Andra Bloggare

Vill du få artiklar publicerade på min Blogg? Skicka artikeln till mig på annikalbjork@gmail.com så kan den bli antagen. Självfallet så publiceras den inte om den går tvärt emot åsikterna på den här Bloggen, men du kanske kan skriva om ett ämne där våra åsikter inte går isär? Förmodligen har vi det gemensamt att vi vill nå ut med det viktiga budskapet till så många som möjligt.

Ingen Blogg och Bloggare är ju den andra lik och vi har förmodligen inte samma åsikter i precis alla områden även om vi är Bibeltroende, men om våra åsikter är ganska lika så vinner vi dessutom på att länka till varandra för att nå ut till fler. Att länka till en Blogg betyder inte att man håller med om allt på den Bloggen, (men å andra sidan vill man heller inte länka till en Blogg som man absolut inte vill stödja).

Artiklarna publiceras under denna flik.

När du skriver är det också ok att kopiera från ditt egna material, MEN jag misstänker att Google inte gillar att samma textmassor publiceras på flera ställen (risk för plagiat och straffpoäng), och därför är det i så fall bäst att du blandar och rör runt lite i texten så att Google inte tycker att texterna är alltför identiska.

(År 2013 hade besökare från 152 länder besökt min Blogg, inklusive Kina, Nordkorea, Vitryssland, Vatikanstaten, Namibia, Oman, Laos, Kambodja, Fijiöarna, Komorerna, Lettland, Grönland, etc. )

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s