guds församling.

2) Vi måste leva RÄTTFÄRDIGT, vilket innebär att vi måste avhålla oss från synd. Det är de som GÖR rättfärdighet som får ärva Guds rike enligt Bibeln. Vi får inte Jesus rättfärdighet överförd till oss på minsta vis, så efter att vi blivit renade från vår synd i Jesu blod måste VI undvika att smutsa ner oss med ännu mer synd – vilket vi har kapacitet att göra med hjälp av den helige Anden.

3) Vi måste alltid vara beredda att sprida Guds ord, svara på frågor varför vi är troende och göra vad vi kan för att besvara människors funderingar och kommentarer som har med evangeliet att göra (egentligen apologetik). Vi kan vara människofiskare på en rad olika sätt och vi blir välsignade och uppmuntrade av att ta på oss “evangelium-skorna” och sprida den kristna tron till andra. Det är egentligen vad livet går ut på och det är så vi ska vandra. Vi kan lära oss att lyssna på Guds röst för att höra hur han vill leda oss och bättre kunna fungera som hans verktyg.

4) Vi kan lyfta berg med hjälp av tron. Om vi lyder de övriga punkterna kan det bli lättare för oss att tro på under och tecken, och vi kan se i Bibeln att människors TRO ofta är relaterad till om de blir friska från sjukdomar eller inte när andra lägger händerna på dem och ber för dem. Men alla blir förstås inte helade från sjukdomar alla gånger och hela tiden, för då skulle ju ingen någonsin dö. Vi kan få vår tro att växa genom att leva nära Gud, och vi kan riskera att bli ljumma i vår tro om vi inte tillbringar tid i bön och bibelläsning.

5) Hjälmen skyddar huvudet och hjärnan, och vi kan andligt talat skydda våra hjärnor från att bli exponerade av dåligt inflytande och frestelser. Vi kan undvika dåliga TV-program (och faktiskt undvika TV överhuvudtaget om det krävs), destruktiva sånger, spelhallar och andra miljöer och situationer som vi vet inte är upplyftande för våra själar utan snarare tvärt om. Ibland är det inte alltid vi som bestämmer våra miljöer, men för det mesta kan vi kontrollera vårt “intag” av influenser utifrån. Det vi ser och hör riskerar att bli det som vi uttrycker med vår mun, så det är lämpligt att kontrollera tankarna genom att inte släppa in vad som helst i våra hjärnor.

6) Jesus vann sin strid i öknen mot djävulen genom att bemöta hans snedvridna bibelkommenterer med Guds sanna ord. Satan är mycket duktig på att citera Bibeln, men om vi inte läser verserna i sitt rätta sammanhang så kan vi hamna i vilka läror som helst och tvingas att ändra även andra verser för att de ska passa ihop med den falska grund som vi själva kokat ihop. Djävulen gav till slut upp när han inte fick någon fångst trots flera försök att få Jesus på fall genom frestelser, och Satan lämnade sedan Jesus ifred. Vi måste träna oss själva att bli korrigerade av Guds ord, och att inte vara för stolta när vi upptäcker att vi kanske inte alltid greppat läget om bibeltexter, och då vara villiga att ändra kurs om bibelverser visar oss att vi haft fel. Villoläror undviks genom att vara trogna Guds ord i stället för att vika sig för majoriteten, och Satan får mindre yta att attackera om vi visar att vi hellre lyder Guds ord i stället för hans (Satans) tolkningar. Dessvärre finns det kristna som i alla tider visat en ovilja att ändra sig om de blivit överbevisade av Guds ord i Bibeln, och föredrar i stället att tro på människotraditioner, “den stora strömmen” eller lärda människor som de är imponerade utav. armor2

Sist men inte minst så rekommenderar Paulus oss att göra allt detta under STÄNDIG ÅKALLAN OCH BÖN. Vi ska alltid be i Anden, vaka och hålla ut i bön för alla de heliga – som ju sprider Guds ord till vilsna hjärtan. Det är även en bra väg till personlig tillfredsställelse.

18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. VAKA därför och håll ut i bön för alla de heliga. 19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.

Låt ingen lura dig med tanken att de andliga gåvorna har upphört och inte längre gäller. Det är precis vad Satan vill att vi ska tro så att han kan hindra oss från att använda de andliga gåvor som Gud har gett oss.

13 thoughts on “Guds hela vapenutrustning i Efesierbrevet – som vi gör väl i att ta på oss

 1. Trosrörelsen gjorde/gör ju en stor sak av att ikläda sig denna rustning vilket ledde till att en del inte vågade låta bli, risken var ju då att fienden skulle kunna slå dem.

  Jag tror att Ordet om denna klädnad egentligen handlar om att Ikläda sig kristus och vara i honom.

  Bb

  Like

  • På sätt och vis kan man säga att det handlar om att ikläda sig Kristus, eller snarare att vara I VINTRÄDET (Kristus). Vi kan vara i vinträdet genom att ta på oss var och en av de olika delarna i skyddsutrustningen 🙂

   Like

 2. Bra att poängtera detta med överförandet av rättfärdigheten – Det är ju inte riktigt så.
  Men det är flera som vill tolka det som att vi sätter på oss “Guds vapenrustning” – Alltså får vi Guds rättfärdighet.. Men det kan ju vara så att man vill bli lurad,,,

  Like

   • Hur skall man då få människor att förstå att det beror på vår rättfärdighet? Inte att vi sätter på oss Guds rättfärdighet – och att Guds rättfärdighet överförs till oss… 🙂

    Like

   • För Bibeln säger inte att det är så, utan tvärt om, att vi är rättfärdiga när vi GÖR rättfärdighet. Utrustningen kan inte handla om rättfärdigheten eftersom rättfärdigheten är EN i raden av punkter gällande den kompletta utrustningen.

    Like

   • Jag hörde en förkunnare för några månader sedan som förkunnade om Guds vapenrustning och han pekade inte på VÅR RÄTTFÄRDIGHET.

    Han konstaterade att det berodde på Guds rättfärdighet som vi får överförd till oss… Vilket är en villolära.

    Like

   • Om hela vapenutrustningen är vår rättfärdighet så måste förkunnaren fråga sig varför “pansar” är relaterat till rättfärdighet. Pansar är endast 1/6 av vapenutrustningen.

    Like

   • Så du vill mena att en sjätte del handlar om Guds rättfärdighet. Genom tron. Resterande handlar om VÅR RÄTTFÄRDIGHET?

    Like

   • Nej, jag tror inte resterande handlar om rättfärdighet överhuvudtaget. Temat “rättfärdighet” kommer in endast under punkt 2.

    1) 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som BÄLTE kring era höfter
    2) och kläd er i rättfärdighetens PANSAR
    3) 15 och sätt som SKOR på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.
    4) 16 Tag dessutom trons SKÖLD. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.
    5) 17 Tag emot frälsningens HJÄLM
    6) och Andens SVÄRD som är Guds ord.

    Like

   • Fast om vi inte tar emot rustningen då – Frälsning är väl samma sak som rättfärdighet eller? Om vi inte är villiga att gå, om vi inte är sanna, om vi inte tror, om vi inte tar med oss Andens svärd.

    Är vi rättfärdiga då? Indirekt måste det ju handla om rättfärdighet eller handlar inte detta om att ta sitt kors och göra sig redo för strid mot andemakter?

    Like

   • “Frälsning” är inte exakt samma som “rättfärdighet” (de är trots allt olika ord), men visst krävs rättfärdighet för att vara frälst. Punkt 2 handlar specifikt om rättfärdighet i form av ett pansar. Därför tror jag inte alla de övriga punkterna också kan handla om rättfärdighet. (Även om vi förstås inte är rättfärdiga om vi inte lyder samtliga punkter.) Övriga punkter handlar om tro, evangelisera, osv. I Efesierbrevet 6 är hela utrustningen beskriven med hjälp av 6 beståndsdelar som är viktiga för frälsningen, och rättfärdighet är en utav dem i form av ett pansar.

    Like

   • Många tror ju att detta sammanhang talar om att ta på sig Guds vapenrustning – Att ta på sig Guds rättfärdighet. Och att Guds rättfärdighet överförs till oss.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s