Blodröda synder som scharlakan kan bli vita som snö – Jes. 1:18

sheetSynder försvinner vid omvändelse

Oavsett kvantiteten och kvaliteten på våra synder så blir vi helt igenom rena och “snövita” (helt oskyldiga) när vi omvänder oss från våra synder och startar ett nytt liv med Skaparen. Idag skulle vi säga att vi blivit renade i Jesu blod (det slutgiltiga offret) men under alla tider så har kravet för rening alltid varit kombinerat med vår omvändelse – oavsett djuroffersystemet under Mose tid eller Jesu offerdöd på korset. Jesus dog för hela världens synder, men det innebär inte att hela världen därför blivit renat och kan förvänta sig frälsning.

Jes. 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.

Verkligen goda nyheter! Hoppet är alltså inte förlorat hos någon enda av oss! Det är glädje i himlen för varje person som omvänder sig, för Gud vill inte att någon ska gå förlorad:

2 Pet. 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Apg. 17:30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

Hes. 18:23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Löftet är alltså total rening där alla våra synder raderas, och kravet för det är omvändelse. Omvändelse kommer an på oss själva. Det är vårt eget ansvar och inte Guds ansvar. Det kanske låter som en självklarhet, men det finns en del kristna som menar att det är Gud som leder oss fram till målet när vi en gång blivit Guds barn – såsom i tankegången att en gång frälst alltid frälst. Den helige Ande kan visserligen leda oss rätt, men inte utan vår medverkan och påverkan. När vi omvänt oss och blivit renade så blir vi faktiskt även “perfekta” eftersom ingen synd finns kvar i oss. Vi blir inte renade till 80% utan till 100%, och detta perfekta och rättfärdiga tillstånd kan räcka hur länge som helst om vi avhåller oss från synd – vilket vi alla kan göra. Den som bor i oss (den helige Ande) är större än den som bor i världen (1 Joh. 4:4).

När vi omvänder oss så är det våra tidigare synder som tas bort. Definitivt inte våra framtida synder. Våra synder är inte förlåtna innan vi ens utför dem. Om en person blir anhållen och dömd för ett eller flera brott så kan denne inte förvänta sig att han/hon sedan blir immun från framtida straff för eventuella framtida brott:

1 Pet. 1:9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.

Nedan kan vi se att omvändelse handlar om att undvika det onda och göra det goda. Utöver omvändelse så får vi några exempel på goda gärningar som förväntas av oss, även om goda gärningar individuellt kan se olika ut. Även i Jak. 2 kan vi se liknande exempel, eftersom tro utan gärningar är död.

Jes. 1:16 Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon.
Sluta att göra det som är ont.17 Lär er att göra det som är gott, sök det rätta.
Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak.

Jesaja har visserligen fokus på Israel och sin egen tid, men Gud har liknande krav och löften till alla människor. Vår framtid är beroende av om vi är villiga att höra från vår Skapare, eller om vi vägrar och är motsträviga. I det senare fallet så har vi alltså valt att stå utanför gudomlig hjälp och  måste därför klara oss själva. Det är förstås viktigare att tänka på vår permanenta framtid (livet efter detta) än den temporära trivseln och lyckan i den nuvarande, men vi kan få hjälp med båda fallen – och framför allt bli uppmuntrade mitt i våra motgångar.

washedJes. 1:19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.20 Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat.

Att leva i alltför stor komfort kan innebära en risk att vi inte söker Gud utan snarare har fokus på nöjen och våra tillgångar. På det sättet kan faktiskt en del motgångar och sorg faktiskt hjälpa oss att få ett stadigare fokus på det som borde vara det allra viktigaste i våra liv. Våra personliga tillgångar och vänskapsband är ytterst temporära och varar bara en kort tid:

Ord. 30:8 Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: “Vem är Herren?” eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn.

Ps. 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.16 Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.17 Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. 19 Herren har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.

2 Kor. 5:1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,

I samma kapitel som Jes. 1:18 kan vi läsa här nedan att vi inte automatiskt kan förlita oss på tidigare perioder av rättfärdighet. Det heter inte “en gång rättfärdig alltid rättfärdig”, och Gud skulle aldrig kalla en människa rättfärdig om hon inte faktiskt levde upp till det epitetet. Det finns en risk att människor väljer att överge Herren:

Jes. 1:21 Hur har inte den trogna staden blivit en hora! Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet därinne, men nu mördare.22 Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.— 27 Genom rätt skall Sion friköpas, genom rättfärdighet de som vänder tillbaka.28 Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, de som överger Herren skall gå under.

Nedan vers handlar visserligen om Israel, men passar även in på Sverige på det sättet landet totalomvandlats de senaste åren:

Is. 1:7 Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers. KJV

10 thoughts on “Blodröda synder som scharlakan kan bli vita som snö – Jes. 1:18

 1. Huruvida man kan säga att David förlorade frälsningen.. Är jag inte säker på, det är väl den yttersta domen som avgör om man är räddad från evig förtappelse, Abraham blev rättfärdig inför GUD, när han hörde löftet GUD gav honom och trodde i 1mos 15:6.. Dvs han trodde GUD och blev förklarad rättfärdig och bar fram ett offer till honom,.. När förlorade Abraham sin frälsning eftersom han mycket senare utför gärningen att bära fram sonen som ett offer… Där han förklaras rättfärdig… Första gången han blev rättfärdig var när han trodde på löftet… Under tiden innan han bar fram sin son måste han ju ha blivit förklarad orättfärdigt, för att sedan förklarats rättfärdig i 1mos 22,…Jag får inte ihop logiken i sammanhanget,

  Like

  • Hej Stefan

   <Huruvida man kan säga att David förlorade frälsningen.. Är jag inte säker på, det är väl den yttersta domen som avgör om man är räddad från evig förtappelse,

   Javisst är det på sista dagen, men jag syftar på Kung Davids tid i synd. Då var han inte frälst, och hade han dött under den tiden så säger Hesekiel att han i så fall skulle dö i sin synd.

   Hes. 18:24 Men när den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och gör samma vidriga gärningar som den ogudaktige, skulle han då få leva? Ingen av de rättfärdiga gärningar som han har gjort skall då bli ihågkommen. Genom den trolöshet som han har begått och genom den synd han har gjort skall han dö.

   Jakob säger om Abraham

   Jak. 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR, när han bar fram sin son Isak på altaret? — 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

   Kung David, Abraham, etc … Hesekiel gör tydligt att man inte är "en gång rättfärdig alltid rättfärdig". Vi kan inte leva på gammal rättfärdighet.

   Jag tycker allt är väldigt logiskt.

   Hes. 18:4 Se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Den som syndar skall dö.

   Rom. 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

   Abraham blev rättfärdig inför GUD, när han hörde löftet GUD gav honom och trodde i 1mos 15:6.. Dvs han trodde GUD och blev förklarad rättfärdig och bar fram ett offer till honom,.. När förlorade Abraham sin frälsning eftersom han mycket senare utför gärningen att bära fram sonen som ett offer… Där han förklaras rättfärdig… Första gången han blev rättfärdig var när han trodde på löftet… Under tiden innan han bar fram sin son måste han ju ha blivit förklarad orättfärdigt, för att sedan förklarats rättfärdig i 1mos 22,…

   Like

   • Det blir krångligt om man ska förlora sin frälsning när man är syndig och inte lever upp till den standarden som lagen och moralen kräver… Syndens och dödens lag, livets andes lag,… Vad är skillnaden,

    Like

   • Det är viktigt att inte lägga omöjliga bördor på människor som de omöjligt kan klara. Det är t ex ingen synd att inte tänka på Gud 24/7. Många tror att vi ständigt syndar i “tanke, ord och gärningar” och då kan det vara frestande att bara ge upp inför det omöjliga. Jag tror Gud gav oss bud som vi kan klara av och vi kan t o m läsa att de inte är tunga. Det är fullt möjligt att undvika mord, hat, otrohet, lögner, stölder, etc. Vi kan vara rakryggad Jesu lärljungar.

    Like

 2. Ändå vill jag tolka helheten av JESUS offer.. Som past present and future,.. GUDS FÖRSYN, inte enligt calvinistisk synsätt.. Vi är delaktiga i frälsningen genom att tro på JESUS och ta emot honom som frälsare, för att vi ska veta att vi har evigt liv.. Vi har inte fått en rädslans ande så att vi ska leva i religiöst slaveri… Eftersom jag har erfarenhet av människor med missbruk och olika sorters psykiska åkommor.. Så är budskapet till dom att ta emot JESUS som sin frälsare.. Så får du evigt liv, omvändelse är inte att sluta synda enbart.. Ändra sinne och söka förlåtelse hos GUD i tro på JESUS, är det som menas med omvändelse, säg en enda troende som har slutat synda mot lagen.. Nåden är större än synden,

  Like

  • Hej Stefan

   Jag håller med i mycket som du säger. Vi har inte fått rädslans ande men:

   Phil 2: 12 — work out your own salvation with fear and trembling.

   Gudsfruktan är alltså något sunt, men jag förstår vad du menar. Om vi befinner oss i ljuset och vet att vi är trogna Jesu efterföljare så behöver vi inte leva i skräck. Våra gamla synder behöver vi verkligen inte ta upp för de är förlåtna.

   Det här med “att ta emot Jesus” måste definieras eftersom det inte är ett bibliskt uttryck, men om man men detta menar att ångra sina gamla synder och bestämma sig för att omvända sig, så stämmer det. Vi behöver visserligen inte skriva under ett avtal i blod om att vi aldrig mer kommer att synda, men utgångspunkten bör i alla fall vara att vara trogna Herren. Vi får inte bara en enda chans utan fler. Om vi däremot tror att vi kan varva synd och rättfärdighet så går vi vilse. Lite surdeg syrar hela degen och vi har inte råd att synda på nåden.

   Vad betyder nåd?

   Titus 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att SÄGA NEJ till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som NU ÄR,

   Vi får alltså kraft att undvika synd här och nu. Vi behöver inte vänta tills Jesus kommer tillbaka. Absolut kan det vara ett stort kliv för många som upplevt mycket fördärv och det kan även vara svårt på så sätt att det i vissa fall krävs att man bryter med gamla “syndapolare” eftersom sällskapet får oss på fall. Jesus vet precis vad vi har för uppförsbackar och möjligheter.

   Ja det går att uttrycka sig som att Jesus dog för alla past, present, future, beroende på vad man lägger för innebörd i det. Kalvinister använder sig av uttrycket med tyngd på att människor är förlåtna redan i DÅTID, vilket leder till att folk faktiskt kan vara födda “förlåtna” för synder de ännu inte utfört. Det blir en “license to sin”. Jag förstår att detta inte är vad du själv tror 🙂

   Like

   • Jag förstår att du tar anstöt av det calvinistisk synsättet.. Där gud redan vid skapelsen bestämde vilka som skulle bli frälsta.. Vilket jag också gör.. Den fria viljan i människan och guds vilja och guds syfte med att skapa oss är bortom vår fattningsförmåga… Det kan bara tas emot i tro på hans suveränitet, och godhet,.. Licens to sin… Det gör bara den som inte förstår guds syfte med frälsningen och inte är född av GUD, joh 1:12 åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli ett GUDS BARN, pånyttfödelsen konsekvenser är omvändelse från det onda… Och en strävan att göra det goda, arbeta på den frälsning som är oss given av nåd och åter nåd… Inte arbeta för vår frälsning,

    Like

   • Kung David var en person av Guds eget hjärta, men han valde att synda grovt genom otrohet, lögner och mord. Han höll kvar i synden i flera månader och självfallet var han inte frälst under den tiden.

    Ja alla som tar emot honom är Guds barn och vad betyder “ta emot” här? Lite senare i samma kapitel får vi läsa om Jesu lärljungar som verkligen tog emot honom. De lämnade allt och följde Jesus. Alla förväntas inte att lämna sina hus på exakt samma sätt som de, men vi förväntas att ta vårt kors och följa honom. Jesus själv förklarar i Johannes evangelium vilka som är hans får (som är hans barn)i

    “27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de FÖLJER mig”

    <<pånyttfödelsen konsekvenser är omvändelse från det onda… Och en strävan att göra det goda, arbeta på den frälsning som är oss given av nåd och åter nåd…

    Amen, och nåd betyder också, som i Titus 2:11-12, kraften att vara Jesu trogna här och nu.

    Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro,

    Like

 3. Hur kan JESUS dö för synder på golgata.. 2000 år innan dom blivit till i tiden, han kunde bara dö för förflutna , synder begångna i tiden före korset enligt ditt resonemang..stunden när Kristus försonade all synd på golgata innefattade synder som inte blivit till.. Med ett enda offer.. Vill gärna höra hur du resonerar.. Jämför du gud med en mänsklig domstol begränsad av tid och rum,.. Varför talar bibeln om lammet som blev slaktat före jordens grundläggning….?

  Like

  • Hej Stefan!

   Du kan läsa om lammet som blev slaktat här:

   https://bjorkbloggen.com/2014/12/14/lammet-ar-slaktat-fran-varldens-grundlaggning-men-jesus-dog-inte-tva-ganger-upp-138/

   Det går till viss del att jämföra med en vanlig domstol men liknelsen har förstås sina begränsningar då det i det ena fallet handlar om företeelser hos GUD. I det gamla testamentet offrades djur i samband med specifika synder men Jesus offer handlar om ett offer en gång för alla. Vi som lever efter korsfästelsen faller alltså inte under det gamla systemet och slipper offra djur igen. Så människor har levt under lite olika system (före och efter Mose, före och efter korsfästelsen, etc) men kravet på rättfärdighet (trofasthet mot Gud) är dock ett bud som gällt allt sedan Adam och Eva oavsett vilket tid vi lever i. Alla människor har därför en chans till frälsning.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s