Älska Gud av hela ditt FÖRSTÅND – Vikten av att ha kunskap om Gud

Ett varningssignal för att någon förordar en falsk lära kan vara när han/hon försvarar irrationella åsikter med ströverser såsom:

“Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar” (från Jesaja 55.8) eller “Herrens vägar äro outgrundliga” kanske från Rom 11:32 (Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar) eller Ps.139:17 (Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald)

Vilken kult som helst kan använda dessa verser för att försvara vilken paradox som helst. Men att ta dessa verser ut sitt sammanhang skapar en falsk bild av att Gud inte vill att vi ska förstå honom, och att vi skulle misslyckas om vi ens försökte. Det är sant att vi inte kan veta allt om Gud och förstå hela hans väsen (då skulle vi behöva vara gudar själva), eller förstå alla hans beslut, men Gud vill absolut att vi ska ha kunskap om honom och värdesätter det mycket högt. Om vi inte rent logiskt kan förstå oss på Gud så har vi svårt att evangelisera och försvara honom inför andra. Vi kan hamna i situationer när vi inte känner att vi har några bra svar, vilket är synd eftersom Bibeln ger alla svar vi behöver. Gud är fullständigt rationell och långt ifrån oberäknelig, ologisk och motstridig..

Både Matteus, Markus och Lukas menar att vi ska älska Gud bland annat av hela vårt förstånd. Exempel i Matteus:

Matteus 22:37 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Här kommer fler verser:

Rom. 1:28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

1 Kor. 15:34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

2 Kor. 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

2 Kor. 10: 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 6 och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.Ef. 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

1 Kor. 2: 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall VETA vad vi har fått av Gud.

2 Tim. 2: 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 

Ef. 4:10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

Hos. 6:6 Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer.

Hosea 4:1 [ Herrens anklagelser mot Israel ] Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet.

Hosea 4:6 Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.

Jeremia 9:23 Så säger Herren: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka  och den rike inte av sin rikedom.24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt  och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden.Ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Ordsp. 2:5 Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten,ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten,om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud.

Ordsp. 11:9 Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, genom kunskap blir de rättfärdiga räddade.

Tack kära Jesus för den kunskap vi får av Dig!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s